MPS-SOLUTIONS arbejder på at facilitere Power Purchase Agreements (PPA), hvor elforbrugere optimerer anvendelsen af den vedvarende strøm.

Andelstankegang anno 2024

Tilgangen fokuserer på andelstangegangen mellem elforbrugere, hvor deres forskellige forbrugsprofiler skaber en unik mulighed for at udnytte vedvarende energikilder mere effektivt, selv i lyset af deres naturligt fluktuerende produktion.

Hovedidéen bag MPS-SOLUTIONS’ tilgang er at matche virksomheder med komplementære energibehov.

For eksempel, vil en virksomhed med høj energiforbrug i dagtimerne danne fint parløb med en, der forbruger mere om natten. Derudover har forskellige elforbrugende virksomheder forskellige muligheder for at være fleksible med forbruget, hvormed optimering heraf også danner grobund for bedre elpriser i det lange løb.

Og altså en højnet risikostyring – hvor elforbrugere selv får gevinsterne ved fx netting af elforbrug og produktion mm fx i forbindelse med andelstankegangen og dermed fælles interesser.

Forbind din virksomhed med vedvarende strøm og opnå fordele gennem MPS-SOLUTIONS andelstankegang

Risikostyring og optimering hos kunden

Gennem PPA’er kan I som virksomheder altså købe energi direkte fra vedvarende kilder som vind- og solenergi. Dette samarbejde mellem virksomheder med forskellige forbrugsprofiler muliggør samtidig en mere stabil og effektiv brug af disse energikilder.

En risiko ved indgåelse af Power Purchase Agreements er nemlig, hvis I ikke selv formår at bruge den vedvarende strøm, når den bliver produceret. De fleste af disse aftaler kommer nemlig i form af pay as produced, hvormed I altså får den strøm ind, der bliver produceret af energikilderne.

Men det er ikke altid jeres forbrug passer med denne produktionsprofil.

Sammen med andre elkunder, vil I dog kunne opnå en bedre risikohåndtering af denne fordel – hvormed I som kunder kommer til at beholde flere af fordelene ved PPA end ellers.

MPS-SOLUTIONS faciliterer PPA med andelstankegang
MPS-SOLUTIONS og elforbrugende virksomheder jagter mere effektiv udnyttelse af den vedvarende energi gennem andelstankegangen og forskellige forbrugsprofiler

MPS-SOLUTIONS faciliterer en grønnere fremtid

Da produktionen af vind- og solenergi således varierer markant afhængigt af vejret, hjælper denne tilgang med at balancere energiforsyningen og -efterspørgslen gennem bredere spektrum af forbrugere.

Ved at koble virksomheder sammen, som supplerer hinandens energibehov, reduceres behovet for traditionel energilagring, og sikrer at en større del af energibehovet bliver dækket af den indkøbte vedvarende strøm gennem PPA’en.

I denne proces spiller MPS-SOLUTIONS en nøglerolle ved at identificere og forhandle disse PPA’er, sikre passende match mellem elforbrugere og energiproducenter, og håndtere de komplekse handelsmæssige aspekter af aftalen.

Dette sikrer, at I som virksomhed får adgang til pålidelige og omkostningseffektive vedvarende energikilder, samtidig med at I sammen med andre virksomheder bidrager til en grønnere energifremtid. Hvor I tilmed opnår større fordele en traditionelle PPA-aftaler direkte gennem energiselskaberne.

Læs mere på hjemmesiden for PPA-United, hvor jeg arbejder med andelstankegangen og løsningerne beskrevet her.