Ved en første øjekast synes den udbredte opfattelse at være, at omkostningerne ved at opføre vedvarende energi, såsom nye vindmølleparker og solcelleparker falder. Men denne antagelse udfordres stærkt i artiklen “Time to accept that wind farm costs are not falling”, publiceret den 14. juni 2023 af Kathryn Porter, der som jeg arbejder som uafhængigt i og omkring energibranchen.

Artiklen er et vigtigt indlæg i debatten om vedvarende energi, ikke mindst fordi den beskæftiger sig med den finansielle bæredygtighed i sektoren, et emne af stor betydning for MPS-SOLUTIONS’ kunder.

Omkostningerne falder ikke på vedvarende energi

Ifølge artiklen har vindmølleproducenter oplevet stigende tab over de sidste år, grundet reducerede tilskudspriser. Dette sætter spørgsmålstegn ved holdbarheden af den aktuelle prisudvikling. Kun få projekter har i England taget deres endelige investeringsbeslutning i den seneste tilskudsrunde, kendt som AR4.

Ørsted har også advaret om, at deres Hornsea 3-projekt kunne være i fare uden yderligere regeringsindsats.

Samtidig kom nyhederne omkring Ørsteds tab i USA som følge af udfordringer omkring deres havvind, og revnerne omkring den grønne omstilling begynder at vise sig. Tilmed kan situationen forværres for Ørsted, såfremt de tilmed misser de amerikanske skattefradrag, som de øjensynligt er afhængige af, når hele det sande billede kigges igennem.

Lang levetid, kort varighed

Selvom vindmøller generelt har en lang fysisk levetid, er det sjældent, de når 25 år, før de bliver taget ud af drift. Dette indebærer, at den indledende kapitalomkostning skal indtjenes over en kortere periode, hvilket yderligere øger omkostningerne.

Ifølge vurderingsbureauet Fitch er sektorens langsigtede fundament stadig stærkt, men der er behov for at justere forholdet mellem pris og omkostning for at bevare en sund margin.

Danmark har længe været en pioner inden for vindenergi, men vi skal også forstå de økonomiske realiteter bag teknologien. Dansk økonomi er tæt knyttet til virksomheder som Vestas og Ørsted, som også har oplevet udfordringer. For eksempel faldt Vestas’ ordreindgang i 2022 sammenlignet med 2021 trods et stærkt 4. kvartal (artikel i Børsen).

Ørsted logo

Hvad betyder det for MPS-SOLUTIONS’ kunder?

Som uvildig energimægler fokuserer jeg på at give den bedst mulige rådgivning, og artiklen fra Kathryn understreger vigtigheden af at have en diversificeret energiportefølje. Fokusering udelukkende på vind- og solenergi er måske ikke den bedste strategi for at sikre stabile og omkostningseffektive energiløsninger. Der skal også tages højde for risikostyring, da priserne på grøn energi måske ikke falder som forventet.

Går man med overvejelser om at investere i vedvarende energi gennem en PPA, bør man som altid også virkelig være vågen omkring dette, da det både kan hæve priserne på selve Power Purchase Contracts men ligeledes skal man være mere opmærksomme nu på farerne omkring de ekstremt lave elpriser vi så gennem sommeren og både vind- og solens begrænsninger i forhold til at kunne producere, når virksomheden gerne vil producere. Især med fokus på at undgå greenwashing.

Strategisk Budgivning vs. Ægte Omkostningsreduktion

Jeg mener, som Kathryn Porter, at det er relevant at spørge ind til virksomhedernes budgivningsstrategier på auktioner. Lavprisbud kan skyldes en forventning om, at kontrakterne senere vil blive genforhandlet. Dette kan ses som en gratis option for udviklerne, men risikerer at underminere hele auktionssystemets troværdighed og effektivitet.

Dette kan også skabe ekstra problemer som Ørsted oplever pt i USA, da inflationen åbenbart har ædt indtjeningen ved forhøjede omkostninger – men det burde ikke komme som en overraskelse for så stort et selskab, at priser svinger – også på de råvarer de skal bruge osv. Det er ærlig talt ikke godt nok, at de ikke har prissikret egne omkostninger, før de har givet tilbud på selve projekterne.

