PPA-RÅDGIVNING

Erhvervslivets grønne energiaftaler

Vedvarende energi med en fælles PPA gennem MPS-SOLUTIONS

PPA: Power Purchase Agreement med skarp rådgivning

PPA eller cppa (Corporate Power Purchase Agreement) er aftaler om køb af vedvarende energi, hvor I som kunde aftager bæredygtig el fra et specifikt anlæg gennem en længere periode. I får så at sige en virtuel andel i en vedvarende energipark med fx solcelle- og/eller vindproduktion og kan påberåbe jer, at el produceret på det anlæg bliver brugt hos jer.

MPS-SOLUTIONS går dog skridtet videre med mine kunder, og arbejder for smarte energifællesskaber, hvor virksomheder arbejder sammen om at forbruge strømmen mest effektivt. Virksomhederne i en fælles pulje ppa gennem MPS-SOLUTIONS udnytter hinandens forskellige forbrugsprofiler og opnår både bæredygtig energi til konkurrencedygtige priser og bedre udnyttelse af grønnere el.

100% uvildig rådgiver

Aftalerne løber typisk 10 år, hvilket kræver en del mere i overvejelsesfasen, hvor mange klausuler og andet, kan gøre det yderst vanskeligt at gennemskue konsekvenserne af aftalerne. Derfor tilbyder jeg køberrådgivning til jer som den forbrugende virksomhed ved indgåelse af disse aftaler.

Som uvildig rådgiver kan jeg hjælpe jeres virksomhed med at vælge den bedste løsning, der passer til jeres virksomheds behov og ønsker. Jeg analyserer virksomhedens forbrugsprofil og finder de bedste muligheder for at udnytte fællesskabet med andre virksomheder og derigennem opnå billigere og mere stabil energiforsyning.

Jeg er med fra indledende snakke med forskellige leverandører, samt er med jer i hele fasen fra forhandling, indgåelse og drift af selve aftalen – hvor jeg også står for at aftalen kører i det daglige og at fællesskabet opnår de bedst økonomiske fordele.

FAQ – hvad er en PPA?

Står for Power Purchase Agreement. Er populært sagt en måde, I som kunde kan købe strøm direkte fra producenten og altså et vedvarende energi-producerende anlæg. Det være sig solparker eller vindmølleparker eller andre former for vedvarende energi.

Ved at købe direkte, sikres I certifikater fra det specifikke anlæg og kan altså kalde jeres indkøbte strøm for grøn.

Der er forskel på om det er en finansiel PPA – ses som oftest som baseload-kontrakter, eller om der er tale om en fysisk kontrakt, hvor I modtager den reelt producerede el time for time.

Da en PPA oftest er en længere indkøbsaftale på den vedvarende energi, er det vigtigt I er klar over betingelserne. Blandt andet kan situationer med force majeure være en virkelig ubehagelig overraskelse.

Derfor er det godt at have uvildig rådgivning med, så I helt bliver klar over, hvad det reelt er I bliver tilbudt.

Er beviset på, at strømmen stammer fra det pågældende anlæg. Det er også muligt at købe uspecificerede certifikater i elmarkedet – men med PPA har I altså en ekstra sporbarhed, der giver jer additionalitet i forhold til jeres bæredygtighed.

Som med jeres energiforbrug, er det nødvendig at have en balanceansvarlig overfor produktionen – hos mps-solutions sikrer jeg, at jeres forbrug matches bedst muligt med produktionsprofilen og sikrer ligeledes en balanceansvarlig, der arbejder for jeres bedste.

Og i aftaleperioden sikrer jeg yderligere, at der bliver holdt øje med dette løbende.

Pay-As-Produced: I køber strøm fra det vedvarende energianlæg, når der produceres strøm. Der er forskellige metoder til denne form for PPA også, og derfor er det vigtigt at sikre sig de bedste betingelser som køber.

Baseload-PPA: I køber en flad stang strøm. Dette virker måske som en PPA, men i realiteten får I jo strøm på tidspunkter, hvor der ikke produceres fra anlægget. Så det skal vurderes kraftigt, før en underskrift heraf.

Mogens Pilgaard Sørensen og Dennis Ankersen

Ærlighed
En Power Purchase Agreement er altså længerevarende købsaftaler, og jeg tilbyder et skarp blik og en kritisk stemme, når I overvejer at indgå det erhvervslivets klimaalliance sætter fokus på, nemlig “grønne indkøbsaftaler” på vedvarende energi og arbejde med bæredygtighed.

Fokus
Mens I har mange bolde i luften, fokuserer jeg 100% jeres energi. Og på at skaffe aftaler til mine kunder – I sikres dermed stor forhandlingsstyrke og viden.

Opfølgning
Opfølgning i aftaleperioden er vigtig, da det ikke er en 100% fast pris aftale.

Hvordan kan en uvildig ekspert hjælpe din virksomhed med en PPA?

Fordi jeg er uvildig rådgiver, har jeg ikke nogen interesse i at promovere bestemte energiproducenter eller løsninger.

Jeg har en professionel tilgang til mit arbejde og er kendt for min høje grad af erfaring og integritet. Jeg er en autoritet inden for mit felt og har viden helt inde fra handelsbordene.

Altid fokus på jeres bedste

Som uvildig rådgiver sikres I, at jeg altid vil handle i jeres virksomheds bedste interesse. Jeg undersøger muligheder og finder den løsning, der bedst passer til jeres situation.

Jeg vil være jeres partner gennem hele processen og sikrer, at I opnår den bedste udnyttelse af PPA’en.

Underskrivelse af PPA kræver skarpt blik på aftalerne

Partner til jeres PPA

En ppa agreement er en smart måde for jeres virksomhed at opnå en stabil og bæredygtig energi til konkurrencedygtige priser.

Som erfaren og uvildig rådgiver hjælper jeg virksomheder med at finde den bedste løsning, der passer til behov og ønsker. Tilmed med fokus på fællesskab i de energifællesskaber, jeg skaber omkring de enkelte PPA’ere.

Gennem min ekspertise og erfaring hjælper jeg med I, sammen med andre virksomheder, udnytter fællesskabet og dermed opnår billigere og mere stabil energiforsyning.

Kontakt mig i dag for at lære mig at kende, og for at se, om vi også er et godt match.

Jeg deltager gerne i opstartsmødet, midtvejsmøder og hele processen, hvor jeg bidrager med viden og erfaring fra første minut.

Ved at have mig med som rådgiver, frigør I ressourcer til andre arbejdsopgaver, velvidende at jeg sørger for at stille de kritiske spørgsmål til leverandørerne og de aftaler der forhandles, da min erfaring fra handelsbordet og tidligere forhandlede PPA-aftaler giver en stor fordel for jer som kunde.

Se også powerpurchaseagreement.dk

Energistrategi

En energistrategi bliver vigtigere i fremtiden. For prisudsving og størrelsen af disse, er ikke forbi. Og skal man som virksomhed kunne holde til de helt store sving, kan en længere energistrategi vise sig som yderst værdifuld – LÆS MERE

PPA-køberrådgivning

Power Purchase Agreements forhandles gennem mps-solutions for at bringe jer de bedste betingelser for disse oftest meget langsigtede indkøbsaftaler – LÆS MERE

EnergiMÆGLING

Når jeg træder ind som jeres energimægler, kan I være sikre på, at jeg har erfaringen med mig. Og jeg lægger oftest op til at finde kontrakter specifikt til jeres situation fremfor blot at afholde et simpelt udbud – LÆS MERE

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere