99% fyldte gaslagre i Europa. Priserne er dog stabile – gaspriser på TTF-børsen i Holland handler ved bundniveauer ikke set lavere siden start 2022. Måske en mulighed for at få fundet fornuftige gasaftaler for 2024?

Gaslager situationen opdateret fra Gas Storage Denmark

Gaslager Danmark godt fyldt op

Gaslager-tallene fra Danmark er ligeledes høje - med omkring 97% fyldte lagre i starten af november, går vi en vinter i møde, hvor det for tiden tegner til, at vi kan klare os igennem uden de helt store kvaler.

Skulle vi se en hård vinter, når vi kommer på den anden side af julen, kan ting dog hurtigt skifte efter min mening.

illustration af fyldte gaslagre

Pris-driver er forbruget - Kan fyldte gaslagre få ben at gå på?

At vi måske kan se ændrede priser i starten af 2024 på naturgasområdet er, at der for tiden stadig er et efterslæb med lavt forbrug rundt i Europa. Recessionen eller den sløve økonomiske vækst lægger for tiden et låg på priserne.

Det samme har rentestigningerne gjort gennem hele 2023, hvor forbrugere rammes mere og mere af de stigende renter her i slutningen af året, hvormed forbrug udskydes eller helt droppes. Dette har dog også fået rentestigningerne til at tabe fart og måske endda sendt rengerne en tand ned her ultimo 2023.

Prisdriveren for gasmarkedet i starten af 2024 kan derfor meget vel blive forbruget. Kommer der frost og samtidig et stigende forbrug og øget vækst, kan naturgaslagrene få ben at gå på. Og så er prisstigningerne ikke langt væk.