Energistrategi og sigte mod 100% rettidig omhu

Energistrategier bør tage udgangspunkt i din virksomhed og visioner I har for fremtiden. Det danner grundlag for rettidig omhu ift. risikostyring