Negative elpriser fylder i nyhederne disse dage. For solcelleproduktion fra sidste års boom i solcelleparker, viser sig nu i de faldende elpriser. Stor nedgang i forbruget gennem en meget mild vinter og tilgang af den megen nye solcellekapacitet, vindmøller og atomkraft i Finland samt atomkraften i Sverige hjælper til. Senest har der være behov for at drosle ned i atomkraftproduktionen, da strømmen er blevet for billig med de negative elpriser.

(opdateret – læs om rekordlave elpriser, hvor der også ses negative elpriser)

Vær opmærksom ved yderligere solcellekapacitet

Meget lave elpriser er selvfølgelig et fint tegn for private og virksomheder, der fortsat er på de variable priskontrakter, men samtidig udgør det et begyndende problem for producenterne. For ikke mange ønsker at betale penge for at producere.

Og samtidig presset elnettet af den megen vedvarende energi, der fluktuerer som vinden blæser og solen skinner.

Dermed kan der blive åbnet op for at visse producenter simpelthen må trække stikket fra solcellerne på tidspunkter med al for megen strøm i elnettet. Noget der ikke er helt let for alle.

Altså vil værdien af ny solcellekapacitet være noget mindre end for blot et par år siden. Det bør man huske, når man overvejer solceller på taget eller ved investering i solcellestrøm fra en solcellepark.

Negativ solcelleprofil efter negative elpriser
Solcelleprofilen er den gennemsnitlige spotpris holdt op mod elpriser beregnet på baggrund af produktionen fra solceller. Den megen opstillede mængde mindsker solcellers værdi. Kilde: Egne beregninger.

Grøn strøm fra solceller – medvirker til negative elpriser

Grunden til det kan blive problematisk at slukke for solcelleproduktionen er, at flere elkunder – såsom LEGO – har bundet deres indkøb af “grøn strøm” op på netop solcelleparker. For siger et selskab i sit grønne regnskab, at de køber strøm fra solcelleparker, der svarer til årsforbruget, så er det problematisk på flere fronter.

Først og fremmest kan virksomheden så ikke slukke for produktionen fra solcellerne, uden det går ud over deres grønne profil.

Derudover tilføjer virksomheden strøm til markedet på tidspunkter, hvor der ikke er brug for den, og markedet potentielt snart ikke kan kapere den store andel solcellestrøm.

For det tredje lukrerer virksomheder, der blindt tilføjer solceller til nettet på resten af samfundet. For virksomheden skal højest sandsynligt bruge strøm resten af året også – og der vil man så også belaste elnettet.

LAD OS STARTE MED AT TJEKKE JERES ELREGNINGER

med et intro-møde

Hvem har ret til den grønne strøm?

Et spørgsmål, jeg finder mere og mere interessant. For når man kun tilføjer grøn strøm i sommerhalvåret, kan man jo ikke påberåbe sig vedvarende strøm i vinterhalvåret. Det giver ikke mening – specielt ikke, når man fremhæver, at solcelleparkerne tilføjer det samme som eget årlige forbrug. Det bliver for let.

Derudover har danskere betalt PSO – bl.a. støtteordning for opstilling af vedvarende energi før i tiden – og dette burde jo så være hr og fru Jensens grønne strøm?

Der kommer altså flere dilemmaer med de negative elpriser først på eftermiddagen grundet solenergien.

Læs tanker omkring fremtidens integrerede energisystem her.

Solcelleproduktion med forstoppelse 10.-12. juni 2023

Vestdanmark får rekordlave elpriser i timerne 13-15 Pinsesøndag 2023, hvor prisen bliver -97 øre/kWh – man får altså penge som elforbruger. Solenergi og lavt forbrug er blandt de faktorer, der spiller ind på elpriserne i minus. Faktisk ser vi negative priser fra klokken 10 til klokken 18 Pinsesøndag.

Læs artiklen på TV2 her, der berører ting i interviewet.

Grunden til man ligefrem kan få penge for at forbruge, er at elafgiften har været suspenderet den første halvdel af 2023 efter de rekordhøje priser og panikken vi så i elmarkedet i 2022. Det er i sandhed den favre nye verden.

Rekordlave elpriser pinsesøndag - Mogens ved solcelleanlæg
Solcelleparker sikrer rekordlave elpriser

Man får penge for at bruge el i Vestdanmark mellem 13-15 pga. afgiftsfritagelsen på el her de første seks måneder af 2023

Mogens Pilgaard Sørensen

Jeg var på TV2 News Pinsesøndag kl. 8.00 (beklager stemmen, men havde lidt feber), hvor jeg gav indsigt i elmarkedet, og hvorfor vi nu ser disse lave elpriser time for time, der faktisk er danmarksrekord lige i de timer på døgnet. Det diametral modsatte i forhold til 2022, hvor elpriserne time for time stak af.

Godt med lave elpriser, men...

Lave elpriser er selvfølgelig dejlige for dem, der har spotprisaftaler - mens man ikke får samme gevinst med faste priser.

