Risikoanalyser hjælper med at styre fremtidige energiomkostninger ift. fremtidige prissving, regulatoriske ændringer og grønnere energiproduktion.

I en verden i konstant forandring, er energisektoren nemlig ikke nogen undtagelse og den voksende fokus på bæredygtighed gør det vanskeligt for virksomheder at forudsige deres fremtidige energibehov og -omkostninger.

MPS-SOLUTIONS tilbyder en uvildig og kompetent rådgivningstjeneste inden for risikoanalyse af energiomkostninger, der hjælper virksomheder med at navigere i dette komplekse landskab.

Risikoanalyse med MPS-SOLUTIONS

HVAD BETYDER “UVILDIG” I ENERGISAMMENHÆNG?

Som uvildig energimægler har MPS-SOLUTIONS ingen tilknytning til specifikke energileverandører eller -producenter. Det betyder, at rådgivningen er 100% fokuseret på din virksomheds behov og målsætninger.

Ved grønne investeringer for eksempel, vejer jeg sammen med jer omhyggeligt både økonomiske og miljømæssige aspekter for at sikre, at din investering ikke blot er bæredygtig, men også økonomisk forsvarlig.

For den grønne omstilling kører allerede derudaf i Danmark; men fremad bør I have fokus på fx solcelleprofilen i forhold til, hvornår I som virksomhed kan aftage strømmen.

For det er ikke nødvendigvis samme tidspunkt, hvorfor en øjensynlig grøn investering i solceller kan ende med at blive en dyr fornøjelse, såfremt I ender med at bruge mest strøm, når elpriserne er høje.

HVAD ER EN RISIKOANALYSE? FÅ EN SKABELON TIL DIN RISIKOANALYSE

En risikoanalyse er en proces med flere trin for at identificere, vurdere og prioritere usikkerheder, der kan påvirke virksomheder eller organisationer negativt eller positivt. Inden for energistyring kan en risikoanalyse være særlig kompleks, da den involverer mange variable faktorer som priser, forsyningssikkerhed, lovgivning, teknologiske ændringer og miljømæssige hensyn.

HVAD KAN EN RISIKOANALYSE INDEHOLDE?

Prisanalyse: Her ser vi på de makroøkonomiske faktorer, der kan påvirke energipriserne, og hvordan virksomheden kan sikre sig mod uforudsete prisstigninger.

Forsyningssikkerhed: Dette omfatter en vurdering af stabiliteten og pålideligheden af forskellige energikilder og leverandører.

Lovgivningsmæssige Risici: Hvordan påvirker kommende eller eksisterende love og skatter virksomhedens energiforbrug og -omkostninger?

Teknologisk Udvikling: En evaluering af, hvordan ny teknologi kan påvirke virksomhedens energibehov eller evne til at omsætte energi mere effektivt.

Bæredygtighedsfaktorer: En analyse af, hvordan overgangen til grøn energi kan indføres uden at kompromittere økonomisk effektivitet.

OMRÅDER AF SÆRLIG VIGTIGHED

Markedsprisrisiko: Her er det essentielt at forstå dynamikken i energimarkederne for at beskytte sig mod uforudsete prisudsving. Kan indeholde analyse af kontrakter, leverandører og markedsbetingelser.

Regulatoriske Risici: Da energisektoren er en meget regulereret sektor, men samtidig i mange år har haft lav offentlig bevågenhed qua relativt lave elpriser, er det nu vitalt at holde et vågent øje med ændringer i lovgivning og skattepolitik.

Bæredygtighedsrisici og Muligheder for grønne investeringer: I en tid, hvor bæredygtighed er en central del af virksomhedsstrategien, er det nødvendigt at vurdere, hvordan en overgang til grønnere energiformer kan implementeres på en måde, der også er økonomisk bæredygtig. Jeg har særlig fokus på jeres forbrugsprofil holdt op mod de tilbud der findes fra grøn elproduktion i form af solceller eller vindmøller.

Ved at tilbyde denne form for dybdegående risikoanalyse kan MPS-SOLUTIONS fungere som din strategiske partner i sikringen af en robust, bæredygtig og økonomisk effektiv energistrategi.

FOKUS PÅ OMKOSTNINGSOPTIMERING

MPS-SOLUTIONS hjælper din virksomhed med at finde den mest omkostningseffektive løsning, uanset om det handler om billig el time for timegrøn strøm eller naturgas.

Med over 20 års erfaring inden for trading, risikostyring og indkøb, kan jeg forhandle de mest fordelagtige priser og vilkår til jeres virksomhed.

Jeg analyser din virksomheds fulde energiprofil. Kombineret med min omfattende markedsindsigt, muliggør dette strategisk planlægning for langsigtet risikostyring, så din virksomhed kan sikre en optimal balance mellem omkostningseffektivitet og bæredygtighed.

I stedet for blot at fokusere på den nuværende markedspris for energi, ser vi på langsigtede risikofaktorer som prisvolatilitet og forventninger til jeres energiforbrug. Med en strategisk plan for langsigtet risikostyring, kan din virksomhed nemlig opnå et mere stabilt energiforbrug, hvilket også kan være et plus for bundlinjen i forbindelse med forhandlinger af jeres energikøb.

GRØNNE INVESTERINGER OG ØKONOMISK ANSVARLIGHED

En balance mellem økonomisk ansvarlighed og bæredygtige investeringer er ikke kun muligt, men også essentiel for moderne virksomheder.

MPS-SOLUTIONS skaber denne balance ved at kombinere dybdegående analyse med objektiv rådgivning, som hjælper virksomheder med at opnå deres bæredygtighedsmål uden at gå på kompromis med økonomisk performance.

Det er ikke sikkert der kan sættes to streger under den ene løsning fremfor den anden, men mit mål er, at I skal træffe beslutningerne, velvidende at I er klar over risici, muligheder og begrænsninger. At I altså ikke spises af med lovning om ”100% grøn strøm fra en solcellepark” – for det eksisterer ikke i min optik. Medmindre I kan lægge jeres forbrug 100% i forbindelse med solens dans på himlen og skyernes bevægelser og i øvrigt helt hiver stikket om natten.

Det kan vist ingen virksomheder; og derfor lægger jeg også vægt på, at I undgår greenwashing ved at kalde energiforbrug noget, det ikke er og nok aldrig bliver. 100% grøn strøm eksisterer ikke og det er ikke reel markedsføring at kalde det det.

Lyst til at høre mere?

Energi er en vigtig, men før 2021 ofte en overset del af virksomheders drift. En veludført risikoanalyse fra en uvildig part som MPS-SOLUTIONS kan derfor hjælpe med at optimere jeres energiudgifter, minimere risici og sikre, at I træffer beslutninger på oplyst grundlag.

Har du fået nok af at navigere i energimarkederne som en skibskaptajn i tåge?

Er du klar til at omfavne fremtidens bæredygtige løsninger uden at ofre bundlinjen?

MPS-SOLUTIONS har kompasset og er jeres fortrolige styrmand.

Risikoanalyse – fokus på energi og priser. Kilde: Riskpal