(Oprindeligt udgivet 31. juli 2023 – opdateret februar 2024)

Negative elpriser fylder i nyhederne. For solcelleproduktion fra boomet i solcelleparker, viser sig i meget lave elpriser om sommeren.

Stor nedgang i forbruget gennem mild vinter og tilgang af den megen nye solcellekapacitet, vindmøller og atomkraft i Finland samt atomkraften i Sverige hjalp til. I 2023 var der sågar behov for at drosle ned i atomkraftproduktionen, da strømmen blev for billig med de negative elpriser.

Læs om rekordlave elpriser, hvor der også ses negative elpriser.

Vær opmærksom ved yderligere solcellekapacitet

Meget lave elpriser er selvfølgelig et fint tegn for private og virksomheder, der fortsat er på de variable priskontrakter, men samtidig udgør det et begyndende problem for producenterne. For ikke mange ønsker at betale penge for at producere.

Og samtidig presset elnettet af den megen vedvarende energi, der fluktuerer som vinden blæser og solen skinner.

Dermed kan der blive åbnet op for at visse producenter simpelthen må trække stikket fra solcellerne på tidspunkter med al for megen strøm i elnettet. Noget der ikke er helt let for alle.

Altså vil værdien af ny solcellekapacitet være noget mindre end for blot et par år siden. Det bør man huske, når man overvejer solceller på taget eller ved investering i solcellestrøm fra en solcellepark.

Negativ solcelleprofil efter negative elpriser
Solcelleprofilen er den gennemsnitlige spotpris holdt op mod elpriser beregnet på baggrund af produktionen fra solceller. Den megen opstillede mængde mindsker solcellers værdi. Kilde: MPS

Grøn strøm fra solceller – medvirker til negative elpriser

Grunden til det kan blive problematisk at slukke for solcelleproduktionen er, at flere elkunder, har bundet deres indkøb af “grøn strøm” op på netop solcelleparker. For siger et selskab i sit grønne regnskab, at de køber strøm fra solcelleparker, der svarer til årsforbruget, så er det problematisk på flere fronter.

Først og fremmest kan virksomheden så ikke slukke for produktionen fra solcellerne, uden det går ud over deres grønne profil.

Derudover tilføjer virksomheden strøm til markedet på tidspunkter, hvor der ikke er brug for den, og markedet potentielt snart ikke kan kapere den store andel solcellestrøm.

For det tredje lukrerer virksomheder, der blindt tilføjer solceller til nettet på resten af samfundet. For virksomheden skal højest sandsynligt bruge strøm resten af året også – og der vil man så også belaste elnettet.

Hvem har ret til den grønne strøm?

Et spørgsmål, jeg finder mere og mere interessant. For når man kun tilføjer grøn strøm i sommerhalvåret, kan man jo ikke påberåbe sig vedvarende strøm i vinterhalvåret. Det giver ikke mening – specielt ikke, når man fremhæver, at solcelleparkerne tilføjer det samme som eget årlige forbrug. Det bliver for let.

Derudover har danskere betalt PSO – bl.a. støtteordning for opstilling af vedvarende energi før i tiden – og dette burde jo så være hr og fru Jensens grønne strøm?

Der kommer altså flere dilemmaer med de negative elpriser først på eftermiddagen grundet solenergien.

Læs tanker omkring fremtidens integrerede energisystem her.

Elpriser time for time i 2023 i historiske ryk

Elpriser time for time i 2023 ændrede sig markant i maj, juni og juli sammenlignet med samme måneder tidligere år – solceller og vind gav de negative elpriser.

Solcellekapacitet skudt i vejret i 2023

Det er især mange solcelleparker og solceller hos private, der giver negative elpriser først på eftermiddagen – i maj måned især omkring pinsen, hvor vi så rekordlave elpriser time for time i 2023 på det tidspunkt af døgnet. 28. maj var eftermiddagstimerne meget lave, hvor fx elbilsejere tjente en krone på at lade bilen, hvis man ikke regnede transportomkostningerne med.

Dette dog også kun fordi elafgiften er blevet midlertidigt suspenderet de første 6 måneder af 2023 ovenpå elpriskrisen i 2022.

Det er på grafen her også tydeligt at se forskel i elprisen på Sjælland sammenlignet med Jylland/Fyn – mere om det nederst i artiklen.

