Elkunder betaler kassen fra 2021 og havde ondt i efteråret 2022. Måske er det værd at genoverveje vores elkabler til udlandet? Energipriskrisen var på sit højeste i august og september 2022, mens vi samtidig kunne se på, at der i nabolande blev indført loft over elpriser, støtteordninger til virksomheder og andre tiltag, der skulle afbøde de ekstremt stigende energipriser.

Genovervejelse af udlandskabler til strøm?

Måske det er på tide vi overvejer, om vi skal fortsætte udbygning af elkabler til Tyskland, Holland og snart også England (fra december 2023)?

Jeg er ikke fortaler for nationalisme og protektionisme, men når Tyskland overvejede at leje flydende oliekraftværker fremfor at holde liv i deres kernekraftværker, så begynder det altså at virke ulogisk. For Tyskland ringer fortsat og betaler vores vindmølleejere for at stoppe møllerne, når det blæser for meget – hvilket har den effekt, at elprisen i Danmark ikke bliver rigtig lav de timer.

Oliekraftværk på skib; kilde: KARADENİZ HOLDING
Tyskland overvejede at leje skibe med oliekraftværker. Billed-kilde: Karadeniz Holding

England har gennem energipriskrisen i sensommeren 2022 haft en storstilet redningspakke til både virksomheder og især også private. Normalt er der loft over prisen private engelske elkunder betaler – men den er selvsagt hævet gevaldigt med priserne i energimarkederne i Europe gennem 2022. Dog blev der indført tiltag i netop England, der gjorde at knap halvdelen af elregningen til de engelske husstande blev betalt af regeringen i forhold til markedspriserne i efterårets begyndelse.

Ikke for evigt, men i en længere periode, såfremt priserne blev, hvor de var da energipriskrisen var på sit højeste.

Og selvom man jo kan føle med alle elkunder i Europa i sensommeren 2022, er der noget, der ikke hænger sammen. For når der laves nationalistiske støtteordninger, får de elforbrugere ikke samme incitamenter til at skære i forbruget, som vi har været så gode til i Danmark. Og samtidig får deres virksomheder indirekte statsstøtte til at fastholde konkurrenceevnen.

Norge indførte også på et tidspunkt i 2022 en støtteordning for elkunderne, men når landet så sender billig norsk vandkraft til England – og altså til forbrugere, der ikke har samme incitament til at spare på strømmen, som vi havde i Danmark, er markederne altså ikke efficiente mere.

Det samme som når Danmark slukker vindmøllerne, befolkningen og virksomheder selv har støttet for at få stillet op, samtidig med producenten er glad fordi de bliver betalt for netop det – mens altså forbrugerne efterlades med en lang næse og ikke 100% ser de gavnlige effekter af den vedvarende energi i de timer.

Vi har nemlig gennem rigtig mange år betalt PSO-afgift (støtteordning for at få rejst “vedvarende” energikilder) – nu støtter vi blot over Finansloven og ikke direkte på energiregningerne. Og når vindmøllerne stoppes, får vi altså ikke længere samme negative elpriser, som vi så for få år tilbage.

Elkunder kan frygte høje elpriser rum tid endnu

Et mere sammenhængende elmarked i Europa, kan føre til stabiliserede elpriser – men det modsatte kan også gøre sig gældende.

Stabile elpriser er i sig selv ikke en dårlig ting – men når vi er kablet op til højere prisområder, hvor omstillingen måske ikke er gået så hurtig, og man samtidig lukker stabil produktion i form af kernekraftværker, så er vi altså i helt samme båd. Med stigende usikkerhed og stigende risiko for høje elpriser som følge deraf.

Vi ser altså ind i at danske elkunder får priser på niveau med netop Tyskland, Holland, England osv. – og i fremtiden med de store kabelforbindelser, kan Danmark tilmed risikere at ende som det højeste af disse prisområder, da producenter slet og ret kan sælge til højestbydende – og at vi altid har kabelkapacitet til rådighed (ikke som Holland 19. april 2023, der havde negative priser midt på dagen).

Danske og Norske elkunder betaler kassen for elkabler, når elkunder i England og Tyskland støttes
Vi støtter indirekte forbrugere i bl.a. England, når der laves nationalistiske støtteordninger, uden vi selv er omfattet af det samme – så kunder betaler kassen i Danmark.

Danske private elkunder og virksomheder ramtes af en forhammer i slutsommeren 2022.

