KfW er på trapperne med en ny statsstøtte til at fremme opladningsinfrastrukturen til elbiler. støtteordningen har et samlet budget på 500 millioner euro og vil støtte tre hovedelementer i private boligkomplekser: opladningsstationer, solcelleanlæg og lagringssystemer. Det skriver tagesshau.de.

Enorm pakke til opladningsinfrastruktur

Støtteordningen har en maksimal værdi af 10.200 euro for dem, der bruger deres elbil til bi-direktionel opladning – altså, at elbilens batteri både kan lagre strøm og sende strøm retur til elnettet på andre tidspunkter af døgnet. Hvis ikke, er det maksimale støttebeløb 9.600 euro.

KfW – en statsligt ejet tysk investerings- og udviklingsbank – får dog kritik af, at programmet stiller for høje krav, hvilket gør det utilgængeligt for mange at tage del i statsstøtten.

For eksempel skal alle tre teknologier købes nye og samlet, og man skal enten eje en elbil eller vente på levering for at være berettiget til støtten. Det forventes, at programmet vil kunne dække omkring en fjerdedel af den samlede investering i opladningsinfrastrukturen.

Tysk statspakke på 500 mio
Tyskland planlægger at sende enorm tre-benet statsstøttet pakke til opladningsinfrastruktur på banen – netop som landet har droppet atomkraftens fordele

Statsstøtte til sol, men væk er stabil elproduktion fra akraft

Det vækker en anelse bekymring hos mig, at der fortsat er behov for så store statsstøtteordningen for at en teknologi kan blive mere udbredt – det må alt andet lige sige noget om rentabiliteten i projekterne.

For mig at se, har det altid været risikabelt at arbejde for mere svingende elproduktion, samtidig med hele samfundet skal elektrificeres. Solcellerne kommer ikke til at producere meget om vinteren, og der skal elbilerne jo fortsat bruge strøm for at sende medarbejderen på job.

Når Tyskland så tilmed i april 2023 slukkede de sidste atomkraftværker 15. april, ja så ser det umådeligt tåbeligt ud. For netop atomkraftværkerne kunne have været med til at levere en form for stabil elproduktion, der om natten i vinterhalvåret kunne have opladet elbiler, samtidig med disse så potentielt med den kommende støttepakke, kunne sende dele af denne strøm retur på elnettet om dagen, når ejeren ikke havde behov for kørsel.

Stigende risiko ved solcelleparker

Det er samtidig et voksende problem i Tyskland med solcellemoduler, der lider af for tidlig aldring af deres bagsider. Omkring 10 GW af landets solenergikapacitet kan være berørt, skriver pv-magazine-australia.com, hvilket svarer til op til 2 milliarder EUR i udskiftningsomkostninger. Dette påvirker ikke kun de store installationer, men også husholdningerne – som jo er på tale i forbindelse med de nye støtteeuro.

Defekte moduler kan udgøre en sikkerhedsrisiko, især i vådt vejr og er mere tilbøjelige til at forårsage brande. Tyske standardiseringsorganer arbejder på en ny sikkerhedsstandard for at identificere og klassificere disse defekter. Dog er erstatning ofte en bedre løsning end reparation, særligt da mange producenter undgår at overholde garantier.

Ifølge eksperter viser både ældre og nyere moduler lignende tegn på for tidlig aldring.

Den beskidte sandhed bag batterier?

I min optik er det vigtigt at være opmærksom på alle aspekter af energiproduktion og -lagring, ikke kun de umiddelbart synlige fordele. Og når det kommer til produktion af batterier, som spiller en stigende rolle i den globale energiinfrastruktur og altså også i forbindelse med denne nye støtteordning i Tyskland, er der flere risici og udfordringer, man bør tage i betragtning:

Miljøpåvirkning:

Udvindingen af materialer som lithium, kobalt og nikkel, der anvendes i batterier, kan have en alvorlig miljøpåvirkning. Dette inkluderer forurening af jord og vand, ødelæggelse af landskaber og biodiversitet.

Arbejdsforhold:

I nogle tilfælde udvindes materialerne under forhold, der ikke lever op til internationale arbejdsstandarder. Dette inkluderer farlige arbejdsforhold og brug af børnearbejde.

Energikrævende Produktion:

Produktionen af batterier er ofte en energiintensiv proces, hvilket potentielt øger det samlede CO2-aftryk.

Affald og Genanvendelse:

Brugte batterier udgør et affaldsproblem, hvis de ikke genanvendes ordentligt. Forkert håndtering kan føre til lækage af skadelige kemikalier i miljøet.

Sikkerhedsrisici:

Ukorrekt design eller produktion kan føre til sikkerhedsrisici såsom brand eller eksplosion. Dette gælder især for større batterianlæg.

Finansielle Risici:

Da batteriteknologi stadig er under udvikling, er der en risiko for, at investeringer i nuværende teknologi hurtigt kan blive forældede.

Personligt finder jeg det vanskeligt at finde fyldestgørende livscyklusanalyser af batterier, og i lyset af ovenstående udfordringer arbejder jeg for at hjælpe danske virksomheder med at navigere i dette komplekse energilandskab.

Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om at finde den billigste løsning, men om at identificere de mest bæredygtige og ansvarlige energiløsninger.

For at kunne træffe de bedste valg skal virksomhederne have adgang til pålidelig og nuanceret information. Det er netop, hvad du får, når du indgår et samarbejde med mig. Jeg ser det som en mission at sikre danske arbejdspladser og at fremme en ansvarlig brug af energiressourcer.

Kommentarer fra MPS-SOLUTIONS:

Der er altså brug for ibundsgående informationsafdækninger for energi-forbrugende virksomheder, der overvejer at investere i solenergi. Jeg fokuserer på at sikre jer en balanceret energiportefølje. Det betyder, at jeg ikke kun kigger på fordelene ved vedvarende energikilder som sol og vind, men også de potentielle risici og omkostninger forbundet med dem.

Investering i solenergi er en kompliceret beslutning selv med statsstøtte, der kræver dybdegående forståelse af både det lokale og det globale energimarked. For at opnå de bedste betingelser og priser, og samtidigt minimere risici, er det afgørende med et velinformeret valg.

Det er netop her, MPS-SOLUTIONS kommer ind i billedet.

Lad os sammen gennemgå ikke kun de markedsføringsmæssige men også finansielle aspekter, så I kan træffe en velovervejet beslutning. For hey, hvem vil ikke gerne undgå at sidde på en tikkende bombe på 10 GW?