Når det kommer til opvarmning hos erhvervsvirksomheder, er fyringsolie fortsat en pålidelig energikilde.

Ved køb af fyringsolie er der dog vigtige punkter at overveje, og MPS-SOLUTIONS faciliterer gerne udbud på jeres forbrug af fyringsolie. I kender sikkert jeres eget behov og præferencer i forhold til viskositet, brændværdier mm – og derfor kan I trygt indgå samarbejde med mig, da jeg blot sikrer, at I får mulighed for et uvildigt indkøb og altså sikres, at jeres leverandører går skarpt til priserne.

Fyringsolie på vej

ENERGIKILDE OG BRÆNDVÆRDI

Når du køber fyringsolie, er det vigtigt at overveje, hvilken energikilde olien er baseret på. De mest almindelige typer er let og tung olie. Let olie er normalt baseret på petroleum og har en høj brændværdi, hvilket betyder, at den frigiver meget energi per liter. Tung olie er mere viskøs og tyktflydende og bruges ofte i industriel produktion eller til større anlæg.

VISKOSITET OG OPBEVARING

Viskositet er en vigtig faktor at overveje, da den påvirker, hvordan olien brænder og strømmer gennem varmesystemet. For virksomheder med avancerede brændere og opvarmningsanlæg kan det være nødvendigt at vælge en olie med en bestemt viskositet. Derudover skal man være opmærksom på, hvordan olien opbevares, da dens viskositet kan ændre sig ved forskellige temperaturer.

EMISSIONSNIVEAUER OG MILJØPÅVIRKNING

I dag er der øget fokus på at reducere miljøpåvirkningen fra energikilder. Nogle fyringsolier er designet til at have lavere emissionsniveauer og kan være mere miljøvenlige. Det er en god ide at undersøge oliens sammensætning og kontrollere, om den overholder de relevante miljømæssige standarder og regler.

LEVERINGSSIKKERHED OG LEVERANDØRPÅLIDELIGHED

Når I køber fyringsolie til virksomheden, er det vigtigt at vælge en pålidelig leverandør, der kan sikre leveringssikkerheden. Olien bør leveres til tiden og i den mængde, der er aftalt. Undersøg leverandørens omdømme, erfaring og evne til at imødekomme dine virksomheds specifikke behov.

PRIS OG OMKOSTNINGER PÅ FYRINGSOLIE

Prisen på fyringsolie kan variere afhængigt af faktorer som leverandør, markedstendenser og mængden af olie, der købes. Det er vigtigt at overveje prisen i forhold til virksomhedens budget og andre økonomiske faktorer. Det kan være en god idé at indhente tilbud fra forskellige leverandører og sammenligne priser, men husk også at vurdere kvaliteten af olien og leverandørens service.

FÅ UVILDIG SPARRING

Når I som virksomhed køber energi, er der flere vigtige pointer at tage i betragtning. Det omfatter fx energikilden, brændværdien, viskositeten, miljøpåvirkninger, leveringssikkerhed og omkostningerne ved forskellige indkøb. Ved at vælge den rette leverandør, der passer netop jeres virksomheds specifikke behov, kan I sikre en pålidelig og effektiv opvarmning samt bidrage til at reducere miljøpåvirkningen.

Vær omhyggelig med at vælge en leverandør, der kan imødekomme virksomhedens krav og levere energien til tiden – dette sikres via sparring med MPS-SOLUTIONS, hvor vi fælles sikrer, at I får de skarpeste priser men samtidig får leveringsdygtige leverandører.

HVAD ER FYRINGSOLIE – FAKTA

1: Fyringsolie er en raffineret brændstofkilde, der bruges til at opvarme bygninger og anlæg, primært i industrielle og kommercielle sektorer. Den er kendt for sin pålidelighed og effektivitet i opvarmningssystemer.

Det er en type brændstof, der fremstilles ved at raffinere råolie. Den består hovedsageligt af kulbrinter, der har en høj brændværdi og frigiver betydelig varmeenergi, når den forbrændes. Dette gør den velegnet til opvarmning af store områder eller bygninger, der kræver en konstant og pålidelig varmekilde.

2: Fyringsolie anvendes i forskellige typer brændere og opvarmningssystemer, herunder kedler, ovne og varmepumper. Dens alsidighed gør det muligt at tilpasse sig forskellige industrielle og kommercielle anvendelser.

Når det kommer til brændere og opvarmningssystemer, kan olien bruges i forskellige typer apparater. Det kan brændes i kedler til centralvarme og varmtvandsforsyning, i ovne til direkte rumopvarmning eller i varmepumper til effektiv varmeudvinding. Denne fleksibilitet gør det muligt for virksomheder at vælge den mest egnede metode til deres specifikke behov.

3: Fyringsolie har forskellige kvaliteter og viskositetsniveauer, der kan påvirke dens ydeevne og brændstofeffektivitet i opvarmningssystemer.

