Her og nu udfører de fleste virksomheder kun energisynet, fordi det er lovpligtigt. Det reelle formål er naturligvis at finde frem til mulige energibesparelser og CO2 reduktioner.

Et projekt starter med, at vi sammen danner os et overblik over det samlede energiforbrug ud fra en betragtning om, at alt tilført energi spiller sammen. På den måde er I som virksomhed sikret reelle besparelsesforslag, som ikke blot er omlægninger fra f.eks. el til varme.

Et klassisk eksempel:

Mange virksomheder får anbefalet at udskifte alle lyskilder til LED, som bruger mindre strøm. Men med i betragtningen skal tages, at ældre lyskilder udvikler mere varme, og derfor koster dette skift på varmeregningen.

Hvis man som procesvirksomhed har en ældre fastprisaftale og måske kun betaler 60 øre/kWh el, vil varme fra gas og olie (og i enkelte tilfælde også fjernvarme) være dyrere, og dermed bliver udskiftningen til LED en direkte dårlig forretning i hele opvarmningssæsonen.

Ikke kun ift. et benchmark

Mange energianalyser foretages som en benchmark af virksomhedens nuværende energiforbrug sammenholdt med andre, lignende virksomheder. Det er en godkendt tilgang, som giver et hurtigt overblik over situationen, men ret beset er det ikke særlig værdifuldt at sammenligne sig med gennemsnittet af, hvad andre har gjort – vi går efter at gøre det bedste for miljø og økonomien i det.

Når vi foretager energianalyser, er det med udgangspunkt i, hvad det reelle besparelsespotentiale er ud fra de faktiske forhold i jeres virksomhed. Konkret betyder det, at vi opstiller en model for det teoretisk set minimale energiforbrug i jeres processer og bygninger – og sammenholder det med jeres faktiske forbrug. Forskellen mellem de to tal er de reelle besparelsesmuligheder.

Billede af Flemming Daugaard, Gert Vester og Mogens Pilgaard Sørensen i solskin ved Vesters Grusgrav 2022

ENERGISYN LISTE – LOVPLIGTIGT

Lovpligtigt energisyn med skarpe partnere – obligatorisk energisyn i store virksomheder, indsendt til energistyrelsen. Ved den første gennemgang anbefales det udført med nedenstående omfang, grundighed og formål.

Omfang; bredt hele lokationen
Grundighed, let for en overordnet potential vurdering
Formål, generel screening af besparelsespotentialet

Måling af CO2-aftryk med et energisyn

Som en del af energisynet kortlægges virksomhedens CO2 aftryk. Ved energisyn er det også muligt at få undersøgt jeres indeklima. Det er nemlig som et led i EU’s plan at mindske virksomhedernes CO2-udledning, hvilket et energisyn er første skridt på vejen til at opfylde.

Denne del kan også være starten på en livscyklusanalyse (LCA) i jeres virksomhed i forbindelse med ESG-rapportering.

Er I i tvivl om hvilket er det rigtige for jeres virksomhed, er I velkomne til at kontakte mig og mine samarbejdspartnere, der hurtigt kan give jer indblik i processen samt potentialerne bag. Hvad enten det er det lovpligtige eller I vil finde besparelsesmuligheder.

Læs også om IC-Meter, ÅBN Skyen og Canairi i forbindelse med måling af indeklima.

Udføres efter internationale standarder

Energisynet bør udføres efter godkendte standarder og anvendes af både virksomheder, der skal have udført det lovpligtige energisyn, men også af virksomheder og privatpersoner der ønsker at finde og energioptimere bygninger og processer. Det giver værdi for jer og for fremtiden.

Timeprofil på elforbrug
Få tjekket timeforbruget på strøm

ENERGISYN ENERGISTYRELSEN – LIGHT

Energisyn / CO2 kortlægning for kunder, der ikke skal gennemføre det lovpligtige syn, men som gerne vil have et overblik over optimeringsmulighederne. Se mere på Energistyrelsens hjemmeside. Det er altså et forenklet energisyn til virksomheder, der måske ønsker at forbedre jeres energiforbrug og optimere løbende.

Omfang: bredt hele lokationen
Grundighed: let for en overordnet potential vurdering
Formål: generel screening af besparelsespotentialet

Som en del af projektet kortlægges virksomhedens CO2 aftryk, og kan anvendes af både virksomheder, der skal have udført det lovpligtige energisyn, men også af virksomheder og privatpersoner der ønsker at finde og energioptimere bygninger og processer. Det giver værdi for jer og for fremtiden.

Hvad får din virksomhed ud af et energisyn

Jeg har kontakt til eksperter i hele landet, så I ikke behøver lede. Synet udføres af erfaren ingeniør/energirådgiver.

Kontakt mig gerne for at få et telefonnummer på en i nærheden af jer.

Din virksomhed kan potentielt finde masse besparelser på energiforbruget, få afklaring med, om elektrificering af maskinparken kan være en ide samt overblik over, hvilke muligheder i har fremad for at optimere jeres løsninger. Ikke blot med pengepungen som rettesnor men især også med vægt på det miljømæssige.

Et energisyn giver jer altså klarhed over, hvor mange mwh i samlet energiforbrug, jeres virksomhed har – og derfra er det lettere at sætte ind og arbejde for at forbedre dette fx i forbindelse med et klimaregnskab og målsætninger omkring disse.

Hvad er fordelene ved et energisyn

Kan være lovpligtigt, så dermed er der måske ikke andet at gøre, end at komme i gang

Let adgang til eksperter rundt i landet, der er skarpe til at kigge jer i kortene angående energiforbrug

Kortlægning af energiforbrug kan give besparelser

Kompetent rådgivning og sparring tilfører ofte ny viden og opmærksomhed

Jeg kan finde kontakterne til jer – 100% uvildigt og uden at have aktier i nogle af selskaberne

Præcis kortlægning af aktuelt og potentielt energiforbrug

Besparelseskatalog med reelle besparelser

Hvilke muligheder har I i forbindelse med energisyn?

Energigennemgang – giver overblik over potentialer og risici

Besparelseskatalog med reelle besparelser

CO2 kortlægning (SCOPE 1) – så er I allerede godt i gang med at opfylde fremtidige lovkrav om dokumentation af CO2-udledning mm

Mulighed for måling af indeklima, der dermed kan højne luftkvaliteten for jeres medarbejdere og sikkert løfte deres effektivitet og glæde ved at gå på arbejde

Rådgivning i forhold til indkøb af energi – jeg kan være med jer 100% uvildigt, så jeres besparelser ikke ædes op af stigninger på elregningerne ift. priser osv.