Nova Kakhovka-dæmningen i Ukraine blev sprængt af russiske bomber, hvilket dog er ubekræftet. Ukraines præsident Zelensky har fordømt russerne, og siger, at nu må det være klart for hele verden, at Rusland skal fordrives fra Ukraine.

Nova Kakhovka tilbageholder 18 kubikkilometer vand

Nova Kakhovka-Dæmningen løber i det sydøstlige Ukraine over floden Dnipro River, og findes før Kherson, der siden krigens udbrud har budt på utallige kampe mellem russisk og ukrainsk millitær. Sprængningen af dæmningen har fået landet til at evakuere civile, da vandstanden rundt om floden forventes at stige voldsomt de kommende timer.

18 kubikkilometer vand, skulle efter sigende være bag dæmningen, der altså nu har retning mod fx Kherson – hvorfor befolkningen sendes på flugt fra berørte områder.

Nova Kakhovka-dæmningen i Ukraine
Billede af Nova Kakhovka dæmningen fra Wikipedia. Dæmningen blev bombet i juni 2023.

3,2 kilometer og 30 meter højt anlæg

Før krigen fungerede der et såkaldt run-of-river elproduktionsanlæg fra Kakhovka reservoir, hvor vand kørt igennem turbiner producerede strøm til Ukraine. Kakhovka Hydroelectric Station havde en kapacitet på 357 MW (kilde: Wikipedia).

Dæmningen er også kendt for at være leverandør af kølevand til det enorme kernekraftværk Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, der med 5,7 GW kapacitet er et af de største atomkraftværker i verden. Værket har de sidste mange måneder været kontrolleret af russisk militær.

Zaporizhzhia er med til at levere strøm til Europa, så indirekte har det betydning, såfremt følgerne af oversvømmelserne får konsekvenser for atomkraftværket.

CNN rapporterer dog, at der ikke umiddelbart er fare for en nuclear-katastrofe, selvom driften af værket kan blive påvirket.

EU debat om konsekvenserne af sprængningen

13. juni 2023 EU debatterede konsekvenserne af sprængningen, hvor blandt andet genopbygningsplaner var kort berørt. Det er dog vanskeligt, da Ukraine jo fortsat er i krig med Rusland og derfor er støtte fra EU vanskelig, om end muligt – så EU går med listefødder så at sige – men hjælpen vil komme.

Konsekvenserne bliver langvarige og genopbygningen vil tage mange år, idet meget store arealer er påvirket af at dæmningen ikke er funktionel i øjeblikket.

Se indlæg af debatten her.

Miljøkatastrofe i fuld skala

Ødelæggelsen af Nova Kakhovka-dæmningen, beskrevet som en “monumental humanitær, økonomisk og økologisk katastrofe” af FN’s generalsekretær, Guterres, har resulteret i dybtgående konsekvenser ifølge VoxUkraine. Efter ødelæggelsen blev området forvandlet til en økologisk ørken med spredt affald, toksiske forurenende stoffer, og døde dyr over ca. 200 km. Dette resulterede i 52 dødsfald og evakueringen af over 11.000 mennesker.

Kakhovka-reservoiret, en afgørende kilde til drikke- og landbrugsvand for Kherson Oblast og Krimregionen, har efterladt et kæømpemæssigt område uden kunstvanding, truende med at omdanne dem til ørkener.

Genopbygningen af dæmningen forventes at tage et årti og koste over $1 milliard.

Desuden har ødelæggelsen påvirket mindst 43 fiskearter, heraf 20 kommercielt vigtige, og 38 sjældne habitat-typer beskyttet under Bern-konventionen. Det nederste habitat, der er fundamentet for fødekæden, har også lidt betydelig skade.

Brakvandet i Dnipro-flodens udmunding og Sorte Havet er blevet forstyrret, hvilket har forlænget perioder med ugunstige miljøforhold, især for vandrende fiske- og fuglearter. Desuden er der bekymring for, at radionuklider fra Tjernobyl-ulykken potentielt er blevet udvasket i marskområderne.

På trods af disse udfordringer, er genopretningsprocessen i gang, dog uden tilstrækkelig finansiering.

Genetableringen af en “god” økologisk status for vandområderne i og nedstrøms af Nova Kakhovka-reservoiret er en omfattende og ressourcekrævende opgave, som Ukraines Miljøministerium står over for – forhåbentligt med den førnævnte støtte fra EU.