Vær foran, når smart grid-løsninger virkelig tager fart i de kommende år og omdanner elmarkedet. Jeres mulighed kan være at gøre udfordringer til muligheder med MPS-SOLUTIONS som jeres rådgiver.

I en tid, hvor energi er både en værdifuld ressource og en stor udfordring, har danske virksomheder brug for innovative løsninger for at sikre en stabil, bæredygtig og økonomisk energiforsyning.

Smart grids repræsenterer fremtiden inden for intelligent energistyring – men hvordan navigerer man i denne nye æra af muligheder?

Se hvad smartgrid er ifølge ChatGPT – Eller endnu bedre, læs hvad jeg mener, vi skal have ud af smart grids!

Problemstilling i den uforudsigelige energi-jungle

I takt med at verden bevæger sig mod en mere bæredygtig fremtid, står energisektoren over for en revolutionerende forandring, der kan drives af smart grid-teknologien.

Denne artikel dykker ned i, hvordan smart grids er ved at omdanne vores traditionelle energisystemer til intelligente netværk, der ikke blot effektiviserer energiforbruget men også sikrer en grønnere og mere økonomisk bæredygtig fremtid. Med disse udfordringer og muligheder for øje, giver jeg bud på løsninger, der kan hjælpe virksomheder med at navigere i denne nye æra.

Det moderne energilandskab er en labyrint af uforudsigelige priser og komplekse aftaler, der kan virke uoverskuelige for selv de mest erfarne virksomheder.

De daglige nyheder rapporterede igennem de sidste år om stigende energipriser, mens regeringer verden over presser på for en hurtigere overgang til bæredygtige energikilder.

Dette skaber en perfekt storm, hvor virksomheder befinder sig i en konstant kamp for at balancere deres økonomi med deres miljømæssige ansvar.

Smart grids for the win
Smart grids og fleksibelt elforbrug kan give muligheder for profit hos jer elforbrugere

Smart Grids som Løsningen?

Ved at integrere digitale teknologier – som fx Systemydelser – med det eksisterende energinet, muliggør smart grid også en tovejskommunikation mellem energileverandører og forbrugere. Dette gør det muligt at overvåge, analysere og styre energiforbruget mere effektivt, hvilket fører til optimerede energisystemer, reducerede omkostninger og en mindre miljøpåvirkning.

MPS-SOLUTIONS står i spidsen for denne transformation ved at tilbyde skræddersyede rådgivningstjenester, der hjælper virksomheder med at udnytte potentialet i smart grid-teknologi, hvor produktion transport og forbrug spiller sammen på helt nye måder.

Med en dyb forståelse for både de tekniske og økonomiske aspekter af energistyring, sikrer jeg, at jeres virksomhed kan navigere i denne nye æra med tillid.

Problemstillinger: Den Uforudsigelige Energi Jungle

Uforudsigelige Priser: Fluktuerende energipriser gør planlægning til et mareridt.

Komplekse Aftaler: Navigering i aftaler kræver ekspertviden.

Behov for Bæredygtighed: Et stigende pres for at reducere CO2-aftrykket.

Løsningen: MPS-SOLUTIONS Ved Roret

Tænk på MPS-SOLUTIONS som din navigatør i smart grid-universet. Med en uvildig, ekspertbaseret tilgang sikrer jeg, at din virksomhed ikke blot overlever men trives gennem:

Innovativ Risikostyring: Skræddersyede løsninger, der minimerer jeres risici og gør jer klar til smart grid i Danmark.

Strategisk Rådgivning: Rådgivning om, hvordan smart grids kan optimere jeres energiforbrug.

Grønne Investeringer: Vejledning i, hvordan I kan bidrage til en grønnere fremtid og samtidig spare penge.

Lad os indgå samarbejde og gøre det sammen

Analyse: Dybdegående forståelse af jeres nuværende energibehov og -udfordringer.

Strategi: Udvikling af en tilpasset plan for implementering af smart grid-teknologier.

Udførelse: Håndholdt støtte gennem hele processen fra ide til implementering.

Opfølgning: Løbende evaluering og justering af strategien for at sikre optimal ydelse.

Lad Os Tænde For Fremtiden

Er du klar til at tage skridtet mod en smartere, mere bæredygtig energifremtid?

Kontakt mig i dag, og lad os sammen gøre din virksomhed til en frontløber inden for smart energiudnyttelse.

Hvad er Smart Grid? (ifølge ChatGPT)

Et smart grid er en avanceret form for elektricitetsnet, der anvender digital teknologi til at overvåge og styre strømproduktion, -distribution og -forbrug på en langt mere effektiv og bæredygtig måde end traditionelle elnet. Det er designet til at tackle nogle af de mest presserende udfordringer i energisektoren, herunder behovet for større energieffektivitet, integration af vedvarende energikilder og forbedring af nettets pålidelighed og robusthed.

Kerneelementer i Smart Grids

Avanceret Måleteknologi: Smart grids anvender smarte målere (smart meters), der giver realtidsdata om energiforbrug direkte til både forbrugere og energiselskaber. Dette muliggør mere præcis fakturering og giver forbrugerne mulighed for at tilpasse deres energiforbrug baseret på aktuelle energipriser.

Automatisering og Selvhelbredende Teknologier: Ved at bruge sensorer og automatiserede kontrolsystemer kan smart grids hurtigt identificere og reagere på problemer i nettet, såsom strømudfald. Dette gør nettet mere pålideligt og reducerer nedetid.

Integration af Vedvarende Energi: Smart grids faciliteter integrationen af vedvarende energikilder som sol og vind. Disse energikilder er ofte uregelmæssige og fordelt over bredere geografiske områder. Smart grid-teknologien hjælper med at balancere udbud og efterspørgsel og sikrer en stabil energiforsyning.

Forbedret Kommunikation: Gennem brug af avanceret kommunikationsteknologi forbedrer smart grids informationsudvekslingen mellem forskellige dele af nettet. Dette tillader en mere dynamisk styring af energiflows og forbedrer samarbejdet mellem energiproducenter, distributører og forbrugere.

Energiopbevaring: Smart grids understøtter integrationen af energiopbevaringsteknologier, som kan lagre overskydende energi til senere brug. Dette er særligt vigtigt for at udnytte vedvarende energikilder mere effektivt og sikre en konstant energiforsyning.

Fordelene ved Smart Grids

Øget Energieffektivitet: Ved at optimere produktionen og distributionen af elektricitet reducerer smart grids energispild og forbedrer den samlede effektivitet i energisystemet.

Større Andel af Vedvarende Energi: Gør det lettere at integrere vedvarende energikilder, hvilket fører til en mere bæredygtig energiforsyning.

Forbedret Netpålidelighed: Reducerer hyppigheden og varigheden af strømudfald, hvilket sikrer en mere pålidelig energiforsyning for forbrugerne.

Empowerment af Forbrugere: Giver forbrugerne mulighed for at spille en mere aktiv rolle i energisystemet gennem realtidsovervågning og -styring af deres energiforbrug.

Udfordringer

Til trods for de mange fordele, står implementeringen af smart grids over for en række udfordringer, herunder høje opstartsomkostninger, behovet for omfattende opgraderinger af infrastrukturen og bekymringer omkring databeskyttelse og privatliv.

Samlet set repræsenterer smart grids en fundamental forandring i måden, hvorpå elektricitet genereres, distribueres og forbruges på. De er afgørende for at sikre en bæredygtig, effektiv og robust energiforsyning i fremtiden.

Hvad mener MPS smart grids skal?

Som navnet antyder, er der tale om et intelligent net.
Og her snakker vi et intelligent elnet.

Elnet skal altid være i ligevægt lige omkring 50 hZ – ellers vil man opleve udfald i strømmen, som man måske kender det fra sommerferier i Marokko – eller sågar såkaldte blackouts eller brownouts.

I mange år er elnettet blevet holdt i ave gennem handel frem og tilbage i intraday- og regulerkraft-markederne.
Det har givet kronede dage til elspekulanter og energibaronerne, som medierne har døbt de nyslåede millionærer og milliardærer, der har skummet fløden ved et elnet, der ikke har været klar til at håndtere den store mængde VE (vedvarende energi) i elmixet på en smart og samfundsøkonomisk måde.

Traderne tjener både når der er knaphed på strøm og når der er for meget – stort set uden risiko.

Og det er netop dette, smart grids gerne skal gøre op med, hvis du spørger mig som energimægler – for jeg står på forbrugernes side.

Sammen med IoT – internet of things – altså smarte køleskabe, varmepumper, elbiler og andet elektrisk udstyr, der fx kan bruge strømmen, når den er billig – står vi forhåbentlig over for et skifte.

For de penge, der er skovlet i private lommer hos hurtige regneark-medarbejdere med smarte algoritmer i energiselskaberne kommer kun ét sted fra. Det er forbrugeren der betaler – og dermed os alle.

Eller dvs. producenterne betaler sågar også, når strømprisen handles meget i minus, når der er overflod i elnettet. Men så sikkert som amen i stalden, er der ultimativt kun forbrugeren til at betale.

Samtidig halter elnettene efterhånden bagefter al den opstillede sol- og vindenergi, som kræver mere af elnettet end før i tiden. Produktionen er simpelthen mere svingende, hvilket kræver enten svingende forbrug, eller at priserne svinger voldsomt.

Omkostningerne fra udbygning af elnettene lander i disse år hos producenterne og forbrugerne – mens milliardærer-traderne smiler hele vejen i banken.
Uden stor risiko tilmed – hvilket regnskaberne fra 2022 bevidnede med al tydelighed.

Kun få selskaber tabte penge, og de dårligst performende havde alle slutkunder / forbrrugere i porteføljen – noget de fleste rendyrkede elhandlere ikke vil røre med en ildtang.