The merit order (fortjenstordre på dansk) er måden hvorpå elprisen time for time sættes ved en auktion, der offentliggøres dagligt 12.42 året rundt. Her vil det kommende døgns 24 elpriser time for time altså blive offentliggjort efter en større beregning hos Nordpool.

Simpelt fortalt går the merit order ud på, at den billigste produktionsform vælges først. Altså betyder dette, at har den billigste producent en break even på 1 øre/kWh, vil denne producent altså blive ramt som den første i markedet.

Derefter vælges den næstdyreste og så fremdeles. Altså betyder fortjenstordren, at de mest effektive producenter får lov at producere oftest.

The merit order visualiseret

Måden hvorpå markedet finder elprisen time for time sker altså ud fra denne merit order – hvor sidst producerende atomkraftværk, vindmølle eller gasfyrede kraftværk sætter prisen for den enkelte time.

De senere år har solparker også fyldt godt i landskabet og vi har set flere tidspunkter, hvor netop solcelleproduktionen sætter prisen for el time for time. Noget vi så i sommeren 2023, hvor elprisen blev meget negativ enkelte timer. Og det lyder umiddelbart mystisk, at elprisen time for time bliver negativ – men det er et udtryk for, at der de timer simpelthen er for meget produktion i elnettet – og dermed risikerer elnettet faktisk at ødelægge udstyr hos jer som elkunder, da maskineri osv er lavet til en bestemt spænding på nettet.

Noget Systemydelser så modsat kan modvirke og altså hjælpe med at balancere elnettet de tidspunkter – ligesom det kan hjælpe elmarkedet, ved at forbrugere udskyder strømforbrug, når der ikke er nok produktionskapacitet.

Visualisering af the merit order
Visualisering af the merit order – fortjenstordren – hvor gasfyrede værker sætter prisen denne time. Spotprisen findes ved at se, hvor meget efterspørgsel der er i den enkelte time, og derfra findes det sidst producerende værk for at efterkomme denne efterspørgsel, som dermed sætter prisen. Kilde: MPS-SOLUTIONS

Hvorfor kan man producere til 0 eller minus-priser?

At der bliver produceret strøm til 0 eller negative elpriser time for time er et udtryk for, at der simpelthen er for lidt elasticitet hos producenterne de timer – the order of merit.

I Tyskland og Holland er der lavet politiske incitamentsprogrammer, så det ikke er økonomisk forsvarligt at slukke eksempelvis solcelleparker – og dermed ender vi altså med potentielt at have for meget strøm i elnettene. Samtidig kører hr og fru Jensen også sjældent hjem og slukker solcellerne på tagene, på trods af negative elpriser.

Og dermed opstår dilemmaet omkring PPA fra solceller. For hvornår kammer det helt over, så der slet ikke er plads til mere solcellekapacitet i markedet?

Det er svært at sige – men de kommende somre vil helt sikkert give et indblik i situationens alvor. Måske redder kablet til England producenterne, da elprisen dermed måske hæves – eller også kan vi igen se timer i løbet af sommeren 2024 med negative elpriser time for time.