I en tid hvor bæredygtighed og klimaforandringer dominerer virksomheders agenda, er det ikke længere nok blot at være opmærksom på virksomhedens energiforbrug. Måden, hvorpå energi indkøbes, er blevet en central del af en virksomheds ESG-strategi og overordnede forretningsmodel. Denne omfattende artikel fra MPS-SOLUTIONS vil guide dig gennem landskabet af bæredygtige energiindkøbsstrategier, lige fra grønne certifikater til Power Purchase Agreements (PPA’er).

Grønne Certifikater: En Omfattende Gennemgang

Grønne certifikater fungerer som beviser, der er udstedt af en uafhængig tredjepart, typisk en certificeringsorganisation eller regulerende myndighed. Disse certifikater verificerer, at en specifik mængde elektricitet er blevet produceret fra vedvarende eller bæredygtige energikilder som vind, sol eller vandkraft.

Herhjemme står Energistyrelsen for en del omkring oprindelsescertifikaterne.

Disse certifikater opererer ofte inden for et etableret marked, hvor de kan købes, sælges eller overføres separat fra den fysiske elektricitet, de repræsenterer. Dette gør det muligt for virksomheder at opkøbe certifikaterne for at bevise deres brug af grøn strøm, selvom den fysiske strøm, de bruger, kommer fra forskellige kilder.

Relevans for virksomheder

Grønne certifikater udgør en relativt ligetil tilgang for virksomheder, der ønsker at forbedre deres energiprofil og signalere deres forpligtelse til bæredygtighed. De er særligt tiltalende for virksomheder, fordi de kan implementeres uden større ændringer i den eksisterende energiinfrastruktur eller drift. Dette betyder, at virksomheder kan købe grønne certifikater uafhængigt af deres aktuelle energiforsyning og dermed opnå en grønnere profil hurtigt og effektivt.

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Lettilgængelighed: Grønne certifikater er bredt tilgængelige og kan købes via forskellige platforme og markedspladser.
 • Simplicitet: Ingen behov for teknologiske investeringer eller infrastrukturændringer.
 • Fleksibilitet i volumen: Det er muligt at købe en mængde certifikater, der præcist svarer til virksomhedens forbrug eller ambitioner.

Ulemper:

 • Manglende garanti for additionality: Når du køber et grønt certifikat, er der ingen garanti for, at du faktisk bidrager til at øge mængden af vedvarende energi i systemet. Du køber blot retten til at sige, at du gør det.
 • Ingen lokal effekt: Certifikaterne behøver ikke være knyttet til lokale eller nationale vedvarende energiprojekter, hvilket betyder, at din investering muligvis ikke bidrager til grøn energiudvikling i dit nærområde.
 • Risiko for greenwashing: De seneste år er fokus på certifikaterne øget, og fx de 100 største virksomheder i verden har underskrevet et dekret om, at produktionsapparat opstillet for over 15 år siden, ikke i deres optik indgår som grøn produktion.

Overvejelser om grønne certifikater skal derfor være en del af en bredere, mere nuanceret energistrategi, især hvis målet er at have en meningsfuld indflydelse på energimixet og klimapåvirkningen.

MPS-SOLUTIONS anbefaler en diversificeret tilgang, der inkluderer andre indkøbsstrategier som f.eks. Power Purchase Agreements.

Power Purchase Agreements: En Dybdegående Analyse

Hvad er det?

Power Purchase Agreements (PPA’er) er langsigtet kontraktuelle aftaler mellem en virksomhed og en energiproducent. Disse aftaler specificerer betingelserne for køb af elektricitet over en given periode, som ofte varierer mellem 10 og 25 år. PPA’er kan være komplekse, involvere store volumener og adskille sig fra traditionelle elindkøbsaftaler på flere måder. De kan indeholde en række variabler, som f.eks. leveringstidspunkter, prisfastsættelsesmekanismer og kvaliteten af den producerede energi.

