(oprindeligt udgiver oktober 2022 – opdateret januar 2024)

Varmepumpe-guide fra MPS-SOLUTIONS til erhvervslivet. Få indsigt i fordele, ulemper og danske tilskudsordninger til bedre energiløsninger, der kan gøre denne energieffektive løsning mere attraktiv for din virksomhed. Perfekt til virksomhedsledere, der ønsker at træffe informerede beslutninger om deres energistrategi.

MPS-SOLUTIONS har over 20 års erfaring inden for energihandel, risikostyring og indkøb, og denne ekspertise sættes i spil, når det kommer til at vejlede virksomheder i komplekse energispørgsmål.

Varmepumpepuljen er en af de ressourcer, der fortjener særskilt opmærksomhed, idet den repræsenterer et vigtigt skridt mod mere bæredygtige energiløsninger for privatkunder, mens der af og til også er tilskudspuljer til erhverv.

Men hvad er de faktiske fordele og ulemper ved at benytte varmepumper i boliger? Og hvordan kan virksomheder drage nytte af denne teknologi? Denne guide går i dybden med disse spørgsmål og skitserer, hvordan statslige tilskud kan gøre overgangen lettere.

Fordele og Ulemper ved Varmepumper i Boliger

Varmepumper er blevet hyldet som en miljøvenlig energiløsning, der også på lang sigt kan spare boligejere for betydelige udgifter, specielt når der indregnes tilskud fra varmepumpepuljen. Den teknologiske udvikling inden for varmepumper har gjort det muligt at opnå mere effektiv opvarmning og nedkøling, ofte med en Coefficient Of Performance (COP) et godt stykke over 3.

Dette betyder i praksis, at for hver enkelt enhed elektricitet, varmepumpen bruger, leverer den tre enheder varme.

Men hvad betyder det for boligejeren?

Jo, først og fremmest skal det bemærkes, at en veludført installation kan resultere i en betydelig reduktion af den månedlige varmeregning. Samtidig reduceres afhængigheden af fossile brændstoffer, hvilket ikke bare er godt for pengepungen, men også for planeten.

Dog kommer disse fordele med en række udfordringer. Den største hindring er ofte den indledende investering, som kan være betydelig, afhængig af boligens størrelse og den specifikke varmepumpeløsning.

Derudover er installationen en kompliceret proces, der kræver faglig ekspertise.

Det er også værd at nævne, at selvom varmepumper er blevet mere støjsvage, kan de i nogle tilfælde generere en hvis mængde støj, som naboer eller husstandens medlemmer kan finde forstyrrende. Selv har jeg en kæreste, der indimellem kan høre vores luft-luft-varmepumpes udedel gennem murværk.

Selv er jeg her “forskånet” med lidt nedsat hørelse, hvorfor jeg ikke er så generet om natten.

FordeleUlemper
Miljøvenlig energiløsningHøj initial investering (muligheder i varmepumpepuljer)
Lavere driftsomkostningerKræver plads til installation
Mindre afhængighed af fossile brændstofferTeknisk know-how nødvendig qua kompliceret installation
Energi- og omkostningseffektivitet (måske)Eventuelle støjgener
Kan opvarme og nedkøleStrømafhængig (kan være en ulempe i strømafbrydelser)
Lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostningerKræver jævnlig vedligeholdelse
Reduceret CO2-udledning
Varmepumper vinder frem

Muligheder for Virksomheder med Erhvervspuljen

Mens der ofte er muligheder for private mht tilskudspuljer (for erhverv er der fx Erhvervspuljen), kan virksomheder i nogen grad også drage nytte af varmepumpeteknologien. Fra opvarmning og nedkøling af kontorlokaler til industrielle applikationer som procesvarme – mulighederne er mange.

Men hvad er det egentlig, virksomheder får ud af en sådan investering?

Først og fremmest bør I overveje energisyn inden investeringer – men I kan opnå besparelser i driftsomkostninger over tid med smartere varmeløsninger. Efter den indledende investering, der kan være høj, er drift og vedligeholdelse af varmepumper typisk lavere end traditionelle opvarmningsmetoder. For virksomheder, der allerede arbejder med at reducere deres CO2-aftryk, er det også en oplagt mulighed for at tage konkrete skridt i denne retning.

Det er dog yderst vigtigt her at holde fokus på energipriserne og indkøbsaftalerne på strømmen, da ingen vist tør spå om de fremtidige energipriser mere end højest nødvendigt. Måske vi i fremtiden kan ende i et scenarie, hvor elpriserne stikker af, mens olie og gas er lavt prissat, når / hvis så meget forbrug kommer væk derfra og over på el?

Det er altså en kompleks beslutningsproces at vælge den rette varmepumpeløsning.

Dette inkluderer både valg af teknologi, dimensionering, samt hvordan det hele skal finansieres. Her stiller jeg gerne op og arbejder sammen med jer om at træffe valgene – hvor MPS-SOLUTIONS kan gøre en forskel med at belyse markedsvilkår og muligheder. Med en dybdegående analyse af jeres virksomheds specifikke behov og en vurdering af de økonomiske og miljømæssige fordele og ulemper, kan MPS-SOLUTIONS tilbyde skræddersyede rådgivningsforløb.

Varmepumpetilskud med Statslige ordninger i 2023-24

I Danmark findes der flere statslige tilskudsordninger designet til at stimulere investeringer i varmepumper.

For private boligejere er der “Varmepumpepuljen“, der tilbyder tilskud til energirenoveringer, inklusive varmepumper.

For virksomheder kan “Erhvervspuljen“, der udover tilskud til udskiftning af varmekilde også yder tilskud til údskiftning af ældre lysstofrør til LED-belysning.

Disse tilbud varierer i deres omfang, men fælles er, at de søger at gøre den indledende investering mere overkommelig.

Tilskudsordningerne ændrer sig løbende og kan være afhængige af politiske beslutninger. MPS-SOLUTIONS holder sig opdateret om de seneste ændringer og kan hjælpe virksomheder med at navigere i dette komplekse landskab.

Hver ordning har sine egne krav og papirarbejde, og det kan være en udfordrende proces at finde rundt i. Ved at søge rådgivning hos mig sparer I både tid og ressourcer, og sikrer at I får det maksimale ud af de tilgængelige tilskud.

Få mit blik på jeres nuværende energi-aftaler

Book gratis intromøde

Hold fokus hele vejen igennem omstillingen

Varmepumper tilbyder en række fordele for både private og erhverv, men det er vigtigt at have et balanceret syn på energimarkedet – at holde fokus på nedbringelse af energiforbrug og udledning af drivhusgas.

Det er nemlig lige så vigtigt at overveje andre energiformer og teknologier, da en ensidig fokusering på varmepumper ikke vil være tilstrækkelig for at imødekomme fremtidens energibehov på en bæredygtig måde.

MPS-SOLUTIONS tilbyder uvildig rådgivning baseret på års erfaring og indsigt, for at sikre at du træffer de rigtige beslutninger i denne komplicerede proces. Hvor jeg spiller ind med viden og indsigt om energimarkederne og sikrer I træffer beslutningerne på bedre oplyst grundlag.

Vær yderligere opmærksom på tilskud i forbindelse med udfasning af lysstofrør, hvor der løbende indføres forbud, og der i skrivende øjeblik findes tilskudsordning hertil.