Atomkraft, A-kraft eller Kernekraft er fra mit perspektiv en del af fremtidens energimarkeder i endnu højere grad end nu. Det må dog meget gerne snart til at vinde indpas på Borgen også. For øjensynligt er politikere tryllebundet af få professorer, der prædiker sol og vind udelukkende. Og det selvom den brede befolkning heldigvis er på vej til at få øjnene op for, at sol og vind potentielt ikke kan stå alene.

Batterier, der kan lagre sol og vind, kan ligeledes være en del af løsningen på 2022’s energipriskrise – men en ting er sikkert, og det er, at vi i Europa ikke har råd til at gamble meget mere med høje energipriser – så flytter industrivirksomheder simpelthen væk fra regionen. De flytter ofte til mørkere energimix, hvor omkostningerne måske er lavere – men co2-udledningen større. Det vinder Moder Jord ikke på.

STABILITETEN ER VIGTIG

I takt med at verden stræber efter at reducere CO2-udslippet og øge andelen af vedvarende energi, står atomkraft frem som en afgørende og stabil energikilde.

Atomkraft, kendt for sin evne til at levere en konstant og pålidelig strøm af energi, komplementerer perfekt de mere variable energikilder som vind og sol.

Denne symbiose mellem atomkraft og vedvarende energi er nøglen til en sikker, bæredygtig og omkostningseffektiv energifremtid.

Atomkraft

FORDELE

  1. Høj Energitæthed: Atomkraftværker har en ekstraordinært høj energitæthed sammenlignet med fx vedvarende kilder, hvilket betyder, at de kan producere enorme mængder af energi fra en relativt lille mængde brændstof.
  2. Stabilitet: Atomkraft er en relativ pålidelig og stabil energikilde, der kan levere kontinuerlig baseload-strøm, uafhængigt af vejret, hvilket gør den til en ideel partner til mere svingende energikilder.
  3. Lavt CO2-udslip: Selvom der er emissioner forbundet med minedrift, transport og anlægsbyggeri, har atomkraftværker lave driftsemissioner, hvilket gør dem til en vigtig spiller i kampen mod klimaforandringer.
  4. Effektiv Udnyttelse af Plads: Sammenlignet med vind- og solenergianlæg kræver atomkraftværker meget mindre landareal for at producere en sammenlignelig mængde strøm.

ULEMPER

  1. Radioaktivt Affald: Håndteringen af brugt nukleart brændstof og andet radioaktivt affald er en betydelig udfordring, der kræver sikre langsigtede løsninger. Teknologierne er dog efterhånden veltestede og der foregår i dag allerede sikker opbevaring. Samtidig er nye kernekraft-teknologier på kanten af at kunne genbruge dette radioaktive affald.
  2. Sikkerhedsrisici: Selvom moderne atomkraftværker er designet med omfattende sikkerhedsforanstaltninger, udgør risikoen for ulykker, som Tjernobyl og Fukushima, fortsat en bekymring. Der er dog også usikkerhed ved vindmøller, solcelleanlæg, gasturbiner og kulkraft – derfor bør vi stile efter et mix; uden de mest fossile kilder.
  3. Høje Anlægsomkostninger: Opførelsen af atomkraftværker kræver betydelige investeringer, hvilket kan være en barriere for nye projekter. Her ser det dog ud til SMV fx kan give et rygstød.

FRA NEJ TAK TIL: ATOMKRAFT I DANMARK JA TAK

Ulykkerne omkring Chernobyl og Fukushima har efterladt frygt hos mange. Men fakta viser, at der reelt set ikke dør mange på baggrund af kernekraft sammenlignet med kul, naturgas og andre teknologier. Anders Lund Madsen har filmet et program, hvor han med et skeptisk udgangspunkt tager et nærmere kig på det – bl.a. besøger han Chernobyl – serien i 4 dele kan ses på DRTV:

Atomkraft – ja tak!