Typer af PPA

Der findes forskellige typer af PPA’er, som hver især har sine egne unikke karakteristika:

 • On-site PPA’er: Her opføres et energianlæg, f.eks. en vindmøllepark, på eller nær virksomhedens ejendom. Energi fra dette anlæg leveres direkte til virksomheden.
 • Off-site PPA’er: I denne form for PPA produceres energien et andet sted, og leveringen sker via det offentlige elnet.
 • Virtual PPA’er: Disse PPA’er er finansielle aftaler, hvor virksomheden ikke nødvendigvis bruger den producerede energi, men i stedet drager fordel af forskellen mellem den aftalte PPA-pris og markedsprisen.

Relevans for virksomheder

PPA’er har i stigende grad tiltrukket interesse fra virksomheder med et betydeligt energibehov, der søger en mere hands-on tilgang til deres energistrategi. Særligt i industrien, større detailkæder og tech-sektoren ses denne form for aftale. PPA’er giver virksomhederne mulighed for mere direkte at påvirke deres energikilde, og ofte også for at sikre en vis mængde additionality, det vil sige at sikre, at der skabes ny vedvarende energiproduktion.

Fordele og ulemper

Fordele:

 • Additionalitet: Ved at indgå en PPA har virksomheden direkte indflydelse på energiproduktionen, som ofte resulterer i udvikling af nye vedvarende energiprojekter.
 • Prisstabilitet: Langsigtet prisfastsættelse sikrer virksomheden mod volatilitet i energipriser.
 • Skræddersyede løsninger: Kan designes så de passer præcist til en virksomheds specifikke behov, herunder krav til bæredygtighed, volumen og varighed.

Ulemper:

 • Kompleksitet i forhandling og kontraktindgåelse: Processen kan være kompliceret og tidskrævende, og der er ofte brug for rådgivning fra juridiske og finansielle eksperter.
 • Behov for ekspertise: At navigere i PPA-landskabet kræver specialiseret viden, som virksomheden enten skal have internt eller skal hyre eksternt.
 • Lange kontraktperioder: Da PPA’er typisk er langsigtede aftaler, er virksomheden låst fast på betingelser, der måske ikke er fordelagtige over hele perioden, hvis markedsbetingelser ændrer sig.

Det kan ikke understreges nok, at PPA’er ikke er en simpel one-size-fits-all løsning, men et værktøj der, hvis brugt korrekt, kan give betydelige fordele. Som uvildig energimægler anbefaler MPS-SOLUTIONS, at du søger professionel rådgivning for at sikre, at denne aftaleform passer til din virksomheds unikke behov og mål.

Sammenligning og Overvejelser

For små og mellemstore virksomheder

Grønne certifikater kan være den mest omkostningseffektive løsning, da de giver virksomheder mulighed for at købe bæredygtig energi uden store forpligtelser og kompleksitet.

For store virksomheder

Større virksomheder med større energiforbrug og kapital kan finde det mere hensigtsmæssigt at indgå i PPA’er, da dette kan tilbyde bedre muligheder for skalerbarhed og direkte indflydelse på energikilden i form af additionalitet – altså nyopstillet produktionskapacitet.

Eksempler på Succesfulde Strategier

 • Tech-giganten og PPA’er: En kendt teknologivirksomhed har indgået flere PPA’er med vind- og solkraftproducenter, hvilket sikrer dem en konstant forsyning af grøn energi og en reduktion i CO2-aftrykket. Se fx denne artikel.
 • Detailkæde og Grønne Certifikater: En europæisk detailkæde har investeret i grønne certifikater som en del af deres bæredygtighedsstrategi, hvilket har styrket deres grønne profil uden store infrastrukturelle ændringer.

Konklusion

Bæredygtige energiindkøb er ikke en one-size-fits-all-løsning. Hver virksomhed må evaluere sin egen situation og strategi for at vælge den mest hensigtsmæssige tilgang. Uanset om du går efter grønne certifikater eller PPA’er, er det vigtigt med en dybdegående forståelse af de respektive fordele og ulemper, som disse indkøbsstrategier medfører. Som uvildig energimægler anbefaler MPS-SOLUTIONS, at virksomheder søger rådgivning og sparring for at træffe de mest informerede beslutninger.

Med denne guide håber vi at have klargjort nogle af de centrale overvejelser, du bør gøre dig, når det kommer til bæredygtige energiindkøb, additionalitet og langsigtede overvejelser.

Uanset hvilken vej I vælger, er det et skridt på vejen mod et mere bæredygtigt og ansvarligt energiforbrug.