Spar Energi i Virksomheder i 2023 og frem

Spar Energi i Virksomheder i 2023 og frem

SPAR ENERGI. I en æra hvor klimaforandringer er en uomtvistelig realitet og bæredygtighed er mere end et buzzword, kan man ikke se bort fra vigtigheden af at reducere en virksomheds energiforbrug. Hos MPS-SOLUTIONS går jeg længere end blot at forhandle overkommelige aftaler på strøm og naturgas-kontrakter for virksomheder. Jeg arbejder også på at komme med mine input til rådgivning og løsninger til bedre forvaltning af jeres energiressourcer.

Jeg er ikke teknisk ekspert i tekniske energibesparelser, men det er jeg sikker på, I allerede har været igennem med energirådgivere mm. Jeg kommer derfor ofte med skæve vinkler eller impulsive inputs, når jeg bevæger mig rundt hos jer til en rundvisning eller andet. Min evne til at se det skjulte er nemlig en af mine styrker.

Denne guide er designet til at give dig en dybdegående forståelse af forskellige metoder til at spare energi og samtidig få dine medarbejdere med ombord.

Spar energi på el vand og varme: Tabel Over Energibesparelser

Spar Energi - brug kun lidt energi
OmrådeLøsningPotentiel besparelseYderligere InformationLængerevarende Fordele
BelysningSkift til LED-lys40-60%LED-lys har en længere levetid og bruger mindre strøm end traditionelle pærer.Reducerer vedligeholdelsesomkostninger og forbedrer arbejdsmiljøet.
OpvarmningJustér termostater til optimal temperatur10-30%Overvej en intelligent termostat, der tilpasser sig til dine behov.Giver et mere behageligt arbejdsmiljø og lavere energiregninger.
VentilationRenhold og vedligeholdelse af ventilationsanlæg5-15%Sørg for, at filtre og udstyr er i god stand for optimal effektivitet.Forbedrer luftkvaliteten og reducerer sundhedsrisici.
Elektriske apparaterSluk for apparater, når de ikke er i brug5-10%Installér timerstik, der slukker apparater automatisk.Forlænger apparaternes levetid.
IT-infrastrukturVirtualisering af servere20-40%Reducerer behovet for fysisk hardware og køling.Skalerbar løsning der let kan tilpasses virksomhedens behov.
TransportSkift til elbilerVariabel, men signifikantOvervej leasing-aftaler med fokus på elbiler for at gøre overgangen lettere.Reducerer CO2-udslip og forbedrer virksomhedens bæredygtighedsprofil.

Medarbejderengagement: Gør “Spar Energi” en Del af Virksomhedskulturen

Interne Konkurrencer

Spar energi ved at organisere interne konkurrencer, hvor forskellige afdelinger eller teams konkurrerer om at spare energi over en given periode. Vinderne kan belønnes med diverse præmier, der opfordrer til yderligere engagement i bæredygtighed, f.eks. gavekort til miljøvenlige produkter eller en donation til en miljøorganisation i deres navn.

Interne Happenings

Gør energibesparelse til en social begivenhed ved at arrangere workshops, seminarer og minimesser med fokus på bæredygtighed. Her kan medarbejderne lære om alt fra hvordan man reducerer sin personlige carbon footprint til de nyeste innovationer inden for grøn teknologi.

Nudging

Implementér nudging-strategier, der gør det nemmere for medarbejderne at træffe bæredygtige valg i hverdagen. Dette kan inkludere at placere skilte, der opfordrer til at slukke for lys, eller at implementere software, der minder medarbejdere om at slukke for deres computere ved arbejdsdagens afslutning.

Som selvstændig, der sidder på et hjemmekontor, har jeg ofte kun en af mine skærme tændte, mens jeg kun benytter mig af flere skærme, når der er behov for det. Skærme nu om dage bruger måske ikke meget strøm – men det er mange bække små.

SPARENERGI.DK har ofte nogle gode råd, og på den hjemmeside, kan I også løbende følge med i forskellige muligheder for støtte til fx udskiftning af ældre belysning til LED eller skifte af varmekilder.

Mogens Pilgaard Sørensen, Uvildig Energimægler

Reducering af Medarbejdernes Kørsel: En Mangesidet Tilgang

 • Kørselsordninger: Et program, der opfordrer medarbejdere til at køre sammen. Undersøg også mulighederne for at samle flere møder på en dag eller at tilrettelægge arbejdsdagen, så den kan koordineres med offentlig transport.
 • Incitamenter: Overvej at tilbyde økonomiske incitamenter for dem, der tager offentlig transport, cykler eller går til arbejde. Dette kræver dog ofte omklædningsfaciliteter, så medarbejderne ikke skal møde ind skumsvedende fra en længere cykeltur eller de måske blot er rendt ind i en regnbyge på turen.
 • Fjernarbejde: Hvis muligt, kan I også tilbyde mere fleksible arbejdsarrangementer, der tillader folk at arbejde hjemmefra, hvilket skærer ned på pendling. Frem for at rejse langt til møder kan videokonferencer være en effektiv løsning, der sparer både tid og energi.

Ovenstående er alt sammen noget, mange virksomheder fik øjnene op for under Corona i 2020, hvor vi nærmest ikke måtte se hinanden. Men mange af tingene kan godt føres videre – og videreudvikles, så de flugter med en behagelig tilgang til arbejdet i dette årtusinde.

Det er relativt lave frugter for klimaet, at have fx en hjemmearbejdsdag eller lave samkørsel mellem virksomhedens forskellige lokationer, så udledningerne mindskes.

Sammen kan vi mere

At skære ned på energiforbruget er ikke kun godt for miljøet; det er også en økonomisk fordelagtig beslutning, der kan spare virksomheder for betydelige omkostninger. Og her er en lille skæv information: Vidste du, at nogle virksomheder har fundet ud af, at deres medarbejdere også bliver mere produktive i et mere bæredygtigt arbejdsmiljø? Det er en win-win! Som din dedikerede partner, sikrer MPS-SOLUTIONS, at du får det optimale ud af dit energiforbrug, både økonomisk og etisk.

Sammen kan vi skabe en grønnere, mere bæredygtig fremtid.

Tysk statsstøtte til opladningsinfrastruktur for 500 mio EUR

Tysk statsstøtte til opladningsinfrastruktur for 500 mio EUR

KfW er på trapperne med en ny statsstøtte til at fremme opladningsinfrastrukturen til elbiler. støtteordningen har et samlet budget på 500 millioner euro og vil støtte tre hovedelementer i private boligkomplekser: opladningsstationer, solcelleanlæg og lagringssystemer. Det skriver tagesshau.de.

Enorm pakke til opladningsinfrastruktur

Støtteordningen har en maksimal værdi af 10.200 euro for dem, der bruger deres elbil til bi-direktionel opladning – altså, at elbilens batteri både kan lagre strøm og sende strøm retur til elnettet på andre tidspunkter af døgnet. Hvis ikke, er det maksimale støttebeløb 9.600 euro.

KfW – en statsligt ejet tysk investerings- og udviklingsbank – får dog kritik af, at programmet stiller for høje krav, hvilket gør det utilgængeligt for mange at tage del i statsstøtten.

For eksempel skal alle tre teknologier købes nye og samlet, og man skal enten eje en elbil eller vente på levering for at være berettiget til støtten. Det forventes, at programmet vil kunne dække omkring en fjerdedel af den samlede investering i opladningsinfrastrukturen.

Tysk statspakke på 500 mio
Tyskland planlægger at sende enorm tre-benet statsstøttet pakke til opladningsinfrastruktur på banen – netop som landet har droppet atomkraftens fordele

Statsstøtte til sol, men væk er stabil elproduktion fra akraft

Det vækker en anelse bekymring hos mig, at der fortsat er behov for så store statsstøtteordningen for at en teknologi kan blive mere udbredt – det må alt andet lige sige noget om rentabiliteten i projekterne.

For mig at se, har det altid været risikabelt at arbejde for mere svingende elproduktion, samtidig med hele samfundet skal elektrificeres. Solcellerne kommer ikke til at producere meget om vinteren, og der skal elbilerne jo fortsat bruge strøm for at sende medarbejderen på job.

Når Tyskland så tilmed i april 2023 slukkede de sidste atomkraftværker 15. april, ja så ser det umådeligt tåbeligt ud. For netop atomkraftværkerne kunne have været med til at levere en form for stabil elproduktion, der om natten i vinterhalvåret kunne have opladet elbiler, samtidig med disse så potentielt med den kommende støttepakke, kunne sende dele af denne strøm retur på elnettet om dagen, når ejeren ikke havde behov for kørsel.

Stigende risiko ved solcelleparker

Det er samtidig et voksende problem i Tyskland med solcellemoduler, der lider af for tidlig aldring af deres bagsider. Omkring 10 GW af landets solenergikapacitet kan være berørt, skriver pv-magazine-australia.com, hvilket svarer til op til 2 milliarder EUR i udskiftningsomkostninger. Dette påvirker ikke kun de store installationer, men også husholdningerne – som jo er på tale i forbindelse med de nye støtteeuro.

Defekte moduler kan udgøre en sikkerhedsrisiko, især i vådt vejr og er mere tilbøjelige til at forårsage brande. Tyske standardiseringsorganer arbejder på en ny sikkerhedsstandard for at identificere og klassificere disse defekter. Dog er erstatning ofte en bedre løsning end reparation, særligt da mange producenter undgår at overholde garantier.

Ifølge eksperter viser både ældre og nyere moduler lignende tegn på for tidlig aldring.

Den beskidte sandhed bag batterier?

I min optik er det vigtigt at være opmærksom på alle aspekter af energiproduktion og -lagring, ikke kun de umiddelbart synlige fordele. Og når det kommer til produktion af batterier, som spiller en stigende rolle i den globale energiinfrastruktur og altså også i forbindelse med denne nye støtteordning i Tyskland, er der flere risici og udfordringer, man bør tage i betragtning:

Miljøpåvirkning:

Udvindingen af materialer som lithium, kobalt og nikkel, der anvendes i batterier, kan have en alvorlig miljøpåvirkning. Dette inkluderer forurening af jord og vand, ødelæggelse af landskaber og biodiversitet.

Arbejdsforhold:

I nogle tilfælde udvindes materialerne under forhold, der ikke lever op til internationale arbejdsstandarder. Dette inkluderer farlige arbejdsforhold og brug af børnearbejde.

Energikrævende Produktion:

Produktionen af batterier er ofte en energiintensiv proces, hvilket potentielt øger det samlede CO2-aftryk.

Affald og Genanvendelse:

Brugte batterier udgør et affaldsproblem, hvis de ikke genanvendes ordentligt. Forkert håndtering kan føre til lækage af skadelige kemikalier i miljøet.

Sikkerhedsrisici:

Ukorrekt design eller produktion kan føre til sikkerhedsrisici såsom brand eller eksplosion. Dette gælder især for større batterianlæg.

Finansielle Risici:

Da batteriteknologi stadig er under udvikling, er der en risiko for, at investeringer i nuværende teknologi hurtigt kan blive forældede.

Personligt finder jeg det vanskeligt at finde fyldestgørende livscyklusanalyser af batterier, og i lyset af ovenstående udfordringer arbejder jeg for at hjælpe danske virksomheder med at navigere i dette komplekse energilandskab.

Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om at finde den billigste løsning, men om at identificere de mest bæredygtige og ansvarlige energiløsninger.

For at kunne træffe de bedste valg skal virksomhederne have adgang til pålidelig og nuanceret information. Det er netop, hvad du får, når du indgår et samarbejde med mig. Jeg ser det som en mission at sikre danske arbejdspladser og at fremme en ansvarlig brug af energiressourcer.

Kommentarer fra MPS-SOLUTIONS:

Der er altså brug for ibundsgående informationsafdækninger for energi-forbrugende virksomheder, der overvejer at investere i solenergi. Jeg fokuserer på at sikre jer en balanceret energiportefølje. Det betyder, at jeg ikke kun kigger på fordelene ved vedvarende energikilder som sol og vind, men også de potentielle risici og omkostninger forbundet med dem.

Investering i solenergi er en kompliceret beslutning selv med statsstøtte, der kræver dybdegående forståelse af både det lokale og det globale energimarked. For at opnå de bedste betingelser og priser, og samtidigt minimere risici, er det afgørende med et velinformeret valg.

Det er netop her, MPS-SOLUTIONS kommer ind i billedet.

Lad os sammen gennemgå ikke kun de markedsføringsmæssige men også finansielle aspekter, så I kan træffe en velovervejet beslutning. For hey, hvem vil ikke gerne undgå at sidde på en tikkende bombe på 10 GW?

Vedvarende energis sande omkostning i 23

Vedvarende energis sande omkostning i 23

Ved en første øjekast synes den udbredte opfattelse at være, at omkostningerne ved at opføre vedvarende energi, såsom nye vindmølleparker og solcelleparker falder. Men denne antagelse udfordres stærkt i artiklen “Time to accept that wind farm costs are not falling”, publiceret den 14. juni 2023 af Kathryn Porter, der som jeg arbejder som uafhængigt i og omkring energibranchen.

Artiklen er et vigtigt indlæg i debatten om vedvarende energi, ikke mindst fordi den beskæftiger sig med den finansielle bæredygtighed i sektoren, et emne af stor betydning for MPS-SOLUTIONS’ kunder.

Omkostningerne falder ikke på vedvarende energi

Ifølge artiklen har vindmølleproducenter oplevet stigende tab over de sidste år, grundet reducerede tilskudspriser. Dette sætter spørgsmålstegn ved holdbarheden af den aktuelle prisudvikling. Kun få projekter har i England taget deres endelige investeringsbeslutning i den seneste tilskudsrunde, kendt som AR4.

Ørsted har også advaret om, at deres Hornsea 3-projekt kunne være i fare uden yderligere regeringsindsats.

Samtidig kom nyhederne omkring Ørsteds tab i USA som følge af udfordringer omkring deres havvind, og revnerne omkring den grønne omstilling begynder at vise sig. Tilmed kan situationen forværres for Ørsted, såfremt de tilmed misser de amerikanske skattefradrag, som de øjensynligt er afhængige af, når hele det sande billede kigges igennem.

Lang levetid, kort varighed

Selvom vindmøller generelt har en lang fysisk levetid, er det sjældent, de når 25 år, før de bliver taget ud af drift. Dette indebærer, at den indledende kapitalomkostning skal indtjenes over en kortere periode, hvilket yderligere øger omkostningerne.

Ifølge vurderingsbureauet Fitch er sektorens langsigtede fundament stadig stærkt, men der er behov for at justere forholdet mellem pris og omkostning for at bevare en sund margin.

Danmark har længe været en pioner inden for vindenergi, men vi skal også forstå de økonomiske realiteter bag teknologien. Dansk økonomi er tæt knyttet til virksomheder som Vestas og Ørsted, som også har oplevet udfordringer. For eksempel faldt Vestas’ ordreindgang i 2022 sammenlignet med 2021 trods et stærkt 4. kvartal (artikel i Børsen).

Ørsted logo

Hvad betyder det for MPS-SOLUTIONS’ kunder?

Som uvildig energimægler fokuserer jeg på at give den bedst mulige rådgivning, og artiklen fra Kathryn understreger vigtigheden af at have en diversificeret energiportefølje. Fokusering udelukkende på vind- og solenergi er måske ikke den bedste strategi for at sikre stabile og omkostningseffektive energiløsninger. Der skal også tages højde for risikostyring, da priserne på grøn energi måske ikke falder som forventet.

Går man med overvejelser om at investere i vedvarende energi gennem en PPA, bør man som altid også virkelig være vågen omkring dette, da det både kan hæve priserne på selve Power Purchase Contracts men ligeledes skal man være mere opmærksomme nu på farerne omkring de ekstremt lave elpriser vi så gennem sommeren og både vind- og solens begrænsninger i forhold til at kunne producere, når virksomheden gerne vil producere. Især med fokus på at undgå greenwashing.

Strategisk Budgivning vs. Ægte Omkostningsreduktion

Jeg mener, som Kathryn Porter, at det er relevant at spørge ind til virksomhedernes budgivningsstrategier på auktioner. Lavprisbud kan skyldes en forventning om, at kontrakterne senere vil blive genforhandlet. Dette kan ses som en gratis option for udviklerne, men risikerer at underminere hele auktionssystemets troværdighed og effektivitet.

Dette kan også skabe ekstra problemer som Ørsted oplever pt i USA, da inflationen åbenbart har ædt indtjeningen ved forhøjede omkostninger – men det burde ikke komme som en overraskelse for så stort et selskab, at priser svinger – også på de råvarer de skal bruge osv. Det er ærlig talt ikke godt nok, at de ikke har prissikret egne omkostninger, før de har givet tilbud på selve projekterne.

Grøn transition til VE - vedvarende energi
Vedvarende energier og den grønne transition

Risiko for Projektudfald

Danske virksomheder og beslutningstagere skal være opmærksomme på, at stigende materiale- og finansieringsomkostninger kan bringe projekter i fare, hvilket i sidste ende kan føre til højere energipriser for forbrugerne.

Problemerne omkring dette består også i, som Kathryn Porter også er inde på, at virksomheder som Ørsted byder på projekter, mens de så gør sig voldsomt afhængige af tilskud eller skatterabatter.

De byder måske helt bevidst meget lavt, for at vinde ordren, men står så med kattepinen, når realiteterne om inflation, stigende renter mv viser sig.

Forandring i Subsidiebehov

Den danske energisektor har også brug for at anerkende, at rollen for subsidier har ændret sig.

For to årtier siden var subsidier nødvendige for at støtte umodne teknologier, men med dagens energimarked er der en voksende erkendelse af, at der altid vil være behov for en eller anden form for statsstøtte.

I en dansk kontekst kunne dette eksempelvis være, at kun få ud af mange havvindmølleprojekter når til final investment decision (FID), hvilket ville være en alvorlig hindring for Danmarks grønne omstilling.

Det Komplekse Billede

MPS-SOLUTIONS opfordrer til en balanceret tilgang. Som en uvildig energimægler med fokus på et diversificeret energimarked, ser vi behovet for at overveje ikke kun vind- og solenergi men også andre energiformer for at sikre en robust og bæredygtig energiforsyning.

Her er det meget nærliggende at kigge i retning af atomkraft, da denne teknologi altså ikke har en stor udledning af de drivhusgasser, vi gerne meget snart skal nedbringe markant.

Få tjekket regningerne
Husk alle omkostninger, når der kigges vedvarende energier og alle andre former for den sags skyld

Afsluttende bemærkninger

I sidste ende handler det om at finde den rette balance mellem at fremme vedvarende energiprojekter, nedskalere forbruget og sikre økonomisk bæredygtighed for både virksomheder og forbrugere i Danmark og Europa efter min mening. For flytter forbruget til Asien, der ofte bygger kulkraftværker stadig, vinder klimaet ikke.

En uvildig energimægler som MPS-SOLUTIONS kan hjælpe danske virksomheder med at navigere i dette komplekse landskab, sikre fair energipriser og vilkår, og i sidste ende styrke Danmarks position som en grøn energination.

Man kan sige, at der er en vis form for “grøn tunnelvision”, hvor den brede opfattelse er, at omkostningerne uundgåeligt falder. Denne artikel giver en vigtig påmindelse om, at det er vigtigt med en nuanceret tilgang til investering i vedvarende energi, hvor også andre energiformer som f.eks. atomkraft bør overvejes som en del af en balanceret energimix.

Så selvom vindmøller og solceller vil fortsætte med at spille en vigtig rolle i Danmarks energilandskab, er det essentielt, at vi ser på de økonomiske faktorer og risici, der er knyttet til disse investeringer. Det er netop den form for holistisk overblik, jeg arbejder på at tilbyde hos MPS-SOLUTIONS.

Et skævt indslag på falderebet?

Undersøgelser viser, at en vindmølle i gennemsnit skal dreje i omkring 5-7 måneder for at generere den samme mængde energi, som det kræver at producere den.

Det er vigtigt at tage hele energi-livscyklussen i betragtning, når vi taler om bæredygtighed.

Og derudover bliver det mere og mere relevant i forbindelse med vedvarende energier som sol og vind, at se på de problemer der opstår omkring elnet og de ekstremt negative elpriser, der får den reelle værdi af fx solceller til at falde også.

Ørsted nedskriver for milliarder – 24% fald

Ørsted nedskriver for milliarder – 24% fald

Ørsted nedskriver for milliarder i USA ovenpå høje inflationsomkostninger, stigende renter, forsinkelser og “projektspicifikke omkostninger” fra havvind-projekter. Det tegner skidt for aktier på den grønne gren (skriver bl.a. TV2).

Ørsteds aktie er fra 1. august 2023 til 1. september 2023 faldet med omkring 24%, hvilket ikke blot er skidt for aktionærerne, men også os alle i Danmark, da den danske stat fortsat er den suverænt største investor med en ejerandel på 50,1%.

Dermed taber Danmark omkring 55 milliarder på den sidste måned som følge af Orsted-aktienedturen.

Ikke kun Ørsted rammes

Ørsted er en energi-kæmpe på det danske marked, trods de har rigtig meget aktivitet udenfor landet også. Men fx Andel har store aktieposter i Ørsted og har ridt på en bølge af gode resultater de sidste mange år, hvilket dog ser ud til at kunne få en ende med de store nedskrivninger.

Andel er ikke det eneste energiselskab, der i Danmark er medejer af den statsejede koncern, og det er bekymrende, da vi hermed netop får drøje hug til producenter pludseligt.

I 2022 tabte forbrugerne stort, og nu producenter. Samtidig strømmer det fortsat ind med profit hos de spekulative trading huse, der blot flytter energi rundt omkring. Disse bidrager ikke med penge til elnet eller andet offentlige nødvendigheder, og elmarkedet og gasmarkedet malkes altså fortsat. En tikkende bombe under vores samfund efter min mening.

Og det udover at staten altså i august 2023 har tabt halvdelen af de 55 milliarder de 24% i tab har resulteret i indtil videre.

Ørsted aktiekurs gennem august 2023
Drøje hug til aktien og den danske stat i august 2023

Vindenergi-branchen under pres

Vindenergien er altså under pres fra flere sider nu, hvor også udskydningen af energiøerne betyder længere udsigt til mere havvind-kapacitet, mens nedskrivningen hos Ørsted – det der tidligere hed DONG Energy, som stod for Dansk Olie & Naturgas A/S også sender rystelser gennem vindbranchen.

Det hjælper ikke på sagen, at “hc Ørsted selskabet” tilmed er dybt afhængige af skatterabat i USA mht deres investeringer i havvind “over there”, og kan en forretning ikke løbe rundt uden store statstilskud, er der noget at sætte spørgsmålstegn ved.

En verden “that runs entirely on green energy” virker mere og mere som et utopia. Der er simpelthen brug for atomkraft i debatten, og samtidig bør man som forbrugende virksomhed være opmærksomme på de stigende risici, selvom det er svært at forholde sig til, mens vi har relativt lave elpriser efter en sommer med rekordlave elpriser time for time.

Spørgsmålet er, om staten reelt er for meget bundet op på de ejerandele, vi alle ejer i Ørsted, og dette måske skygger for investering i atomenergi – noget tyder på, at befolkningen i hvert fald har ændret holdning. Måske Klima- og Energiministeren skulle overveje at løfte blikket også.

Frasalg fra statens beholdning?

Det har tidligere være luftet, blandt andet fra Venstre, at man burde overveje at sælge ejerandele fra den danske stats beholdning. I 2022 så det ud til at være en dårlig overvejelse, men nu må det alt andet lige være et andet spørgsmål.

Det er dog ikke ensbetydende med vi skal kaste hele aktieselskabet på hovedet ud af døren, for staten skal tænke langsigtet – det kunne dog være belejligt at genvurdere, om selskabet virkelig udelukkende skal arbejde på mål om vind, sol, biomasse og energilagring – måske kunne man som stat også kigge på atomkraft i forbindelse med den store aktiepost i Ørsted.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem ejer Ørsted i dag?

Den danske stat ejer 50,1% af Ørsted og er altså den langt største ejer.
Derudover ejer det danske andelsselskab Andel 5%, mens også andre mindre danske energiselskaber har ejerandele.

Ørsted aktiens ejere pr 31. december
Ejere af Ørsted-aktier pr. 31. december 2022 (Se opdaterede ejerandele her)

Er SEAS og Ørsted det samme?

Nej. Ørsted er et selvstændigt energiselskab, hvoraf 5% dog ejes af det andelsejede Andel A.M.B.A. som SEAS / SEAS-NVE har skiftet navn til.

Hvad arbejder Ørsted med?

Det er energiselskab, der arbejder for en verden, der udelukkende kører på grøn energi.
De skriver på hjemmesiden, at de altså arbejder med vind, sol, brint, biomasse og energilagringsteknologier.

Varmepumpetilskud: Guide puljer 2023-24

Varmepumpetilskud: Guide puljer 2023-24

Varmepumpe-guide fra MPS-SOLUTIONS til erhvervslivet. Få indsigt i fordele, ulemper og danske tilskudsordninger til bedre energiløsninger, der kan gøre denne energieffektive løsning mere attraktiv for din virksomhed. Perfekt til virksomhedsledere, der ønsker at træffe informerede beslutninger om deres energistrategi.

MPS-SOLUTIONS har over 20 års erfaring inden for energihandel, risikostyring og indkøb, og denne ekspertise sættes i spil, når det kommer til at vejlede virksomheder i komplekse energispørgsmål.

Varmepumpepuljen er en af de ressourcer, der fortjener særskilt opmærksomhed, idet den repræsenterer et vigtigt skridt mod mere bæredygtige energiløsninger for privatkunder, mens der af og til også er tilskudspuljer til erhverv.

Men hvad er de faktiske fordele og ulemper ved at benytte varmepumper i boliger? Og hvordan kan virksomheder drage nytte af denne teknologi? Denne guide går i dybden med disse spørgsmål og skitserer, hvordan statslige tilskud kan gøre overgangen lettere.

Fordele og Ulemper ved Varmepumper i Boliger

Varmepumper er blevet hyldet som en miljøvenlig energiløsning, der også på lang sigt kan spare boligejere for betydelige udgifter, specielt når der indregnes tilskud fra varmepumpepuljen. Den teknologiske udvikling inden for varmepumper har gjort det muligt at opnå mere effektiv opvarmning og nedkøling, ofte med en Coefficient Of Performance (COP) et godt stykke over 3.

Dette betyder i praksis, at for hver enkelt enhed elektricitet, varmepumpen bruger, leverer den tre enheder varme.

Men hvad betyder det for boligejeren?

Jo, først og fremmest skal det bemærkes, at en veludført installation kan resultere i en betydelig reduktion af den månedlige varmeregning. Samtidig reduceres afhængigheden af fossile brændstoffer, hvilket ikke bare er godt for pengepungen, men også for planeten.

Dog kommer disse fordele med en række udfordringer. Den største hindring er ofte den indledende investering, som kan være betydelig, afhængig af boligens størrelse og den specifikke varmepumpeløsning.

Derudover er installationen en kompliceret proces, der kræver faglig ekspertise.

Det er også værd at nævne, at selvom varmepumper er blevet mere støjsvage, kan de i nogle tilfælde generere en hvis mængde støj, som naboer eller husstandens medlemmer kan finde forstyrrende. Selv har jeg en kæreste, der indimellem kan høre vores luft-luft-varmepumpes udedel gennem murværk.

Selv er jeg her “forskånet” med lidt nedsat hørelse, hvorfor jeg ikke er så generet om natten.

FordeleUlemper
Miljøvenlig energiløsningHøj initial investering (muligheder i varmepumpepuljer)
Lavere driftsomkostningerKræver plads til installation
Mindre afhængighed af fossile brændstofferTeknisk know-how nødvendig qua kompliceret installation
Energi- og omkostningseffektivitet (måske)Eventuelle støjgener
Kan opvarme og nedkøleStrømafhængig (kan være en ulempe i strømafbrydelser)
Lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostningerKræver jævnlig vedligeholdelse
Reduceret CO2-udledning
Varmepumper vinder frem

Muligheder for Virksomheder med Erhvervspuljen

Mens der ofte er muligheder for private mht tilskudspuljer (for erhverv er der fx Erhvervspuljen), kan virksomheder i nogen grad også drage nytte af varmepumpeteknologien. Fra opvarmning og nedkøling af kontorlokaler til industrielle applikationer som procesvarme – mulighederne er mange.

Men hvad er det egentlig, virksomheder får ud af en sådan investering?

Først og fremmest bør I overveje energisyn inden investeringer – men I kan opnå besparelser i driftsomkostninger over tid med smartere varmeløsninger. Efter den indledende investering, der kan være høj, er drift og vedligeholdelse af varmepumper typisk lavere end traditionelle opvarmningsmetoder. For virksomheder, der allerede arbejder med at reducere deres CO2-aftryk, er det også en oplagt mulighed for at tage konkrete skridt i denne retning.

Det er dog yderst vigtigt her at holde fokus på energipriserne og indkøbsaftalerne på strømmen, da ingen vist tør spå om de fremtidige energipriser mere end højest nødvendigt. Måske vi i fremtiden kan ende i et scenarie, hvor elpriserne stikker af, mens olie og gas er lavt prissat, når / hvis så meget forbrug kommer væk derfra og over på el?

Det er altså en kompleks beslutningsproces at vælge den rette varmepumpeløsning.

Dette inkluderer både valg af teknologi, dimensionering, samt hvordan det hele skal finansieres. Her stiller jeg gerne op og arbejder sammen med jer om at træffe valgene – hvor MPS-SOLUTIONS kan gøre en forskel med at belyse markedsvilkår og muligheder. Med en dybdegående analyse af jeres virksomheds specifikke behov og en vurdering af de økonomiske og miljømæssige fordele og ulemper, kan MPS-SOLUTIONS tilbyde skræddersyede rådgivningsforløb.

Varmepumpetilskud med Statslige ordninger i 2023-24

I Danmark findes der flere statslige tilskudsordninger designet til at stimulere investeringer i varmepumper.

For private boligejere er der “Varmepumpepuljen“, der tilbyder tilskud til energirenoveringer, inklusive varmepumper.

For virksomheder kan “Erhvervspuljen“, der udover tilskud til udskiftning af varmekilde også yder tilskud til údskiftning af ældre lysstofrør til LED-belysning.

Disse tilbud varierer i deres omfang, men fælles er, at de søger at gøre den indledende investering mere overkommelig.

Tilskudsordningerne ændrer sig løbende og kan være afhængige af politiske beslutninger. MPS-SOLUTIONS holder sig opdateret om de seneste ændringer og kan hjælpe virksomheder med at navigere i dette komplekse landskab.

Hver ordning har sine egne krav og papirarbejde, og det kan være en udfordrende proces at finde rundt i. Ved at søge rådgivning hos mig sparer I både tid og ressourcer, og sikrer at I får det maksimale ud af de tilgængelige tilskud.

Få mit blik på jeres nuværende energi-aftaler

Book gratis intromøde

Hold fokus hele vejen igennem omstillingen

Varmepumper tilbyder en række fordele for både private og erhverv, men det er vigtigt at have et balanceret syn på energimarkedet – at holde fokus på nedbringelse af energiforbrug og udledning af drivhusgas.

Det er nemlig lige så vigtigt at overveje andre energiformer og teknologier, da en ensidig fokusering på varmepumper ikke vil være tilstrækkelig for at imødekomme fremtidens energibehov på en bæredygtig måde.

MPS-SOLUTIONS tilbyder uvildig rådgivning baseret på års erfaring og indsigt, for at sikre at du træffer de rigtige beslutninger i denne komplicerede proces. Hvor jeg spiller ind med viden og indsigt om energimarkederne og sikrer I træffer beslutningerne på bedre oplyst grundlag.

Vær yderligere opmærksom på tilskud i forbindelse med udfasning af lysstofrør, hvor der løbende indføres forbud, og der i skrivende øjeblik findes tilskudsordning hertil.

Ladestandere erhverv – Hvad I skal overveje til 2024?

Ladestandere erhverv – Hvad I skal overveje til 2024?

Ladestandere erhverv er efterhånden blevet noget, mange virksomheder har fået opsat i forbindelse med udbredelsen af elbiler i den danske bilpark. Forskellen på forskellige aftaler vedr. ladestander til virksomheder svinger dog en del. Her får du mit take på, hvad I bør overveje, før I laver investeringen.

Ladestandere erhverv – leje eller eje

Ladestander til elbil erhverv spredes hurtigt, og de fleste elselskaber tilbyder flere former for aftaler, hvor I enten kan købe eller leje ladestanderene både til erhverv og boligforeninger eller andre virksomheder.

Elbiler (EV’s) vinder mere og mere frem på det danske marked, og med det følger behovet for ladestandere. For virksomheder er der forskellige måder at anskaffe ladestandere på: leje, lease eller eje og hvert valg har sine fordele og ulemper.

I takt med at vi bevæger os væk fra fossile brændsler og hen imod en mere elektrificeret fremtid, vokser antallet af elbiler på vejene. Med denne overgang bliver ladestandere en integreret del af vores dagligdag og infrastruktur og det er det også allerede hos mange virksomheder, hvor der hastigt opstilles ladestandere.

Typer af Ladestandere

 • Type 1-ladestanderen er mest udbredt i Nordamerika og visse asiatiske markeder. Den anvender et en-faset system med en opladningskapacitet på omkring 3,7 kW. Mens det kan betragtes som en langsommere løsning, er den stadig i brug og ganske funktionel for mange hverdagsbehov.
 • Type 2-ladestanderen er mere almindelig i Europa, og især i Danmark. Med mulighed for både en- og trefaset opladning, kan denne type levere op til 22 kW. Den er blevet standarden i EU og er kendt for sin fleksibilitet og effektivitet. Som energimægler vil jeg tilføje, at denne løsning også er i tråd med ønsket om et mere balanceret energimarked.
 • CCS-Combo, eller Combined Charging System, er en udvidelse af Type 2. Den inkluderer to ekstra stik, hvilket gør den i stand til at levere hurtigopladning med jævnstrøm. Dette kan give opladningshastigheder op til 350 kW. For virksomheder, der søger en effektiv opladningsløsning, kan dette være vejen frem.
 • CHAdeMO er en japansk standard og står for “CHArge de Move.” Det er også en hurtigopladningsteknologi, der kan levere op til 62,5 kW og er populær i både Japan og USA. Denne teknologi fremhæver vigtigheden af international samarbejde indenfor energiløsninger.
 • Industriel ladestik er designet til mere robust og højere kapacitetsopladning, ofte anvendt i industrielle miljøer og til tunge køretøjer. Disse standere kan håndtere de store energimængder, der er nødvendige for at drive erhvervskøretøjer og tungt udstyr.
 • Den almindelige stikkontakt, eller “mormorstikket,” som det kærligt er kendt, er en praktisk løsning for dem, der ønsker at oplade deres elektriske køretøj derhjemme. Med en opladningskapacitet på omkring 2,3 kW, er det ikke den hurtigste løsning, men dens tilgængelighed og brugervenlighed gør den til en foretrukken mulighed for mange.

Fordele ved Ladestandere hos jeres virksomhed

 • Belejligt: Med en stigende infrastruktur af ladestandere, bliver det nemmere at planlægge lange ture med elbilen for medarbejderne.
 • Økonomisk Effektiv: El kan være billigere end benzin, hvilket kan spare penge over tid, såfremt jeres bilpark udskiftes til at være eldreven over tid.

Ladestandere er ikke blot en teknologisk nyhed; de er en fundamental ændring i, hvordan vi tænker på transport og energi. De repræsenterer et skridt hen imod en fremtid, hvor samfundet sigter efter en renere og vedvarende energi. Men det er også vigtigt at se denne udvikling som en del af en større, mere balanceret energiløsning. Ved at kigge bredere på energimarkedet og ikke kun fokusere på vind- og solenergi, kan vi arbejde hen imod en holistisk løsning, der bidrager til at redde klimaet.

Ønsker du at være en del af denne spændende fremtid, eller er du nysgerrig efter, hvordan ladestandere passer ind i din virksomheds strategi? Lad os arbejde sammen og finde den rette vej frem.

Ladestandere erhverv udbredes med al hast
Gør jer overvejelser, før I hopper på den billigste løsning ift. ladestandere til virksomheder

Leje af Ladestander til virksomheden

Fordele:

 • Ingen opstartsomkostninger
 • Service og vedligeholdelse håndteres af udlejer
 • Fleksibilitet i forhold til at ændre aftalen

Ulemper:

 • Kontinuerlige månedlige omkostninger
 • Mindre kontrol over udstyret
 • Her sætter leverandøren ofte opladningsprisen

Lease af Ladestandere erhverv

Pros:

 • Fast månedlig betaling, der gør budgettering lettere
 • Mulighed for at købe udstyret efter leasingperioden
 • Service kan inkluderes i leasingaftalen

Cons:

 • Typisk dyrere på lang sigt
 • Kontraktlige bindinger kan være restriktive

Eje Ladestandere erhverv

Plusser:

 • Fuld kontrol over udstyret
 • Ingen løbende leje- eller leasingomkostninger.
 • Eventuel øget ejendomsværdi
 • I sætter selv opladningsprisen og kan potentielt tjene på dette

Minusser:

 • Større engangsinvesteringsomkostning
 • Vedligeholdelse og service er virksomhedens ansvar

Konklusion

Valget mellem at leje, lease eller eje en ladestander afhænger af virksomhedens behov, budget og langsigtede planer. Overvejelse af alle faktorer og eventuel samråd med en uvildig energimægler kan hjælpe med at vælge den rigtige løsning.

Sammen kan vi finde den bedste løsning, der matcher din virksomheds behov og samtidig sikrer, at vi bevæger os i retning af et mere balanceret energimarked. Det er ikke kun om vind- og solenergi – vi skal tænke i helheder for at redde klimaet. Lad mig hjælpe dig med at gøre den forskel.

Ofte Stillede Spørgsmål

Kan andre bruge min ladestander?
Ja, det er muligt at gøre ladestanderen offentlig tilgængelig, og det kan endda generere indkomst. Lovgivningen og tekniske specifikationer skal dog overholdes.

Hvor mange ampere skal der bruges til en ladestander?
Afhængig af ladestanderens kapacitet og bilernes behov, kan der kræves mellem 16 ampere (ved ét 11-kW lader og opad. Læs fx mere hos elbilviden.dk

ESG-Guide: 5 tips I skal have styr på

ESG-Guide: 5 tips I skal have styr på

ESG kan blive en god investering for virksomheder. Der er dog i min optik fare for det blot forbliver flotte ord i en bæredygtighedsrapport fremfor reelle ændringer, der kan hjælpe klimaet og samfundet omkring os.

Jeg giver her min ESG-guide til 5 af de vigtigste spørgsmål, I skal have styr på, før I kaster jer ud i det – eller som I med fordel kan overveje, hvis I allerede er i gang.

Målet med mit indspark omkring ESG (environmental social and governance) er at sætte tanker i gang, og forhåbentlig lade jer komme afsted med lidt mere klarhed over:

E.S.G. på dansk: Miljø, Samfundsansvar og Ledelse

I starten var CSR; der satte fokus på virksomhedens ansvar. Mest internt, så medarbejdere og bestyrelser mv fik indblik i virksomhedens arbejde.

ESG-guiden og arbejdet med ESG er videreudviklingen, der skal fortælle verden, hvor fantastisk en virksomhed, I arbejder hos. Her tænkes på både kommende medarbejdere, bestyrelser, investorer og ikke mindst kunder.

Faren ved ESG er dog, at det bliver flotte rapporter om alverdens fede tiltag, I som virksomhed investerer i – og som sikkert har været med god intention i starten – men som med tiden siver ud. Får mindre fokus og måske potentielt ikke giver den lovede effekt. Og det er netop det, der gerne skal sikres; at I lever op til de lovprisninger I hælder ud over jer selv.

5 tips til styrket fokus – MPS-SOLUTIONS ESG-Guide

Sortering hos Energimuseet - ESG-Guide

1 – Overvejelser før I kaster jer ud i ESG-rapportering

ESG-rapportering handler om at formidle virksomhedens præstationer inden for miljø, social ansvarlighed og ledelse. Samtidig er ESG blevet mere central i erhvervslivet, da både investorer, kunder og andre interessenter såsom medarbejdere i stigende grad forventer gennemsigtighed og ansvarlighed fra virksomheder.

Hvorfor I bør kaste jer ud i ESG-guiden?

 1. Tiltræk Investorer: Mange investorer integrerer nu ESG-faktorer i deres beslutningsprocesser. Virksomheder, der rapporterer om ESG, kan derfor få adgang til et bredere spektrum af kapital og det samme er så småt tilfældet i forbindelse med lånoptagning i banker
 2. Kunde- og medarbejderloyalitet: I en verden, hvor forbrugere og medarbejdere stiller højere krav til virksomheders ansvarlighed, kan ESG-rapportering styrke brandets omdømme. Men det kan også skade mere, end det gavner – det skal batte
 3. Risikostyring: Ved at monitorere ESG-risici kan I forudse potentielle udfordringer og imødegå dem proaktivt.
 4. Langsigtet værdiskabelse: ESG-faktorer kan påvirke virksomhedens langsigtede performance og værdiskabelse. Ved at forholde sig aktivt til disse kan virksomheden sikre sin fremtidige konkurrenceevne om både kunder, dygtige medarbejdere og ledere

Faldgruber ved ESG-rapportering

 1. Overfladisk rapportering: Der er risiko for “greenwashing”, hvor en virksomhed overdriver bæredygtighedspræstationerne
 2. Mangel på standardisering: Uden klare standarder kan rapporteringen variere betydeligt fra virksomhed til virksomhed, hvilket kan gøre det svært for interessenter at sammenligne præstationer
 3. Kompleksitet: ESG-rapportering kan være kompleks, især for store multinationale virksomheder med mange driftssteder

Hvad batter mest at fokusere på?

 1. Relevans: Fokuser på de ESG-aspekter, der er mest relevante for din virksomheds branche og drift. For en minevirksomhed vil miljøpåvirkninger være centrale, mens en software-leverandør måske kan fokusere mere på dataetik og medarbejderforhold
 2. Stakeholderengagement: Engagér dig med dine interessenter (f.eks. investorer, kunder, medarbejdere) for at forstå, hvilke ESG-emner de finder vigtige
 3. Integrer ESG i forretningsstrategien: I stedet for at betragte ESG som en isoleret indsats bør det integreres i virksomhedens overordnede strategi

ESG-Guide til prioriteringen

 1. Datakvalitet over kvantitet: Det er vigtigere at rapportere pålideligt og nøjagtigt om nogle få centrale emner end at forsøge at dække alt overfladisk
 2. Fokus på handling over retorik: ESG-rapportering bør ikke kun være en kommunikationsøvelse. Prioritér reel handling og konkrete initiativer over fine ord

I sidste ende bør ESG-rapportering være en refleksion af virksomhedens autentiske engagement i bæredygtighed og ansvarlighed. Gennemgående ærlighed, gennemsigtighed og konstant forbedring er nøglen til en effektiv ESG-strategi.

2 – Hvor skal arbejdet forankres

For at opnå det bedste resultat af arbejdet med ESG-guidens punkter er det afgørende, at det ikke blot betragtes som et isoleret projekt eller en ad hoc-opgave. ESG-guidens indhold skal integreres dybt i virksomhedens DNA. Det skal forankres på strategisk niveau og trække tråde gennem alle dele af organisationen.

 1. Topledelsens Engagement: ESG-guidens initiativer bør have stærk opbakning fra topledelsen. For viser ledelsen forpligtense overfor ESG-arbejdet, sender det signal til resten af virksomheden om prioriteterne. CEO’en og bestyrelsen bør ikke blot godkende ESG-strategien, men aktivt deltage i dens udformning og implementering samt sikre, at det opnår høj status i virksomhedens forretningsstrategi
 2. Funktionel Integration: Principperne fundet via. ESG-guide og arbejdet hermed, bør integreres i de forskellige funktionelle afdelinger som HR (for sociale og governance-aspekter) og drift (for miljømæssige overvejelser)
 3. Måling og Rapportering: For at sikre konstant forbedring skal der oprettes klare mål for ESG-initiativerne. Disse skal regelmæssigt overvåges, og resultaterne bør rapporteres både internt og eksternt – kommunikationen herom bør dog overvejes før en rapport udsendes
 4. Medarbejderengagement: Alle medarbejdere, fra top til bund, bør forstå og værdsætte virksomhedens ESG-mål. Uddannelse, workshops og kommunikationskampagner kan hjælpe med at sikre, at hele teamet er ombord. Og forskellige andre interessenter såsom kunder, leverandører og investorer kan ligeledes opfordres til at komme med input til ESG-strategien. Dette sikrer, at strategien er relevant, omfattende og opfylder både virksomhedens og samfundets behov

For virkelig at realisere værdien af arbejdet med en ESG-guide er det afgørende, at det ikke ses som et ’tillæg’ til forretningen, men snarere som en fundamental del af, hvordan virksomheden opererer. Den rette forankring sikrer, at ESG bliver en driver for innovation, risikostyring og langsigtet værdiskabelse. Og sikrer forhåbentlig, at I ikke kaster jer ud i greenwashing.

3 – Din virksomheds sociale ansvar, miljøtiltag eller ledelsesmæssige tiltag

At arbejde med ESG er ikke kun at sætte ambitiøse mål, men også at identificere de områder, hvor virksomheden umiddelbart kan gøre en forskel. Det kræver forankring på tværs af virksomheden, inddragelse af eksterne interessenter og en dyb forståelse for ESG-guidens intentioner.

For mig er det afgørende, at jeres ESG-tilgang skaber reel værdi fra starten. For eksempel, hvis din virksomhed primært producerer papirsflyvere, er det måske ikke mest relevant at fokusere på at reducere forbruget af A4-ark. I stedet kan det være mere meningsfyldt at se nærmere på kilden til jeres papir og arbejde mod en mere bæredygtig forsyningskæde.

Dataindsamling som fundament: Et tidligt fokus på dataindsamling er essentielt. Dette giver jer en øjeblikkelig indsigt i de data I nemt kan tilgå, og hvor der måske er udfordringer. Kvalitetsdata kan kraftigt optimere jeres resultater, men manglende data bør ikke være en stopklods for jeres ESG-initiativer. Selv med begrænsede data kan I implementere betydningsfulde ændringer, der understøtter et mere bæredygtigt klima.

Min pointe er klar: Tag skridtet nu. Selvom det kan friste at søge efter det perfekte datasæt, der dækker hele virksomhedens operationer, kan denne tilgang betyde, at I risikerer aldrig rigtig at komme i gang.

Det er bedre at starte et sted og bygge derfra end at vente på det ‘perfekte’ øjeblik.

ESG-Guide: Start nu
Kom over startlinien, når det drejer sig om arbejdet med en ESG Guiden.
Klimaforandringer venter desværre ikke.

4 – Opfølgning er alfa omega

Opfølgning er et afgørende element i ESG-arbejdet. Uden skarp opfølgning risikerer I at overse vigtige udviklingstendenser, mislykkedes I potentiel i at leve op til forpligtelserne, eller går glip af muligheder for yderligere forbedring. ESG-data repræsenterer ikke blot et øjebliksbillede, men snarere en dynamisk strøm af information, der kan og bør give grobund for beslutningstagning og eksekvering af forbedrende tiltag.

Hvor ofte data bør opdateres afhænger af den specifikke indikator og virksomhedens kontekst. Nogle data, såsom elforbrug eller vandforbrug, kan kræve daglige eller månedlige opdateringer, mens andre, som medarbejdertrivsel eller leverandøroversigter, måske opdateres årligt. Det vigtige er at sikre, at opdateringsfrekvensen afspejler både dataenes udsving og virksomhedens behov for oplysninger til beslutningstagning.

Implementering af forbedringer kræver også en strategisk tilgang. Når I har opdaterede data, bør resultaterne sammenlignes med tidligere målinger og med de fastsatte mål for at identificere områder med fremgang, stagnering eller tilbagegang. Disse indsigter skal derefter bruges til at tilpasse strategier, prioritere ressourcer og igangsætte initiativer, der sikrer fremskridt.

Opfølgning er mere end blot en øvelse i dataindsamling.

Det skal gerne sikre jer fortsatte forbedringer, der sikrer, at ESG guidens arbejde forbliver relevant, at I reagerer på skiftende omstændigheder og fortsætter med at skabe værdi for både virksomheden, dens interessenter og klimaet.

Opfølgning og dermed det løbende arbejde med ESG hviler på jeres dataindsamling, og derfor er det vigtigt, at I selv ejer datagrundlaget og arbejdet med dette. At interne medarbejdere, kan trække data og arbejde med disse – for det er hos jer den varige forandring skal ske.

En ekstern ESG-konsulent kan I få lavet en fin rapport med en masse beskrivelser af jeres arbejde. Men det er og bliver et øjebliksbillede. Derimod skal I hele tiden arbejde i en endnu mere bæredygtig retning netop på baggrund af jeres fund i ESG-initiativernes arbejde.

At have fuld ejerskab over egne data er derfor enorm vigtig.

Så I ikke skal vente på en konsulent, før I kan rykke. Og så det ikke forbliver fluffy ord i en ESG-rapport.

Mogens Pilgaard Sørensen, Uvildig Energimægler

5 – Kommunikation eller ej?

At kommunikere om virksomhedens ESG-initiativer er blevet en central del af moderne forretningsstrategier, der skal styrke brandværdien, opbygge tillid hos kunder og demonstrere ansvarlighed over for omverdenen. Men som med enhver kommunikationsstrategi er der både fordele og ulemper, der bør overvejes.

Fordele ved at kommunikere om ESG-arbejdet

 1. Styrket omdømme: Virksomheder, der åbent deler deres ESG-tiltag, kan opnå et forbedret omdømme
 2. Tillid blandt interessenter: Transparent kommunikation kan bygge og vedligeholde tillid hos aktionærer, kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere
 3. Tiltrækning af investeringer: Mange investorer fokuserer i stigende grad på ESG-faktorer, når de træffer investeringsbeslutninger. Ydermere er der ved at ske en bevægelse indenfor lån og kreditranking også, hvor virksomheder med stærke resultater omkring fx ESG kan få adgang til bedre lånebetingelser mv
 4. Målbarhed og ansvarlighed: Offentliggjorte rapporter skaber en baseline for fremtidige præstationer og holder virksomheden ansvarlig overfor dens målsætninger

Ulemper ved at kommunikere om ESG-initiativer

 1. Risiko for “greenwashing”: Overdrivelse eller fejlagtig repræsentation af ESG-indsats kan skade virksomhedens omdømme. Det er fx tvivlsomt, når virksomheder skriver at de får al deres strøm leveret fra en solcellepark, da solen ikke producerer meget om natten og i vinterhalvåret.
 2. Øget granskning: Offentliggjorte rapporter kan invitere til ekstern granskning og kritik. Samtidig giver det konkurrenter indsigt i arbejdet hos jeres virksomhed.
 3. Ressourcekrævende: Det kan kræve betydelige ressourcer at indsamle, analysere og præsentere ESG-data på en meningsfuld måde og at sikre data er så pålidelige som muligt
 4. Potentiel eksponering af svagheder: ESG-rapportering kan også fremhæve områder, hvor virksomheden underpræsterer

Vil I have mit bud på jeres næste træk?

Lad os stikke hovederne sammen

Energimægler Mogens Pilgaard Sørensen
Tag et kort møde med MPS-SOLUTIONS og få input til opstart af arbejde med ESG Guiden

Korrekte og verificerbare data er afgørende, før I som virksomhed bør offentliggøre ESG-rapporten. Upræcise data kan ikke kun mislede interessenter men også skade virksomhedens omdømme, hvis fejlinformationer opdages. Desuden bør I omhyggeligt vurdere, hvilke informationer der skal inkluderes i offentlige rapporter.

Selvom transparens er nøglen, kan visse data, der kan være følsomme eller misfortolkes uden kontekst, med fordel udelades for at beskytte virksomhedens interesser.

I sidste ende er det vigtigt, at en virksomheds kommunikation om ESG-arbejdet er autentisk, nøjagtig og relevant. Det kræver en balancegang mellem at være åben og bevare virksomhedens konkurrenceevne og integritet.

Yderligere ekstern information: Virksomhedsguiden er en offentligt hjemmeside, der også har en ESG Guide, ift. hvordan I kan opgøre ESG-initiativerne og arbejdet med disse, og siden er et godt værktøj til at komme i gang med arbejdet.

Hvad er en ESG-guide?

Min ESG-Guide her på siden skal gerne give en indflyvning til jeres arbejde med ESG. Om hvordan I kommer i gang, og hvad I

Hvad betyder ESG?

ESG står får “Environmental, Social og Governance.

Det er i bund og grund en arbejdsmetode til at arbejde med at udvikle virksomhedens bæredygtighed hvad både angår miljø og klimaet, virksomhedens sociale ansvar ift. medarbejdere og andre interessenter samt ledelsen af virksomheden.

Risikostyring af energi 2023: historisk tid

Risikostyring af energi 2023: historisk tid

Energi 2023 og risikostyring? Situationen omkring energi er historisk. 2022 gav rekordhøje priser, og nu ses rekordlave elpriser om eftermiddagen, når vi forbruger mindst.

Fra en yderlighed til en anden – fra Dollartegn hos producenterne til lettelse hos forbrugeren og de private husstande.

Men er det overhovedet en ønskværdig situation?

Jeg synes det ikke – for disse store sving frem og tilbage, risikerer at lukke den ene forbrugervirksomhed den ene dag, mens producenten risikerer det samme dagen efter. Selvfølgelig sat helt på spidsen.

Risikostyring og samarbejde om energi 2023 bringer os videre

I den historiske situation, energimarkederne befinder sig i ift. energi 2023, er det bedste vi kan gøre, at spørge – hvordan vi får mest ud af den læring de sidste år har bragt os. At vi lærer fra fejl og mangler, og tør rykke videre med netop dette mindset.

Besparelser hos forbrugere er utvivlsomt det grønneste vi kan begive os ud på. Hvilket Energistyrelsen gerne ser, vi fastholder. For hver MWh eller m3 vi ikke bruger spares og kan bruges på et senere tidspunkt eller af andre, der ikke kan spare i dag.

Det giver værdi for klimaet og det bringer os nærmere væredygtige forbrugende virksomheder, der ikke skal kastes frem og tilbage mellem guld og gulærter. Arbejder vi tættere sammen om fremtidens energi, tror jeg på vi kan løfte både den grønne omstilling endnu bedre og samtidig ligeledes fastholde de stærke virksomheder, vi i Danmark har opbygget gennem generationer.

Kigger man på priser for energi i Danmark, så vi toppen sidste efterår – mens priserne på det sidste har stabiliseret sig omkring nuværende niveau med lille pil op pt.

Energi prisprognose elpriser 2024-26 DK1
Prognose over elpriser for Jylland/Fyn for 2024-2026. Kilde: Nasdaq + egne omregninger
Energi prisprognose naturgaspriser 2024-26 DK1
Prognose over naturgaspriser for TTF for 2024-2026. Kilde: EEX + egne omregninger

SIKRE OG FAIR AFTALER PÅ KØB AF ENERGI 2023 OG FREM MED MIG SOM ENERGIMÆGLER

Få et uforpligtende møde

Klimastatus og -fremskrivning 2023

I min optik som energimægler og uvildig rådgiver, lægger jeg stor vægt på risikostyring af energien. For jeg håber vores danske virksomheder kan holdes kørende, så forbruget ikke flytter. Dette fordi vi i Danmark er klogere på en masse områder – blandt andet til at opfinde smartere løsninger og tænke anderledes. Være kreative.

Grafen herunder bevidner, at vi har lavere energi intensitet i forhold til, hvad vi som land producerer sammenlignet med Kina i forhold til en enhed GDP. Altså benytter vi mindre energi på at producere en enhed GDP sammenlignet med Kina.

Men det er jo ikke et mål i sig selv – målet bør konstant være at blive bedre til at udnytte energien – og til at spare på den. Vi bør ikke blot kigge ukritisk på klimafremskrivning 2023 fra Energistyrelsen, der i mine øjne tegner et forsimplet billede i deres årlige rapport omkring energi 2023.

Skræmmende temperaturændringer i vandoverfladen – El Ninõ-følger?

Ser man nogle af de mange florerende data og visualiseringer på sociale medier som fx LinkedIn, er det skræmmende, hvilken udvikling vi er vidner til i øjeblikket ift. klimadata og global afrapportering 2023. Tørken har ramt Europa, men mange spår vilde vinde, vildt vejr og varme så langt øjet rækker – klimaforandringerne er ved at løbe ud af kontrol.

El Ninõ kan forklare meget – men i mine øjne, stikker 2023 voldsomt ud i denne graf over gennemsnitlige overfladetemperaturer fra Nord-Atlanten, hvilket nærmest statistisk er umuligt at forklare – udover menneskeskabte klimaforandringer, der potentielt er ved at løbe løbsk med dertil stigende risiko for energi, råvarer og afgrøder.

Derfor er risikostyring nærmere en nødvendighed fremfor blot en forsikring.

Spørgsmålet er nærmere, om vi er for sent på den? Energi 2023 er halvvejs – med lave priser pt – men jeg spår vinterens komme byde på voldsomme udsving igen for energi i 2023.

Overfladetemperatur-anormaliteter i Nordatlanten ift. normalen. Kilde: Prof. Eliot Jacobsen
Gennemsnitlig overfladetemperatur anomalitet for Nordatlanten.
2023 (rød) sammenlignet med tidligere år (blå). Kilde: Prof. Eliot Jacobsen
Rekordlave elpriser i danmark 2023

Rekordlave elpriser i danmark 2023

Vestdanmark havde rekordlave elpriser i timerne 13-15 Pinsesøndag 2023, hvor elprisen var -97 øre/kWh – man får altså penge som elforbruger. Solenergi og lavt forbrug er blandt de faktorer, der spiller ind på elpriserne i minus. Faktisk ser vi negative priser fra klokken 10 til klokken 18 Pinsesøndag.

Læs artiklen på TV2 her, der berører ting i interviewet.

Grunden til man ligefrem kan få penge for at forbruge, er at elafgiften har været suspenderet den første halvdel af 2023 efter de rekordhøje priser og panikken vi så i elmarkedet i 2022. Det er i sandhed den favre nye verden.

Rekordlave elpriser pinsesøndag - Mogens ved solcelleanlæg
Solcelleparker sikrer rekordlave elpriser

Man får penge for at bruge el i Vestdanmark mellem 13-15 pga. afgiftsfritagelsen på el her de første seks måneder af 2023

Mogens Pilgaard Sørensen

Jeg var på TV2 News Pinsesøndag kl. 8.00 (beklager stemmen, men havde lidt feber), hvor jeg gav indsigt i elmarkedet, og hvorfor vi nu ser disse lave elpriser time for time, der faktisk er danmarksrekord lige i de timer på døgnet. Det diametral modsatte i forhold til 2022, hvor elpriserne time for time stak af.

Godt med lave elpriser, men...

Lave elpriser er selvfølgelig dejlige for dem, der har spotprisaftaler - mens man ikke får samme gevinst med faste priser.

Det er dog ikke udelukkende positive nyheder, at elpriserne nu bliver så negative.

For investeringslysten kan blive påvirket og det samme kan balanceomkostningerne i systemet - hvor vi altså har større og større udsving nu end i de historiske elpriser time for time.

Og lige præcis balanceringen af elmarkedet er en stor del af det, mange energikonger tjente styrtende på i 2022 - at markedet hele tiden skal være i ligevægt pga. sol og vind.

Rekordlave elpriser også i 2012

Jeg har nævnt det en del - fx i artiklen fra 30. april, hvor Holland fik negative priser, som de vi ser nu, hvor jeg netop nævner dette scenarie med meget lave elpriser midt på dagen, når solenergiproduktionen er størst.

Jeg beskrev også den omvendte situation i vinters, hvor der netop ikke er så høj solproduktion - noget vi jo igen vil se, når vinterhalvåret banker på. Der kommer vi til at mangle en konstant produktion - som før i tiden, hvor vi havde en masse kraftvarmeværker, der havde elproduktion som spildprodukt.

De rekordlave elpriser der er allerlavest i historikken er fra 1. juledag 2012, hvor der i 5 timer var negative elpriser på knap 150 øre/kWh - dem slår vi ikke lige nu; men jeg vil spå, at vi kan møde endnu lavere priser i løbet af sommeren. Dengang var det pga. lavt forbrug og samtidig elproduktion fra kraftvarmeværkerne - nu er det solcelleanlæg.

Kilde til priser: Nordpool

Den nye virkelighed i elmarkedet får konsekvenser

De rekordlave elpriser har allerede haft de konsekvenser, at svensk og finsk atomkraftproduktion er blevet dæmpet, fordi de simpelthen ikke vil køre til meget negative priser.

Dette gør faktisk, at der kan opleves en anelse mere slid på disse store værker, såfremt det er en tilbagevendende ting i fremtiden.

Rekordlave elpriser time for time bevirker også, at når der udfases stabil strømproduktion, kan risikoen for brownouts eller blackouts stige - fordi solen indimellem ikke vil være fremme og vinden ikke blæse. Vi er nemlig endnu ikke der, hvor vi har batterier, der kan gemme så meget strøm, der kan produceres.

Der er risiko for balanceomkostningerne vil stige - simpelthen fordi det bliver sværere at balancere et marked, der hopper fra alt for meget vedvarende produktion til meget lidt vedvarende produktion.

Ydermere er jeg ikke enig med chefkonsulent i Green Power Denmark, Kristian Rune Poulsen, der til TV2 News har udtalt, at de høje priser er fortid. For jeg mener ikke solen producerer meget om vinteren, så der er stadig store usikkerheder, når vi kommer på den anden side af sommeren, idet vi ikke kan lagre al den vedvarende el fra sol og vind.

Derimod kan de høje energipriser fra efteråret være fortid. Det er medicinen, som så småt begynder at virke. Vi skal have mere vedvarende energi ind i elsystemet.

Kristian Rune Poulsen, Green Power Denmark

Når Green Power Denmark mener vi blot skal have endnu mere vedvarende energi ind i systemet, har de ikke forstået, hvad disse negative elpriser er et billede på - nemlig at der er for meget solenergi i visse timer allerede nu. Den solcellestrøm har vi ikke til vinter, hvor der ikke spås rekordlave elpriser...

Nye konsekvenser - og nye muligheder ved de rekordlave elpriser

Den nye virkelighed i elmarkedet giver nogle nye problematikker og konsekvenser, men det åbner samtidig for muligheder. Power to X kan i hvert fald få billig strøm, hvis det snart er klar til at aftage al den overskydende vedvarende el fra sol og vind.

Der er muligheder i det for hr og fru Danmark og de danske virksomheder, der har mulighed for forbrugsfleksibilitet, hvor en virksomhed fx kan lægge energitunge processer i disse timer med rekordlave elpriser.

Elkabel til England trækker den anden vej

Vi får elkabel til England til december, og dette vil trække noget af det sjove ud af priserne igen - da strømpriserne vil blive hævet med indførslen af en sådan interconnector til et højere prisområde. Rekordlave elpriser kan måske være på sit vildeste denne sommer, hvis også PtX kommer ind med stort forbrug næste år. Men sommeren 2023 kommer næsten helt sikkert til at byde på endnu lavere priser end denne søndag.

Om man bør holde sig fra at investere i solceller, beror på individuelle beregninger - men solceller koster jo ikke meget. Man bør dog være klar over, hvad disse negative priser kan have af indflydelse på anlægget mm.

Kontakt mig for nærmere snak om jeres investeringer i grøn energi mm.

Elpriser time for time i 2023 i historiske ryk

Elpriser time for time i 2023 ændrede sig markant i maj, juni og juli sammenlignet med samme måneder tidligere år - solceller og vind gav de negative elpriser.

Solcellekapacitet skudt i vejret i 2023

Det er især mange solcelleparker og solceller hos private, der giver negative elpriser først på eftermiddagen - i maj måned især omkring pinsen, hvor vi så rekordlave elpriser time for time i 2023 på det tidspunkt af døgnet. 28. maj var eftermiddagstimerne meget lave, hvor fx elbilsejere tjente en krone på at lade bilen, hvis man ikke regnede transportomkostningerne med.

Dette dog også kun fordi elafgiften er blevet midlertidigt suspenderet de første 6 måneder af 2023 ovenpå elpriskrisen i 2022.

Det er på grafen her også tydeligt at se forskel i elprisen på Sjælland sammenlignet med Jylland/Fyn - mere om det nederst i artiklen.

Graf over elpris time for time Danmark 28. maj 2023
Elprisen time for time 28. maj 2023, øre/kWh

Elpriser time for time ændret markant

Ser man på priserne med de længere briller, er der sket et historisk dyk i eftermiddagspriserne. Timerne først på eftermiddagen giver nemlig noget lavere elpriser end historisk, omend 2022 gav en forsmag på det. Nu blot accelereret med al den solcellekapacitet, der blev stillet op i 2022 ovenpå energipriskrisen.

Solceller er en relativ billig investering, men produktionen er også ekstramt afhængig af at solen skinner, og derfor er det en meget ufleksibel produktionsform, der tilmed ikke producerer meget til vinter.

Lige nu er der dog penge at spare, såfremt man er på spotpriser og har mulighed for at ændre forbrugsmønster til at bruge strømmen, når de billige timer rammer - noget de fleste danskere fik øjnene op for igennem 2022, da priserne toppede.

Grafer over timepriser på strøm fra 2018-2023 for maj måned
Maj måneds elpriser time for time 2018-2023, øre/kWh - store ændringer i 2023, hvor eftermiddagstimerne bliver endnu lavere end i 2022. Kilde: Nordpool

Solcellekapaciteten steget med over 1 GW

Energistyrelsen er begyndt at udgive en Solcelleopgørelse, der har afløst den ældre Solcellestatistikken, og her viser styrelsens tal, at solcellekapaciteten i Danmark er udbygget med over 1 GW mellem 1. april 2022 og 1. april 2023.

For at sætte det i perspektiv, har vi nu i alt 3,2 GW kapacitet i Danmark - altså et stort spring på blot et år.

Grafer over solcellekapacitet udbygning
Udviklingen i opstillet solcellekapacitet i Danmark. Kilde: Energistyrelsen

Tydeligt billede på forskellen mellem prisområderne i Danmark

Ser man opstillede solcelleanlæg i Danmark på et kort, er det ret tydeligt, hvorfor elprisen om eftermiddagen i øjeblikket er lavere i Jylland/Fyn end på Sjælland, idet der er opstillet langt flere solcelleanlæg her sammenlignet med Sjælland.

Dog vil tiden vise, om folk begyndet at trækket stikket fra solcellerne, når elprisen bliver negativ, hvilket allerede sker nogle steder - ikke mange gider betale for at producere strøm.

Danmarkskort, der viser opstillet solcellekapacitet
Kort over solcelleanlæg i Danmark, Kilde: Plan- og landdistriktstyrelsen

Solcelleproduktion taber værdi

Elmarkedet er gået fra den ene ekstrem til den anden. De meget høje priser er aflyst af meget lave. En stor del kan tilskrives de bugnende naturgaslagre, men også solcelleproduktionen ses virkelig i priserne.
Det illustreres ved solcelleproduktions-profilen, som ses her. At den er negativ betyder altså, at solcellerne producerer mest i billige timer ift. gennemsnittet.

Solprofil - hvad man får for solcellestrømmen sammenlignet med gennemsnitspris på el

Dette ses også tydeligt i spotpriserne, der ofte er meget lave først på eftermiddagen, hvor der er mest solcelleproduktion - og vi er ikke engang nået til sommer endnu.

PtX - forsinket...

PtX-produktion er noget forsinket rundt omkring i forhold til planer, og jeg hører i øresneglen, at man ikke ligefrem just forventer de ramper op, som tiltænkt.
Dette er også en af forklaringerne på de meget lave priser, da der blev opstillet rigtig meget kapacitet fra især solceller sidste år, mens forbruget fra PtX altså endnu lader vente på sig.

Udsving i elpriser stiger gennem 2023

Udsving i elpriser stiger gennem 2023

Udsving i elpriser time for time stiger, og selvom foråret først rigtig er kommet i gang, bliver udsvingene større vil jeg spå.

Elprisen time for time er meget påvirket af den store solcellekapacitet, der blev opstillet i 2022, som var en relativ nem og hurtig løsning på energiprisernes rasen. Og da solceller falder ind under kategorien vedvarende energi, har investeringerne også haft en indvirkning på klima- og ESG-regnskaberne hos virksomheder med en sådan investering.

Elpriserne i Nederlandene (Holland) viser sommerens fremtid

Gennem april har elprisen i Holland vist en stærk tendens til rigtig lave priser først på eftermiddagen. Solcelleparker og mangel på kabelkapacitet ud af landet er skyld i, at der ikke kan afsættes nok strøm de timer, hvor der er mest solenergi, og især på dage med blæst over land ses rigtig lave elpriser.

En diametral situation i forhold til sidste år, hvor krigen i Ukraine fik spotpriserne til at springe opad i takt med mindre adgang til den russiske naturgas. Også mht. netop naturgassen, er situationen i øjeblikket markant anderledes; lagre bugner over det meste af Europa, og der er ikke længere udsigt til knaphed.

Udsving i elpriser time for time 30. april 2023

Udsving i elpriser i flere lande 30. april 2023
Elpriser udvikling graf 30. april 2023 – Holland, Jylland (DK1), Tyskland, Sydnorge (NO2), Sjælland (DK2) og England. Kilde: Nord Pool

Spændende at følge de hollandske elpriser pt

Grafen viser tydeligt de negative elpriser i Holland de første timer ud på eftermiddagen, mens også de danske og tyske elpriser de timer danser omkring 0-punktet og er i negativ territorie.

Og vi skriver altså “kun” 30. april – solcelleproduktionen vil stige indtil midt-sommer, så der kommer endnu mere produktion fra solcellerne de kommende måneder. Det er svært at forestille sig en sommer, hvor der ikke kommer congestion på solceller – altså hvor der er så meget produktion at der dannes en form for virtuel kø, og her kan producenterne få brug for simpelthen at afkoble visse parker fra nettet.

Elnet har indflydelse på prisen

Grunden til risiko for at solcelleparker må frakobles nettet, skal ses i det lys, at elnettene konstant skal være i ligevægt for at holde en konstant spænding. Alternativet er udfald eller decideret nedbrud i nettene, idet både for lav men også for høj spænding er skadeligt for nettet og tilkoblingerne på nettet.

Hos Symbion benytter vi Mogens som energimægler og er glade for samarbejdet!

RASMUS JØRGENSEN, Innovation Manager, Symbion A/S

Derfor er der forskel på elpriserne i Danmark og Sydnorge

Vender vi blikket mod nord, og kigger på Sydnorges elpriser i grafen, ses at elpriserne i NO2 er afkoblet de øvrige prisområder, og der ses elpriser noget over 0-punktet. De norske elpriser holdes oppe af kablet til England og altså Englands elpriser gennem døgnet.

Her kan Danmark jo kun kigge mod vinter, hvor kablet fra Jylland til England efter planen vil tages i brug.

England har i øjeblikket markante substituering af elpriserne, hvor private fx får massive tilskud fra staten. Noget, der betyder, at Norge indirekte er med til at støtte de engelske elforbrugere og den engelske konkurrenceevne – som igen ikke har samme incitamenter til energibesparelser som vi har set i Danmark, da størstedelen af elprisen betales centralt.

