Danmark får lave elpriser time for time midt i september. En noget nær perfekt bankoplade sikrer lave elpriser gennem hele dagen med vind, vand i norden og fortsat lunt efterårsvejr. Der kommer igen negative elpriser som set sporadisk gennem sommeren 2023.

18. september præges din elregning af vind, vand og varme

Vind, vand og varme – er de tre grundpiller i de lave elpriser 18. september 2023, hvor DK1 og DK2 har enslydende priser.

Faktisk er det en interessant dag at zoome lidt ind på, da vi ligger noget under de tyske elpriser time for time samme dag – udover de hollandske og engelske ditto.

Samtidig får vi ikke helt samme priser som NO2, som er Kristiansand, hvilket har kabel til og fra Danmark – mens vi omvendt heller ikke prissættes op ad Sverige, idet de svenske elpriser time for time ligger noget mere stabile og lave for dagens 24 timer.

Temperaturerne for årstiden er fortsat over normalen med lidt sensommer lummerhed mens vinden hopper lidt op omkring 18. september og derudover får norden en hel del nedbør på samme tid, der bevirker, at de norske elprisområder ikke kan lade være med at producere så meget som muligt - hvilket altså sender de norske elpriser nedad - dette er dog ikke nok til at sende NO2 helt ned på niveau med resten af Norge, da NO2 både har kablet til Danmark men ligeledes til England.

Og de engelske elpriser 18. sep er de højeste i grafen ovenfor sammen med Tyskland.

Lave elpriser under lup
Elpriserne time for time følges tæt

Lave elpriser - men ikke som sommer

Noget interessant at se Holland ikke er på samme lave niveau, som vi så tidligt på sommeren i forbindelse med de negative elpriser time for time. Men det er især fordi solceller ikke producerer den samme mængde strøm som når solen står bedre på himmelen. Ergo er der langt mindre solcellestrøm til rådighed i øjeblikket, hvilket især ses omkring de timer med højest elforbrug på døgnet.

2. juli 2023 satte de negative elpriser rekord i Danmark. Kilde: NP.

Negative elpriser retur 19. september - run of river power

Run of river
Ved såkaldt Run of river - eller run-of-river - mister vandproducenterne muligheden for at gemme vandet i reservoirs (pt fordi flere er fulde), og dette sender altså også de norske elpriser ned under 0 (kilde: np)

De negative elpriser set tidligere på sommeren 2023, er retur 19. september, hvor høj vind og run of river i Norge og Sverige medvirker til meget lav elpris gennem døgnet. Og det kan meget vel fortsætte lidt tid, da vi fortsat ligger med nogenlunde temperaturer og vinden fortsætter.

Det vil ligeledes tage et par dage, før den værste run of river er overstået, hvilket altså presser elpriser i Norge ned under 0 - og altså negative elpriser selv i området med mest vandkraft. Det er høje vandreservoirs det bevirker, at vandproducenterne miste lidt af deres styring med elpriserne denne tid.

Negative elpriser i hverdagen overrasker

De negative elpriser denne omgang kommer igen på en hverdag, hvilket er overraskende - men qua run of river, har producenterne ikke meget at stille op - de kan ikke gemme mere af vandet, og er dermed tvunget til at producere, hvorfor vi får de lave elpriser time for time også i denne omgang.

2024 bliver også et spændende år at følge. Om end lavere elpriser er i horisonten, kan disse udsving komme mere eller mindre belejligt.