Solcellekannibalisme er endnu ikke et ord i Danmark. Der skrives om, hvor billige solceller er, men hvad bliver den reelle værdi i 2024, når man tager negative elpriser i betragtning?

Et bud herpå har vi allerede fået her i starten af marts, for med negative elpriser 9. marts og 0-priser 10. marts, er der åbnet op for årets ridt mod 0 i forhold til negative elpriser, når solen skinner mest.

Solcellekannibalisme
Negative elpriser 9. marts varsler et 2024 præget af solcellekannibalisme – det er vigtigt at tænke alt igennem, før der investeres i solceller. Og det reelle ved en solcelle-PPA bør nøje overvejes

Solcellekannibalisme æder investeringen hurtig

At solcellerne således æder egen investering er et følge af al for meget opstillet kapacitet efterhånden. Godt hjulpet på vej af rekordstor tilslutning i 2021 og 2022, da energipriskrisen rasede – men ligeledes her i 2024 kan vi igen se indkøb af solceller hos mange både private og virksomheder.

Det sker fordi solceller har fået et ordentlig gok i nødden efter at mange importører har købt lige rigeligt ind til lager. Der er altså ekstra mange solcelleanlæg, der ligger og samler støv på lagre rundt omkring i øjeblikket. Og for ikke helt at brænde inde med det, sænkes priserne på både solcellerne og dertil hørende batteripakker.

Der er dog flere muligheder for at genskabe positive cash flows, såfremt det optimeres fra jeres synspunkt og ikke energiselskabets vinkel.

Usikker på investering i solenergi?

Dansk Erhverv bør ikke Satse på Solcelle-PPA

Skal jeg samtidig give råd til dansk erhvervsliv er det egentlig det samme, som det har været længe. Virksomheder bør passe gevaldigt på med at indgå power purchase agreements udelukkende på solcelleparker.

For med de lave eller negative priser på strøm, når disse producerer mest, mister man altså potentialet for billigt indkøb, såfremt man allerede har bundet sit indkøb til en solcellepark.

Mange solcelle-PPA’ere er dog sat op, så parkerne ikke nødvendigvis producerer, hvis elprisen bliver negativ – men dermed mister en sådan PPA en stor del af sit grønne image.

Vil man gerne investere i solceller som virksomhed, bør man få beregnet dimensioneringen af at blive egenproducent – fra en uvildig rådgiver, da sælgerne selvfølgelig gerne vil opstille det maksimale anlæg, de kan slippe afsted med.

Men at opstille selv, er dog trods alt bedre og mere reel end at købe ind fra de meget lidt smukke solcelleparkder, der skyder op rundt i landet. For man kan undgå at få stigende omkostninger til elnettet, når man selv har el-produktionen, og det vil altså have en værdi i sammenligningen.

Case: Eksempel på køb fra PPA

Herunder ses en illustration af indkøbt strøm fra en PPA på solceller.

I casen har virksomheden størst forbrug om sommeren, hvilket jo passer fint til solcelleprofilen set over årets 12 måneder.

Dog producerer solcellerne ret koncentreret midt på dagen, hvorfor der stadig er “for meget” produktion i de timer kontra virksomhedens timemæssige forbrug gennem sommeren.

Det betyder (såfremt solcelle-PPA’en leverer strøm – nogle vil stoppe produktionen ved elpriser under 0), at der i sådanne timer skal sælges retur i markedet. Dermed risikerer I som virksomhed at købe fra PPA’en på fx 60 øre/kWh, mens I så bliver nødt til at sælge i markedet til potentielt 0 øre/kWh.