Til dig, der som sustainability manager sidder med ansvaret for bæredygtighed i din virksomhed, og som dagligt jonglerer med ESG-kriterier, klimaregnskaber og ledelsens involvering i vores fælles klode – tag et øjeblik og træk vejret dybt.

Den grønne omstilling er nemlig som et maraton fremfor en sprint – som sustainability manager er dit valg af løbestil afgørende for, om I kommer i mål.

For i en verden, hvor den grønne omstilling hastigt løber ud over stepperne, og hvor solcelle PPA’er (Power Purchase Agreements) og andre grønne løsninger frister, er det essentielt at bevare overblikket og ikke lade hastværket styre vigtige, langsigtede beslutninger.

For der er netop tale om langsigtede løsninger, der ofte vil have konsekvenser for jeres virksomhed i mange mange år – og derfor er det ikke en sælgers lovprisninger, der bør være udslagsgivende i, om I vælger løsning A, B eller Q.

Bæredygtighed, ESG og klimaregnskaber

Når det kommer til sustainability, ESG (Environmental, Social, and Governance) og klimaregnskaber, er der en række af overvejelser, der bør tages i betragtning, udover de umiddelbare fordele ved at indgå i grønne aftaler.

Her er nogle væsentlige punkter, der fortjener din opmærksomhed:

Sustainability Managers maraton
Sustainability, klimaregnskaber og ESG er ikke en hurtig sprint, men kræver koncentration og dedikation af dig som ansvarlig. Foto: Mogens Pilgaard Sørensen, efter et halvmaraton
– skal vi følges ud på jeres sustainability-maraton?

Omfattende Bæredygtighedsstrategi

 • Helhedsorienteret Tilgang: Det er vigtigt at sikre, at jeres bæredygtighedsinitiativer er integreret i virksomhedens overordnede strategi og ikke blot er isolerede projekter. Dette kræver en dybdegående forståelse af, hvordan jeres sustainability-indsats påvirker alle aspekter af virksomheden, fra drift til branding.
 • Stakeholder Engagement: Involver alle relevante interessenter, herunder medarbejdere, kunder, leverandører og samfundet, i jeres bæredygtighedsrejse. Dette sikrer bred opbakning og forbedrer jeres virksomheds sociale ansvarlighed.

ESG-Overvejelser:

 • Governance Struktur: En stærk governance-ramme er afgørende for effektivt at styre og implementere ESG-initiativer. Det inkluderer klare ansvarsområder, beslutningsprocesser og regelmæssig rapportering.
 • Risikostyring: ESG-relaterede risici, såsom miljømæssige katastrofer, sociale uroligheder eller shitstorms, kan have betydelige konsekvenser. En proaktiv tilgang til risikostyring er nødvendig for at minimere potentielle negativer.

Klimaregnskaber:

 • Præcis Dataindsamling: Nøjagtigheden af jeres klimaregnskaber afhænger af kvaliteten af de indsamlede data. Dette kræver robuste systemer til at spore og måle jeres miljømæssige fodaftryk over tid.
 • Reduktionsstrategier: Ud over at investere i grøn energi bør I have klare strategier for at reducere jeres samlede miljømæssige påvirkning – det kan omfatte effektivisering af processer, reduktion af affald og fremme af cirkulær økonomi.
 • Minus Greenwashing: Her er det vigtigt også at være opmærksom på, at I ikke kommer til at udøve greenwashing på fx den strøm i benytter. For solceller leverer fx ikke meget strøm om vinteren.

Langsigtet Perspektiv:

 • Fremtidssikring: Overvej hvordan jeres bæredygtighedsstrategier vil holde stik i fremtiden, ikke kun i lyset af teknologisk udvikling, men også ændringer i lovgivning, markedstrends og samfundsmæssige forventninger.
 • Innovation og Samarbejde: Vær åben for nye løsninger og partnerskaber, der kan forstærke bæredygtighedsindsatsen. Samarbejder med andre virksomheder, akademiske institutioner eller ngo’er kan åbne op for nye muligheder og dele viden, så flere får gavn af den.

Uvildig Rådgivning:

 • Objektiv Analyse: En uvildig rådgiver kan tilbyde en objektiv analyse af jeres bæredygtighedsstrategier, herunder ESG-initiativer og klimaregnskaber, for at sikre, at de er realistiske, effektive og i overensstemmelse med jeres forretningsmål.
 • Strategisk Planlægning: Jeg kan hjælpe jer med at udvikle en omfattende bæredygtighedsstrategi, der tager højde for jeres unikke behov og muligheder, og som sikrer, at jeres investeringer i grøn energi er både økonomisk og miljømæssigt bæredygtige på lang sigt.

Den kloge løsning til dig som Sustainability Manager?

Inden du kaster dig ud i komplekse aftaler om solcelle PPA’er eller andre hurtige grønne løsninger, overvej kraftigt fordelene ved at have en uvildig rådgiver med i processen.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg selvfølgelig snakker om mig selv her i form af MPS-SOLUTIONS.

Som din partner i energirelaterede beslutninger, tilbyder jeg, en dybdegående forståelse af energimarkedet kombineret med en uvildig tilgang til jeres specifikke behov og målsætninger.

Med over 20 års erfaring i trading, risikostyring og indkøb af energi, er min mission at sikre, at I træffer de bedste beslutninger for jeres virksomhed – ikke kun i dag, men også på lang sigt (besøg mig også på LinkedIn).

Jeg hjælper jer med at navigere gennem de komplekse aspekter af energiindkøb, sikrer fair priser og vilkår, og sørger for, at jeres bæredygtighedsstrategier faktisk understøtter både jeres økonomiske og miljømæssige målsætninger.