Grøn transition til VE - vedvarende energi
Vedvarende energier og den grønne transition

Risiko for Projektudfald

Danske virksomheder og beslutningstagere skal være opmærksomme på, at stigende materiale- og finansieringsomkostninger kan bringe projekter i fare, hvilket i sidste ende kan føre til højere energipriser for forbrugerne.

Problemerne omkring dette består også i, som Kathryn Porter også er inde på, at virksomheder som Ørsted byder på projekter, mens de så gør sig voldsomt afhængige af tilskud eller skatterabatter.

De byder måske helt bevidst meget lavt, for at vinde ordren, men står så med kattepinen, når realiteterne om inflation, stigende renter mv viser sig.

Forandring i Subsidiebehov

Den danske energisektor har også brug for at anerkende, at rollen for subsidier har ændret sig.

For to årtier siden var subsidier nødvendige for at støtte umodne teknologier, men med dagens energimarked er der en voksende erkendelse af, at der altid vil være behov for en eller anden form for statsstøtte.

I en dansk kontekst kunne dette eksempelvis være, at kun få ud af mange havvindmølleprojekter når til final investment decision (FID), hvilket ville være en alvorlig hindring for Danmarks grønne omstilling.

Det Komplekse Billede

MPS-SOLUTIONS opfordrer til en balanceret tilgang. Som en uvildig energimægler med fokus på et diversificeret energimarked, ser vi behovet for at overveje ikke kun vind- og solenergi men også andre energiformer for at sikre en robust og bæredygtig energiforsyning.

Her er det meget nærliggende at kigge i retning af atomkraft, da denne teknologi altså ikke har en stor udledning af de drivhusgasser, vi gerne meget snart skal nedbringe markant.

Få tjekket regningerne
Husk alle omkostninger, når der kigges vedvarende energier og alle andre former for den sags skyld

Rette balance

I sidste ende handler det om at finde den rette balance mellem at fremme vedvarende energiprojekter, nedskalere forbruget og sikre økonomisk bæredygtighed for både virksomheder og forbrugere i Danmark og Europa efter min mening. For flytter forbruget til Asien, der ofte bygger kulkraftværker stadig, vinder klimaet ikke.

En uvildig energimægler som MPS-SOLUTIONS kan hjælpe danske virksomheder med at navigere i dette komplekse landskab, sikre fair energipriser og vilkår, og i sidste ende styrke Danmarks position som en grøn energination.

Man kan sige, at der er en vis form for “grøn tunnelvision”, hvor den brede opfattelse er, at omkostningerne uundgåeligt falder. Denne artikel giver en vigtig påmindelse om, at det er vigtigt med en nuanceret tilgang til investering i vedvarende energi, hvor også andre energiformer som f.eks. atomkraft bør overvejes som en del af en balanceret energimix.

Så selvom vindmøller og solceller vil fortsætte med at spille en vigtig rolle i Danmarks energilandskab, er det essentielt, at vi ser på de økonomiske faktorer og risici, der er knyttet til disse investeringer. Det er netop den form for holistisk overblik, jeg arbejder på at tilbyde hos MPS-SOLUTIONS.

Et skævt indslag

Undersøgelser viser, at en vindmølle i gennemsnit skal dreje i omkring 5-7 måneder for at generere den samme mængde energi, som det kræver at producere den.

Det er vigtigt at tage hele energi-livscyklussen i betragtning, når vi taler om bæredygtighed.

Og derudover bliver det mere og mere relevant i forbindelse med vedvarende energier som sol og vind, at se på de problemer der opstår omkring elnet og de ekstremt negative elpriser, der får den reelle værdi af fx solceller til at falde også.

Nye Energiomkostninger fra Sol- og Vind til Elnet & Backup

Solceller og vindmøller bliver stadigt mere fremtrædende i det danske energilandskab, de medfører øgede energiomkostninger og der er ingen tvivl om vores Energiministers holdning til deres rolle i den grønne omstilling.

