Klimaregnskab 2023 for MPS-SOLUTIONS viser en positiv udvikling i udledning af CO2e, hvor jeg tager højde for udledninger fra indkøb og salg samt al energiforbrug i form af el, diesel og andet.

Nye regler for klimaregnskab og ESG-rapportering

De nye ESG-regler, hvor klimaregnskab er et delelement, bliver mere og mere udbredt. Og der er nok at tage fat i i forhold til at skulle rapportere på både Klimepåvirkninger (E), sociale og samfundsmæssige påvirkninger (S) samt ledelsens påvirkninger (G) for virksomheder fremad.

Derfor kan virksomheder med fordel selv håndtere klimaregnskabet, der mest af alt er en gang tal-jonglering i forhold til indkøb, energiforbrug samt salg.

Computer og a4-ark med grafer og charts - fx klimaregnskab 2023

Ej egne data og sæt det i system – lad klimaregnskab 2023 være begyndelsen

Som virksomhed bør man eje egne data, og mht. klimaregnskab, er der faktisk ikke meget mere i det, end dataindsamling, som kan være vanskelig for udenforstående. Det er under alle omstændigheder ikke nødvendigt at kaste mange tusinde efter et klimaregnskab fra anden kant.

Klimakompasset.dk har en udførlig guide og er lige til at bruge. Den benytter jeg selv i forhold til MPS-SOLUTIONS og mine ændringer gennem de første 2 år som selvstændig kan ses herunder.

Sættes det lidt i system er det blot at opdatere tallene årligt, hvorefter regnskabet kan benyttes til både kunder og andre interessanter.

Kontakt mig gerne, hvis jeg skal give jer en indflyvning i, hvordan jeg selv gør det.

Jeg arbejder målrettet med at reducere udledning af drivhusgasser men det er begrænset, hvor meget man som selvstændig kan påvirke det store regnskab – men det starter netop med vi hver især forbedrer vores enkelte aftryk for på den måde at arbejde ambitiøst og målrettet med at nedbringe udledningen af co2 mm.

Læs også artiklen om elpriserne nytårsaften 2023.

Få mit blik på jeres nuværende energi-aftaler

Book gratis intromøde