Bølgeenergi eller bølgekraft er endnu en af de spændende teknologier, som muligvis i fremtiden kan få en rolle i energiens verden. Potentielt er der nemlig estimeret bølgekraft nok til at dække en pæn stor klat af verdens elforbrug.

Modsat solceller og vindmøller, er bølgeenergi mere forudsigelig, da bølger kan forudsiges mere præcist og er mere konstante. Dermed vil det kunne være et fint supplement til de øvrige lavt udledende strømformer vi kender i dag.

Teknologien går kort ud på at høste bølgernes energi. Den kinetiske energi fra bølgerne konverteres til energi gennem forskellige metoder såsom bøjer, oscillerende vandsøjler eller undervandsturbiner.

Bølger i solnedgang

HVORDAN VIRKER BØLGE ENERGI – FORSKELLIGE TEKNOLOGIER

TeknologiBeskrivelseFordeleUlemper
Boje-systemerUdnytter bølgebevægelse til at drive en flydende boje op og ned, som aktiverer en generator for at producere elektricitet.– Relativt enkle at designe og installere. – Velegnede til at udvinde energi i store havområder.– Sårbare over for storme og høje bølger. – Kan påvirke fiskeri- og sejlruter.
BølgekraftanlægUdnytter bølgebevægelse til at drive en turbine, som producerer elektricitet.– Høj effektivitet og lang levetid. – Kan producere store mængder elektricitet på en bæredygtig måde.– Dyre at bygge og kræver vedligeholdelse. – Kan have negativ indvirkning på havmiljøet og fiskebestande.
Oscillerende vandkolonnerUdnytter bølgebevægelse til at drive vand op og ned i en kolonne, som aktiverer en turbine for at producere elektricitet.– Relativt billige at bygge. – Effektive i lavvandede og kystnære områder.– Følsomme over for vejrforhold. – Kan påvirke havmiljøet negativt.
PendulkraftværkerUdnytter bølgebevægelse til at drive en pendul, som aktiverer en generator for at producere elektricitet.– Relativt billige at bygge. – Effektive i lavvandede områder.– Sårbare over for storme og høje bølger. – Kan påvirke havmiljøet negativt.
UndervandsturbinerUdnytter strømmen i havet til at drive en turbine, som producerer elektricitet.– Meget effektive i stærke havstrømme. – Lav miljøpåvirkning sammenlignet med nogle andre teknologier til udvinding af bølgeenergi. – Kan installeres tæt på kystlinjen.– Dyre at installere og vedligeholde. – Kræver strømme med tilstrækkelig hastighed og stabilitet. – Kan påvirke havmiljøet negativt og påvirke fiskebestande.
Osmotisk kraftUdnytter forskellen i saltkoncentration mellem havvand og ferskvand til at producere elektricitet gennem osmoseprocessen.– Potentiale for høj effektivitet. – Lav miljøpåvirkning i forhold til andre teknologier til udvinding af bølgeenergi. – Kan fungere kontinuerligt uafhængigt af vejrforhold.– Teknologien er stadig i udviklingsfasen med få kraftværker i drift. – Bygning kan være dyr og kræver store mængder ferskvand og havvand. – Vandstrøm gennem membranen kan være begrænset. – Risiko for skader på membranen fra forurening og biologisk vækst.

BØLGEENERGI FORDELE OG ULEMPER

FORDELE VED BØLGE ENERGI

  • Bølgeenergi er rimelig forudsigelig og oftest en konstant energi – altså stabil produktion, når den er der
  • Nærmest uendelig ressource – Der er bølger overalt i verden, og det er ikke ligefrem en ressource, der slipper op i løbet af de næste par år
  • Ikke stor visuel indvirkning på omverdenen – selve teknologien og produktionsapparatet ses mindre i landskaberne i forhold til vindmøller, solcelleparker og fx store PtX-anlæg
  • Lave driftsomkostninger – der skal ikke det store til, når først det er i sving. Bølgerne kommer som de kommer

ULEMPER VED BØLGEKRAFT

  • Høje startsomkostninger – Teknologien er fortsat i sin vordende fase, trods forskellige designmæssige bud på løsningen. Startomkostningerne er dog fortsat en større hurdle, før det rigtig kan kommercialiseres
  • Kan være vanskelig at integrere i nuværende elnet – Der kan være store afstande fra produktionen til elnettet, hvilket vil kræve høje omkostninger til udbygning af elnettet. Men dette er jo også et issue ved fx vindparker og solcelleparker, der smækkes op rundt omkring
  • Udviklingen er ikke så langt – som nævnt tidligere, er udviklingen endnu ikke, så produktionsformen kan udrulles i stor udstrækning
  • Potentielt høje vedligeholdelsesomkostninger – hårde maritime forhold højner vedligeholdelsesomkostninger. Og også ressistencen over en længere årrække er endnu udfordret

BØLGEENERGI OPLEVER OPMÆRKSOMHED OVENPÅ DYRT 2022

Som med geotermi, er det ikke voldsom megen bølgeenergi vi har i Danmark. Men ovenpå et dyrt 2022 er der også til bølgekraften kommet mere fokus og vilje til investeringer. I Danmark har Energistyrelsen haft flere bølgeenergi forsøg inde som pilotprojekter – se link her.

Faktisk blev verdens største testfacilitet til bølgekraft søsat i Danmark. Link.

Samtidig er de store satsninger rundt omkring i verden på fornybar energi med til at sætte yderligere skub i forskningen omkring teknologierne.

Bølgekraft - kan danne bølgeenergi

MERE STABIL END VINDENERGI

En af fordelene ved teknologien er, at bølge-kraften er relativ forudsigelig, og er altså mere konsistent end vind og sol. Dermed bliver det mere attraktiv for elnettet, der dermed undgår helt så store balanceringsvanskeligheder.

Samtidig er der selvfølgelig også udfordringer, som skal adresseres – men forhåbentlig kan vi engang i fremtiden udnytte denne fornybare ressource mere. Den må gerne bidrage til at lukke kulindustrien i hvert fald.

Bølgeenergi er altså en fornuftig additionalitet til nuværende vedvarende energiformer.