CO2-måling er et sted at starte for at opnå et behageligt og sundt indeklima, der er afgørende for menneskers trivsel og bygningers tilstand. For at opnå et godt indeklima er det vigtigt at måle og overvåge forskellige faktorer såsom luftkvalitet, luftfugtighed, støjniveau, lysforhold og CO2-niveau.

I denne artikel beskrives to populære måleenheder: ICMeter og Canairi, der giver dig mulighed for at overvåge og forbedre indeklimaet.

ICMeter: Den Præcise Indeklima-måler

ICMeter er en avanceret indeklima-måler, der giver dig mulighed for at visualisere og overvåge indeklimaet via din telefon eller computer. Denne professionelle måleenhed giver dig nøjagtige data om CO2-niveau, fugtighed, lys, temperatur og støj.

Data uploades hver 5. minut til ICMeter Cloud©, hvor de behandles og analyseres med krypteret databehandling. Du kan få adgang til grafer, rapporter og nøgletal via en brugervenlig app.

ICMeter er vejen til et godt indeklima, da det hjælper med at identificere problemområder og optimere luftkvaliteten og energiforbruget i bygninger.

ic meter måler indeklimaet
Brug ic-meter til at kortlægge indeklimaet

Birdie: co2-måling til hjemmet og kontoret

Birdie (tidligere Canairi) er en anden enhed, der er velegnet til både børneværelser og kontoret. Denne intuitive måleenhed er designet til at måle CO2-niveauet i luften. Birdie er en sjov lille fætter, der på væggen ligner en kanariefugl, der så dratter om, når CO2-koncentrationen bliver for høj.

Ved at åbne vinduet kan du forbedre luftkvaliteten og sikre et sundt indeklima og når CO2-koncentrationen igen er fin, lever fuglen op igen. Den er en interaktiv og intuitiv måde at involvere både børn og voksne i at opretholde et godt indeklima.

Åbn Skyen – kom i gang med en INTUTIV co2 måler indeklima

ÅBN Skyen er en anden løsning, hvor Realdania støttede projektet, til at teste på 38 skoler rundt i landet. Resultaterne i midtvejskonklusionen var, at ÅBN havde haft en væsentlig effekt på indeklimaet. Og kombineret med undervisning, kunne CO2-niveauer over 2.000 ppm næsten elimineres.

Åbn er en virksomhed fra DTU, der har udviklet en intuitiv løsning til et godt indeklima, SKYEN.
SKYEN måler CO2 niveauet i lokalet og fortæller børn og voksne, hvornår det er på tide at lufte ud. SKYEN lyser blåt når indeklimaet er godt, og rødt når indeklimaet er dårligt.
Udover SKYEN har Åbn udviklet et sæt undervisningsmateriale til 4 lektioner i Natur/Teknik, der lærer børnene om sund luft, og vigtigheden af at opretholde det gode indeklima

Forfatter: /KL.7 – Implement Consulting Group

Vigtigheden af og måling af Indeklimaet – fx med en co2måler

Et godt indeklima har stor indflydelse på menneskers velbefindende og præstationsevne. En passende luftkvalitet og temperatur er afgørende for at skabe et behageligt og produktivt arbejdsmiljø. Der er regler og retningslinjer for indeklima på arbejdspladser og i skoler for at sikre sundheden og trivslen hos de mennesker, der opholder sig der.

Ved at måle forskellige indeklimafaktorer kan man identificere problemområder og træffe relevante foranstaltninger for at forbedre indeklimaet. Følgende faktorer er vigtige at måle og overvåge:

  1. CO2-niveau: Et højt CO2-niveau kan forårsage dårlig luftkvalitet og påvirke koncentrationsevnen og præstationen negativt. CO2-måling hjælper med at sikre tilstrækkelig ventilation og luftudskiftning.
  2. Luftfugtighed: For høj eller for lav luftfugtighed kan have negative konsekvenser for både mennesker og bygninger. For høj luftfugtighed kan fremme vækst af skimmelsvamp, mens for lav luftfugtighed kan medføre ubehag og tørhed.
  3. Lysniveau: Det rigtige lysniveau er vigtigt for trivsel og produktivitet. Måling af lysintensiteten kan hjælpe med at sikre tilstrækkelig belysning i arbejdsområder og undgå overbelastning eller utilstrækkeligt lys.
  4. Temperatur: En behagelig temperatur er afgørende for trivsel og komfort. Måling af temperaturen kan hjælpe med at identificere områder med temperaturproblemer og justere varme- og kølesystemerne derefter.
  5. Støjniveau: For højt støjniveau kan forårsage stress og forringe koncentrationen. Måling af støjniveauet kan hjælpe med at identificere støjende områder og implementere støjdæmpende foranstaltninger.

Ventilationsteknik og Varmekilder

En vigtig faktor i indeklimaproblematikker er ventilationsteknik og varmekilder. Ukorrekt brug af ventilations- og varmesystemer kan føre til dårlig luftkvalitet, høje energiomkostninger og skade på bygninger.

Ved at indregulere og optimere disse systemer kan man forbedre indeklimaet og reducere energiforbruget. Professionelle energirådgivere kan hjælpe med at identificere de bedste løsninger og optimere bygningens ventilationssystemer.

Brugeradfærd og Tekniske Løsninger

En udfordring ved at evaluere og forbedre energiforbruget er at skelne mellem brugeradfærd og tekniske energibesparelser. Det faktiske energiforbrug er en kombination af begge faktorer, og det er vigtigt at kunne måle og dokumentere brugeradfærdens indvirkning på energiforbruget.

Ved hjælp af præcise co2-målinger mm fra IC-Meter eller Canairi kan man analysere energiforbruget og identificere, om ændringer i brugeradfærd eller tekniske løsninger er nødvendige for at opnå forventede energibesparelser.

Konklusion

Et godt indeklima er vigtigt for menneskers sundhed, trivsel og produktivitet. Ved hjælp af måleenheder, kan man nøjagtigt overvåge indeklimaet og identificere problemområder.

Det er vigtigt at måle og optimere faktorer som CO2-niveau, luftfugtighed, lysniveau, temperatur og støjniveau for at sikre et behageligt og sundt indeklima.

Ved at forstå betydningen af indeklima og træffe relevante foranstaltninger kan vi skabe et bedre arbejdsmiljø og forbedre menneskers trivsel og præstationsevne.