ESG og bæredygtighed handler om at passe på vores klima, miljø, økosystemer og biodiversitet. Og vi er bagud – der er brug for mere action og mindre fancy rapporter, der belyser hvor gode vi er. For klimaet er ret blind overfor flotte fortællinger, mens det godt mærker, hvor meget CO2-udledning og forurening mennesket påfører det ind ad en kant.

HVAD ER BÆREDYGTIG UDVIKLING og esg mål, HVIS DET IKKE BATTER?

Derfor har MPS-SOLUTIONS lagt sig i selen for at udarbejde en løsning, der kan bringe jer ind i kampen for #RydFladenForKlimaet, der er sprunget frem som trolden af æsken. Med virksomheder, privatpersoner og kendte personligheder, der nu går endnu hårdere til stålet i klimadebatterne.

Som uvildig rådgiver og energimægler har jeg oplevet, at mange virksomheder fokuserer på at mindske deres udledning og forbrug af energi, men glemmer at tage højde for energipriserne. Dette kan føre til, at virksomhederne stadig står over for høje omkostninger på deres energiforbrug. Det gavner måske på den korte bane – men jeg kæmper for at vi i Danmark beholder konkurrenceevnen, så forbruget ikke blot flytter til mørkere energimix i lande, hvor man er mere lasseiz faire mht. kulforbrug og forurening generelt. Se også: 5-trins ESG-Guide.

ESG og bæredygtighed handler om at passe på vores klima, miljø, økosystemer og biodiversitet. Og vi er bagud – der er brug for mere action

HAVTEMPERATURER

Nordatlantens anormaliteter ift. overfladetemperaturer. 2023 stikker helt af rent statistisk, hvilket nærmest burde være umuligt. El Ninõ kan påtage sig skylden, men ikke så galt, som ovenstående billede viser. Kilde: Prof. Eliot Jacobsen

Ishylde observationer

ANTARKTISK ISKAPPE

Ishylde udvidelser eller skrumpninger gennem tiden. 2016 bød på en forlænget El Nina, mens 2023 byder på en forlænget El Ninõ, som begge er massive vejrfænomener, der sker løbende. 2023 er dog i uset territorie og meget bekymrende, da polerne smelter hurtigt.

Målet for MPS-SOLUTIONS i forbindelse med input til jeres arbejde med grøn transition og grønnere forbrug er, at klæde jer på, så I selv ejer data bag beregninger, selv har fingrene nede i metieren og dermed får større ejerfornemmelse for de projekter, I sætter i søen.

Det er i hverdagen forandringerne sker. Og de sker kun hos jer for jeres forbrug og jeres andel energi, produkter og serviceydelser.

No Bullshit

MPS-SOLUTIONS arbejder hele vejen igennem for at have svesken på desken, og klimaberegninger fraviger ikke.

Jeg vil hellere rådgive til at komme i gang, fremfor at pille i detaljer – det er vores reaktion herfra, der kan gøre en forskel i fremtiden.

TCO – Total Cost of Ownership

Den umiddelbare pris er ikke alt, når det kommer til klimaregnskaber.

Ved at være inde i beregningerne af jeres egen klimabelastning, kan I hurtigere agere, hvis der opstår ideer eller I spotter mulige besparelser i form af mindre strømforbrug, et produkt med længere holdbarhed eller måske marketing-værktøjer I kan genbruge løbende.

Fordelen ved at få hjælp til selvhjælp er, at I står langt stærkere fremad, da I har indsigt i arbejdet med det – og løbende kan holde øje med beregninger og måske rette ind, såfremt I kører lidt skævt.

ESG OVERTAGER FRA CSR

ESG-krav kommer til at overtage rollen fra CSR, hvor altså det nye er Governance – ledelse, og hvordan virksomheder generelt agerer overfor omverdenen, medarbejdere og klimaet. Og netop dette punkt, kan gøre en forskel overfor fx CSR, som for mange altid har været tænkt på som en omkostning.

Med ESG-mål bliver virksomhederne reelt i stand til at måle på forskelligt ressourceforbrug samt potentielt tillokke skarp arbejdskraft, da mange medarbejdere i dag allerede går op i klima og miljø og derfor lettere tiltrækkes virksomheder, der arbejder med dette.

Får virksomhederne målt ressourceforbrug og benytter disse regnskaber fremad, kan der også ligge besparelser og vente, hvilket dermed rammer virksomhedernes bundlinje positivt. Derfor spås ESG en større fremtid, end CSR har haft gennem tiden.

