Atomkraft – forhadt teknologi i nye klæder

Atomkraft, A-kraft eller Kernekraft er fra mit perspektiv en del af fremtidens energimarkeder i endnu højere grad end nu. Det må dog meget gerne snart til at vinde indpas på Borgen også. For øjensynligt er politikere tryllebundet af få professorer, der prædiker sol og vind udelukkende. Og det selvom den brede befolkning heldigvis er på vej til at få øjnene op for, at sol og vind potentielt ikke kan stå alene.

Batterier, der kan lagre sol og vind, kan ligeledes være en del af løsningen på 2022’s energipriskrise – men en ting er sikkert, og det er, at vi i Europa ikke har råd til at gamble meget mere med høje energipriser – så flytter industrivirksomheder simpelthen væk fra regionen. De flytter ofte til mørkere energimix, hvor omkostningerne måske er lavere – men co2-udledningen større. Det vinder Moder Jord ikke på.

Fra nej tak til: Atomkraft Ja Tak

Ulykkerne omkring Chernobyl og Fukushima har efterladt frygt hos mange. Men fakta viser, at der reelt set ikke dør mange på baggrund af atomkraft sammenlignet med kul, naturgas og andre teknologier. Anders Lund Madsen har filmet et program, hvor han med et skeptisk udgangspunkt tager et nærmere kig på atomkraft – bl.a. besøger han Chernobyl – serien i 4 dele kan ses på DRTV:

Atomkraft – ja tak!

Fx var jeg ikke klar over, at Chernobyl 1, 2 og 3 faktisk har produceret energi til og med år 2000 – og altså sparet klimaet for en masse udledning fra alternativer i form af kul, naturgas, olie mm (link).

PS: Jeg lægger linket på, før jeg rent faktisk har set de 4 afsnit. Fordi jeg er 100% uvildig, men mener vi alle bør arbejde for mindre udledning af CO2 og andre skadelige partikler. Dét må være målet og ikke, om man lige har aktier i Vestas, andele i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) eller er tilhænger af Uran blot fordi det er cool. Der er ingen Planet B og den får mit fokus ift. fremtidens grønne energimarkeder.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Sådan beregnes elprisen

Dækningsbidrag til sælger

+ Administrationsomkostninger til sælger

+ Kreditomkostninger til sælger
(specifikt for det enkelte selskab)

+ Balanceomkostninger til sælger
(specifikt for det enkelte selskab)

+ Virksomhedens forbrugs-profilomkostning
(specifik for netop jeres forbrug – eller en standard profilomkostning, hvis I har lavere forbrug)

+ Electricity Price Area Difference (EPAD)
(for at få strømmen leveret på fx Sjælland)

+ Systempris
(Fiktiv beregnet pris i Norden; hvis der ikke var kabel-begrænsninger)

+ Netabonnement
(til lokalt netselskab)

+ Transportomkostninger
(til lokalt netselskab)

+ Elafgift
(til staten)

+ 25% moms
(til staten)

= PRIS FOR 1 KWH SOM FORBRUGER

Mere på vej

Tjek ind medio februar…

Jeg arbejder for oplysning – også om atomkraft

Få en optimeret energistrategi

ENERGISTRATEGI

Fremtidens energimarkeder spås at bestå af en enorm efterspørgsel på strøm, hvorfor en stabil, co2-neutral og vedvarende energiform som atomkraft, burde være på tale. Indtil vi får værker af denne karakter i Danmark eller tæt på, kan I dog se på jeres egen energistrategi og planlægge langsigtet derfra.

ENERGIMÆGLER

100% uvildig indgår jeg forhandlinger på foranledning af mine kunder. Om det drejer sig om variable spotpriser, faste elpriser eller PPA-aftaler, er jeg jeres skarpe forhandlingsstyrke, der ved hvordan der regnes i markederne

Skarp blik på gas- og elaftaler
PPA aftaler fra sol og vind

PPA – POWER PURCHASE AGREEMENT

Er I en større virksomhed, kan en PPA være en mulighed i forbindelse med køb af energi. Jeg arbejder på at sikre mine kunder PPA’ere i en ny form, der sikrer bedst mulig udnyttelse af den vedvarende energi, samtidig med I lykkes med andre energiforbrugere og altså højner værdien af jeres PPA

GODKENDT RÅDGIVER

MPS-SOLUTIONS er godkendt rådgiver i ift. SMV Grøn, og I har som virksomhed mulighed for at få tilskud til at benytte mig i forbindelse med rådgivning mod en grønnere retning. Og med mig er I sikker på svesken på desken, og dermed mindre risiko for greenwashing shitstorms.

Får I ikke godkendt en SMV:Grøn-ansøgning, skal vi nok lykkes sammen alligevel.

telefonHuset kunde hos mps-solutions

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere