DMI varsler vind af stormstyrke, og det giver negative elpriser i over 24 timer, hvilket jeg ikke mindes er sket før.

At elprisen havner under 0 hele tirsdag 8. august, siger også noget om stormens varighed.

Der er varslet stormende kuling med varsel for vindstød af orkanstyrke flere steder i landet, og derudover sender lavtrykket kraftig regn ned over Jylland. Se aktuelle varsler fra DMI.

Sommerferie ikke helt ovre ift. negative elpriser

De mange negative elpriser på timeniveau kommer i slutningen af skolernes sommerferie, og hele industrien er derfor ikke helt oppe i normale omdrejninger endnu. Men blæst over land giver dog spotkunder i elmarkedet en fordel, idet energiforbrug fortsat er lavere end normal ift. ferie men også i forhold til den generelle tendens set gennem det sidste år, hvor forbrugerne har sparet meget på forbruget.

DMI's varsel af vind med stormstyrke tirsdag 8. august 2023 giver negativ elpris
DMI’s varsel af vind med stormstyrke tirsdag 8. august 2023 giver negativ elpris. Kilde: dmi
DMI - kort over vindstød tirsdag 8. august 2023
Opdateret kort tirsdag 8. august – vindstød af orkan over Danmark. Kilde: DMI

Vind af stormstyrke giver langvarig negativ pris

Den periode omkring 8. august 2023, hvor vi så negative priser er længere end normal, og tilmed var kun en enkelt time i ét prisområde i hele norden ikke negativ. Det er ikke sket før, og man kan undre sig over, hvorledes det kan gå til, at et marked kan opretholde negative elpriser så længe.

En del af forklaringen kan være, at man i Tyskland og Holland har svært ved at slukke egne hhv. vindmøller og solceller, mens det også kan være et udtryk for, at vedvarende energianlæg har mulighed for at sælge certifikaterne fra produktionen.

Dermed giver det altså producenterne mulighed for at producere til negative elpriser, uden der sker et reelt tab.

Langsigtede konsekvenser

En negativ elpris er godt for forbrugerne – men det er problematisk på det længere sigte, for det gør investeringen i produktion mindre attraktiv. Og når VE-anlæg får en større andel dækket af certifikater, er der simpelthen større incitament til at fortsætte med at opsætte solceller og vindmøller lige på den baggrund.

Problemerne derefter vil dog komme til syne, når den vedvarende energiproduktion er lav og vi får nogle kolde vintre eller andre tidspunkter eller events, hvor VE ikke kan følge med efterspørgslen.

Og i og med der ikke investeres i stabil produktion, kan dette medføre enorme prisudsving i disse tilfælde også.

Ja, det kan potentielt føre til brownouts og sågar blackouts, såfremt vi får perioder med for lidt udbud af strøm. Det er svært at se dette scenarie i øjeblikket, hvor der er rigelig vind og vi er i sensommeren – men risikoen for tårnhøje timepriser i vinterhalvåret er stigende efter min mening trods vind af stormstyrke i øjeblikket.

Få mit blik på jeres nuværende energi-aftaler

Book gratis intromøde

Viking Link kan “hjælpe” mod de negative priser

En gamechanger for de helt negative elpriser rykker også tættere på – for i efteråret 2023 går Viking Link i luften, og i UK er elpriserne historisk og i øjeblikket noget højere, end vi oplever.

Faktisk har de ikke en eneste time af disse 32 timer med negativ elpris.

Sidste år gav jeg udtryk for vi burde udskyde åbningen af kablet – i den situation står vi ikke endnu; men jeg tror der ligger flere ting under overfladen, der kan overraske i den kommende tid…

Elpriser 7. august – 9. august DK1, DK2 og UK

Elpriser 7. august - 9. august DK1, DK2 og UK. Ingen negative elpriser i UK
Der ses ikke negativ elpris i UK disse 32 timer. Kablet Viking Link mellem Jylland og UK kommer i brug i slutningen af 2023 – kan blive gamechanger. Kilde: NP og MPS-SOLUTIONS