Tyske elpriser har fulgt en generel nedadgående trend siden start-23. Bunden var indtil videre i februar, hvorefter priserne er begyndt at kravle opad.


Nu ses et teknisk signal: Omvendt skulder-hoved-skulder. – eller på engelsk Reverse Shoulder-Head-Shoulder.
Selvom teknisk analyse skal tages med et gram molten salt, kan det være tegn på genfunden styrke i markeder, hvor spareiveren efter 2022 har trykket længe.

Tegn på bedring i dansk elforbrug sammen med tyske elpriser

Ser vi på energiforbruget i Europa, har dette været trykket længe – efter vi alle lærte at spare godt og grundigt i 2022 ovenpå priskrisen. Dog ses små tegn på “forbedringer” nu, hvis man kan kalde øget energi-forbrug det – det danske elforbrug er svagt stigende her i starten af 2024.

Det er ikke så overraskende, at den tyske elpris flugter nogenlunde med det danske elforbrug, om end det ikke kan overføres 1:1. Men de tyske priser smitter voldsomt af på de danske, og dette kan altså også aflæses i forbruget med god vilje.

Kraftsituationen i Norge som sidst – flom på vej?

Ser vi mod Norge er kraftsituasjonen der den samme som sidst. Under normalen for årstiden. Dog bør man vide, at der ses relativt store snemængder nordpå, hvilket vil få en indflydelse på kommende flom for året.

Typisk falder flom omkring maj, hvor temperaturerne for alvor begynder at stige, så det er værd at følge.

Har man solceller, spår jeg, at 2024 bliver året for solcellekannibalisme – læs mere her.

Hvad betyder flom?

Flom er det der sker, når sneen smelter i fx Norge. Så løber vandet fra bjergene og ned i dale gennem floder og andre vandløb.

I energisammenhæng gør det, at vand-producenterne har svært ved at styre elprisen, da der nu engang kommer det vand, der kommer – så ofte vil de her sætte deres elpris på 0.

Deres alternativ er nemlig helt at lede vandet udenom deres el-producerende turbiner.

Kraftsituationen i Norge
Fortsat lidt lavere fyldninger i reservoirs, men årets flom kan genopfylde og skabe købspres en kort overgang i maj. Kilde: NVE