PPA-RÅDGIVNING

Få mere kontrol over energiomkostningerne med en PPA-løsning

Uvildig rådgivning med MPS-SOLUTIONS ved fx PPA

PPA: Power Purchase Agreement med skarp rådgivning

Jeg er med fra indledende snakke med forskellige leverandører, samt er med jer i hele fasen fra forhandling, indgåelse og drift af selve aftalen – hvor jeg også står for at aftalen kører i det daglige og at fællesskabet opnår de bedst økonomiske fordele.

Ekspertise

I får dybdegående viden om Power Purchase Agreements og andre former for aftaler på holdet. Samtidig sikres i fuldstændig uvildig rådgivning, altid med mål om at I træffer den bedste beslutning for jeres virksomhed uanfægtet de enkelte energiselskaber

Skræddersyede løsninger

I får skræddersyede løsninger, der passer til netop jeres behov og energiforbrug – samtidig er MPS-SOLUTIONS med og har øje på afregninger og selve leveringen af strømmen

CO2-reduktion

PPA er sat i verden for at reducere CO2-udledningen, så I derigennem bidrager til at opfylde klimamål – MPS-SOLUTIONS giver jer dog altid et 100% ærligt blik på det, så der ikke opstår greenwashing i jeres markedsføring med dertilhørende risiko for shitstorms

Besparelser

Målet er, at I opnår mindre risiko på energiregningerne og mere sikre aftaler, hvor intet er skrevet med småt. Med rådgivning fra MPS-SOLUTIONS får I mere styr på energiomkostningerne og kan dermed bedre styre budgetter og egne salgspriser på sigt

100% uvildig rådgiver

Aftalerne løber typisk 10 år, hvilket kræver en del mere i overvejelsesfasen, hvor mange klausuler og andet, kan gøre det yderst vanskeligt at gennemskue konsekvenserne af aftalerne. Derfor tilbyder jeg køberrådgivning til forbrugende virksomheder ved indgåelse af disse aftaler.

FAQ – hvad er en PPA?

En PPA er en aftale mellem din virksomhed og en tredjeparts energileverandør. Aftalen garanterer en fast pris på energi over en periode på typisk 10-20 år. Energien kommer normalt fra vedvarende energikilder, såsom sol eller vind. PPA’er kan hjælpe din virksomhed med at reducere risikoen for stigende energipriser og samtidig bidrage til at reducere CO2-udledningen.

Ved at købe direkte, sikres I certifikater fra det specifikke anlæg og kan altså kalde jeres indkøbte strøm for grøn.

Der er forskel på om det er en finansiel PPA – ses som oftest som baseload-kontrakter, eller om der er tale om en fysisk kontrakt, hvor I modtager den reelt producerede el time for time.

Da en PPA oftest er en længere indkøbsaftale på den vedvarende energi, er det vigtigt I er klar over betingelserne. Blandt andet kan situationer med force majeure være en virkelig ubehagelig overraskelse.

Derfor er det godt at have uvildig rådgivning med, så I helt bliver klar over, hvad det reelt er I bliver tilbudt.

Er beviset på, at strømmen stammer fra det pågældende anlæg. Det er også muligt at købe uspecificerede certifikater i elmarkedet – men med PPA har I altså en ekstra sporbarhed, der giver jer additionalitet i forhold til jeres bæredygtighed.

Som med jeres energiforbrug, er det nødvendig at have en balanceansvarlig overfor produktionen – hos MPS-SOLUTIONS sikrer jeg, at jeres forbrug matches bedst muligt med produktionsprofilen og sikrer ligeledes en balanceansvarlig, der arbejder for jeres bedste.

Og i aftaleperioden sikrer jeg yderligere, at der bliver holdt øje med dette løbende.

Pay-As-Produced: I køber strøm fra det vedvarende energianlæg, når der produceres strøm. Der er forskellige metoder til denne form for PPA også, og derfor er det vigtigt at sikre sig de bedste betingelser som køber.

Baseload-PPA: I køber en flad stang strøm. Dette virker måske som en PPA, men i realiteten får I jo strøm på tidspunkter, hvor der ikke produceres fra anlægget. Så det skal vurderes kraftigt, før en underskrift heraf.

Fordele ved at benytte MPS-SOLUTIONS som rådgiver

PPA eller cppa (Corporate Power Purchase Agreement) er aftaler om køb af vedvarende energi, hvor I som kunde aftager bæredygtig el fra et specifikt anlæg gennem en længere periode. I får så at sige en virtuel andel i en vedvarende energipark med fx solcelle– og/eller vindproduktion og kan påberåbe jer, at el produceret på det anlæg bliver brugt hos jer.

MPS-SOLUTIONS går dog skridtet videre med mine kunder, og arbejder for smarte energifællesskaber og energiløsninger, hvor forbrugende virksomheder arbejder sammen om at forbruge strømmen mest effektivt.

Virksomhederne i en fælles pulje ppa gennem MPS-SOLUTIONS kan udnytte hinandens forskellige forbrugsprofiler og opnår både bæredygtig energi til konkurrencedygtige priser og bedre udnyttelse af vedvarende energi.

Them Hallerne har energiløsning gennem MPS-SOLUTIONS

Ærlighed
Power Purchase Agreements er lange indkøbsaftaler, og jeg tilbyder et skarp blik, når I overvejer at indgå det erhvervslivets klimaalliance sætter fokus på – “grønne indkøbsaftaler” på vedvarende energi og bæredygtighed.

Fokus
Mens I har mange bolde i luften, fokuserer jeg 100% jeres energi. Og på at skaffe aftaler til mine kunder – I sikres dermed stor forhandlingsstyrke og viden.

Opfølgning
Opfølgning i aftaleperioden er vigtig, da det ikke er en 100% fast pris aftale.

Hvordan kan jeg som uvildig ekspert hjælpe jer?

Netop fordi jeg er uvildig rådgiver, har jeg ikke nogen interesse i at promovere bestemte energiproducenter eller løsninger.

Jeg har en professionel tilgang til mit arbejde og er kendt for min høje grad af erfaring og integritet. Jeg er en autoritet inden for mit felt og har viden helt inde fra handelsbordene.

Altid fokus på jeres bedste

Som uvildig rådgiver sikres I, at jeg altid vil handle i jeres virksomheds bedste interesse. Jeg undersøger muligheder og finder den løsning, der bedst passer til jeres situation.

Jeg er med hele vejen og sikrer I får bedst udnyttelse af energiløsningen.

Underskrivelse af PPA kræver skarpt blik på aftalerne

Partner til jeres PPA

Som erfaren og uvildig rådgiver hjælper jeg virksomheder med at finde den bedste løsning, der passer til behov og ønsker. Tilmed med fokus på fællesskab i de energifællesskaber, jeg skaber omkring de enkelte aftaler.

Gennem min ekspertise og erfaring hjælper jeg med I, sammen med andre virksomheder, udnytter fællesskabet og dermed opnår billigere og mere stabil energiforsyning.

Kontakt mig i dag for at lære mig at kende, og for at se, om vi også er et godt match.

Ved at have mig med som rådgiver, frigør I ressourcer til andre arbejdsopgaver, velvidende at jeg sørger for at stille de kritiske spørgsmål til leverandørerne og de aftaler der forhandles, da min erfaring fra handelsbordet og tidligere forhandlede energiløsninger er jeres fordel.

 

Visit my english site for PPA’s and consulting

If you came here by accident or perhaps using Google Translate to read my homepage, I have an English site for you.

Please go to www.power-purchase-agreement.com and let’s have a chat about your company.