Hvad bliver gasprisen i 2024? En ting er sikkert – de godt fyldte naturgaslagre vil fortsat have indflydelse, om end en kold start på 2024 også præger gasforbruget.

NB: Denne artikel er fra januar 2024. Vil du se senest opdaterede prognose over gasprisen, klik her.

Hvad bliver gasprisen i 2024 – stadig fyldte gaslagre

Gaspriserne toppede i 2022, hvor vi så prisen fordoblet på få år og få måneder mangedoblet. Siden er de faldet godt og grundigt i takt med opbygningen af de Europæiske gaslagre og et markant mindre energiforbrug gennem hele Europa.

Godt set fra et miljømæssigt perspektiv, mens en mindre aktivitet i Europa desværre også kan betyde, at forbruget blot er flyttet til områder med mindre energipriser som fx asiatiske lande. Forwardmarkedet ser denne tendens fortsætte et stykke tid idet der i slutningen af 2023 og start 2024 ikke er de helt store udsving i gaspriserne og elpriserne.

Gasforbruget aflæses fra gasmåler - her min private sammen med #KontorHundenSimba
Gasforbruget aflæses typisk en gang i kvartalet til Evida hos private. Her ses min gasmåler.

Hvad påvirker prisen på naturgas fremad?

De seneste år har budt på helt nyt og uforudsete udviklinger omkring energi rundt i verden. Vejrmæssigt har vi også oplevet nogle ekstremer aldrig set før – og jeg tænker fremtiden byder på endnu mere fra ukendte horisonter.

Det gør, at det bliver svært at sætte en finger på, hvad der kommer til at påvirke gasprisen mest i den kommende tid.

Skulle jeg give et bud vil det igen være vejret, geopolitik og nok også om PtX faktisk kommer i omdrejninger med stort elforbrug til følge, hvilket i min optik kan have konsekvenser for gasforbruget også, da en større andel VE således kan benyttes til forbrug og der dermed potentielt skal benyttes mere gas til elproduktion.

NB: Ovenstående artikel “Hvad bliver gasprisen i 2024” er baseret på gasmarkedets forventninger til de fremtidige elpriser per 4. januar 2024 og er altså ikke udtryk for egne forventninger eller dybere analyser heraf – læs mere om seneste prognoser her.

Følg mig også gerne på LinkedIn