Landsforeningen af solcelleejere saves igen i af ny prismekanisme. Finans bringer artikler vedr. de nye tariffer på vindmøller og solceller – en ny prismetode, der igen rammer fx de solcelleejere, der gennem tiden har sat solceller på tagene med løfte om, at deres ordning ikke ville ændres før 2032 ifølge den daværende energipolitik på området.

I denne artikel, udtaler jeg mig om den evigt pågående solcelle debat – om at de virksomheder og private, der netop har haft egenproduktion længe, bliver savet i igen nu, idet de blev lovet ét, har fået noget andet. Og nu tilmed bliver pålagt ekstra netomkostninger.

Øgede netomkostninger er ikke nuværende solcelleejeres skyld

Som Finans skriver, beløber det sig måske til omkring 500 kroner for private solcelleejere – men her er vigtigt at huske, at de solcelleejere, der stillede solceller op i 2011-12 altså er blevet ramt af flere ændringer med deres ordninger. Som oprindeligt var sat til at vare til 2032.

For nettoafregningsgruppe 6, som den famøse ordning hed, betød at de solcelleejere kunne producere om sommeren og bruge overskudsproduktionen fra solcellerne om sommeren om vinteren – og altså blive nettoafregnet én gang årligt. En særlig lukrativ aftale, da elpriserne normalt er højest i vinterhalvåret.

Den ordning blev for få år siden fjernet, og nu står solcelleejerne altså til en ekstraregning, da de overgår fra nettoafregning til timeafregning af solcelleproduktionen også på nettarifferne. Gældende fra 1. januar 2024.

Landsforeningen af solcelleejere er også klar til potentielt at tage sagen videre til retten. Og der er noget om snakken – for selvom det er logisk, at man skal betale de omkostninger, der nu engang er til at drive elnettet – også som producent, så kan det være svært at acceptere at man som borger og virksomhed loves ét, men får noget helt andet og meget dyrere.

Men det er i bund og grund myndighederne, der sover i timen. For der er kommet enorme mængder solcelleproduktion ind i nettet de seneste år, og nettet kan snart ikke absorbere mere – mens der mangler stabil 24/7 – såkaldt baseload – produktion. Det vil afhjælpe meget i elnettet og overflødiggøre mange af de batterier, der satses på rundt omkring.

Problemet er, at der er for mange penge i de svingende løsninger til der er nogen, der tør åbne munden om andet. Eller det er der – men de får sjældent taletid overfor politikere. Og jeg foretrækker i hvert fald atomkraft over olie- og kulfyrede værker – for de har rigtig lav udledning af drivhusgasser og kan spille ind sammen med PtX på en god måde.

Hollands skræmme-eksempel venter Danmark lige om lidt

At der er stillet utrolig meget solcellekapacitet op i løbet af det seneste år, gav det hollandske elmarked et eksempel på denne uge – 19. april 2023. Her var priserne negative, så det kostede knap 1,50 krone at producere strøm midt på dagen.

Negative priser på knap 150 øre/kWh i Holland 19. april 2023 - noget danske solcelleejere kan rammes af
Elprisen i Holland nåede næsten minus 150 øre/kWh den 19. april 2023 midt på eftermiddagen. Megen vedvarende energiproduktion, der ikke kunne benyttes bevirkede, at prisen blev negativ

Simpelthen fordi der var overskudsproduktion, og landet ikke havde kabelforbindelser nok til at eksportere den overskydende strøm på. Dermed risikerer solcelleejere også, at de fremad kan rammes af negative priser. For vi kan ikke bruge så meget strøm om sommeren, og altså se til at der ikke er nok produktionskapacitet om vinteren – det vil alt andet lige give en voldsom økonomisk slagside.

Og sælgerne / producenterne af solceller er altså i meget høj grad Kina.