(oprindeligt udgivet 31. august 2022 – opdateret februar 2024)

Siden 2022 har Europas energilandskab været præget af udfordringer, men i takt med at vi bevæger os ind i 2024, er der foretaget afgørende tiltag for at stabilisere situationen og sikre konkurrenceevnen for virksomheder i hele EU.

Tilbage i 2022 stod mange virksomheder, fra bagerier til små købmænd, over for lukning på grund af himmelhøje energipriser, og regeringens forsøg på at afbøde virkningerne syntes utilstrækkelige.

Med henvisning til EU’s ekstraordinære møder og de foranstaltninger, der blev foreslået, har vi set en koordineret indsats på tværs af medlemslandene for at takle energikrisen.

Dette har omfattet indførelse af prislofter, solidaritetsbidrag fra fossile brændstofvirksomheder og nødinterventioner, der skal begrænse gaseksponeringen og de høje energiprisers indvirkning på virksomhedernes konkurrenceevne.

I England, som proaktivt indførte prislofter for at beskytte både forbrugere og virksomheder, har man oplevet en styrket konkurrenceevne.

Dette har rejst spørgsmål om energisolidaritet og de langsigtede konsekvenser af sådanne nationale tiltag på det indre energimarked.

England styrker sine virksomheders konkurrenceevne
Konkurrenceevnen styrkes mens englænderne lettes, fra Twitter

Danmark har også taget skridt for at adressere energikrisen, herunder forslag om “vinterhjælp”, som inkluderede fjernelse af elafgiften for at lette byrden for både virksomheder og private forbrugere.

Disse tiltag har været et forsøg på at bevare konkurrenceevnen og sikre, at virksomhederne kan fortsætte deres drift uden at blive udkonkurreret af lande med billigere energiressourcer.

EU har fortsat sin indsats for at skabe et mere koordineret energimarked, hvilket inkluderer tiltag for at reducere elektricitetsforbruget og fremme en mere bæredygtig energiproduktion.

Denne fælles tilgang er afgørende for at bevare Europas konkurrenceevne, især i lyset af det stigende pres fra Asien, hvor energiproduktionen ofte er mindre miljøvenlig.

EU’S FORSLAG TIL INDGREB I ENERGIMARKEDERNE

In this respect, Ministers duly noted the contribution provided by the Commission and invited the Commission by mid-September to:


a. Propose measures aimed at capping the revenues of inframarginal electricity producers with low costs of production and at introducing a solidarity contribution from fossil fuel companies to be used to mitigate the impact of high energy prices on customers.

b. Propose emergency and temporary intervention, including gas price cap. Specific measures in this regard should also help limiting the impact of high gas prices on EU electricity markets and energy prices for customers. Such measures should aim at benefiting European consumers to alleviate social and economic
consequences of the current high energy prices, and European companies in order not to endanger their competitiveness, while preserving the incentive to reduce gas and electricity consumption and the market signal for decarbonisation.

c. Present a proposal incentivising coordinated electricity demand-reduction across the EU in order to relieve pressure on electricity generation and address energy scarcity and high energy prices.

d. Design emergency liquidity instruments that would ensure that market participants have at their disposal a sufficient collateral to meet margin calls and that would address increased volatility in futures markets, and consider reviewing relevant guidelines to integrate the rules on safeguards.

kilde: europa.eu

Vi risikerer i mine øjne at stå med et Europa, der sejles agterud af konkurrencen fra Asien, hvor man er fløjtende ligeglad med hvor meget kul, der bliver benyttet i energiproduktionen. Det bevidner nedenstående graf ret tydeligt om.

Elproduktion i Kina fra forskellige kilder

Energikrisen har været en vækkelse for hele Europa, og det er klart, at samarbejde og innovative løsninger er nøglen til en bæredygtig og konkurrencedygtig fremtid.

Med de rette tiltag og en forenet indsats kan vi vende udfordringerne til muligheder og sikre en stærkere, grønnere og mere konkurrencedygtig økonomi for alle.

I MPS-SOLUTIONS fortsætter jeg med at være en uvildig partner for virksomheder, der navigerer i det komplekse energilandskab.

