Overblik over markedspriser

Prognose energipriser og risikostyring

Mogens - Få min prognose over energipriser

Hvad er elprisen? Hvad koster naturgas? Og hvornår skal vi slå til?

Jeg opdaterer løbende prognoser over gas- og elpriser, så I kan følge prisudviklingen.

Priserne svinger ofte voldsomt, hvilket 2022 var et eksempel på, og derudover er elmarkedet svært gennemskueligt og gaskontrakter ofte komplekse. Ønsker I også adgang til prisprognoserne, er I velkommen som kunde hos MPS-SOLUTIONS.

Mogens - med prognose over elpriser og naturgassen

Prognose over gaspriser og elpriser 2024 og frem

Som energimægler, står jeg 100% bag mine kunder og arbejder for I får fair elpriser, skarpe gaspriser og ordentlige vilkår i energikontrakterne. 

Som energiforbruger kan det være vigtigt at planlægge langsigtet. Først og fremmest med at sænke energiforbruget, have konstant styr på dette og med en Rådgivningsaftale gennem MPS-SOLUTIONS får I hjælp til at strukturere selve elkøbet og gasindkøbet.

I får regelmæssige energiprisprognoser baseret på markedsdata, og I får værdifulde indsigter i prisdrivere, markeder, risici og muligheder.

Opdag hvordan vi sammen kan sikre jeres gasaftaler eller elaftaler for 2024 mens I reducerer jeres risici og får uafhængig rådgivning.

Elpriser 2024 – Prisprognoser og udvikling

Som energiforbruger er det vigtigt at planlægge langsigtet. Med en Rådgivningsaftale får I hjælp til at strukturere energikøbet. Jeg leverer regelmæssige energiprisprognoser baseret på markedsdata, og I får værdifulde indsigter i prisdrivere, markeder, risici og muligheder.

Opdag hvordan vi sammen kan sikre jeres gasaftaler eller elaftaler for 2024 mens I reducerer jeres risici og får uafhængig rådgivning.

Gennemsnitlig elpris 2024 prognose: 77 øre/kWh

Gasmarkedet er fortsat meget presset af de høje lagerfyldninger, hvilket trækker CO2-markedet og elmarkederne med lavere.

Den kolde periode vi er midt i, ser ikke ud til at blive hel så slem omkring juletid og de længere prognoser spår ligeledes mildere vejr i starten af 2024. Dermed er frygten på mandel på gas i starten af 2024 nok ovre – og dermed presses priserne.

Spotkunder for 2024 forhandles kontrakter for 2024 i øjeblikket – book et møde, hvis din virksomhed vil med i forhandlingerne gennem MPS-SOLUTIONS ApS, så I også opnår stordriftsfordele. BOOK ET MØDE HER.

Elpriser graf 2019-2027 – historiske spotpriser og prognoser 2024 og frem:

Prognose elpriser 2019-2027
Elpære der symboliserer prognoser over elpriser 2024

Kvartalsel 2024:

Prognose elpris 1. kvartal 2024

76 øre/kWh

Forventet elpris 2. kvartal 2024

67 øre/kWh

Forventet elpris 3. kvartal 2024

80 øre/kWh

Forventet elpris 4. kvartal 2024

82 øre/kWh

 

(Elpriser opdateret 6. december 2023)

Forventning elpriser 2024 og fremad

Terminskontrakter for elpriser 2024 viser en lidt faldende tendens siden sidst. Mens de længere kontrakter fra 2025 og fremad er meget stabile omkring niveauerne set gennem hele 2023.

Det hele ligner noget, der blot venter på det næste store indtryk – enten i form af en meget mild vinter og dermed ingen problemer med forsyningssikkerheden – eller på den anden side et besøg af Kong Frost.

Det næste at holde øje med er kablet til England fra Jylland – Viking Link – der kommer endeligt i drift fra januar. Det kan få en afsmittende effekt på de danske elpriser – og da engelske elpriser time for time er højere end de danske, ja så forventes en forhøjende effekt på de danske elpriser. Meget er nok allerede priset ind i de elpriser vi ser herunder i grafen, men usikkerhederne omkring det stiger.

For senest har Norge luftet tanker om ikke at forny et par af elkablerne til Jylland, når de om et par år potentielt er klar til at blive pensioneret. Dette kan blive lidt en game-changer, da det er endnu et skridt på vejen mod protektionisme i energimarkederne. Om end man ikke kan klandre nordfolket, da deres vandreservoirs i øjeblikket benyttes som et kæmpe batteri for store dele af Europa.

Udvikling elpriser-graf herunder.

Carmen og Mogens på Unit01 i Silkeborg i snak om ydelser

MPS-SOLUTIONS har optimeret vores elaftaler og gennem vores Rådgivningsaftale taget et samlet blik på både indkøb og vores elproduktion fra solcellerne.

Vi sparer og det får lejere på UNIT01 gavn af.

Carmen Fløjgaard

Direktør, UNIT01 og FC Ejendomme

Gaspris 2024 prognose

Gennemsnitlige Gaspris 2024: 3,75 kroner/m3

Gaslagrene er fortsat nær 100% fyldte rundt i Europa, og faktisk har gaspriserne ikke bevæget sig særlig meget gennem den kolde periode, vi har set de sidste uger.

Normalt afspejles kulde direkte i gaspriserne, hvilket altså ikke er tilfældet i år med de fyldte lagre. Dermed ser vinteren ud til at være reddet fra de helt skrækkelige scenarier, der prægede billedet for blot et år siden.

Man bør dog huske, at gas fortsat står for en stor del af energiforbruget i Europa, og at der fortsat ikke er hul igennem til Rusland.

Prognose gaspriser graf 2024:

Opdateret prognose over gaspris 2024

Kvartalsgas 2024

Prognose gaspriser 1. kvartal 24

3,7 kroner/m3

Forventet gaspris 2. kvartal 2024

3,6 kroner/m3

Forventet gaspris 3. kvartal 2024

3,7 kr/m3

Prognose gaspriser 4. kvartal 2024

4 DKK/M3

 

(Prognose gaspriser opdateret 6. dec 2023)

Prognose gaspriser 2024, 2025 og 2026

Ansvarsfraskrivelse: Forventede elpriser og gaspriser på denne side er kun prognoser. De dækker over beregnede elpriser og naturgaspriser med levering i Danmark. De er alle ekskl. afgifter, transportomkostninger, graddage og moms. De baseres på markedspriser og markedernes generelle udvikling samt MPS-SOLUTIONS egne holdninger og forventninger til elpriser og gaspriser samt forbrug heraf frem i tiden, råvaremarkeder, valutakurser mm. MPS-SOLUIONS kan på ingen måde drages til ansvar og priserne vist er kun vejledende. Kilde elpriser: Nasdaq OMX Commodities. Kilde Gaspriser: EEX.

Book og få min forventning til jeres muligheder