Fx er mange nok ikke klar over, at Chernobyl 1, 2 og 3 faktisk har produceret energi til og med år 2000 – og altså sparet klimaet for en masse udledning fra alternativer i form af kul, naturgas, olie mm (link).

FAQ – OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM ATOMKRAFT

HVORDAN VIRKER ATOMKRAFT?

Et a-kraftværk er et strømproducerende kraftværk, der danner strøm ved atomenergi.

Reaktorer i de mest gængse værker i verden (trykvandsreaktorer) spalter urankerner til mindre atomkerner, og hermed dannes energi, der opvarmer vand i reaktoren.

Dette vand leder derfra damp til en turbine, som trækker en strøm-generator, hvorefter strømmen sender ud på elnettet via. en transformer.

HVAD ER ULEMPER VED ATOMKRAFT?

Kernekraft kan være farligt. På denne side snakker vi ikke omkring bomben – det hører til en anden liga.

Strålingen fra de radioaktive stoffer kan give kræft og misdannelser, og derudover er affaldet ligeledes radioaktivt i mange tusinde år efterfølgende.

Derfor kræver det omhyggelig planlægning, vedligehold og en skarp sikkerhed omkring et kernekraftværk – noget, verden heldigvis har været rigtig god til.

Sammenligner man hvor mange er døde af atomenergi med det samme for kulkraftfyrede værker er der dog en markant fordel ved atomenergien. Det er simpelthen mere sikkert i det store billede.

ER ATOMKRAFT GRØN ENERGI?

Nogle har bestemt at grøn energi skal komme fra vedvarende energikilder. Her menes sol, vind, bølgekraft og andet – der naturligt kommer igen og igen.

Men det er vigtigt at huske på, at også vindmøller, solceller etc. skal udskiftes, der kan opstå problemer såsom at en vindmølle knækker vinger af etc.

Pointen her er, at nærmest al energiproduktion indeholder risici og muligheder. Kun den energi vi ikke bruger er 100% grøn.

ER ATOMKRAFT MILJØVENLIGT?

Da der er mange meninger om, hvad miljøvenligt betyder, vil jeg pointere, at a-kraft både har ulemper og fordele.

Ulemperne er atomaffaldet, som vi dog efterhånden ved, hvordan vi enten genbruger eller opbevarer sikrest muligt og derudover listen over farlige ting ved atomkraft listet her på siden.

Fordelen er en mere stabil elproduktion, samt at atomenergi udleder meget lidt co2. Netop derfor, mener jeg kerneenergi bør spille en rolle i fremtiden – samtidig med vi skærer kraftigt ned på vores overforbrug af klodens ressourcer.

Energiformen leverer rigtig meget energi pr m2 land, hvilket spiller ind, da biodiversiteten er voldsomt påvirket negativt disse år.

Billede af landskab med vindmølle, atomkraftværk og solceller

Atomkraft vinder heldigvis indpas hos flere og flere. Debatter i samfundet og programmerne fra Anders Lund Madsen omkring bl.a. teknologiens udvikling overfor historiens ulykker, har åbnet tankerne hos mange. Det kan få en vigtig rolle som partner for sol og vind, hvis elektrificeringen fortsætter.

Mogens

Energimægler og CEO, MPS-SOLUTIONS ApS

ROLLE I FREMTIDENS ENERGI MIX

Integrationen af a-kraft som en stabil energikilde sammen med vind- og solenergi vil være afgørende for at opretholde energiforsyningssikkerheden og opnå de klimamål, verden har sat. Den konstante energiproduktion fra atomkraftværker sikrer, at samfundet har adgang til pålidelig energi, selv når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Dette gør atomkraft til en værdifuld brik i puslespillet om at skabe et diversificeret, bæredygtigt og robust energisystem.

NØDVENDIGHED FOR EN STABIL OG GRØN FREMTID

Akraft tilbyder en unik løsning på de udfordringer, som den globale energiomstilling står overfor. Ved at kombinere atomkraftens stabilitet med vedvarende energikilders fleksibilitet, kan vi skabe et energisystem, der ikke kun er bæredygtigt, men også i stand til at opfylde vores stigende energibehov på en sikker og effektiv måde.

