Geotermisk energi er en vedvarende energikilde, og dette foregår ved at varme fra jordens indre bliver høstet ved hjælp af borehuller, der når ind til reservoirs med høje temperaturer. Nogle helt ned til 1-6 kilometer.

Jordens overflade fungerer nærmest som en slags badekåbe, der forhindrer varmen i at slippe ud, og det er altså den varme der kan udnyttes – igen og igen.

ENERGIEN DER BURDE HAVE SLÅET IGENNEM FOR MANGE ÅR SIDEN

Geotermisk energi i vores Danmark har ikke for alvor slået igennem, men der er flere termonet i sving rundt omkring, og med energiprisernes himmelflugt i 2022 er der mange, der begynder at interessere sig for teknikkerne bag. “Almindelig” jordvarme er også en form for geotermi.

Set fra et energimæssigt perspektiv kan man dog godt ønske sig, at der i fremtiden sættes endnu mere fut på teknologierne bag, så de kan effektiviseres og vi kan udnytte denne vedvarende energiform endnu mere i fremtiden. For at bore et hul 1 til 6 km ned i jorden, lyder jo egentlig ret simpel – hvis blot ikke det var så besværligt.

ULEMPER VED GEO-ENERGIEN

Der findes sikkert flere, men her er 3 ulemper ved denne energiform;

– Det er dyrt. Så er det sagt – teknologien er endnu på et stadie, hvor det koster i høje opstartsomkostninger. Men; der er eksempler på områder, hvor termisk energi benyttes ret omkostningseffektivt som fx termonet, der er en sammenkobling af bygninger, parceller mv i ét samlet jordvarmenet

– Det er fortsat begrænset i dets udbredelse. Men det kan de nye regler på området i Danmark måske snart vende op og ned på

– Der kan frigives gasarter og mineraler fra reservoirs, der ikke nødvendigvis er en fordel for klimaet at få op fra undergrunden

Røg kommer op af stenunderlag i en skov

POSITIVE TING VED UDNYTTELSE AF GEOTERMISK ENERGI MODEL

  1. VEDVARENDE: Den naturlige varme fra jordens indre fornys konstant og vil altså kunne høstes vedvarende
  2. REN: Teknologien udleder ikke mange drivhusgasser og forurening, men det er klart, at der kan opstå udsivning af mindre heldige gasarter
  3. PÅLIDELIG: Det vi skriger på i disse år er base-load energi, og det vil geotermi faktisk kunne bidrage med – altså energi der er meget stabilt, når det produceres – og forudsigelige, idet varmegraderne ikke ændres
  4. GRØN ENERGI: Sålænge de fundne reservoirs af varme administreres på en fornuftig måde, er der til flere årtier eller århundreder i disse naturens egne energi-lagre

ANLÆG I DANMARK

Det er ikke voldsom megen udnyttelse vi i Danmark har haft af teknologien historisk, om end der i starten af 2023 ifølge Termonet.dk var 12 net aktive rundt omkring i landet – teknologien har dog været kendt i mange årtier nemlig. Og det er jo lidt en skam, når kloden brænder.

I starten af marts 2023 blev det meldt ud fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, at Folketinget har vedtaget nye regler.

Klima-, energi. og forsyningsminister Lars Aagaard stiler efter at det århusianske fjernvarmeselskab Kredsløb skal kunne dække ca 20 procent af Århus’ fjernvarmebov inden 2030 ved hjælp af teknologien.