Et termonet er et distributionsnet, der benytter jordens varme til at holde en nærmest konstant temperatur i systemet, mens det bæres fra og til matrikler koblet på det lokale termonet.

Kombinationen af jordvarmepumper, varmepumper og køling, vil altså dermed udnytte jordens termiske energi til forsyning af både varme, varmt brugsvand og fx køling om sommeren.

Særlig attraktiv i områder med naturgas

Termonet varme vinder frem i mindre samfund, hvor fjernvarme ligger for langt væk. Der vil simpelthen være for store omkostninger ved at trække fjernvarmerør mm til disse områder, der således bliver afskåret fra de fællesskaber fjernvarmeselskaber tilbyder. Det er dog ikke ensbetydende med, at man udelukkende bør se på individuelle varmepumper som fremtidens varmekilder.

Individuelle løsninger kan være en nødvendighed i lavt befolkede områder, mens det i tættere bebyggede områder / landsbyer kan være en fordel at starte fx et termonet, hvor jordens termiske energi kan udnyttes og altså skabe varmen til matriklerne, der indgår i termonettet.

Såfremt de individuelle løsninger holdes nede, er der samtidig sandsynlighed for mindre stigninger i omkostningerne til udbygning af elnettet. For hver eneste separate varmepumpe kræver mere energi, end de fleste elnet på små villaveje er dimensioneret til – især såfremt vi tænker elbiler, opladning heraf og “internet of things” med i beregningerne.

Termonet Sorring (8641) på vej?

MPS-SOLUTIONS støtter opstarten og undersøgelserne ift. muligheder for et varme-net på toppen af Danmark – nemlig i den lille højtbeliggende landsby nær Silkeborg – der dog er så langt væk derfra, at fjernvarme ikke er en mulighed. Byen har naturgas i øjeblikket, men omstillingen til individuelle varmepumper er så småt i gang rundt om i byen.

Termonet Sorring er lokal ny varme i landsbyen på toppen
Termonet Sorring arbejder på at skaffe viden om, og muligvis etablere et nyt varme-system i landsbyen Sorring midt i Jylland – se termonet-sorring.dk

Jeg bor selv i Sorring, så det er selvfølgelig også med private øjne, at jeg har engageret mig i undersøgelserne omkring ny varmekilde. Men derudover virker det som en del af fremtidens løsninger, da elnettet allerede har vist tegn på at være presset gennem de seneste år. Og det står ikke ligefor at samtlige elnet helt ud til de enkelte matrikler landet over skal opdimensioneres sådan lige om hjørnet.

Inspirationsmateriale

Termonet Danmark giver megen info, og er bestemt et besøg værd lige her.

Termonet Silkeborg er lavet af Silkeborg Fjernvarme som et demonstationsprojekt støttet af Region Midtjyllands FjernvarmeVækst – læs mere og se der mere om termonet pris, fordele og ulemper mm.

Gate 21 har lavet en fin analyse af termonet på siden her.

FAQ om termonet

Hvad er Termonet??

Kort fortalt et distributionsnet, der transporterer varme til og fra matrilker indgående i nettet. Den termiske energi hentes og lagres i underjordiske ledningsrør – oftest uisolerede plastrør, der således udnytter jordens egen termiske energi til varmeindvindingen.

Kombineret med varmepumper leveres så varme, varmt brugsvand og potentielt køling en varm sommerdag.
_

Hvordan opstår varmen?

Varmen til et termonet hentes op fra vandrette rørledninger eller fra lodrette boringer, der typisk er mellem 100-300 meter nede i jorden.

_

Hvad koster vertikal jordvarme?

Vertikal jordvarme, såfremt man som enkelt husstand vil investere heri, vil typisk ligge mellem 2-300.000,- Men med inflationen pt, er det vanskeligt helt præcist at opgøre det. Dog ser jeg det som en stor fordel med et fælles net, da anlægsomkostningerne, faste administrationsomkostninger mm således deles på flere matrikler.

_

Hvad koster en jordvarmepumpe?

Selve jordvarmepumpen svinger meget i pris, men fås til under 100.000,- Det er dog eksklusiv installationen, gravearbejdet i haven etc. så det er værd at undersøge prisen for hele anlægget, når det er helt klart til at blive tilsluttet, såfremt man ønsker at gå i gang med en individuel løsning.

_