TAG SKRIDTET MOD EN SIKKER OG BÆREDYGTIG ENERGIFREMTID

Jeg har forpligtet mig til at støtte danske virksomheder i deres overgang til en mere bæredygtig energifremtid, der fortsat skal være økonomisk forsvarlig.

Med dyb indsigt i energimarkedets dynamikker og udfordringer, kan jeg hjælpe din virksomhed med at integrere atomkraft som en del af en omfattende energistrategi, der understøtter både økonomisk vækst og miljømæssig bæredygtighed.

EMS kan bidrage til systemydelser

OPRINDELSESCERTIFIKAT FRA A-KRAFT

Oprindelsescertifikater / oprindelsesgarantier fra atomkrafter gået i luften med første handler 2. maj 2023 hos Montels markedsplads. Atomkraft har minimal udledning på højde eller bedre end solcelleparker og vindmøller alt efter beregningsmetoder. Og nu er der altså kommet endnu en muglighed omkring at lave CO2-kompensering via oprindelsescertifikater.

KOMPENSERING ER DEN UDSKÆLDTE METODE – MEN…

At CO2 kompensering er en udskældt metode efterhånden skal ses i det lys, at ikke al kompensering faktisk fører til noget, der bare tilnærmelsesvis udgør den samme CO2-reduktion, som man ønsker kompenseret. Mange projekter er lavet med øje for at tjene penge, og selvom en nyplantet skov i Guatemala eller et projekt til at støtte en landsby i Angora, så de kan slippe for at bruge bunsenbrændere til lyskilde om natten og måske få en Little Sun i stedet. Fakta er dog, at i mange projekter, ryger en stor del af pengene til administration og andet kreativt.

Det er ikke let at finde rundt i junglen af kompenseringsmuligheder, og vi skal ikke langt tilbage for at finde Arlas udskældte klimakampagne, hvor de via klimakreditter markedsførte en række mejeriprodukter som udledningsfrie. Det kræver nemlig, at man åbent fortæller, at man udøver kompensering og altså ikke skriver at ens egne produkter dermed er CO2-neutrale.

Estimeret CO2e-udledning fra div. produktion. (The University of Texas at Austin)

Graf over levelized CO2e

Oprindelsescertifikater fra atomkraft kan være med til at sparke bolden videre i debatterne omkring atomkraft, vindmøllestrøm og andre vedvarende energiformer

At Montel åbner for denne handel nu – 17 dage efter Tyskland valgte at lukke de sidste 3 a-kraftværker i landet, er noget af et politisk statement. Det kan ikke være tydeligere, at der er dyb splittelse omkring, hvordan vi skal tackle udledningen af drivhusgasser herfra og fremad.

For mens regeringer satser 100% på sol- vind- og biomasseenergi, er befolkninger rundt omkring optaget af også at få mulighed for atomkraft i vores fremtidige energimix.

En energiform, der ikke kun er udledningsminimal, men som også kan tilbyde markederne noget stabilitet, hvilket er meget tiltrængt ovenpå et 2022, hvor der spinnes guld på de fluktuerende markeder. En stabilitet, der også kan tilføje noget sikkerhed til vores energimarkeder, så trilemmaet ikke ender med at løbe fra os i én retning.

BAGOM MOLTEN SALT REAKTORER (MSR)

MSRs er en relativ ny teknologi inden for atomkraft, som bør spille en væsentlig rolle i fremtidens energiproduktion og bidrage til overgangen til et mere bæredygtigt energisystem. Teknologien adskiller sig fra traditionelle kernekraftværker ved brug af flydende salt som brændstof i stedet for faste brændselsstænger. Dette giver mere sikre, effektive og fleksible reaktorer sammenlignet med konventionelle reaktorer.

