Som CFO er ofte sikkert styret af talrige KPI’ere – både ift. egne præstationer og på vegne af hele dit team. Få en hånd med energien.

Med ansvaret for månedsregnskaber, virksomhedens likviditetsstyring, valutasikring og generel cash management, er der altid mange bolde i luften. Det er ikke længere nok at være ekspert på et specifikt område, når du har mange kasketter på i løbet af dagen.

Og kravene til dig, smitter sikkert af på dine nøglemedarbejdere, der håndterer analytiske opgaver som fx omkostningsbudgetter, prissætning og projektøkonomi, råvareanalyser og herunder også fokus på jeres energi.

Her kommer MPS-SOLUTIONS ind i billedet – som en slags ekstra medarbejder til dit team, der er højt specialiseret i at forstå din verden, når pilen peger på jeres virksomheds omkostninger til energi og fremtidige planer herom.

Fordele ved vores samarbejde:

Ekspertise i detaljerne

Med min uvildige rådgivning, får du en teamspiller, der forstår energimarkedet og mekanismerne her. Det betyder, at du kan træffe beslutninger med dit team baseret på erfaring.

Øget økonomisk vished

Du ved, om I som virksomhed har luft i budgetterne til at vælge variable eller faste elpriser. Om I skal fortsætte gasforbruget eller har penge til investering i nyt materiel. Jeg er klar som guide.

Personlig Sparring

Som CFO får du en sparringspartner, der har beskæftiget sig med risikostyring, indkøb og trading i over 20 år. Jeg forstår, hvornår der kan være plads til spekulation, og hvornår det kan være givtigt at have mere sikkerhed bag beslutningerne.

Støtte til nøglemedarbejderne

I økonomifunktioner i dagens Danmark, har I stor indflydelse på virksomhedens præstationer. Her er MPS-SOLUTIONS en støtte til nøglemedarbejderne, så disse får lettere ved at nå årets KPI-mål. Jeg ser mig selv som deres kollega.

Kvinde med kikkert, der symboliserer prognose elpriser

Ulemper ved ikke at have MPS-SOLUTIONS som CFO-guide

Utilstrækkeligt Overblik over Finansielle Risici

Manglende indsigt i energimarkederne kan for en CFO indebære beslutningstagning baseret på ufuldstændig data. Det øger risikoen for at indgå aftaler, der ikke er optimale, og som kan underminere virksomhedens økonomiske stabilitet.

Reduceret Finansiel Konkurrenceevne

Uden strategisk tilgang til energiforvaltning og omkostningsreduktion kan din virksomhed tabe vigtig finansiel konkurrenceevne. Fx når konkurrenter udnytter mere effektive og bæredygtige energistrategier.

Finansielle Risici ved Markedsvolatilitet

Mangel på risikostyring i forbindelse med energi-investeringer og -forbrug udsætter virksomheden for betydelige finansielle risici. Disse opstår i tilfælde af uventede prisudsving, som kan have en direkte negativ indvirkning på virksomhedens resultater.

Spild af Ressourcer

CFO’er, der forsøger at navigere i energimarkedets kompleksitet uden ekspertbistand, kan komme til at anvende betydelige ressourcer – herunder tid og finansielle midler – på en mindre effektiv måde, der i stedet kan bruges på jeres kernekompetencer.

CFO guide i energi
Som økonomidirektør er der nok KPI-mål at holde styr på. Et samarbejde med MPS-SOLUTIONS kan lette din hverdag og give et boost til dine nøglemedarbejdere. Så I står stærkere i forhandlinger med energiselskaberne.

Finansieringsmuligheder ved Grønne Investeringer

Grønne investeringer kan kræve betydelige forudgående udgifter, men de kan også tilbyde attraktive afkast gennem reducerede driftsomkostninger og forbedret virksomhedsimage.

Samtidig er der opstået en form for positivisme overfor lånemuligheder i forbindelse med brug af grøn energi. Har man dette i porteføljen, kan der simpelthen opstå bedre finansieringsmuligheder fremad for jeres virksomhed.

MPS-SOLUTIONS rådgiver gerne om støtteprogrammer, grøn strøm og andet der kan gøre det lettere at investere i bæredygtig energi og teknologi som fx avancerede energistyringssystemer.

Fremtidssikring Gennem Diversificering af Energiporteføljen

For at mindske risikoen forbundet med energiprisernes volatilitet, kan I diversificere energiporteføljen. MPS-SOLUTIONS hjælper med at vurdere og implementere en energistrategi, der både kan indeholde planer om vedvarende energi, yderligere elektrificering og måske systemydelser, der altsammen skal være med til at stabilisere energiomkostningerne og reducere afhængigheden af at ramme den i røven hvert år.

Gennem vores samarbejde kan du som økonomidirektør og dine medarbejdere spille en afgørende rolle i at sikre, at jeres virksomhed ikke blot overlever, men trives i et stadig mere usikkert energilandskab.

Med MPS-SOLUTIONS som din partner, er du sikret adgang til den ekspertise og støtte, der kræves for at navigere i energimarkederne med tillid.

Har I et stort energibehov og overvejer PPA, kan du også læse min side omkring PPA-United.