Jeg husker selv, da jeg var til eksamen på Handelshøjskolen i Skive, hvor emnet var CSR – da var det helt nyt, og noget jeg faktisk af ren interesse allerede dengang havde sat mig mere ind i end eksaminator, så det blev en fornuftig oplevelse.

ESG-rapportering SKAL VISE VIRKSOMHEDERS ANSVARLIGHED

Med klimakrisens indtog, er flere og flere virksomheder i fuld sving med grøn omstilling, indkøb af grønnere energi og generelt arbejde med at gøre virksomhedens såkaldte footprint mindre – altså belaste klimaet mindst muligt i de produktionsprocesser der udføres. Ligeledes arbejdes der på at gøre slutprodukterne mere klimavenlige, hvor fx Cradle-to-cradle vinder frem – altså, hvor virksomhedens produkt faktisk kan følges i et livscyklus fra det produceres, gennem brugsfasen til genanvendelse, hvor produktet kan genanvendes til samme type produkt, som affaldsmaterialet kommer fra.

ESG på dansk er Klimapåvirkning, Social ansvarlighed og ansvarlig ledelse – alt sammen noget, virksomheder skal kunne måle på via mange punkter, for dernæst at kunne arbejde med at forbedre disse målinger.

RÅDGIVNING OM MARKEDSFØRING AF BÆREDYGTIGT FORBRUG

Hvorfor ESG-rådgivning er vigtigt for din virksomhed Som virksomhed er det vigtigt at tage ansvar for sin miljøpåvirkning og tage aktive skridt mod at blive mere bæredygtig. Et af de vigtigste områder at fokusere på er ens energiforbrug og reduktion af CO2-udledning. Samtidig kan det være forretningskritisk at kommunikere korrekt og ordentligt omkring de tiltag, virksomheden tager, uden at risikere beskyldninger om greenwashing.

EU’s nye lovgivning om rapportering fra 2024 Fra 2024 vil store virksomheder i EU være forpligtet til at rapportere om deres bæredygtighed og ESG-data på en mere standardiseret måde. Dette vil give forbrugere og investorer mere gennemsigtighed og information om virksomhedernes bæredygtige praksis. Men det kan også være en udfordring for virksomheder at navigere i de nye krav og rapportere på en troværdig måde.

Hvad er greenwashing og hvordan undgår man det? Greenwashing er når en virksomhed markedsfører sig som mere bæredygtig end den faktisk er, ofte ved at bruge vage eller misvisende påstande. Dette kan føre til tab af tillid og kritik fra forbrugere og investorer. Med uvildig rådgivning kan din virksomhed undgå greenwashing og markedsføre sit energiforbrug på en troværdig måde.

Min tilgang til ESG-rådgivning Jeg tror på, at ægte bæredygtighed og ansvarlighed skal være fundamentet for enhver virksomheds energiforbrug og markedsføring. Min rådgivning er derfor baseret på nøjagtighed, troværdighed og uvildighed. Jeg undgår greenwashing, og hjælper virksomheder med at markedsføre deres bæredygtige energiforbrug på en måde, der er i overensstemmelse med deres reelle bæredygtighedspraksis.

EUROPAS GRØNNE AFTALE (EUROPEAN GREEN DEAL)

Ovenpå Covid-pandemien voksede et stigende behov for at reagere på klimaændringerne, der tydeligt ses både i Europa og resten af verden. Derfor indgik EU-landene en grøn aftale, der gerne skal sikre Europa konkurrencemæssig styrke samtidig med kontinentet styrkes og bliver bedre til at udnytte naturens ressourcer på en mere bæredygtig måde.

MÅLENE I “EUROPEAN GREEN DEAL” ER:

 1. Ingen net-udledning af drivhusgasser efter 2050
 2. Økonomisk vækst, der dekobles fra ressourceforbrug
 3. Ingen personer og ingen steder bliver overladt til sig selv

Delmål udgøres af, at der i 2030 udledes 55% mindre drivhusgasser sammenlignet med 1990 samt at der plantes over 3 milliarder træer i Europa. Og det lyder jo fint det hele – men spørgsmålet er, om så langtsigtede mål forblænder mange fra rent faktisk at tage det alvorligt nu, og rent faktisk lave de omstillinger, der er brug for, for vi overhovedet vil komme i nærheden af målene.

Det batter fx ikke en døjt, såfremt der plantes træer, der reelt ikke overlever i mange år – og vi mangler stadig i min optik at se, hvordan vækst kobles fra yderligere ressourceforbrug – og overforbrug af netop ressourcer. Men det er der behov for.

AFTALE OM STRAMMERE REGLER FOR AT BOOSTE ENERGIEFFEKTIVITET

10. marts 2023, har EU Kommissionen vedtaget reformering af Direktivet for Energieffektivitet:

 1. EU Energi effektivitet på 11,7% for 2030
 2. Årlige energibesparelseskrav
 3. Større forventninger til offentlige organer
 4. Virksomheder (inkl. datacentre) opfordres til at blive mere energieffektive
 5. Revideret definition på varmeområdet
 6. For yderligere info se link.

Spørgsmålene er så, om det batter al den rapportering – for der skal forandringer til, hvis vi skal nå målene.

SBTI – SCIENCE BASED TARGET INITIATIVES: REFLEKSION

I en tid, hvor bæredygtighed og klimaforandringer er højt på dagsordenen, er initiativer som Science Based Targets (SBTi) blevet centrale redskaber i virksomheders bestræbelser på at reducere klimapåvirkningerne. Mens SBTi uden tvivl har bidraget til at øge bevidstheden om nødvendigheden af at handle mod klimaforandringer, er det afgørende at se kritisk på begreber som “net zero” og forstå, at en ægte bæredygtig fremtid kræver mere end blot at neutralisere CO2-udledninger – for er det overhovedet muligt?

Lad os først anerkende det positive ved SBTi. Initiativet har mobiliseret virksomheder verden over til at fastsætte mål for at reducere deres drivhusgasudledninger og tilpasse deres forretningsstrategier i tråd med videnskabelig vurdering. Dette er skridt i den rigtige retning, og det er opmuntrende at se virksomheder tage ansvar.

Men lad os også være realistiske. Begrebet “net zero” kan risikere at føre til en farlig forskydning af fokus. At stræbe efter nul nettoudledninger i en virksomhed eller sektor kan være lokkende med en følelse af at opnå det ultimative mål. Men er dette overhovedet muligt?

Det er i min optik vigtigt at indse, at dette begreb ikke nødvendigvis betyder, at der ikke er nogen udledninger overhovedet. Processer, som i øjeblikket ikke kan undgås, kan blive opvejet af kompensationer eller tekniske løsninger, men “net zero” kan føre til en illusion af fremskridt, mens de grundlæggende årsager til klimaforandringer ikke bliver håndteret.

FOKUS PÅ NEDBRINGELSE AF FORBRUGET

Vores fokus bør i stedet være på at nedbringe vores energiforbrug som en primær målsætning. Det er en erkendelse af, at enhver form for energiproduktion, selv de mest bæredygtige, har en vis påvirkning på miljøet. I vores iver efter at opnå “net zero” må vi ikke glemme at adressere den store halvgrønne elefant i rummet – vores samlede energiforbrug.

Her kommer betydningen af et balanceret energimarked og diversificeret energiforsyning ind. At satse udelukkende på vind- og solenergi som løsning kan være en smal tilgang. Atomkraft kan også spille en rolle som en relativt CO2-fri energikilde. Men vigtigst af alt er nødvendigheden af at reducere vores overordnede energiforbrug gennem effektivisering og ændringer i forbrugsmønstre.

Jeg tror på at kigge ud over blot at opnå “net zero.” Fokus er på at hjælpe virksomheder med at træffe informerede beslutninger om jeres energiforbrug, hvilket indebærer både valg af energikilder og en målrettet indsats for at nedbringe forbruget. Det handler om at skabe en bæredygtig balance mellem virksomhedens behov og miljøhensyn.

Lad os huske, at vejen mod bæredygtighed er kompleks og kræver en holistisk tilgang. SBTi kan være en værdifuld vejledning, men lad os ikke lade os narre af begreber som “net zero.” Lad os fastholde vores fokus på at nedbringe energiforbruget og skabe en mere bæredygtig fremtid for vores virksomheder, samfund og planet. Samtidig vil det være bedre at beholde energiforbruget i Danmark fremfor det flytter til et område med stor andel kulproduktion i elnettet.

SMV GRØN VIRKSOMHEDSPROGRAMMET

mps-solutions godkendt rådgiver

Står jeres virksomhed og enten skal i gang med eller allerede arbejder med den grønne omstilling – måske sammen med en bæredygtighedskonsulent eller energirådgivere, tilbyder MPS-SOLUTIONS samarbejde på tværs.

