Sverige skifter strategi om 100% vedvarende energi

Sverige skifter strategi og går nu efter “100% fossilfri energi” og tager et vigtigt skridt i retning af en mere fossilfri verden