Graf over elpris time for time Danmark 28. maj 2023
Elprisen time for time 28. maj 2023, DKK/MWh

Elpriser time for time ændret markant

Ser man på priserne med de længere briller, er der sket et historisk dyk i eftermiddagspriserne. Timerne først på eftermiddagen giver nemlig noget lavere elpriser end historisk, omend 2022 gav en forsmag på det. Nu blot accelereret med al den solcellekapacitet, der blev stillet op i 2022 ovenpå energipriskrisen.

Solceller er en relativ billig investering, men produktionen er også ekstramt afhængig af at solen skinner, og derfor er det en meget ufleksibel produktionsform, der tilmed ikke producerer meget til vinter.

Lige nu er der dog penge at spare, såfremt man er på spotpriser og har mulighed for at ændre forbrugsmønster til at bruge strømmen, når de billige timer rammer – noget de fleste danskere fik øjnene op for igennem 2022, da priserne toppede.

Grafer over timepriser på strøm fra 2018-2023 for maj måned
Maj måneds elpriser time for time 2018-2023, øre/kWh – store ændringer i 2023, hvor eftermiddagstimerne bliver endnu lavere end i 2022. Kilde: Nordpool

Solcellekapaciteten steget med over 1 GW

Energistyrelsen er begyndt at udgive en Solcelleopgørelse, der har afløst den ældre Solcellestatistikken, og her viser styrelsens tal, at solcellekapaciteten i Danmark er udbygget med over 1 GW mellem 1. april 2022 og 1. april 2023.

For at sætte det i perspektiv, har vi nu i alt 3,2 GW kapacitet i Danmark – altså et stort spring på blot et år.

Grafer over solcellekapacitet udbygning
Udviklingen i opstillet solcellekapacitet i Danmark. Kilde: Energistyrelsen

Tydeligt billede på forskellen mellem prisområderne i Danmark

Ser man opstillede solcelleanlæg i Danmark på et kort, er det ret tydeligt, hvorfor elprisen om eftermiddagen i øjeblikket er lavere i Jylland/Fyn end på Sjælland, idet der er opstillet langt flere solcelleanlæg her sammenlignet med Sjælland.

Dog vil tiden vise, om folk begyndet at trækket stikket fra solcellerne, når elprisen bliver negativ, hvilket allerede sker nogle steder – ikke mange gider betale for at producere strøm.

Danmarkskort, der viser opstillet solcellekapacitet
Kort over solcelleanlæg i Danmark, Kilde: Plan- og landdistriktstyrelsen

PtX – forsinket…

PtX-produktion er noget forsinket rundt omkring i forhold til planer, og jeg hører i øresneglen, at man ikke ligefrem just forventer de ramper op, som tiltænkt.
Dette er også en af forklaringerne på de meget lave priser, da der blev opstillet rigtig meget kapacitet fra især solceller sidste år, mens forbruget fra PtX altså endnu lader vente på sig.

Kan elprisen gå i minus?

Ja, elpriser time for time kan godt være negative. Daglige elpriser kan i teorien også være negative, om end det ikke er så udbredt endnu.

I fremtiden vil vi nok også fortsat se negative elpriser, da en del af produktionen ikke er fleksibel, blandt andet på grund af visse incitamentsprogrammer i Holland, Tyskland og Danmark mm.

Hvad koster en kWh i 2024?

Prisen på en kWh svinger time for time, og derfor giver MPS-SOLUTIONS overblik over månedernes elpriser time for time samt længere tendenser i elpriserne. Se mere her:

ELPRISER TIME FOR TIME

ELPRISERNES UDVIKLING

Hvornår bliver elpriser normale igen?

Elpriser som vi havde før 2021 og som mange benævner som normale elpriser, vil nok være sjældnere i fremtiden.

Vi kan godt få lave elpriser igen, men svingningerne i markedet vil højest sandsynligt fortsætte en del år, da mere og mere ustabil elproduktion giver disse vilde sving i priserne.

Derfor er forbrugerfleksibilitet også en styrke fremad.

Hvad hedder den app hvor man kan se hvornår strømmen er billigst?

Det er ikke nødvendigt at benytte en app for at se elpriser time for time.

Man kan følge de daglige elpriser time for time hos NORDPOOL – eller via MPS-SOLUTIONS, hvor man kan se de månedlige elpriser time for time – det giver et lidt bredere billede.