Dansk energi med hhv. elpriserne og gaspriserne i front har været på en længere glidetur, siden priserne toppede i august 2022. 2023 er startet med store prisfald, der kommer ovenpå en meget lun vinter blandet med bugnende naturgaslagre og resten af året spås også til at være noget lavere end spået tidligere.

Kigger man nærmere på situationen over energien i Europa her i starten af det nye år, viser et klart billede sig af noget mindre pressede markeder. Det spås, at vi kommer frem til sommeren 2023 med 50% fyldte gaslagre, hvilket vil lægge godt op til at kunne genfylde lagrene ingen næste vinter. Der er dog tørke i Sydeuropa med meget lave hydrologiske balancer, og dermed er der reelt set mindre vedvarende energi til rådighed der.

Samtidig oplever fransk atomkraft gang på gang udsættelser i forbindelse med vedligehold og “Kraftsituasjonen” for uge 8 viste i Norge vandlagre omkring middelværdien på dette tidspunkt af året.

Prisudvikling for dansk energi på terminsmarkedet

Udvikling i elprisen og naturgasprisen for Danmark på terminskontrakt 2024 som eksempel. Kilde: Nasdaq og EEX

Ovenstående grafer viser med tydelighed, at stemningen er vendt på hovedet, siden købere stod med panik i øjnene omkring august 2022. Lige før EU fremkom med snak om loft over uforholdsmæssigt store indtægter i energimarkederne. Sjovt nok fik spekulationsselskaber lov at slippe – og det er spændende snart at tjekke årsregnskaber for disse, som jeg spår til at være blandt de helt store vindere af sidste års voldsomme svingninger i energimarkederne.

Dansk energi bør ikke styres af ren spekulation

Ovenstående sammenholdt med regnskabssæsonen for 2022, viser i mine øjne, at det er med rette at dansk energi står overfor nye muligheder og alternativer i fremtiden. Som at Statsrevisorerne revser elnetselskaber for at være vage i deres konkurrence-udsættelse af indkøb, der potentielt kanaliserer penge koncerninternt til mindre gunstige forretningsområder.

Der dukker også nye muligheder op, men det er vigtigt som købende selskab at være varsom med, om det man tilbydes er et reel produkt eller noget, der skal se godt ud på papiret. For det er bestemt ikke sikkert, at de store vindere ovenpå 2022 var selve elhandels-selskaberne med kundekontakten. Dertil har energimarkederne faktisk været svære i 2022.

Power Purchase Agreements står til den helt store optur i 2023, men her ser jeg også store faldgruber – som fx at lægge alle æg i dansk solkraft, hvilket altså ikke betyder ren grøn strøm i kontakterne i vinterhalvåret eller om natten. Her spiller kondensatorbatterier måske snart ind med løsninger, men indtil videre bør man træde varsom med meget lange kontrakter.

Hvilke energikilder har vi i Danmark?

I Danmark har vi en del forskellige energikilder såsom (i størrelsesorden):

– Olie
– Biomasse og affaldsenergi
– Naturgas
– Kul
– Vind og sol
– Hydro (forsvindende lidt…)

I ovenstående indgår også fx varme og træpiller mm. Kilde: IEA

Er Danmark selvforsynende med strøm?

Nej. Danmark importerer fortsat en del af vores strøm, hvor især Norge og Sverige er leverandører.

Til 2024 (i slutningen af 2023) får vi Viking Link elkablet ind i systemerne til England, hvorefter jeg tænker vi kommer til at eksportere mere strøm fra vedvarende energikilder, når sol og blæst er til stede, mens det omvendt også gør os mere sårbare i perioder med mangel på eller meget lav VE andel.

Hvor får Danmark sin energi fra?

Dansk energi stammer fra alle ovenstående energikilder. Der er altså tale om energi fra både fossile og vedvarende energikilder.

Det er dog vigtigt at skelne mellem energi og elektricitet, for den vedvarende energi er fortrinsvis biomasse, sol og vind. Og der består vind og sol for kun omkring 10% af vores samlede energiforbrug.

Til sammenligning ligger forbruget af Olie omkring 40%.

Hvor meget energi producere Danmark?

Danmark producerede i 2021 385 TJ ifølge IEA.

Energiformer brugt i Danmark 1990-2021
Energiudbuddet i Danmark 1990-2021. Kilde: IEA
Dansk energi og CO2 udledning 1990-2021
CO2-udledningen fra DK (inkl. udledning udenfor landet af danske selskaber). Kilde: dst.dk

(Ansvarsfraskrivelse: Det er ikke alle tal, der er totalt sammenlignelige, når man ser på forskellige sider på nettet omkring dansk energi, energiforbrug og produktionen. Jeg har taget udgangspunkt i IEA’s statistikker)