Batteribehovet med vedvarende energis andel i det danske elmix stiger hvert år. Solceller og vindmøller bliver sat op med uhørt hast, og trods højere tilslutningsafgifter, har de senere år budt på især meget solcellekapacitet i Danmark – men også i store dele af resten af verden. Eldeklarationerne bliver altså “grønnere” – samtidig stiger kompleksiteten i elmarkedet, da sol og vind er mindre stabile ift. fx kernekraft.

Der er ikke tvivl om, at der er behov for løsninger, der får udledningen af CO2 ned. Både på den korte bane, men også på den lange bane.

Her spiller solcelle- og vindmøllestrøm fint sammen med mere stabile løsninger som atomkraft. Men der er brug for et skifte til mere stabil produktion hellere i dag end i morgen – entydig opstilling af sol og vind, kan ikke gøre det alene.

BATTERIER I ELMARKEDET: EN GAME-CHANGER FOR FREMTIDENS ENERGIOPTIMERING?

I en æra, hvor bæredygtighed og energi-effektivitet er blevet centrale fokusområder, spiller lagringsmuligheder ganske givet en rolle i transformationen af elmarkedet.

Med den stigende integration af vedvarende energikilder som sol og vind, står vi over for stigende udfordringer og muligheder i energilandskabet. Batterier er jo lagringsenheder, og være med til at sikre et effektivt og grønt elsystem.

Elpære med grønne blade

FORDELE

  1. Energi Lagring: Batterier muliggør at gemme overskydende strøm produceret under perioder med høj produktion fra vedvarende kilder, som solenergi om dagen og vindenergi om natten eller atomkraft fra vores nabolande.
  2. Netstabilitet: Ved at levere hurtig reaktion på fluktuerende efterspørgsel og udbud bidrager batterier til at stabilisere elnettet, hvilket mindsker risikoen for strømafbrydelser og forringelse af strømforsyningen.
  3. Reduceret Afhængighed af Fossile Brændstoffer: Batterilagring understøtter en øget anvendelse af vedvarende energi, hvilket reducerer behovet for fossile CO2-forurenende brændsler.
  4. Forbedret Energi Effektivitet: Batterier muliggør en højere udnyttelse af den genererede energi ved at mindske spild og øge andelen af forbrugt grøn strøm – fx til PtX.

ULEMPER

  1. Høje Opstarts Omkostninger: Implementering af batterilagringsløsninger kræver en betydelig initial investering, som kan være en barriere for nogle virksomheder. De større energiudviklere har dog tænkt batterier med i fremtidens energiparker. Samtidig falder prisen på visse batteriformer.
  2. Miljømæssige Betænkeligheder: Produktion og bortskaffelse af batterier har miljømæssige konsekvenser. Især i relation til udvinding af råmaterialer og håndtering af udtjente batterier, er dette et ikke ubetydeligt fokusområde, hvor andre løsninger som fx forbrugerfleksibilitet kan spille en bedre rolle.
  3. Teknologisk Udvikling: Selvom batteriteknologien udvikler sig hurtigt, er der stadig udfordringer med hensyn til energitæthed, levetid og ydeevne i ekstreme klimaforhold – og råstofudvindingen har også mange betænkeligheder omkring arbejdsforhold mm.

POWER-TO-X BØR IKKE STJÆLE FOKUS FRA KLIMAFORANDRINGERNE

Power-to-X får megen opmærksomhed disse år, og med gigantiske Power-to-X projekter, der har fået mange milliarder fra støtteordninger, er det selvklart. Det er dog gået stille for sig, at disse projekter fra EU-side har fået dispensation fra væsentlige klimakrav, såfremt de opstilles inden 2028. Klimakrav, der ellers var til for at sikre, at det udelukkende var den vedvarende strøm fra sol og vind mm, der blev omdannet til brint, ammoniak og andet gennem fx elektrolyse.

Men med fritagelsen fra de krav, ser jeg risici for PtX produceret af strøm fra fossile energikilder fra tid til anden.

Batterier

Jeg har svært ved at se på, mens EU lader Power-To-X undslippe vitale klimakrav. Klimaforandringerne får absolut intet ud af PtX fra kul eller olie. Fritagelse fra kun at benytte VE i disse projekter giver ingen mening. Projekterne bør forbedre klimaets betingelser.

Mogens

Energimægler og CEO, MPS-SOLUTIONS ApS

BATTERIERNES KRITISKE ROLLE I ENERGISYSTEMET

Batteriteknologiens betydning i elmarkedet kan ikke understreges nok. De tjener som en bro, der forbinder uforudsigelige og intermitterende energikilder med et konstant og pålideligt energibehov.

Uden lagring ville den fulde potentiale af vedvarende energikilder forblive uudnyttet, da der ikke altid er korrelation mellem produktionstidspunktet og forbrugstoppe. Batterier gør det muligt at udjævne disse forskelle, hvilket er afgørende for overgangen til et mere bæredygtigt energisystem.

HVORFOR ER BATTERIER NØDVENDIGE?

Batterier er ikke bare en luksus; de kan vise sig nødvendige i kampen mod klimaforandringer og for at opnå energiuafhængighed. Især hvis Danmark og andre lande ikke rykker sig nærmere kernekraft. Lagring vil spille en central rolle i at gøre vedvarende energi til en mere pålidelig og stabil energikilde, hvilket er afgørende for at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og nå globale klimamål.

I øjeblikket tjenes der milliarder i elmarkedet på netop disse ustabile produktionskapaciteter – hvilket når alt kommer til alt er penge, der flyder ud fra selve elsystemet og ned i lommen på allerede velpolstrede energiselskaber.

KLAR TIL AT UDFORSKE LØSNINGER FOR DIN VIRKSOMHED?

 
Jeg er dedikeret til at hjælpe virksomheder med at navigere i energimarkedets kompleksitet og sikre effektive og bæredygtige energiløsninger. Lad os sammen udforske, hvilken løsning bedst kan transformere din virksomheds energistrategi og bidrage til en grønnere fremtid.

Lad os snakkes ved, og se om vi matcher

Få et gratis intro-møde

Er du klar til at tage det næste skridt? Lad os sammen skabe en skræddersyet energiløsning, der matcher din virksomheds behov og ambitioner. Vi er sammen om i morgen.

Gå ikke glip af denne mulighed for at fremtidssikre din virksomhed. Kontakt mig for en uforpligtende samtale om, hvordan vi sammen kan optimere dit energiforbrug og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Her kan fx Systemydelser spille en rolle. Samtidig kan vi se på, om din virksomhed kan drage nytte af at indgå i løsninger omkring PPA – køb af el direkte fra et vedvarende energiprojekt.

KONDENSATORBATTERIER OG FORBRUGSFLEKSIBILITET

Kondensatorbatterier spiller i fremtiden mere og mere sammen med fx elbiler, e-trucks og andre elektrificerede produkter eller andet. Dermed kan udnyttelsen af gemt grøn strøm udnyttes bedre, og sammen med forbrugerfleksibilitet, kan den grønne energi kan fylde endnu mere.

Både forbrugsfleksibiliteten og batteriparkerne kan således oftere og oftere benyttes som systemydelser til henholdsvis at trække strøm fra systemet ved overskydende VE eller sende det retur til elnettet, såfremt der mangler el.

Elmarkedet skal nemlig konstant være i ligevægt. Og det er en vigtig pointe i samfund, der elektrificeres som vores i disse og kommende år.

Læs mere hos fx jernbanekompetance.no.