Viskositet er et vigtigt aspekt, da den påvirker dens strømningshastighed og brændingsegenskaber. Olier med høj viskositet kan være mere velegnede til større anlæg og industrielle processer, mens olier med lav viskositet er mere egnet til mindre systemer. Det er vigtigt at vælge den rigtige viskositet i henhold til opvarmningssystemets specifikationer for at sikre optimal ydeevne og effektivitet.

4: Brugen af fyringsolie med lavt svovlindhold er blevet mere udbredt for at reducere miljøpåvirkningen og overholde emissionstandarder.

Traditionelt havde fyringsolie et højt indhold af svovl, der frigav skadelige svovldioxidemissioner under forbrænding. Men i mange lande er der blevet indført strengere miljøregler for at begrænse udledningen af skadelige stoffer. Som et resultat er olier med lavt svovlindhold blevet mere almindeligt. Det reducerer den negative miljøpåvirkning og forbedrer luftkvaliteten uden at gå på kompromis med opvarmningskapaciteten.

5: Nøjagtig planlægning og sikkerhed er afgørende for at sikre tilstrækkelig forsyning og korrekt opbevaring i virksomheder.

For virksomheder er det vigtigt at have en pålidelig leverandør, der kan sikre rettidig levering i den krævede mængde og kvalitet. Planlægning af forsyningen og opbevaringen af olien er afgørende for at undgå driftsafbrydelser og sikre en kontinuerlig varmeforsyning. Olien skal opbevares korrekt for at undgå lækager, brandfare og miljømæssige risici. Overholdelse af sikkerhedsforskrifter og regelmæssig vedligeholdelse af opvarmningssystemet er også vigtigt for at sikre en effektiv og sikker drift.

FYRINGSOLIE PRISUDVIKLING

Fyringsolie Basis Priser
Kilde: Circle K

ULEMPER VED FYRINGSOLIE

Det er vigtigt for jer som virksomhed at overveje potentielle fordele og ulemper ved brug af ​​fyringsolie og tage hensyn til jeres specifikke behov og miljømæssige mål. En omhyggelig analyse af alternative energikilder kan hjælpe med at træffe informerede beslutninger, der gavner både drift og miljø.

Her indgår MPS-SOLUTIONS gerne som uvildig rådgiver, der giver sparring i projekter omkring overgang til andre energiformer.

Selvom fyringsolie er en populær energikilde til opvarmning af virksomheder, er der også ulemper ved med dens anvendelse. Her er nogle af ulemperne ved at benytte fyringsolie som virksomhed og alternative energikilder, der kan overvejes:

  1. Miljøpåvirkning: Fyringsolie er kendt for at udlede skadelige emissioner, herunder kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2) og partikler, når den forbrændes. Disse emissioner bidrager til luftforurening og klimaændringer. Alternativer kan overvejes, således I spiller ind i den grønne omstilling. Dette skal dog efter min mening altid ske med øje for den samlede udledning og ikke kun med kortsigtede besparelser i sigte.

Alternativ: Ved at skifte til mere miljøvenlige energikilder som naturgas, elektricitet fra vedvarende energikilder som sol- og vindenergi eller atomkraft, kan I reducere jeres CO2-udledninger og minimere jeres negative indvirkning på miljøet.

  1. Fyringsolie priser: Prisen på fyringsolie kan variere betydeligt på grund af faktorer som globale markedsforhold, geopolitiske begivenheder og efterspørgsel. Dette kan føre til usikkerhed og uforudsigelige omkostninger for jer, der er afhængig af fyringsolie som opvarmningskilde.

Alternativ: At skifte til energikilder med mere stabile priser, såsom naturgas eller biomasse, kan hjælpe virksomheder med at opnå mere forudsigelige omkostninger og undgå de pludselige prisstigninger, der er forbundet med fyringsolie.

  1. Opbevaring og sikkerhed: Fyringsolie kræver passende opbevaringstankfaciliteter og korrekt håndtering for at undgå lækager, brandrisici og miljøskader. Opbevaring af store mængder olie kan være en logistisk udfordring og kræver overholdelse af sikkerhedsstandarder og regler.

Alternativ: Ved at skifte til energikilder som naturgas eller elektricitet elimineres behovet for opbevaring af brændstof, hvilket reducerer risikoen for lækager og brand. Dette kan også frigøre plads og forenkle virksomhedens infrastruktur.

  1. Afhængighed af fossile brændstoffer: Fyringsolie er en fossilt brændstof, der er begrænset og ikke-fornybar. Brugen af ​​ikke-fornybare ressourcer øger vores afhængighed af disse ressourcer og bidrager til udtynding af jordens reserver samt negative klimapåvirkninger.

Alternativ: I bør undersøge muligheder for energieffektivisering og energibesparelser for at reducere jeres samlede energiforbrug. Samtidig kan I overveje andre alternative brændsler, der måske kan lede til mindre udledninger af CO2 mm.