GEOTERMISK ENERGI

Ren og fornybar energi fra jordens lune indre

Geotermisk energi burde være højere på agendaen

Geotermisk energi – Teknologien der burde fylde mere

Geotermisk energi er en vedvarende energikilde, og dette foregår ved at varme fra jordens indre bliver høstet ved hjælp af dybe borehuller, der når ind til reservoirs med høje temperaturer. Nogle helt ned til 1-6 kilometer.

Jordens overflade fungerer nærmest som en slags badekåbe, der forhindrer varmen i at slippe ud, og det er altså den varme der via geotermi udnyttes – igen og igen.

Vedvarende energi fra jordens varme

Termonet, jordvarme og geotermiske kraftværker

Geotermisk energi i Danmark har ikke for alvor slået igennem, men der er flere termonet i sving rundt omkring, og med energiprisernes himmelflugt i 2022 er der mange, der begynder at interesssere sig for teknikkerne bag. Samtidig er “almindelig” jordvarme også en form for geotermisk energi.

Set fra et energimæssigt perspektiv kan man dog godt ønske sig, at der i fremtiden sættes endnu mere fut på teknologierne bag, så de kan effektiviseres og vi kan udnytte denne vedvarende energiform endnu mere i fremtiden. For at bore et hul 1 til 6 km ned i jorden, lyder jo egentlig ret simpel – hvis blot ikke det var så besværligt.

Geotermisk energi ulemper

Der findes sikkert flere, men her er 3 ulemper ved geotermisk energi;

– Det er dyrt. Så er det sagt – teknologien er endnu på et stadie, hvor det koster i høje opstartsomkostninger. Men; der er eksempler på områder, hvor termisk energi benyttes ret omkostningseffektivt som fx termonet, der er en sammenkobling af bygninger, parceller mv i ét samlet jordvarmenet

– Det er fortsat begrænset i dets udbredelse. Men det kan de nye regler på området i Danmark måske snart vende op og ned på

– Der kan frigives gasarter og mineraler fra de geotermiske reservoirs, der ikke nødvendigvis er en fordel for klimaet at få op fra undergrunden

Geoterm er jordens egen varme

Positive ting ved udnyttelse af geotermisk energi model

  1. VEDVARENDE: Den naturlige varme fra jordens indre fornys konstant og vil altså kunne høstes vedvarende
  2. REN: Teknologien udleder ikke mange drivhusgasser og forurening, men det er klart, at der kan opstå udsivning af mindre heldige gasarter
  3. PÅLIDELIG: Det vi skriger på i disse år er base-load energi, og det vil geotermi faktisk kunne bidrage med – altså energi der er meget stabilt, når det produceres – og forudsigelige, idet varmegraderne ikke ændres
  4. GRØN ENERGI: Sålænge de fundnet reservoirs af geotermisk varme administreres på en fornuftig måde, er der til flere årtier eller århundreder i disse naturens egne energi-lagre

Geotermiske anlæg i Danmark

Det er ikke voldsom megen udnyttelse vi i Danmark har haft af geotermien historisk, omend der her i starten af 2023 ifølge Termonet.dk er 12 termonet rundt omkring i landet.

Derimod har det ikke skortet med geotermiske anlæg, men i starten af marts 2023 blev det meldt ud fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, at folketinget har vedtaget nye regler for geotermisk varme.

Klima-, energi. og forsyningsminister Lars Aagaard stiler efter at det århusianske fjernvarmeselskab Kredsløb skal kunne dække ca 20 procent af Århus’ fjernvarmebov inden 2030 ved hjælp af geotermisk energi.

ARTIKLER OM VEDVARENDE ENERGI OG GRØN OMSTILLING

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering og andre smarte ord

CO2-kompensering – batter det egentlig noget, alle de smarte løsninger, der øjensynligt får problemerne med CO2-udledning til at forsvinde?

PtX fritages fra at overholde klimakrav

PtX fritages fra at overholde klimakrav

Klimakrav kan fraviges mod al logik og formål med PtX. PtX-projekter opført indenfor 5 år behøver ikke udelukkende bruge vedvarende energi

Energirådgiver start her

Energirådgiver start her

Energirådgiver start her: Virksomheder der bruger energirådgivere, bør også holde blik på selve energiprisen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere