I en verden, hvor energieffektivitet og bæredygtighed er buzz words, er Energy Management Systems (EMS) ikke længere en luksus, men en nødvendighed for energiforbrugende virksomheder.


Ofte er der et væld af redskaber til rådighed for jer som energiforbrugende virksomheder, men udnyttelsen af jeres data, kan være svær at komme i gang med og i øvrigt være tidskrævende.

EMS kan dog spille en vigtig rolle i at overvåge, styre og optimere energiforbruget.

IoT (internet of things) kan også nævnes som en kilde til energistyring, hvor flere og flere ting, maskiner og andet er koblet op på internettet og altså dermed også kan styres smart gennem netop et EMS.


Lad os dykke ned i Energistyrings-verdenen for at forstå, hvordan de kan revolutionere din virksomheds energiforvaltning.

Hvad Er EMS?

Et Energy Management System (ems) er et digitalt system designet til at overvåge og styre energiforbruget i en organisation. Disse systemer er afgørende for at reducere energiomkostninger, øge effektiviteten og støtte bæredygtige praksisser.
De består typisk af sensorer, målere, software til dataindsamling og -analyse samt brugergrænseflader, som sammen skaber et kraftfuldt værktøj til energistyring.

Forskellige Typer

Der findes flere typer til energistyring ems, hver især designet til specifikke behov:

Bygningsbaserede Systemer: Disse fokuserer på energiforvaltning i bygninger, herunder HVAC og belysning.


Industrielle EMS: Designet til komplekse industrielle processer, hvor de kan integrere med produktionsstyringssystemer.

Smart Grid EMS: Anvendes af elnetoperatører for at balancere efterspørgsel og forsyning på elnettet.


Manuelle udtræk og andet: Man behøver heller ikke negligere manuelle udtræk, hvor I forsøger danne overblik over energiforbruget, hvilket fx kan krydres med muligheden for at tjene penge på fx at udskyde noget strømforbrug eller måske endda skrue op for forbruget i nogle minutter.

Anvendelse og Fordele

EMS gør det muligt for virksomheder at overvåge deres energiforbrug kontinuerligt og identificere områder, hvor der kan spares. Med avanceret dataanalyse kan disse systemer forudsige og optimere energiforbrug, hvilket fører til betydelige omkostningsbesparelser. Derudover kan EMS automatisere kontrol af energiforbrugende enheder, hvilket yderligere forbedrer effektiviteten.

Optimering af styringen af jeres energiforbrug

For at opnå de bedste resultater, bør en løsning tilpasses specifikt til jeres virksomheds unikke behov og mål.


Integration med andre systemer, såsom jeres ressourcestyring (ERP) og produktionsstyringssystemer, er afgørende for at sikre en problemfri drift. Løbende opdateringer og vedligehold er også nødvendige for at sikre optimal ydeevne og sikkerhed.

Det kan også være relevant at få set på det hele samlet, såfremt I køber strøm via. Power Purchase Agreements (PPA), hvor I så samtidig køber strømmen mens solen skinner eller vinden blæser. Dermed har I incitamenter til at lægge forbruget, hvor I netop får den grønne strøm fra det vedvarende energianlæg, I har investeret i i denne forbindelse (se også min engelske side om PPA United.

Implementeringsomkostninger og Interne Krav

Investeringen i et system af denne kaliber varierer afhængigt af kompleksitet og kan inkludere omkostninger til hardware, software og integration. Driftsomkostningerne omfatter vedligehold, opdateringer og eventuel support. Det er vigtigt at bemærke, at implementering af et EMS potentielt kræver uddannelse af personale for effektivt at overvåge og styre systemet.

Derudover bruger personalet selvfølgelig også intern tid til at analysere data og potentielt integrere analyserne i nye arbejdsgange eller ændrede praksisser. Men alt i alt skal det selvfølgelig gerne ende ud i besparelser i den sidste ende. Hvis ikke økonomiske, så måske i en bæredygtig retning med smartere forbrug.

EMS kan bidrage til systemydelser

Tidsforbrug og Langsigtede Gevinster

Selvom implementeringen kan tage tid og kræver en opstartsomkostning, kan de langsigtede fordele vre markante.
Virksomheder vil opleve besparelser på energiomkostninger, forbedret energieffektivitet og et stærkere bæredygtighedsimage.

Hvor store besparelserne bliver, afhænger dog af de underliggende energiomkostninger, som i 2022 fx var meget høje, mens de i slut 2023 er på lavere niveauer, omend vi ikke er retur til naturgaspriser og elpriser time for time som før energipriskrisen ovenpå krigen i Ukraine.

I takt med at verden bevæger sig mod en mere bæredygtig fremtid, er styring af jeres energiforbrug dog ikke kun et værktøj til omkostningsbesparelse, men også et skridt mod at opfylde miljømæssige og sociale ansvar i forbindelse med fx SBTi (Science Based Targets initiative) og FN’s 17 Verdensmål (UN SDG 17).

Spiller sammen med jeres mulighed for at tjene penge på elforbrug

For virksomheder som søger at optimere deres energiforbrug, er EMS en mulig investering. Samtidig er det muligt at kigge på systemydelser eller såkaldt reservekraft, hvor I måske har mulighed for at stille elforbrug til rådighed for Energinet, og altså her tjene på en bedre energistyring.

Lad os sammen tage skridtet mod en mere bæredygtig og effektiv energiforvaltning, så det ikke kun er når markedet tilbyder rekordlave elpriser, at I som elforbrugere hjælpes.