MSRs kan generere elektricitet ved hjælp af en termonuklear reaktion, som frigør energi ved at spalte atomer. Denne proces producerer en enorm mængde varme, som kan bruges til at producere damp og generere elektricitet i en turbine. De kan også bruges til at producere varme til industrielle processer, og i kombination med elektrolyse kan de producere brint fra PtX-teknologier.

Fordele ved Molten Salt Reactors
Mere effektive end traditionelle reaktorer
Produktion af pålidelig, stabil og omkostningseffektiv el
Fleksibilitet til at regulere output i takt med efterspørgslen
Produktion af varme til industrielle processer
Produktion af store mængder brint til PtX-produktion
Ulemper
Kompleks teknologi, der kræver mere forskning og udvikling
Risiko for radioaktivt udslip i tilfælde af ulykke
Høje opstarts- og vedligeholdelsesomkostninger
Behov for specialuddannet personale
Potentielle sikkerhedsrisici ved håndtering af flydende salt

MSRS OG FREMTIDENS ELMARKEDER

Disse reaktorer kan bidrage til fremtidens elmarkeder på flere måder. For det første er de mere effektive end traditionelle kernekraftværker, da de kan udnytte brændstoffet mere effektivt og producere mindre affald. Dette gør dem mere omkostningseffektive og mere konkurrencedygtige på elmarkedet.

De er også mere fleksible end konventionelle reaktorer, da de kan regulere deres output i takt med efterspørgslen. Dette gør dem velegnede til at balancere elnettet og integrere vedvarende energikilder som sol og vind. De kan endvidere producere elektricitet på en stabil måde, uafhængigt af vejr og tidspunktet på dagen, hvilket gør dem til en pålidelig kilde til baseload-energi – altså energi der er stabil over døgnet og længere tid.

EKSEMPEL PÅ MOLTEN SALT REAKTOR

Illustration over MSR

Billede fra Wikipedia.

PINK PTX-PRODUKTION

MSRs kan også spille en vigtig rolle i produktionen af brint til brug i PtX-teknologier. PtX står for Power-to-X og refererer til processen med at producere brint ved hjælp af elektrolyse af vand. Brinten kan derefter bruges til at producere brændstoffer som metan og ammoniak samt andre kemikalier og materialer.

De nye reaktorer kan levere den nødvendige varme til elektrolyseprocessen og dermed producere store mængder brint. Brinten fra PtX ved brug af atomkraft kaldes pink brint – eller pink hydrogen.

MSRS KAN ÆNDRE ELMARKEDERNE MARKANT

Den nye teknologi har potentiale til at revolutionere den måde, vi producerer og bruger energi på. De kan bidrage til fremtidens elmarkeder ved at levere pålidelig, stabil og omkostningseffektiv elektricitet samt producere brint til brug i PtX-teknologier.

Mens der er visse ulemper og risici, kan disse overvindes med passende sikkerhedsforanstaltninger og teknologisk udvikling.

Som energimægler overvåger jeg udviklingen indenfor udviklingenog vurderer deres potentiale til at påvirke fremtidens energisystem.

BAGOM SMÅ MODULÆRE REAKTORER (SMRS)

I de seneste år er SMR reactors blevet et af de mest omtalte emner inden for atomkraft, og er mindre og mere fleksible end traditionelle atomreaktorer og kan opfylde energibehovet for mindre byer eller industrielle anlæg. Denne nye type atomkraft har potentiale til at blive mere omkostningseffektive og pålidelige end traditionelle atomreaktorer.

Som energimægler og rådgiver om køb af energi generelt, er det vigtigt for mig at holde øje med fordele og ulemper ved Små Modulære Reaktorer fra et prismæssigt perspektiv og fra energiforbrugerens synsvinkel.