Og det gjorde ondt, kunne man læse fra stort set samtlige medier, der skrev om købmænd, fattige familier og mørklagte kolde kontorer. Det ondt i samfund rundt omkring i landet, med konkurser, lukkede dagligvarebutikker og private, der flyttede i campingvogn for at få enderne til at mødes.

Derudover var konkurrencen på det danske elmarked ikke så stor som normalt i 2022, da mange elselskaber ikke ville stille priser til kunderne som normalt (på trods af næsten samtlige elhandlere i danmark endte med milliardoverskud i 2022).

Alt sammen noget, der bør få forbrugende virksomheder til at sætte indkøb af strøm og energi generelt højere på dagsordenen. Der er brug for langsigtet planlægning i forhold til energipriser, der stadig fremad kan komme til at svinge voldsomt.

Hos Symbion benytter vi Mogens som energimægler og er glade for samarbejdet!

RASMUS JØRGENSEN, Innovation Manager, Symbion A/S

Millioner elkunder kan se frem usikre vintre

Vi gik en usikker vinter i møde, men den helt store test af energisystemet udeblev, da ekstremt mildt vejr vinteren igennem skånede Europa for endnu mere energikaos. Samtidig har Europa fået fyldt gaslagrene op gennem vinteren og står i foråret 2023 med fornuftig fyldningsgrad, der har sendt energipriskrisen på pension for nu. Både gaspriserne og elpriser time for time er for nedadgående, og sommeren ser lys ud. For nu.

Illustration af spørgsmålstegn - hvor skal energimarkederne hen i fremtiden?

Tyskland lukkede nemlig de sidste 3 kernekraftværker 15. april, og dermed går vi elkunder altså en fremtid i møde, hvor der er mindre stabil elproduktion til stede i vinterhalvåret, hvor solceller fx ikke producerer tilnærmelsesvist så meget som i løbet af sommeren. Og samtidig kan solcellestrøm ikke gemmes fra sommer til vinter (endnu).

Tag energien og magten tilbage til elkunderne

Hvad er det billigste elselskab?

Spørgsmålet er ikke nødvendigvis det rigtige at stille som elkunde.

For selskaberne har alle forcer og begrænsninger – det er med at finde jeres virksomheds behov, og derfra se på, hvilke løsninger passer bedst.

Og der er dog noget at gøre i min optik som elkunde. Og det er, at man som virksomhed netop bruger den fokus alle har på strøm og energi generelt i øjeblikket til selv at tage affære og altså gå mere ind i, hvordan man som virksomhed ønsker at blive stillet i fx elmarkedet fremover.

Kan man tåle de tæsk, der sås i efteråret 2022, eller vil man have mere stabilitet og sikkerhed i nogle budgetter, der så omvendt kan gøre, man har lettere ved at styre egne salgspriser?

Netop der spiller jeg gerne ind som 100% uvildig energimægler og rådgiver omkring PPA og andre løsninger. For mine kompetencer og viden er ikke kommet over natten. Den er kommet med erfaring over to årtier direkte på handelsbordene i forskellige markeder – de 10 direkte i elmarkedet. Er man i tvivl, kan man bladre gennem mine artikler, og se helt tilbage i min start som selvstændig, at jeg råbte vagt i gevær og forsøgte at råbe myndigheder og andre op før krigen i Ukraine.

Så jeg har ideer til fremgangsmåder, men det er til syvende og sidst jeres valg – det er min opgave at sørge for I får alle mulighederne at se, og selv er med til at træffe beslutninger om det videre strategiske indkøb af el, naturgas og grøn investering. Et muligt samarbejde kan forløbe således:

OVERBLIK – STRØM, NATURGAS OG GRØN INVESTERING

Jeg undersøger jeres forbrug, nuværende aftaler og markedet

Jeg forbereder hjemtagning af tilbud

Afholder møde med jer om en plan for indkøbet og det lidt længere sigte

Eksekvering

Min force er mit overblik og evne til at absorbere information

Dermed sikres I skarp forhandling og sikker leverandørvalg

Jeg finder vi en skræddersyet løsning, der passer jeres risikoappetit

Opfølgning

Om I tegner Spot- Fastpris- eller PPA-aftaler er jeg med hele vejen

I får resultatopfølgning, løbende rådgivning og en ”virtuel medarbejder”, der måske ikke spiser frokost med jer hver dag, men som konstant er med jer og holder øje med markeder og muligheder, mens I lykkes med det I er gode til

SÅ VI LYKKES SAMMEN