Har I egenproduktion af solenergi får I nu mulighed for ekstern håndtering af jeres producerede strøm, såfremt I ønsker at benytte solenergien selv, og altså ikke sælge jeres Oprindelsesgarantier i markedet.

Rådgivning om egenproduktion eller salg af Garantier

Om I som virksomhed bør benytte egen produktion selv, eller om I bør vælge at sælge Oprindelsesgarantier (GO’s) i markedet, afhænger af jeres forbrug samt hvad målet er med jeres investering.

Her tilbyder MPS-SOLUTIONS at rådgive jer omkring disse valg i forbindelse med fx nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. For der er flere muligheder og det er ikke altid det mest økonomiske valg er i vatter med jeres bæredygtighedsprofilering i forbindelse med selve købet af solcellerne.

Benytter I solcelleproduktionen selv?

Så lad MPS-SOLUTIONS udføre kontrol af jeres producerede strøm, som I derefter kan benytte i markedsføring af grøn strøm fra eget solcelleanlæg eller i klimaregnskabet. Derudover får I rådgivning i, hvordan investeringerne kan holdes hjemme, selvom solcellekannibalisme snart rammer med hård hånd.

Mogens Sørensen foran solcellepark i Jylland
Få skarp rådgivning om optimering af jeres solcelleanlæg – kontakt mig i dag

Retten til certifikaterne fra VE

I udgangspunktet er det ejeren af et produktionsanlæg, der kan få udstedt oprindelsesgarantier for VE-elproduktion. Denne ret kan ejeren dog overdrage ved fuldmagt eller lignende til en anden aktør fx en anden elforbruger.

Vilkårene for en sådan fuldmagts- eller rettighedsoverdragelse er et kommercielt aftaleanliggende og sker typisk gennem energiselskaber eller rådgivere.

Energinet stiller dog krav om, at overdragelsen skal dokumenteres i forbindelse med anmodning om udstedelse af garantier for et givet anlæg, som skal fremsendes til Energinet, jf. blanket for udstedelse på deres hjemmeside (Oprindelsesgarantidokumenter og blanketter).