Men der er bagsider af medaljen, der kræver indgående kendskab til energimarkedets dynamikker. Hos MPS-SOLUTIONS fokuserer jeg på at dykke ned i disse udfordringer for at sikre, at I som danske virksomheder får de mest omkostningseffektive og bæredygtige energiløsninger.

MPS-SOLUTIONS logo - blog

Den Grønne Omstillings Dilemma

Mens sol og vind bidrager til reduktion af CO2-udledningen, skaber de også nye tekniske og økonomiske kompleksiteter, der kræver strategiske overvejelser og tilpasning til en fremtid, hvor forbrugerne gerne skal have lidt magt igen.

Ikke sagt, at vi blot skal forbruge blindt – men elmarkedet bør ikke drives af grådighed og kortsigtet jagt på profitter – for hele landet er afhængig af energien. Derfor er det ikke at sammenligne med at handle en aktie. Tjener man penge på aktier, er der omvendt en modpart, der har køb eller solgt for tidligt.

Med henhold til energiomkostninger er vi alle underlagt at leve i et samfund, der død og pine er dybt afhængig af energi. Det bør ikke deles op i stenrige excel-hajer og energifattige danskere.

Behov for Mere Elnetkapacitet

Kapacitetsudfordringer

Solceller og vindmøller tilfører en høj grad af variabilitet i energiproduktionen, hvilket udfordrer det eksisterende elnets kapacitet. Dette kan medføre ineffektiviteter, fluktuationer i energiforsyningen og endda nedbrud.

Case-studie: Netbelastning

Forestil dig, at elnettet er som en gammel landevej, der pludselig skal klare motorvejstrafik. Det kan skabe forsinkelser og endda ulykker, hvis ikke vejen forbedres.

Økonomiske Konsekvenser ved mere elnet

Opgradering af elnettet er en massiv økonomisk investering. Moderniseringen vil afspejles i de energipriser, som både virksomheder og private skal betale.

Hvordan påvirker det jeres energiomkostninger?

For hver krone investeret i elnettet, kan det skabe en proportional stigning i jeres energiregning. Det er en omkostning, der er svære at undgå, men kan optimeres med den rette planlægning.

Grøn omstilling kommer med høje energiomkostninger

Tab af Inerti og Konsekvenser for Energiomkostningerne

Tekniske Udfordringer

Traditionelle energikilder som kul og naturgas tilfører elnettet en form for inerti. Det gør systemet mere robust og modstandsdygtigt overfor pludselige ændringer.

Inerti i Praksis

Tænk på inerti som en anker, der holder en båd stabil i urolige vande. Uden dette anker bliver sejladsen mere risikabel.

Backup Produktionskapacitet

I en verden, hvor inerti reduceres, er der et voksende behov for hurtig-reakterende backup-løsninger som batterilagring eller fleksible naturgasanlæg.

Teknologisk Modenhed

Selvom teknologierne udvikler sig, er de stadig i deres “barndom”, hvilket betyder højere omkostninger, der lægger pres på energipriserne.

Handlingsanbefaling til at spare energiomkostninger

Selvom sol og vind spiller en rolle i at forme en bæredygtig fremtid, bringer de også kompleksitet og økonomiske udfordringer, der ikke kan overses. Derfor anbefaler MPS-SOLUTIONS en multidimensional tilgang til energistrategi og med en klar risikoanalyse som baggrund for den risikostyring, der kan føre jer videre mod en lysere fremtid.

Hvis din virksomhed ønsker at navigere sikkert i dette komplicerede energilandskab, er det afgørende at have en uvildig rådgiver ved din side. MPS-SOLUTIONS tilbyder indgående markedsekspertise, der kan hjælpe med at forme en energistrategi, der ikke blot er miljømæssigt ansvarlig, men også økonomisk levedygtig.

Ønsker du at drøfte, hvordan disse dynamikker kan påvirke netop din virksomheds bundlinje?

Jeg tror på, at det bedste forsvar mod fremtidens usikkerheder er en solid forståelse af dagens realiteter – skal vi arbejde sammen om det?