Dette er et debatindlæg om mit syn på, at naturgaskunder risikerer konkurs og armod. Sendt til Politiken 20. september 2023. De har valgt ikke at bringe det.

Dette er mit håb om, at politikere vågner op og indse den nedslagtning, der meget snart indtræffer i forhold til de sidste naturgaskunder i Danmark.

For mens der gives støtte til varmepumper, så hr og fru Jensen kan komme væk fra naturgas som opvarmningskilde, vil der være en gruppe, der ikke har råd til denne investering.

Ja, man kan leje, lease eller lign – men fordele og ulemper ved forskellige former, er ikke målet med dette indlæg.

Denne gruppe kan fx indeholde ejere af huse i lavprisområder, hvor en investering i en varmepumpe ikke kan forsvares overfor husets værdi.

Gruppen indeholder fx også danskere, som slet og ret ikke har råd til omstillingen.

Husk FN’s Verdensmål

Og netop der er det sprængende punkt, for med FN’s Verdensmål står skrevet sort på hvidt i det andet princip, at grøn omstilling ikke skal efterlades nogen bag sig i form af fattigdom og lignende.

Men med færre og færre gaskunder (der har været fænomenale til at spare på energi de sidste år) til at betale de omkostningerne til gasrørledninger osv., får disse sidste gaskunder nu højere og højere omkostninger at dele mellem færre og færre husstande (link).

Dette ender selvsagt galt – og de sidste vil ende på gaden med usælgelige huse og økonomisk ruin til følge.

Naturgaskunder risikerer konkurs

Det er torskedumt overfor naturgaskunder og andre

For det forværres af elkablet mellem Danmark og England, der vil sende strøm frem og tilbage fra 1.1.2024 – for England er et land med meget stor afhængighed af naturgassen. Og dermed vil danske elpriser også blive påvirket af naturgassen fremover, selvom vi vrister os ud af naturgasforbruget.

Danmark er langt med vindenergi – men betaler en høj pris. For vores elpriser vil fortsat være påvirket af kul, olie og naturgas

– Mogens Pilgaard Sørensen, Energimægler, MPS-SOLUTIONS

Derudover er vi også påvirket af tyske energipriser – og fordi Tyskland lukkede landets sidste atomkraftværker i april 2023, er landet gået fra at eksportere strøm til at importere. Og ikke nok med det – Tyskland har et stigende kulforbrug, så vi går ind i en vinter med potentiale til øget kulforbrug, mens de altså har lukket lavt-udledende kernekraft ned.

Lad os drømme – men også være smarte

Så I, kære politikere, laver en forhastet omstilling væk fra naturgas, mens I samtidig begraver en befolkningsgruppe i personlig ruin og kaos.

Naturgassen har nogle egenskaber, visse virksomhedstyper kan have gavn af længe, og naturgassen foretrækker jeg over kulkraftfyrede værker.

Så selvom I drømmer stort, vil vi lang tid fremover være påvirket af priserne på naturgas, kul og andet fossilt brændstof.

Lad os derfor kigge langsigtede løsninger – sammen – hvor kernekraft kan være ideen, der kan medbringe noget mere stabilitet i vores fremtidige elforsyning.

Og lad os finde en fælles løsning via debat og samarbejde for de sidste naturgaskunder – for går samtlige af disse imod økonomisk ruin, kommer samfundet til at betale alligevel i form af konkurser, ubetalte regninger og usælgelige huse.

Venlig hilsen

Mogens Pilgaard Sørensen, MPS-SOLUTIONS

Om debattøren:#1

Navn: Mogens Pilgaard Sørensen

Profession/beskæftigelse: Energimægler

Poster. + by: 8641 Sorring

Vejnavn + nr.: Solbærmarken 27

Køn: Mand

Fødselsår: 1983