Det er dog ikke udelukkende positive nyheder, at elpriserne nu bliver så negative.

For investeringslysten kan blive påvirket og det samme kan balanceomkostningerne i systemet - hvor vi altså har større og større udsving nu end i de historiske elpriser time for time.

Og lige præcis balanceringen af elmarkedet er en stor del af det, mange energikonger tjente styrtende på i 2022 - at markedet hele tiden skal være i ligevægt pga. sol og vind.

Rekordlave elpriser også i 2012

Jeg har nævnt det en del - fx i artiklen fra 30. april, hvor Holland fik negative priser, som de vi ser nu, hvor jeg netop nævner dette scenarie med meget lave elpriser midt på dagen, når solenergiproduktionen er størst.

Jeg beskrev også den omvendte situation i vinters, hvor der netop ikke er så høj solproduktion - noget vi jo igen vil se, når vinterhalvåret banker på. Der kommer vi til at mangle en konstant produktion - som før i tiden, hvor vi havde en masse kraftvarmeværker, der havde elproduktion som spildprodukt.

De rekordlave elpriser der er allerlavest i historikken er fra 1. juledag 2012, hvor der i 5 timer var negative elpriser på knap 150 øre/kWh - dem slår vi ikke lige nu; men jeg vil spå, at vi kan møde endnu lavere priser i løbet af sommeren. Dengang var det pga. lavt forbrug og samtidig elproduktion fra kraftvarmeværkerne - nu er det solcelleanlæg.

Kilde til priser: Nordpool

Den nye virkelighed i elmarkedet får konsekvenser

De rekordlave elpriser har allerede haft de konsekvenser, at svensk og finsk atomkraftproduktion er blevet dæmpet, fordi de simpelthen ikke vil køre til meget negative priser.

Dette gør faktisk, at der kan opleves en anelse mere slid på disse store værker, såfremt det er en tilbagevendende ting i fremtiden.

Rekordlave elpriser time for time bevirker også, at når der udfases stabil strømproduktion, kan risikoen for brownouts eller blackouts stige - fordi solen indimellem ikke vil være fremme og vinden ikke blæse. Vi er nemlig endnu ikke der, hvor vi har batterier, der kan gemme så meget strøm, der kan produceres.

Der er risiko for balanceomkostningerne vil stige - simpelthen fordi det bliver sværere at balancere et marked, der hopper fra alt for meget vedvarende produktion til meget lidt vedvarende produktion.

Ydermere er jeg ikke enig med chefkonsulent i Green Power Denmark, Kristian Rune Poulsen, der til TV2 News har udtalt, at de høje priser er fortid. For jeg mener ikke solen producerer meget om vinteren, så der er stadig store usikkerheder, når vi kommer på den anden side af sommeren, idet vi ikke kan lagre al den vedvarende el fra sol og vind.

Derimod kan de høje energipriser fra efteråret være fortid. Det er medicinen, som så småt begynder at virke. Vi skal have mere vedvarende energi ind i elsystemet.

Kristian Rune Poulsen, Green Power Denmark

Når Green Power Denmark mener vi blot skal have endnu mere vedvarende energi ind i systemet, har de ikke forstået, hvad disse negative elpriser er et billede på - nemlig at der er for meget solenergi i visse timer allerede nu. Den solcellestrøm har vi ikke til vinter, hvor der ikke spås rekordlave elpriser...

Nye konsekvenser - og nye muligheder ved de rekordlave elpriser

Den nye virkelighed i elmarkedet giver nogle nye problematikker og konsekvenser, men det åbner samtidig for muligheder. Power to X kan i hvert fald få billig strøm, hvis det snart er klar til at aftage al den overskydende vedvarende el fra sol og vind.

Der er muligheder i det for hr og fru Danmark og de danske virksomheder, der har mulighed for forbrugsfleksibilitet, hvor en virksomhed fx kan lægge energitunge processer i disse timer med rekordlave elpriser.

Elkabel til England trækker den anden vej

Vi får elkabel til England til december, og dette vil trække noget af det sjove ud af priserne igen - da strømpriserne vil blive hævet med indførslen af en sådan interconnector til et højere prisområde. Rekordlave elpriser kan måske være på sit vildeste denne sommer, hvis også PtX kommer ind med stort forbrug næste år. Men sommeren 2023 kommer næsten helt sikkert til at byde på endnu lavere priser end denne søndag.

Om man bør holde sig fra at investere i solceller, beror på individuelle beregninger - men solceller koster jo ikke meget. Man bør dog være klar over, hvad disse negative priser kan have af indflydelse på anlægget mm.

Kontakt mig for nærmere snak om jeres investeringer i grøn energi mm.

Elpriser time for time i 2023 i historiske ryk

Elpriser time for time i 2023 ændrede sig markant i maj, juni og juli sammenlignet med samme måneder tidligere år - solceller og vind gav de negative elpriser.

