Perioder med tørke har haft fat i Sydeuropa gennem vinteren 2022-23, hvor både Frankrig og Spanien har oplevet den tørreste vinter i årtier. Samtidig var 2022 rekordvarm, og tørken her i 2023 varsler skidt for sommerens komme.

Selvfølgelig bliver der plads til is og gode dage med familien, men spoler vi filmen tilbage til sommeren 2022, var det skræmmende billeder af udtørrede floder og massiv hedebølge der prægede nyhederne.

Energipriser også påvirket af tørke

Og det var ikke kun nyhederne, der sidste år var præget af tørke – også energipriser rundt i kontinentet har skabt en ekstrem sommer i 2022. Elpriserne toppede i august og september, hvor det var allerværst.

Situationen sidste år var dog også præget af de pludselige stop i russisk naturgas, mens vi i år har mere fyldte lagre på vej ind i sommeren, og altså ikke er presset på den front. Endnu.

Kigger man tilbage på 2022, var det netop tørke og hedebølge, der fik priserne til at tage de sidste voldsomme hop opad, før toppen blev nået i august måned.

Tørke og hedebølge kan også betyde problemer for kernekraftværker i Frankrig fx, der benytter floder mm til afkøling, hvilket altså bliver besværliggjort af entend udtørede floder eller for høje temperaturer i vandløbene. Og med tysklands slukning af deres sidste 3 atomkraftværker, er der bare mindre strenge at spille på – for man kan ikke bede solen skinne mere eller vinden blæse som man lige mangler strøm.

Kortet herunder viser tørke-index for Europa, som det så ud i maj 2023. Orange og rødt er tørke, mens blå områder det modsatte.

Tørke-index over Europa opdateret 11. april 2023 fra EDO
European Drought Observatory – tørkeindex over Europa 11. april 2023. Kilde: EDO

Gør dette i de danske sommerhaver

Tørke i Danmark er heller ikke utænkeligt – og der er brug for vi stopper med at fylde havepools med hundredvis liter vand hvert eneste år, og derudover benytter masser klor og andre former for rensende midler til at holde dem rene. Det er simpelthen spild at der ses så mange pools rundt i de danske haver. Vi bor i et skønt land, hvor der ikke er langt til strande, søer, friluftsbade eller svømmehaller.

Måske ikke helt så convenient som at hoppe ud i haven og blive kølet ned, men klimaet har brug for vi tænker mere på ressourcerne – også når det kommer til egen magelighed.

Derudover kan vi få nogle skønne oplevelser rundt i det danske sommerland, hvis vi bruger cyklen som transportmiddel og ungerne får lov at lege med nye børn på kryds og tværs – de er nemlig gode til at falde til.

Husk en plan for energien

Udover at tænke ressourcer i de danske hjem, kan det også være en fordel at tænke langsigtet i virksomhederne. For som vi så sidste år, kan energipriserne hurtigt piske opad, om end vi har bedre fyldningsgrader af naturgassen i år sammenlignet med sidste år.

Men en god forberedelse, så der er hurtigere adgang til at agere, når det trækker op til storm, kan være forskellen på en god og en skidt aftale på køb af energi. MPS-SOLUTIONS står selvfølgelig klar til at hjælpe – så vi sammen kan lægge en strategi og I ikke først får kigget på det efter sommeren – som faktisk er lige om hjørnet.

Herunder ses billeder af tørkeindex fra april 2022 sammenlignet med april 2023. Bedøm selv:

Tørkeindex april 2022 – der sås tørre pletter rundt i Europa, men kun få steder med krisiske niveauer, som er illustreret med røde mærker.

Tørkeindex for april 2023 – flere steder med røde kritiske niveauer allerede. Det varsler allerede til en svær sommer ovenpå El Niño 2023, der har været og er ekstra hård. DMI skriver følgende om El Niño 2023:

El Niño er et helt naturligt fænomen, der bl.a. ses som en periode med en ualmindelig opvarmning af overfladevandet i store dele af det østlige tropiske Stillehav.

Når havvandet opvarmes, frigives en vanddamp til atmosfæren, hvilket giver et voldsomt ’spark’ til atmosfæren, der igangsætter en kraftig selvforstærkende effekt mellem atmosfære og ocean.  Dvs. atmosfæren og oceanet spiller sammen, og vi får dermed en næsten global effekt på grund af en kortvarig – rent tidsmæssigt – stigende drivhuseffekt fra atmosfærisk vanddamp.


Derfor udløses en række af vejrmæssige forandringer over store dele af kloden.


En ”normal” El Niño viser sig ved, at havtemperaturerne i det centrale og østlige tropiske Stillehav, målt over en 3 måneders periode, stiger til mellem ½ og ca. 2°C over normalen.

Kilde: Nyheder fra DMI

KÆRE HAVEEJERE: HJÆLP TIL ALLEREDE NU, DER ER IKKE UDSIGT TIL REGN

Situationen kan meget vel blive krisisk de kommende uger, og allerede nu bør man virkelig være varsom med vandressourcerne pga. den manglende regn. Fx bør man undgå at vande græsplæner, da disse sagtens kan overleve perioder uden vand.