Her er nogle af de vigtigste fordele og ulemper ved Small Modular Reactors:

Fordele
FleksibilitetMindre og mere fleksible end traditionelle atomreaktorer og kan derfor lettere tilpasses forskellige energibehov. De kan også placeres tættere på de områder, hvor energien skal bruges, hvilket kan reducere tab af energi under transport.
OmkostningseffektivitetDisse reaktorer kræver mindre kapitalinvesteringer end traditionelle atomreaktorer og kan derfor være mere omkostningseffektive. De kan også bygges i moduler, hvilket giver mulighed for gradvis udvidelse af produktionskapaciteten efter behov.
PålidelighedDe er designet til at være mere pålidelige end traditionelle atomreaktorer, da de har færre mekaniske dele og dermed mindre risiko for fejl.
Ulemper
Radioaktiv affaldDe mindre reaktorer producerer stadig radioaktivt affald, selvom mængden er mindre end ved traditionelle atomreaktorer. Spørgsmålet om, hvordan man skal håndtere dette affald, er stadig uløst.
SikkerhedMens SMRs er designet til at være mere pålidelige end traditionelle atomreaktorer, er der stadig risiko for ulykker og nedbrud, der kan have alvorlige konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed og sikkerhed.
Potentiel spild af ressourcerHvis de Små Modulære reaktorer bliver den primære kilde til energiproduktion, kan det betyde, at ressourcerne bliver koncentreret i få hænder, da der kræves store investeringer. Kan føre til energiproduktion kontrolleret af få interessenter.

ILLUSTRATION AF EN SMALL MODULAR REAKTOR

Illustration over en Small Modular Reactor
Billede fra Wikipedia.

PÅVIRKNINGEN PÅ FREMTIDIGE ELPRISER

Det er svært at sige med sikkerhed, om SMRs vil påvirke fremtidige elpriser. Men de har potentiale til at tilbyde billigere energi end traditionelle atomreaktorer og andre energikilder som vind, sol og fossile brændstoffer.

På kort sigt kan SMRs muligvis have en mindre indvirkning på elpriserne, da de stadig er i udviklingsfasen og endnu ikke har nået fuldskala produktion. Men på længere sigt kan de potentielt tilbyde billigere energi, da de er mere omkostningseffektive og kan producere mere energi per enhed brændstof end traditionelle atomreaktorer.

Samtidig er det vigtigt at bemærke, at denne energiform ikke nødvendigvis vil erstatte andre energikilder som vind og sol, men i stedet supplere dem. Og netop det med at spille sammen – og lykkes sammen – er netop kernen i tankegangen bag MPS-SOLUTIONS, for elmarkedet har godt af at bestå af forskellige teknologier – dog helst uden alt for meget kulforbrug, stod det til mig. SMRs kan her være en vigtig del af en blandet energiproduktion, der inkluderer flere forskellige energikilder for at sikre en stabil og pålidelig energiforsyning.

Som energimægler og rådgiver for energiforbrugere er mit råd at forblive opdateret om udviklingen inden for SMRs og andre energikilder. Det er vigtigt at vurdere alle tilgængelige muligheder og tage hensyn til fordele og ulemper ved hver enkelt løsning, herunder pris, pålidelighed, bæredygtighed og sikkerhed. Og netop dette er ting jeg rådgiver kunder omkring.

BILLIG OG REN ENERGI

SMRs er en ny type atomreaktorer, der har potentiale til at tilbyde billig, ren og pålidelig energi. Selvom SMRs har nogle fordele, som fleksibilitet, omkostningseffektivitet og pålidelighed, har de også nogle ulemper, som radioaktiv affald, sikkerhed og potentiel spild af ressourcer. Det er vigtigt at evaluere både fordele og ulemper for at finde den bedste løsning for vore fremtidige energimarkeder.

Det er stadig for tidligt at sige, hvor meget teknologien vil påvirke fremtidige elpriser – men med deres potentiale til at tilbyde billigere energi og deres fleksibilitet kan SMRs være en vigtig del af en blandet energiproduktion, der inkluderer flere forskellige energikilder.

En af de virksomheder, der er med i ræset mod SMRs er Rollsroyce – besøg dem her.