Vedvarende energis sande omkostning i 23

Ved første øjekast synes opfattelsen at være, at omkostninger ved vedvarende energi, såsom nye vindmølleparker og solcelleparker, falder