Med skarpe råd fra jeres konsulenter, er I sikkert allerede godt på vej mod mindre udledning og et mere bæredygtigt forbrug – og her kommer et samarbejde med MPS-SOLUTIONS ind og sætter prikken over i’et.

For når I så skal købe energien, spiller min viden og kompetencer ind, og kan give jer det sidste løft, så I både undgår shitstorms men også til enhver tid sikres de skarpeste vilkår og priser muligt på tidspunktet.

MPS-SOLUTIONS er godkendt rådgiver i forbindelse med virksomhedsprogrammet.

FÅ SMV-STØTTE TIL GRØN OMSTILLING PROJEKTER

Ønsker I at starte med grøn omstilling i netop jeres virksomhed, eller er I godt i gang men mangler sparring og rådgivning i forbindelse med køb af energi, grønne investeringer eller løft i medarbejderkompetencer i forhold til fx energimarkederne, er jeg klar.

Dette kan være i forbindelse med dokumentation over CO2-udledning. Dertil kan der søges støtte gennem 2023 – mere info.

Alternativt er Erhvervspuljen også indimellem en mulighed – en pulje, hvor man som virksomhed kan søge støtte til fx:

 •  Udskiftning af gaskedler
 • Udskiftning af belysning til LED (vær opmærksom på potentiel tab af varme fra halogenpærer i denne forbindelse)
 • Udnyttelse af egen overskudsvarme –  altså støtte til at etablere varmegenindvinding

Efter sigende, skulle ansøgningsprocessen være lettere, mens også støttekronerne er flere end tidligere.

UNDGÅ GREENWASHING OG GREENHUSHING

Jeg er pragmatisk anlagt. Og derfor giver jeg input til, hvordan I forhåbentligt kan undgå shitstorms på baggrund af greenwashing – men samtidig synes jeg ikke I skal frygte greenhushing.

Tager man skridt i en grønnere retning, bør man nemlig ikke være bange for at sige dette højt, selvom der måske er andre, der er kommet endnu længere med grøn omstilling eller decideret cirkulære produkter. Vi har brug for at arbejde sammen, og det gør vi, ved at vise verden, hvilke tiltag vi gør. På den måde, tror jeg også vi bedre kan lære af hinanden.

Portal til smvgrøn – og forskellige puljer

I de opgraderede versioner af de grønne puljer, findes forskellige vouchers, der er mulighed for at søge midler gennem. Fælles er, at støtten ikke kan gå til direkte opstilling af fx solceller, og at man er afklaret med, hvilken del af puljen man søger.

Generelt skal projekterne omhandle cirkulær økonomi og cirkulær omstilling.

Regler for deltagelse fx:

 • Virksomheden skal beskæftige mellem 2-249 årsværk
 • Skal have mindst ét afsluttet årsregnskab
 • Skal have dansk CVR-nummer
 • Virksomheder der godkendes, skal underskrive en SMV-erklæring.
SMV Grøn med mps-solutions som partner

Læs mere om mulighederne for tilskud direkte hos Virksomhedsprogrammet under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og støttet af EU her – bl.a. om de 8 forskellige muligheder i 2023.

Det er ligeledes muligt at søge støtte til smv:pro, smv:digital og smv:eksport gennem virksomhedsprogrammet.

Hvad betyder ESG?

ESG står for Environmental, Social, and Governance.

Det er et sæt kriterier, der bruges til at vurdere en virksomheds indvirkning og praksis inden for disse tre dimensioner.

Det har efterhånden vundet betydelig opmærksomhed fra investorer, reguleringsmyndigheder og offentligheden som et mål for virksomheders bæredygtighed og etiske status.

“Environmental” fokuserer på virksomhedens indflydelse på miljøet og kan inkludere faktorer som CO2-udslip, vandforbrug og affaldshåndtering.

“Social” vurderer virksomhedens forhold til sine ansatte, leverandører, kunder og de samfund, hvor den opererer. Det omfatter forhold som arbejdsforhold, diversitet og inklusion.

“Governance” handler om virksomhedens interne systemer, herunder ledelsesstruktur, medarbejderrettigheder og bestyrelsesansvarlighed.

Hvad betyder SBTi?

Science Based Targets initiatives (SBTi) er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) og United Nations Global Compact (UNGC).

Det er en global bevægelse, der opfordrer virksomheder til at fastsætte videnskabeligt baserede mål for at reducere udledning af deres drivhusgasemissioner i tråd med Parisaftalens ambitioner om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader Celsius over præindustrielle niveauer.