Rekordlav elpris i juli 2023 gav glæde hos elbilsejere, mens det påvirker producenter negativt, fordi det kostede penge at producere strøm.

Det fik solcelleejere til at undersøge, om mulighederne for at slukke for solcellerne, så man ikke i fremtiden behøver producere ved negativ elpriser, skulle vi opleve rekordlave elpriser igen.

Samtidig var der glæde hos elbilsejere og industrikunder, der havde mulighed for at skrue op for forbruget. Mange tændte maskiner, blot for at bruge strøm, hvormed det altså var muligt at tjene penge – selv efter transportomkostningerne på strømmen var medregnet mv.

Rekordlave elpriser 2. juli 2023 gav travlhed hos både producenter og forbrugere
Rekordlave elpriser 2. juli 2023 gav travlhed hos både producenter og forbrugere
Kilde: Nordpool

Rekordlav elpris giver nye risici og muligheder

Den negative elpris 2. juli var under -3 kroner, og det giver nye muligheder men også nye risici.

De lave priser skyldes flere faktorer, men bl.a. støtteprogrammer i Tyskland, hvor vindmøller ikke så let kan stoppes og i Holland har man solcelleordninger, skruet sammen på en måde, så producenterne ikke slukker for solcellerne.

Noget der alt tilsammen ikke giver megen mening, og som jeg spår vil være skadeligt for markedet i det lange løb. Det vil være langt mere effektivt med noget stabil produktion, der også kunne producere el om vinteren.

For risikoen fremad er, at mange i sådanne tilfælde vil vælge at slukke for solcelleproduktionen – og slukker for mange pludseligt, kan vi altså komme i en mærkelig situation, hvor fossil produktion eller andet må starte op, mens altså solcellerne er frakoblede.

Samtidig er der risiko for mindre investeringer i elproduktion generelt, såfremt der kommer mange episoder med så negative elpriser, simpelthen fordi de økonomiske beregninger bag investeringerne så vil være mere usikre.

Elpris i juli 2023 giver påskyndelser til mere og stærkere samarbejde om vores energimarkeder fremad
Rekordlav elpris efter 2022 med rekordhøje elpriser bør give grobund for stærkere samarbejder omkring vores energimarkeder

Forbrugerfleksibilitet bør rykke

På den anden side af ligningen giver disse negative priser anledning til at kigge på forbrugsfleksibilitet hos elforbrugeren, hvor fx en varmekedel kunne have tjent en del penge hjem en sådan dag.

Men jo flere, der får den ide, jo mindre vil vi se disse episoder. Så det er lidt kattens leg med musen, hvor for store investeringer pludselig kan vise sig uhensigtsmæssige.

Som forbruger bør man stille højere krav til energimarkederne

Større udsving med rekordlav elpris en lun sommerdag med masser solenergi og vindproduktion gennem Europe afløst af rekordhøje elpriser en råkold vindstille vinterdag, er ikke rigtig i manges interesse. Hverken producenter eller forbrugere kan være tjent med et elmarked, der mere eller mindre er et lotteri ift. elpris 2023 og fremad.

Derfor bør man som producent og især som elforbruger stille nye og højere krav til elmarkedet.

Det er simpelthen nædvendigt, at en større del af kagen fra de svingende priser holdes i systemet, så også forbrugere og producenter får glæde af de milliarder, der fx blev tjent gennem 2022. Det duer ikke vi har energikøbmænd, der hiver milliarder ud i få private lommer, mens vi som samfund taber konkurrenceevne til Asien.

Stabil a-kraft produktion lukker midlertidigt med rekordlave elpriser

Finland fik for nyligt Olkiluoto 3 i drift – og den nye a-kraft har medført billige elpriser, der nu betyder at der må skrues ned for produktionen.

Samme scenarie sker i Sverige, hvor ejeren af Forsmark atomkraftanlæggene, Vattenfal, denne uge skruede ned for produktionen – simpelthen fordi priserne er blevet for lave. Solceller rundt i Europa hjælper godt til med at sænke elpriserne og det ses tydeligt i de danske spotpriser, hvor der fx 21. maj 2023 er negative priser først på eftermiddagen.

Atomkraftværk i solnedgang giver billige elpriser
Den nyligt startede a-kraft-reaktor i Finland må dæmpes pga. lave elpriser, skriver Yle

Store prisudsving kommet for at blive – ikke altid billige elpriser

Som det ses i grafen, er der altså meget billige elpriser 21. maj 2023, og især solcellernes energi ses tydeligt i de danske og hollandske elpriser, mens de finske elpriser bærer præg af billig atomkraft gennem hele døgnet.

Et problem er dog, at solcellestrømmen ikke kan gemmes fra sommer til vinter, og da de ikke vil producere meget til vinter, er det fortsat svært at spå om elpriserne, når vi igen rammer vinter.

Det tegner dog til, at sæsonudsvingene i elpriserne vil blive større fremad, med meget lave elpriser om sommeren og højest sandsynligt dyrere strøm i vinterhalvåret, hvor forbruget også er højere. Får vi tilmed Power To X op at køre inden vinter, kan dette sammen med Viking Link-kablet til England betyde højere elpriser.

7 dages el spotpriser i 2023

El spotpriser i elmarkedet lyver ikke. Det er prisen på sidste kWh, der sætter prisen på el spotpriserne det kommende døgn.

Regeringen og resten af Folketingets store havvindudbud, der skal sikre 9 GW havvind pakket ind i bæredygtige tvivlsomme målsætninger, er svær helt at se fornuften i.

El spotpriser viser forskellene

Det har jo længe været planen, at havvindmølleparker skulle bygges i vildskab sammen med de enorme Energiøer rundt i danske farvande. Men det entydige sats på endnu mere af den fluktuerende produktion, som vi allerede kender fra vindmøllerne i dag, sætter unægteligt spørgsmålstegn ved, hvorfor Regering og andre myndigheder er så meget imod at kigge mod noget stabil produktionskraft - som fx. kernekraft.

Forskellen imellem et land som Finland, der har atomkraft og Danmark / Tyskland, der nu begge står uden kernekraft i energimixet, ses tydeligt ved at tage 7 tilfældige dage i 2023 som eksempel. Jeg har her blot benyttet de mest opdaterede 7 dages spotpriser.

Elpriser time for time Danmark
El spotpriser time for time 26. maj - 1. juni 2023. Blå graf viser tydeligt den større stabilitet fra atomkraft sammenlignet med Danmark og Tysklands grafer. Kilde: Nordpool

Balanceomkostninger vil stige

Den meget svingende produktion fra sol og vind betyder ydermere, at markedet konstant skal balanceres - i langt højere grad, end med mere stabil produktion i elnettet. Noget der kun er stigende med den entydige sats på vindmøller og solceller. Dermed er der udsigt for forbrugerne til, at balanceomkostningerne vil stige i fremtiden - når elmarkedet hele tiden skal bruge masser krudt på balancering.

Måske vil det ske automatisk på et tidspunkt fra store batteriparker eller andre spillere - men disse skal nok sørge for at sikre egne dækningsbidrag.

Ja, solenergien gav negative priser i pinsen, men kigger vi mod vinterens komme, vil vi skimte langt efter den stabile produktion. For væk er dagene også snart, hvor en masse kraftvarmeværker producerede varme med strøm som spildprodukt, da alle gaskunder fx ledes over på varmepumper frem for at gøre det smarteste - ved fx at undersøge termonet som mulighed.

Så vi kigger ind i en spotpris el time for time, der potentielt vil svinge fra meget negative priser midt på dagen om sommeren til ekstreme priser om vinteren ved hård frost og meget forbrug.