Ja, de bliver måske lidt gule og kedelige at se på – men klimaet har brug for det, og det samme har vi om kort tid, såfremt det ekstremt lune vejr anmeldt til at komme om en uges tid skal vare ved. Jeg har fx også før appeleret til man overvejer om ikke en tur i et friluftsbad er smartere end at vi alle ligger hjemme i havens havepools – det er meget dyrt i vandforbrug.

DEN NYE VIRKELIGHED I DANMARK

Også herhjemme er der nu flere varmepumper, som kan fungere som kølende aircondition, og dermed står vi faktisk i en ændret situation igen igen over sommeren, hvor dette kan få betydning for elforbruget og dermed direkte afledt elpriserne. Gaslagre er fortsat godt fyldte på nuværende tidspunkt, men sommerperioden er normalt også tid for vedligehold på diverse kraftværker, hvorfor tilgængeligheden af produktionskapacitet kan være svær at skabe overblik over.

Ydermere står flere Power to X-projekter snart klar til at sætte produktionen af brint, ammoniak eller andre “power to x-brændsler” i sving. Kæmpestore anlægsinvesteringer der skal i gang med at tjene sig hjem igen, og med EU’s fritagelse af centrale klimakrav, står disse projekter klar til at kunne køre 24/7/365.

Og om end meningen er, at Power 2 X skal suge den overskydende grønne strøm fra vindmøller og solceller, spår jeg at disse mastodonter vil gå ind og konkurrere med “almindelige” virksomheder og private husholdninger om strømmen i perioder. Og der kan disse have så mange penge bundet op, at de kan betale mere for strømmen, blot for at få lov at producere videre. Hvilket dermed lægger brænde på bålet og varsler ny energi-priskrise gennem sommeren 2023 eller i hvert fald indenfor overskuelig fremtid.

Viking Link der kommer ind i slutningen af 2023, vil blot gøre presset endnu større.

Opdatering start juni 2023: TØRKE I NORDEN ONGOING

Tørke i Norden med markvandstørke i Norge. Antallet af naturbrande stiger med hast og det samme gør hav- og landtemperaturerne rundt omkring.

Tørken i Norge; både landbrug, skovbrug, vandforsyningen og den norske energisektor er ramt.

Vejrudsigter tilsiger dog øget nedbør de kommende uger, men der skal også en del til for at gøre op med situationen, som bør følges nøje. Herhjemme oplevede mange at måtte undvære årets Skt. Hans bål, på grund af fare for for mange samtidige brande.

TØRKEN I NORDEN RAMMER ISÆR RUN-OF-RIVER KRAFTVÆRKER

Den manglende nedbør i Norden har givet problemer i de såkaldt run-of-river-kraftværker, der er afhængige af rindende vand på floder og elve, som altså skaber den kinetiske energi fordi vandet er i bevægelse.

Når der så ikke er nedbør, løber vandet ikke, og kraftværkerne kan ikke producere som normal.

Der er allerede varslet i Norge omkring den verserende tørke, og befolkningen har fået besked på at spare vand – noget vi ikke helt har på samme niveau herhjemme, som vi så det sidste år, men det burde vi.

Tørke i Norden ses i hydrobalance

VAND SOM LUKSUSVARE I FREMTIDEN?

Tørkeindex fra start juni viste klare tegn på tørke, der altså nu også ses tydeligt i Norge. Hvis ikke de næste uger bringer den lovede regn, kan vi få begyndende problemer; da den manglende nedbør efterhånden udtørrer floder og så er der ikke nok til at kraftværkerne kan køre.

Situationen faktisk værre i øjeblikket i Norge, end vi så i 2022 på samme tid, og efterhånden kigger vi ind i en fremtid, hvor der simpelthen kommer mindre nedbør og varmen bliver mere ekstrem. Det har grafer over havtemperaturer og iskappen på Antarktis vist, og vi oplever det selv alle på egen krop. Der sker klimaforandringer lige foran øjnene for os, antallet af naturbrande sætter rekorder, temperaturer det samme – se fx graferne i artiklen her:

TØRKEINDEX I EUROPA IGEN MALET ORANGE OG RØDT

Situationen er anderledes end sidste år, men jeg tror vi kigger ind i en periode, hvor tørke kan komme til at sætte dagsordenen for både energiforsyningen men også for om der kommer restriktioner på vandforbruget.

Landbrug melder allerede om begyndende panderynker over kortet her, der viser situationen i Europa i juni 2023 (venstre) sammenlignet med 2022 (højre) – og ærlig talt burde danske politikere komme ud af busken og være på forkant for en gangs skyld. Vi har ikke brug for overforbrug af vand til samtlige havepools, overdreven vandforbrug til græsplænevanding mm.

Det er på tide vi tager klimaadvarslerne alvorligt, og agerer fremfor at reagere på bagkant, som vi så ske i 2022, hvor mange blev fanget på det forkerte ben. Sammenligner vi graferne her, er det faktisk svært at sige, om det er værre i år, hvor Norge ser hårdere ramt ud, sammen med Spanien – mens der sidste år var tørke over et større område af Sydeuropa.

Sammenligning tørkeindex jun23 med jun22
Sammenligning tørkeindex juni 2023 med juni 2022.