Solcellekapacitet skudt i vejret i 2023

Det er især mange solcelleparker og solceller hos private, der giver negative elpriser først på eftermiddagen - i maj måned især omkring pinsen, hvor vi så rekordlave elpriser time for time i 2023 på det tidspunkt af døgnet. 28. maj var eftermiddagstimerne meget lave, hvor fx elbilsejere tjente en krone på at lade bilen, hvis man ikke regnede transportomkostningerne med.

Dette dog også kun fordi elafgiften er blevet midlertidigt suspenderet de første 6 måneder af 2023 ovenpå elpriskrisen i 2022.

Det er på grafen her også tydeligt at se forskel i elprisen på Sjælland sammenlignet med Jylland/Fyn - mere om det nederst i artiklen.

Graf over elpris time for time Danmark 28. maj 2023
Elprisen time for time 28. maj 2023, øre/kWh

Elpriser time for time ændret markant

Ser man på priserne med de længere briller, er der sket et historisk dyk i eftermiddagspriserne. Timerne først på eftermiddagen giver nemlig noget lavere elpriser end historisk, omend 2022 gav en forsmag på det. Nu blot accelereret med al den solcellekapacitet, der blev stillet op i 2022 ovenpå energipriskrisen.

Solceller er en relativ billig investering, men produktionen er også ekstramt afhængig af at solen skinner, og derfor er det en meget ufleksibel produktionsform, der tilmed ikke producerer meget til vinter.

Lige nu er der dog penge at spare, såfremt man er på spotpriser og har mulighed for at ændre forbrugsmønster til at bruge strømmen, når de billige timer rammer - noget de fleste danskere fik øjnene op for igennem 2022, da priserne toppede.

Grafer over timepriser på strøm fra 2018-2023 for maj måned
Maj måneds elpriser time for time 2018-2023, øre/kWh - store ændringer i 2023, hvor eftermiddagstimerne bliver endnu lavere end i 2022. Kilde: Nordpool

Solcellekapaciteten steget med over 1 GW

Energistyrelsen er begyndt at udgive en Solcelleopgørelse, der har afløst den ældre Solcellestatistikken, og her viser styrelsens tal, at solcellekapaciteten i Danmark er udbygget med over 1 GW mellem 1. april 2022 og 1. april 2023.

For at sætte det i perspektiv, har vi nu i alt 3,2 GW kapacitet i Danmark - altså et stort spring på blot et år.

Grafer over solcellekapacitet udbygning
Udviklingen i opstillet solcellekapacitet i Danmark. Kilde: Energistyrelsen

Tydeligt billede på forskellen mellem prisområderne i Danmark

Ser man opstillede solcelleanlæg i Danmark på et kort, er det ret tydeligt, hvorfor elprisen om eftermiddagen i øjeblikket er lavere i Jylland/Fyn end på Sjælland, idet der er opstillet langt flere solcelleanlæg her sammenlignet med Sjælland.

Dog vil tiden vise, om folk begyndet at trækket stikket fra solcellerne, når elprisen bliver negativ, hvilket allerede sker nogle steder - ikke mange gider betale for at producere strøm.

Danmarkskort, der viser opstillet solcellekapacitet
Kort over solcelleanlæg i Danmark, Kilde: Plan- og landdistriktstyrelsen

PtX - forsinket...

PtX-produktion er noget forsinket rundt omkring i forhold til planer, og jeg hører i øresneglen, at man ikke ligefrem just forventer de ramper op, som tiltænkt.
Dette er også en af forklaringerne på de meget lave priser, da der blev opstillet rigtig meget kapacitet fra især solceller sidste år, mens forbruget fra PtX altså endnu lader vente på sig.

Kan elprisen gå i minus?

Ja, elpriser time for time kan godt være negative. Daglige elpriser kan i teorien også være negative, om end det ikke er så udbredt endnu.
I fremtiden vil vi nok også fortsat se negative elpriser, da en del af produktionen ikke er fleksibel, blandt andet på grund af visse incitamentsprogrammer i Holland, Tyskland og Danmark mm.

-

Hvad koster en kWh i 2023?

Prisen på en kWh svinger time for time, og derfor giver MPS-SOLUTIONS overblik over månedernes elpriser time for time samt længere tendenser i elpriserne. Se mere her:

ELPRISER TIME FOR TIME

ELPRISERNES UDVIKLING

-

Hvornår bliver elpriser normale igen?

Elpriser som vi havde før 2021 og som mange benævner som normale elpriser, kommer højest sandsynligt ikke igen.
Vi kan godt få lavere elpriser end nu, men svingningerne i markedet vil højest sandsynligt fortsætte en del år, da mere og mere ustabil elproduktion giver disse vilde sving i priserne.
Derfor er forbrugerfleksibilitet også en styrke fremad.

-

Hvad hedder den app hvor man kan se hvornår strømmen er billigst?

Det er ikke nødvendigt at benytte en app for at se elpriser time for time.
Man kan følge de daglige elpriser time for time hos NORDPOOL - eller via MPS-SOLUTIONS, hvor man kan se de månedlige elpriser time for time - det giver et lidt bredere billede.

Del artiklen med kolleger og bekendte