PPA-rådgivning

Erhvervslivets grønne energiaftaler

Underskrivelse af PPA'ere kræver skarpt blik på aftalerne

Skarp rådgivning ved indgåelse og drift af Power Purchase Agreements

PPA eller cppa (Corporate Power Purchase Agreements) er aftaler om køb af vedvarende energi, hvor I som kunde binder jer til leverandøren over en længere periode. I får så at sige andel i en vedvarende energipark med fx solcelle- og vindproduktion og kan altså påberåbe jer, at strømmen produceret på det anlæg bliver brugt hos jer – den grønne strøm.

Direkte fra producenten

Ved en PPA, køber I så at sige en andel af produktionen fra fx solcelleparker eller specifikke vindmøller – eller hybridanlæg. Det er altså en måde at bidrage til at få mere “grøn energi” ind i elmarkedet, idet aftalerne ofte sker til endnu ikke opstillede produktionsanlæg – I kan altså være med fra første spadestik eller meget tidligt i projektets levetid. At aftalerne løber over en meget lang periode har dog både fordele og ulemper, og derfor udgør køberrådgivning gennem mps-solutions en base for samarbejdet mellem jer og producenten.

Hvorfor bruge en rådgiver – mps-solutions er 100% uvildig

Aftalerne løber typisk 10 år, hvilket kræver en del mere i overvejelsesfasen, hvor mange klausuler mm kan gøre det yderst vanskeligt at gennemskue konsekvenserne af aftalerne. Derfor tilbyder jeg køberrådgivning til jer som den forbrugende virksomhed ved indgåelse af disse aftaler. Jeg er med fra indledende snakke med forskellige leverandører, samt er med jer i hele fasen fra forhandling, indgåelse og drift af selve aftalen – hvor jeg også står for fakturatjek for jeres vedkommende, så I rent faktisk ender med at betale det aftalte.

Derudover rådgiver jeg løbende om markederne og muligheder – for det er oftest ikke muligt at købe strøm 1:1 på disse aftaler, som fx ved fastpris-aftaler, hvorfor en del af købet af strømmen vil foregå i spotmarkedet. Nogle timer vil I købe ekstra i spotmarkedet, andre vil I sælge. 

100% uvildig energirådgiver

Mogens Pilgaard Sørensen og Dennis Ankersen

Ærlighed
PPA er lange købsaftaler, og jeg tilbyder et skarp blik og en kritisk stemme, når I overvejer at indgå det erhvervslivets klimaalliance sætter fokus på, nemlig “grønne” indkøbsaftaler på vedvarende energi og arbejde med bæredygtighed

Fokus
Mens I har mange andre ting at kigge på, er jeg 100% fokuseret på at skaffe aftaler til mine kunder – I sikres dermed stor forhandlingsstyrke

Opfølgning
Opfølgning i aftaleperioden er vigtig, da det ikke er en 100% fast pris aftale

Den grønne omstilling

Da ppa agreement oftest vedrører Vedvarende Energi (VE), sørger jeg samtidig for at afklare aspekter af netop dette. For det kan blive dyrt at pynte sig med lånte fjer i dagens Danmark, hvor fokus på grøn energi bliver skrappere og skrappere – sidst har RE100 lavet ny guideline vedrørende, hvilken energi de kalder grøn – se mit skriv her.

Derfor sørger jeg for at klæde jer på til at kunne svare på alle spørgsmål i forbindelse med jeres køb af bæredygtig strøm.

Rette grundlag

I får altid et konkret blik på jeres muligheder på tidspunktet for indgåelse af en PPA – og dermed er det lettere for jer at træffe beslutning på et bedre grundlag. For det skal føles rigtigt og være gennemtænkt, før man binder sig i en så lang periode.

Jeg underskriver købsaftale

Partner til jeres PPA

Ring gerne ved spørgsmål. Som regel er det et længerevarende projekt hos jer, og jeg deltager gerne i opstartsmødet, midtvejsmøder og generelt hele processen, hvor jeg bidrager med viden og erfaring fra første minut.

Ved at have mig med som rådgiver, kan I slappe lidt mere af i, at jeg sørger for at stille de kritiske spørgsmål til aftaler, da min erfaring fra handelsbordet og tidligere forhandlede PPA-aftaler giver en stor fordel for jer som kunde – jeg arbejder tilmed på Pulje PPA’ere, hvor mine kunder får stordriftsfordelene deraf.

“I am the perfect partner for your ppa”

 

EnergiMÆGLING MED ERFARING

Jeg har selv regnet tilbud til fx udbud og store kunder, da jeg var el-handler og således kender jeg mekanismer bag – LÆS MERE

køberrådgivning VED PPA

Power Purchase Agreements bør overvejes og gennemgås grundigt før en eventuel underskrivelse. Jeg ser mange bud på disse, men mange er i mine øjne ikke meget værd – LÆS MERE

ENERGISTRATEGISK PLANLÆGNING

Optimer en energistrategi og få risikostyring til nye højder – LÆS MERE

FÅR IKKE EN KRONE FRA ENERGISELSKABERNE

Jeg er altid jeres "virtuelle medarbejder". Jeg har godt nok ikke en fast kontorplads hos jer; men jeg er med jer hele tiden – LÆS MERE

SMV:GRØN-LEVERANDØR

Jeg er godkendt som leverandør af rådgivning i forbindelse med grøn omstilling i små og mellemstore virksomheder. Jeg har dog også kompetencer og meritter til de større spillere – LÆS MERE