Den reelle pris på en PPA kendes først efter den fulde levering. Man skal huske både årets gennemsnitlige 8760 timer samt alle mulige tilbagesalg af fx solcellestrøm eller vindmølleenergien ved disse ofte lange elkøbsaftaler.

Faktisk er der mere nøjagtigt 8.765,81 timer i gennemsnit pr år, hvis vi også tæller den 29. februar med.

ERP: Styr virksomhedens ressourcer og reelle bæredygtighed

Reelt er der 87650 priser ved 10-årig indkøbsaftale

Når udbydere af PPA – lange elindkøbs aftaler – sælger disse med en løbe tid på fx 10 år, er der reelt set tale om 87650 forskellige priser, som markedet fungerer i dag.

For hver time indkøbes den produktion, der er til stede den enkelte time, hvilket omvendt også betyder, at matcher jeres virksomheds forbrug ikke med denne produktion, ja så skal I enten købe ekstra strøm i elmarkedet eller sælge noget af det indkøbte strøm retur.

Dette har en enorm indflydelse på den samlede beregning af en PPA og altså hele økonomien bag. Og netop de store udsving gør det attraktivt at tænke fleksibilitet og dermed Systemydelser ind i sin langsigtede strategi.

Drevet af den grønne omstilling

Power Purchase Agreements er drevet frem i løbet af de seneste år på baggrund af den grønne omstilling, hvor solcellestrøm og vindenergi umiddelbart er at foretrække over fossil energi.

Og netop besparelser i CO2-udledningen og fortrængning af især kulkraft er vigtig i jagten på fremtidens mere bæredygtige energiaftaler som fx grundtankerne bag PPA United som et eksempel på et partnerskab for grøn handling.