Som bestyrelsesmedlem påtager du dig et ansvar for virksomheden og dens medarbejdere og andre interessenter – få hjælp med energien. I har til opgave at fastlægge virksomhedens strategi, overvåge dens drift og sørge for, at ledelsen agerer i overensstemmelse med de gældende regler.

Som rådgiver har jeg set, hvad det indebærer at tage ansvar som medlem og konsekvenserne af ikke at leve op til dette ansvar.

Når man tiltræder posten, er der flere punkter, man bør være opmærksom på, som fx:

Virksomhedens forretningsmodel og strategi – Kendskab til de gældende love og regler – Forstå risici og udfordringer, virksomheden står med.

Overvågning af ledelsen – Sikre god kommunikation med interessenter – Ansvar for den økonomiske og sociale rapportering.

BOOK EN TID OG LAD OS SE OM VI PASSER SAMMEN

RÅD TIL BESTYRELSEsarbejdet hos jer

Få mere hånd i hanke med energipriserne inden næste priskrise sætter ind

Få sikret jer bedre mod shitstorms, karteldannelser og greenwashing

Overvej at have næsten 24/7 adgang til mig som uvildig og troværdig rådgivende samarbejdspartner

– samtidig med I sikrer indkøbsfunktionen mod utilsigtet at købe for dyrt eller på uigennemskuelige vilkår

BOOK MIG TIL NÆSTE BESTYRELSESMØDE

FN Verdensmål 12

LØSNINGER TIL KØB AF EL OG GAS for medlemmer af BESTYRELSEN

MPS-SOLUTIONS tilbyder løsninger til fjernvarmeselskaber, vandværker og andre offentlige / halvoffentlige selskaber.

Jeg klargør data, indhenter tilbud, vurderer dem sammen med jer – og sikrer jer mod utilsigtede betingelser.

Vigtigst af alt – bliver jeres bestyrelsesmedlemmer sikret mod karteldannelser, vennetjenester og ublu priser.

I undgår altså shitstorms og greenwashing.

BÆREDYGTIGT INDKØB ER MERE END GRØNT

Der findes et hav af mindre bestyrelser i mere eller mindre offentlige selskaber i Danmark, såsom varmeværker, halvoffentlige haller, svømmehaller og skoler. Men også elnetselskaber er underlagt en række krav, og derfor kan det også der være relevant at få en uvildig part til at udføre indkøb af det såkaldte nettab – der er tab fra produktionen af strøm til den er leveret hos kunden.

For bæredygtigt indkøb er lige så meget med tanke på, at der ikke foregår ulovligheder eller uhensigtsmæssigheder i forbindelse med jeres indkøb. Noget der bliver sværere og sværere at sikre i meget voldsomt svingende energimarkeder.

Fælles for sådanne selskaber er, at det er nærliggende at tage telefonen og ringe til den bekendte, der arbejder i et elhandelsselskab eller måske et fjerne familiemedlem, der er ansat som sælger af naturgas. Det kan sagtens betyde man får den skarpeste pris – men man kan ikke være sikker, og man risikerer at ende i problemer – fx karteldannelsermarkedsmanipulation eller andet, som der vælter historier frem om i 2023.

To kvinder i bestyrelseslokalet

HJÆLP MEDARBEJDERNE I INDKØBSFUNKTIONEN

Det kan samtidig være en svær situation for medarbejderen, der sidder med dette indkøb at skulle risikere strafbare forhold. For måske har det foregået sådan altid, og derfor vil det kræve en del at få en ledelse til eventuelt at lave nye procedurer – men det gør det ikke mindre vigtigt, at I som bestyrelse er med til at tage hånd om problematikken.

Ikke kun offentlige institutioner

Selvom det især har bevågenhed i offentlige institutioner, at der sikres ordentlige indkøbskontrakter, så kan private virksomheder også have gavn af uvildig rådgivning, der kan være med til at sikre, at den lokale sælger ikke får for vane at I kommer årligt og gentegner kontrakten, fordi denne dermed løbende kan skrue sit eget dækningsbidrag og potentielt bonusbeløb op gennem årene.

Kundecases hos MPS-SOLUTIONS

Hvordan sikres bestyrelsen ved køb af el?

Elindkøb kan foregå gennem en energimægler, der sikrer uvildighed omkring købet – og samtidig konkurrenceudsætter jeres forbrug.

Hvad er fordelen ved at benytte MPS-SOLUTIONS som bestyrelsesrådgiver?

MPS-SOLUTIONS sikrer, at I ikke indgår utilsigtet i kartellignende konstellationer eller måske køber ind hos den sædvanlige energihandler, blot fordi hun er en god ven af bestyrelsesformanden.