Ved at tilbyde skræddersyede løsninger og strategisk rådgivning, sikrer jeg, at danske virksomheder ikke kun overlever energikrisen, men også styrker deres konkurrenceevne på lang sigt.

Rentemarkedet fungerer, mens energimarkedet næsten krakelerede

I en tid hvor energimarkederne oplever markant volatilitet og presset øges på både forbrugere og producenter, står vi over for en afgørende beslutning. Mens rentemarkedet fortsat tilbyder en vis stabilitet gennem fastforrentede lån, som en modvægt til den økonomiske usikkerhed, er energimarkedet præget af en dybere krise.

Traditionelt har energimarkederne tilbudt muligheden for at sikre sig mod prisusikkerhed gennem fastprisaftaler på el, naturgas og andre energiformer. Dette har dog ændret sig markant, da mange energiselskaber under krisen indstillede tilbud om faste priser, hvilket efterlod forbrugerne udsatte for prissvingninger.

Desuden har privatiseringen af energimarkederne, som skulle fremme konkurrencen og forbedre forbrugernes og virksomhedernes muligheder, ikke levet op til forventningerne.

Det har skabt en situation, hvor producenter af vedvarende energi som vindmølleejere profiterer, mens forbrugerne står over for stigende omkostninger og tab af konkurrenceevne.

I hele Norden mærkes konsekvenserne af energikrisen, med forslag og debatter i lande som Norge og Sverige om, hvordan man bedst håndterer de stigende priser og deres indvirkning på økonomien.

Energinet og Statnett’s rolle i denne sammenhæng er også blevet kritiseret, idet de internationale kabelforbindelser har bidraget til prisstigninger og utilfredshed blandt forbrugerne.

For at adressere disse udfordringer er der behov for gennemsigtighed, retfærdige priser og en mere koordineret indsats på tværs af landegrænser. Dette inkluderer at sikre fair konkurrence og at energiselskaberne tager ansvar for deres rolle i samfundet.

Optimering af Energikonkurrence Gennem Udbud

Konkurrenceudsæt forbruget med udbud ved mps-solutions
Jeg forhandler på jeres vegne

I takt med at energikrisen eskalerer og markedet bliver stadig mere komplekst, er det afgørende for både private og offentlige virksomheder at sikre, at deres energiforbrug konkurrenceudsættes effektivt. Som din uvildige rådgiver og energimægler er jeg dedikeret til at forhandle de bedste vilkår på jeres vegne.

For offentlige indkøbere, som står over for udfordringerne i de komplicerede energimarkeder, tilbyder jeg dybdegående rådgivning og oplæring i energimarkedernes mekanismer. Dette sikrer, at udbud bliver udarbejdet på et oplyst grundlag, hvilket er essentielt for at opnå de mest fordelagtige aftaler.

Med min ekspertise kan jeg bistå i udarbejdelsen af udbudsmaterialet og sikre, at processen munder ud i den størst mulige gevinst for jer som udbudsstiller. Min indsigt i energiselskabernes performance og markedstendenser garanterer, at jeg kun anbefaler leverandører, der står stærkt og er stabile.

Min 100% uafhængighed fra energileverandørerne sikrer, at der ikke er nogen interessekonflikter, og at jeg udelukkende arbejder for at varetage jeres interesser. Denne uvildighed, kombineret med min omkostningsbevidste tilgang, garanterer, at I ikke betaler overpris eller investerer i unødvendige systemer. Jeg står for enkelthed og effektivitet, hvor resultaterne taler for sig selv.

Med direkte erfaring fra begge sider af forhandlingsbordet har jeg en unik indsigt i, hvordan energipriser struktureres, hvilket gør mig i stand til at sikre de mest fordelagtige aftaler for jer. Dette er særligt relevant i forhold til tærskelværdierne for offentlige kontrakter, hvor jeg sikrer, at alle indkøb, store som små, håndteres korrekt og med maksimal integritet.

Ved at samarbejde med mig sikrer I, at jeres energiforbrug bliver konkurrenceudsat effektivt, hvilket er mere afgørende end nogensinde i disse turbulente tider på energimarkedet. Lad os sammen sikre, at jeres energiforbrug optimeres til fordel for både økonomien og miljøet.

Læs mere om de offentlige tærskelværdier her: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/taerskelvaerdier-2022-og-2023/