Energistrategier bør tage udgangspunkt i din virksomhed og visioner I har for fremtiden. Det danner grundlag for rettidig omhu ift. risikostyring.

Med fokus på jeres økonomiske væredygtighed og jeres strategi i retning af den grønne omstilling, danner jeg et udgangspunkt for vores fælles arbejde med en energistrategi.

Der sigtes efter en langsigtet energistrategi, der gerne skal sikre jeres virksomhed bedre mod spørgsmålet: er der energiressourcer nok til alle?

Med min erfaring og markedsindsigt hjælper jeg med at træffe beslutninger på bevidst grundlag. Målet er at optimere jeres energiaftaler og sikre højeste afkast på mulige energiinvesteringer.

Energistrategi med mps-solutions
Eksempel på energistrategi. Kilde: MPS-SOLUTIONS

HVAD ER EN ENERGISTRATEGI?

En energistrategi er en plan for, hvordan I bruger, administrerer og investerer i energi. Det kan omfatte alt fra jeres daglige forbrugsmønstre til langsigtede investeringer i vedvarende energikilder, som solceller eller via Power Purchase Agreements. En effektiv energistrategi hjælper med at reducere jeres energiomkostninger, forbedre energieffektiviteten og bidrager til bæredygtighedsinitiativer uden greenwashing.

SÅDAN HJÆLPER JEG MED JERES ENERGIPLANER

 • Energianalyse: Vi starter med sammen at gennemgå jeres nuværende energiforbrug og specifikke behov. Denne analyse er afgørende for at forstå, hvilke typer energitjenester og kontrakter der er mest relevante for jer
 • Udvikling af energistrategi: Baseret på energianalysen udvikles en skræddersyet energistrategi, der er afstemt efter jeres mål og behov. Dette inkluderer valg af de mest omkostningseffektive energikilder, planlægning af energiinvesteringer og implementering af energibesparende foranstaltninger
 • Implementering af strategien: Jeg støtter jer i implementeringen af energistrategien og sikrer, at alle aspekter af strategien er korrekt afstemt mod virkeligheden. Dette kan omfatte forhandling af energiaftaler, og overvågning af energiforbrug
 • Løbende overvågning og justering: Energimarkedet og teknologierne ændrer sig konstant. Jeg holder mig opdateret om de seneste udviklinger og giver løbende input til jeres energistrategi efter behov for at sikre, at den forbliver effektiv og omkostningseffektiv
 • Bæredygtighedsrådgivning: Jeg kan hjælpe jer med at gøre jeres energistrategi mere bæredygtig ved at integrere vedvarende energikilder og energieffektive teknologier – jeg går dog 100% efter at I undgår shitstorms fra greenwashing og I kan stole på jeg altid er 100% ærlig om alle energikilder Danmark besidder, og hvilke I kan få andel i

MERE VÆKST MED ENERGIRIGTIGE LØSNINGER DER OGSÅ TÆNKER PÅ KLIMAET

 • Objektiv rådgivning: Som 100% uvildig energimægler er jeg ikke bundet til nogen energileverandører. Min rådgivning er baseret på, hvad der er bedst for jer og jeres virksomhed
 • Tidsbesparende: Udvikling og implementering af en strategier kan være en tidskrævende proces. Jeg tager mig af flere af disse opgaver, så I kan fokusere på jeres kernekompetencer og virksomhedens løbende drift
 • Økonomisk: Ved at sikre, at I får de mest omkostningseffektive energiløsninger, hjælper jeg med at reducere energiomkostningerne. Desuden kan jeg hjælpe med at maksimere afkastet på energiinvesteringer, såsom solceller, ved at sikre, at I træffer beslutninger på et oplyst grundlag og altså ikke udelukkende på beregninger udført af sælgeren af produkterne eller ydelserne
 • Komplet og omfattende service: Fra analyse af jeres energiforbrug til udvikling og implementering af energiplanen tilbyder jeg en komplet og omfattende service, der dækker alle aspekter af jeres energistrategi – I får så at sige en virtuel medarbejder, der sikrer jeres projekter kontinuitet
 • Adgang til ekspertise og erfaring: Med mine mange års erfaring i energibranchen og dybdegående kendskab til energimarkedet kan jeg bringe en værdifuld ekspertise og erfaring til energiprojektet. Jeg vedligeholder konstant min viden ved at deltage aktivt i samfundsdebatter og har løbende diskutioner med andre eksperter fordelt bredt på energimarkedernes forskellige aspekter fra energipolitik over energikilder i Danmark og til snakke om fremtidens energiforsyning med den voksende andel vedvarende energi Danmark

ÆRLIG SNAK

Med mine to årtiers erfaring indenfor trading og risikostyring, er I mere end velkomne til at kontakte mig for at begynde jeres videre rejse mod en endnu mere effektiv og omkostningsbevidst energi-strategi. I sikres:

 • Personlig service: Som enkeltmandsvirksomhed tilbyder jeg en højere grad af personlig service end større virksomheder. I vil arbejde direkte med mig, hvilket betyder, at I altid vil have en enkelt kontaktperson, der fuldt ud forstår jeres behov og mål
 • Fleksibilitet: Som en mindre virksomhed er jeg i stand til at være mere fleksibel og tilpasse mine ydelser til jeres specifikke behov. Uanset om I har brug for hjælp til et lille projekt eller en komplet energistrategi, er jeg klar til at opfylde jeres krav
 • Hurtig respons: Jeg er min egen beslutningstager, så jeg kan reagere hurtigt på jeres forespørgsler og står til rådighed 24/7
Ulrik og Mogens optimerer ladeprisen
My English site: www.ppa-united.com

TRILEMMAET ER BLEVET ET 4-DOBBELT DILEMMA

Trilemmaet indenfor energi henviser til, at man ønsker energisystemer, der er både omkostningseffektive, sikre og bæredygtige. Den fjerde dimension synes dog at mangle. Nemlig om det overhovedet er muligt at danne det energisystem mange drømmer om.

Og netop drømmer om kan bekymre. For der satset temmelig ensidet på vindenergi og skeles altså ikke til kernekraft, termisk energi eller andet, der sikkert stadig vil udvikle sig – om ikke andet så igennem de næste 27 år, som der altså lægges planer for på Europæisk plan med 9 landes planer om 300 GW havvind-kapacitet inden 2050.

4-DOBBELT DILEMMA I ENERGIENS VERDEN

I energiens verden, tales ofte om et trilemma – altså et tredimensionelt dilemma, hvor energimarkederne både skal være sikre, til at betale og bæredygtige. Alle mål, der ikke altid er helt lette til at få til at gå hånd i hånd. For mens det måske er til at finde billige energiformer, betyder det ikke nødvendigvis, at disse former er de billigste og ej heller de mest bæredygtige.

Så trilemmaet består ofte i, at det virker umuligt at højne alle 3 dimensioner. Dermed bliver det et dilemma at løse, og altså finde den mest optimale kombination heraf.

Med planer om 300 GW havvind, ser det dog ud til, vi har fået en dimension mere, så det nu er blevet 4-dobbelt dilemma – nemlig at det også gerne skal være muligt. Og der begynder det så småt at halte, hvis man realistisk ser på tallene.

Trilemma er nu 4-dobbelt dilemma
4-doblet dilemma. Kilde: MPS-SOLUTIONS

20.000 VINDMØLLER – ELLER TO HVER ENESTE DAG

Den fjerde dimension, som jeg ser det er, om det overhovedet er muligt at opstille al den vedvarende energi i form af havvindmøller, som 9 lande for nyligt indgik aftale om. Se link. For med ønsket om 300 GW havvind-kapacitet inden 2050, betyder det følgende;

For at forstå størrelsesordenen omkring de 300 GW, fokuserer vi her på Vestas’s største havvindmølle pt, der er på 15 MW-kapacitet. Nemlig deres V236-15.0 MW. Regner man derfra over til de 300 GW-kapacitet, får vi altså, at der skal bruges 20.000 af disse havvindmøller, og regner vi med 26 år til at opstille dette, bliver det knap 9.500 dage hertil. Og dermed svarende til, at der fra nytår og frem til 2050 skal opstilles 2 af disse havvindmøller hver eneste dag.

Måske ikke umuligt – men vi har da travlt i så fald. Jeg ved ikke præcis, hvad der kan produceres på fabrikkerne rundt omkring hos verdens vindmølleproducenter, men det virker rimelig vildt, hvis man samtidig holder de 300 GW kapacitet op mod Danmarks vel lidt over 2 GW allerede installerede kapacitet – som jo altså har taget en del år at opbygge.

Hvad er en energistrategi?

Som jeg ser det, er en energistrategi jeres virksomheds længere planlægning af køb af energi. Det er dog også en strategi for forbrug af energien og forskellige grene udfra disse områder.

Ved at løfte jeres indkøb op på et mere strategisk niveau, får I større indblik i omkostninger og muligheder, men også skarpere fokus på risici og konsekvenser ved forskellige scenarier.
Det tror jeg vil styrke jeres virksomhed til en fremtid præget af usikkerheder og sving i priser mm.

Hvorfor få hjælp til energistrategi?

Med et samarbejde med mig, Mogens Pilgaard Sørensen, ejer af mps-solutions sikres I en medspiller på holdet, der er 100% uafhængig af alle andre.

I får altså en form for virtuel medarbejder, som I kan benytte til disse oftest lidt specialiserede opgaver omkring køb af energi – og dertil hørende overvejelser om bæredygtighed, budgettering og risikoafdækning.

Fordele ved energistrategi?

Ved at tage indkøb af energi op på et mere strategisk niveau, sikres I større indsigt i jeres fremtidige omkostninger. Det er ikke sikkert I kommer til 100% at vide, hvad I har af omkostninger til elpriser 2024, men I sikres større viden.

Og netop denne viden gør, at I formentlig vil kunne sikre jer mod at sælge billigt i dag for at sætte penge til ved at producere det i morgen.

Hvad er processen ved en energistrategi?

Det er klogt at starte med et overordnet blik på jeres situation. Herfra kigger vi på jeres forbrug, nuværende indkøbsaftaler og jeres generelle ønsker til fremtiden. Derfra lægger vi en plan for jeres arbejde med energistrategien.

Oftest har mange virksomheder allerede godt gang i energibesparelser, men 2021-2022 er et godt bevis på, at det også er bidende nødvendigt at have overblik over, hvad man får af elpris 2023 og videre.

Netop for at sikre, at jeres omkostninger holdes hjemme i de salgspriser I selv har overfor jeres kunder. Herfra kan der tænkes i grøn investering, yderligere effektiviseringer og forskellige afdækningsstrategier. Alt sammen noget vi kan koordinere i fællesskab. For vi lykkes sammen