En PPA aftale gennem MPS-SOLUTIONS sikrer jer ved skræddersyede energiløsninger, der passer til jeres forretningsbehov – med synergier som mål i energifællesskaber, hvilket optimerer energiforsyningen og reducerer samfundsomkostninger.

Ved at udnytte fælles styrker, får I sammen med ligesindede virksomheder adgang til mere stabil og omkostningseffektiv energi.

Netop fordi jeg som energimægler er 100% uvildig, har jeg kun interesse i at finde den bedste løsning for jeres virksomhed.

BOOK ET INTRO-MØDE OG FÅ MIN VURDERING AF JERES MULIGHEDER

Spørgsmålet om, hvor meget grøn energi vi har i Danmark, bliver stadig mere komplekst at besvare, da der pågår vedvarende debatter om, hvilke produktionsformer der virkelig er bæredygtige.

Med skræddersyede erhvervsaftaler, kan I støtte producenter af vedvarende energi, ofte i form af vindmølleenergi, afhængigt af jeres forbrugsmønster. Lad os arrangere et gratis introduktionsmøde, hvor vi udforsker jeres muligheder i dybden og arbejde for en grønnere fremtid.

Økonomisk fornuft

Langsigtede aftaler kan sikre langsigtede besparelser på strøm.

Dette ved at låse dele af strømpriserne på et fast niveau over en længere periode. Men der vil stadig være risici.

Derfor sikrer jeg, at I får den bedste aftale til jeres specifikke situation og behov samt forstår fremtidige udfordringer herved.

Bidrag til vedvarende energi

Ved at købe strøm gennem PPA kan jeres virksomhed bidrage til mere bæredygtig fremtid. Mange power purchase agreements er knyttet til vedvarende energiprojekter som vindenergi, hvilket giver jer mulighed for at reducere jeres CO2-aftryk og forbedre klimaregnskabet.

Som uvildig rådgiver hjælper jeg jer med at undgå “greenwashing” uden reel action.

Risikohåndtering

En PPA kan også hjælpe med at håndtere risikoen forbundet med energipriserne.

Ved at fastlægge prisen eller dele heraf på energi i en given periode, får I lettere ved at styre og forudse energiomkostninger.

Med en energiekspert ved siden, får I vejledning i forståelsen af disse komplekse aftaler og hjælp til risikominimering.

BESØG OGSÅ PPA-UNITED.COM

Them Hallerne har energiløsning gennem MPS-SOLUTIONS

ÆRLIGHED

P P A’ere er lange indkøbsaftaler, hvor I tilfører ny vedvarende energi til samfundet. Jeg tilbyder et skarp blik, når I overvejer at indgå det erhvervslivets klimaalliance sætter fokus på – “grønne indkøbsaftaler” på VE og bæredygtighed.

FOKUS

Mens I har mange bolde i luften, fokuserer jeg 100% jeres energi. Og på at skaffe aftaler til mine kunder – I sikres dermed stor forhandlingsstyrke og viden.

Herfra sørger jeg for opfølgning i aftaleperioden, da en PPA ikke er hverken spotpris el salg eller en 100% fastpris aftale på el til erhverv.

Hvad står PPA for?

PPA står for Power Purchase Agreement.
Er populært sagt en måde, I som kunde kan købe strøm direkte fra et vedvarende energi-producerende anlæg. Det være sig fx solcelleparker eller vindmølleparker.

Ved at købe direkte, sikres I certifikater fra det specifikke anlæg og kan altså kalde jeres indkøbte strøm for grøn.

Hvad er forskellen mellem en fysisk og finansiel PPA?

Der er forskel på om det er en finansiel PPA – ses som oftest som baseload-kontrakter, eller om der er tale om en fysisk kontrakt, hvor I modtager den reelt producerede el time for time.

Regnskabsmæssigt har det også store konsekvenser, hvad der vælges, da finansielle påvirker balancen en del mere end en fysisk aftale.

Hvad med force majeure ved PPA?

Da en PPA oftest er en længere indkøbsaftale på den vedvarende energi, er det vigtigt I er klar over betingelserne. Blandt andet kan situationer med force majeure være en virkelig ubehagelig overraskelse.

Derfor er det godt at have uvildig rådgivning med, så I helt bliver klar over, hvad det reelt er I bliver tilbudt.

Hvad betyder oprindelsesgarantier?

Er beviset på, at strømmen stammer fra det pågældende anlæg. Det er også muligt at købe uspecificerede certifikater i elmarkedet – men med PPA har I altså en ekstra sporbarhed, der giver jer additionalitet i forhold til jeres bæredygtighed.

Hvad skal en balanceansvarlig?

Som med jeres energiforbrug, er det nødvendig at have en balanceansvarlig overfor produktionen – hos mps-solutions sikrer jeg, at jeres forbrug matches bedst muligt med produktionsprofilen og sikrer ligeledes en balanceansvarlig, der arbejder for jeres bedste.
Og i aftaleperioden sikrer jeg yderligere, at der bliver holdt øje med dette løbende.

Hvilke metodevalg er der ved PPA?

Pay-As-Produced:
I køber strøm fra det vedvarende energianlæg, når der produceres strøm. Der er forskellige metoder til denne form for PPA også, og derfor er det vigtigt at sikre sig de bedste betingelser som køber.

Base-pris:
En fast pris i alle timer i kontraktens forløb. Dette udgør dog en usikkerhed i forhold til at påberåbe sig den “grønne strøm”. For vind eller sol vil ikke altid være der, når I benytter strømmen.
Klimaalliance sætter fokus på ppa, men det skal gøres rigtigt i min optik.

Baseload-PPA:
I køber en flad stang strøm. Dette virker måske som en PPA, men i realiteten får I jo strøm på tidspunkter, hvor der ikke produceres fra anlægget. Så det skal vurderes kraftigt, før en underskrift heraf.