Norge har selv støtteordninger i øjeblikket, men det har Danmark ikke i samme omfang.

Så hvordan politikere i Danmark vil forklare den danske befolkning, at elprisen stiger til vinter, mens vi hjælper de engelske elforbrugere til endnu lavere elpriser, mens de tilmed får en stor del af regningen betalt fra regeringen, ja det mangler jeg fortsat svar på.

Udsving i elpriserne er i hvert fald sikret. Fra nu af og fremad – mere og mere – vildere og vildere.

Sur smiley i elpriserne 2023-24

Sur smiley i elpriserne? Trods elpriserne falder voldsomt i første kvartal sammenlignet med tidligere, anes uhensigtsmæssigheder i horisonten. Første kvartal elpriser 2023 endte med gennemsnit som følger:

Elpris DK1 første kvartal 2023 (Jylland/Fyn) = 81,77 øre/kWh

Samme kvartal 2022 = 115,79 øre/kWh

Samme kvartal 2021 = 35,36 øre/kWh

Elpris DK2 første kvartal 2023 (Sjælland) = 71,76 øre/kWh

Samme kvartal 2022 = 109,07 øre/kWh

Samme kvartal 2021 = 37,70 øre/kWh

Prisområder bytter plads

Et interessant skifte i de danske elpriser, ses gennem de seneste år. Nemlig at DK1 går fra at være billigere generelt sammenlignet med DK2. De sidste par år har Jylland og Fyn nemlig haft højere priser end Sjælland og øerne – og dette er noget, jeg ikke tror skifter igen.

DK2 er fortsat forbundet med vore svenske naboer, der heldigvis har holdt liv i atomkraftværker – noget Sjælland altså får stor udnyttelse af sammenlignet med Jylland og Fyn. Her er vi nemlig mere linket op til Holland, Tyskland og Norge. Men netop Norge er kablet sammen med England, da elkablet mellem de to lande gik i luften i efteråret 2021.

Flere kvaler – elforbrugerne de eneste, der betaler

Jylland og Fyn kigger tilmed ind i, at vi får Viking Link i drift fra slut 2023. Elkabel der forbinder Jylland og England. Og da England generelt har højere elpriser og er bundet voldsomt op på gas, kan vi kun se ind i prisstigninger. Meget af det er i markedspriserne allerede, men Norge havde ikke spået korrekt omkring effekten af kablet, før oktober 2021 og der er risiko for vi i Danmark også undervurderer styrken af kablet.

Sur smiley fra især solcelleparker

Zoomer vi lidt ud og ser på elpriserne fremad over et år, træder et tydeligt billede frem – at elprisen vil være dyrest om vinteren og billigst i sommermånederne. Noget man som investor eller virksomhed bør være yderst opmærksom på, såfremt man overvejer investering i solceller. Smiley-ordning for virksomheder kunne her med fordel udbredes til elpriserne.

For det er blevet dyrere at opstille solceller, og prismæssigt falder værdien af fremtidige opsatte solcelleparker også. Netop pga. det tydelige billede af en sur smiley i elpriserne:

Højere priser i vinterhalvåret i elpriserne - en sur smiley
Smiley i elpriserne – den er sur og betyder højere omkostninger i vinterhalvåret. Kilde: EEX

PtX også klar til at presse elprisen op

Sammen med elkablet til England står PtX-projekter også på spring for at snappe den “overskydende” vedvarende energi fra sol og vind – tilmed er disse projekter fritaget fra centrale klimakrav. Dette vil lægge yderligere pres på elpriserne i Jylland/Fyn og altså bidrage til den sure smiley.

Den sure smiley betyder således dyrere priser i vinterhalvåret og lavere priser i sommermånederne. Men netop sommerhalvåret er lavforbrugsperiode sammenlignet med vinteren – så konsekvenserne har vi endnu ikke set.

Så ikke nok med samtlige jyske kommuner er plastret ind i vedvarende energi fra sol og vind – vi kommer tilmed til at se højere priser relativt set end antaget. Måske er mange uenige med mig – men tiden er klogest. Da vi fik kabel til Holland i 2019, er min holdning, at dette kunne ses i elpriserne, mens jeg således også tror vi kommer til at se påvirkning fra både PtX og Viking Link påvirke strømprisen.

Termonet Danmark – del af fremtidens løsninger

Termonet Danmark – del af fremtidens løsninger

Et termonet er et distributionsnet, der benytter jordens varme til at holde en nærmest konstant temperatur i systemet, mens det bæres fra og til matrikler koblet på det lokale termonet.

Kombinationen af jordvarmepumper, varmepumper og køling, vil altså dermed udnytte jordens termiske energi til forsyning af både varme, varmt brugsvand og fx køling om sommeren.

Særlig attraktiv i områder med naturgas

Termonet varme vinder frem i mindre samfund, hvor fjernvarme ligger for langt væk. Der vil simpelthen være for store omkostninger ved at trække fjernvarmerør mm til disse områder, der således bliver afskåret fra de fællesskaber fjernvarmeselskaber tilbyder. Det er dog ikke ensbetydende med, at man udelukkende bør se på individuelle varmepumper som fremtidens varmekilder.

Individuelle løsninger kan være en nødvendighed i lavt befolkede områder, mens det i tættere bebyggede områder / landsbyer kan være en fordel at starte fx et termonet, hvor jordens termiske energi kan udnyttes og altså skabe varmen til matriklerne, der indgår i termonettet.

Såfremt de individuelle løsninger holdes nede, er der samtidig sandsynlighed for mindre stigninger i omkostningerne til udbygning af elnettet. For hver eneste separate varmepumpe kræver mere energi, end de fleste elnet på små villaveje er dimensioneret til – især såfremt vi tænker elbiler, opladning heraf og “internet of things” med i beregningerne.

Termonet Sorring (8641) på vej

MPS-SOLUTIONS støtter opstarten og undersøgelserne ift. muligheder for et varme-net på toppen af Danmark – nemlig i den lille højtbeliggende landsby nær Silkeborg – der dog er så langt væk derfra, at fjernvarme ikke er en mulighed. Byen har naturgas i øjeblikket, men omstillingen til individuelle varmepumper er så småt i gang rundt om i byen.

Termonet Sorring er lokal ny varme i landsbyen på toppen
Termonet Sorring arbejder på at skaffe viden om, og muligvis etablere et nyt varme-system i landsbyen Sorring midt i Jylland – se termonet-sorring.dk

Jeg bor selv i Sorring, så det er selvfølgelig også med private øjne, at jeg har engageret mig i undersøgelserne omkring ny varmekilde. Men derudover virker det som en del af fremtidens løsninger, da elnettet allerede har vist tegn på at være presset gennem de seneste år. Og det står ikke ligefor at samtlige elnet helt ud til de enkelte matrikler landet over skal opdimensioneres sådan lige om hjørnet.

Inspirationsmateriale

Termonet Danmark giver megen info, og er bestemt et besøg værd lige her.

Termonet Silkeborg er lavet af Silkeborg Fjernvarme som et demonstationsprojekt støttet af Region Midtjyllands FjernvarmeVækst – læs mere og se der mere om termonet pris, fordele og ulemper mm.

Gate 21 har lavet en fin håndbog – her.

FAQ om termonet

Hvad er Termonet??

Kort fortalt et distributionsnet, der transporterer varme til og fra matrilker indgående i nettet. Den termiske energi hentes og lagres i underjordiske ledningsrør – oftest uisolerede plastrør, der således udnytter jordens egen termiske energi til varmeindvindingen.

Kombineret med varmepumper leveres så varme, varmt brugsvand og potentielt køling en varm sommerdag.
_

Hvordan opstår varmen?

Varmen til et termonet hentes op fra vandrette rørledninger eller fra lodrette boringer, der typisk er mellem 100-300 meter nede i jorden.

_

Hvad koster vertikal jordvarme?

Vertikal jordvarme, såfremt man som enkelt husstand vil investere heri, vil typisk ligge mellem 2-300.000,- Men med inflationen pt, er det vanskeligt helt præcist at opgøre det. Dog ser jeg det som en stor fordel med et fælles net, da anlægsomkostningerne, faste administrationsomkostninger mm således deles på flere matrikler.

_

Hvad koster en jordvarmepumpe?

Selve jordvarmepumpen svinger meget i pris, men fås til under 100.000,- Det er dog eksklusiv installationen, gravearbejdet i haven etc. så det er værd at undersøge prisen for hele anlægget, når det er helt klart til at blive tilsluttet, såfremt man ønsker at gå i gang med en individuel løsning.

_

Green Power Denmark – 100% energiselskabers talerør

Green Power Denmark – 100% energiselskabers talerør

Green Power Denmark er Danmarks organisation og politiske talerør for producenter, distributører, handlere og forædlere af den grønne strøm, skriver de selv på deres hjemmeside.

Før i tiden hed det Dansk Energi og er altså en sammenslutning af alt fra store virksomheder og større organisationer i energiindustrien, til små og store ejere og opstillere af energiteknologi eller energiproduktion samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien.

Talerør for producenterne

Det kommer ikke som en overraskelse at den første fordel ved at være medlem af Green Power Denmark er, at det er det politiske talerør for disse interessenter og nok især i forhold til energiproducenter og energiselskaberne i Danmark. Det er lidt spøjst, at de har valgt at kalde det “Green Power Denmark”, da det jo for lægmand lyder meget fornuftigt, men under overfladen er det en organisation, der kæmper mest på producenternes side. Og især fx for vindmølleejere og opstillere af anden “fornybar energi”.

Ejere af sol- og vindproduktion er typiske medlemmer hos Green Power Denmark
Elsystemet kan blive presset i en kold vinter – guf for energiselskabers lobby – Green Power Denmark

For netop det med at forædle den grønne strøm, virker ret hypotetisk i den energikrise, vi befinder os midt i. For hele Danmark, altså danske virksomheder og husstande, har betalt i dyre domme årene igennem i form af PSO-afgifter til at få opstillet al den “vedvarende energi”, men når krisen så kradser og Putin trækker gas-kortet, væltede huset ret meget for Danmark. Ja og landene omkring os for den sags skyld.

For vind, sol og måne kan ikke dække vores energiforbrug, og endnu værre er det, når vinden holder en fridag eller solen leger bag lukkede skydække. Så skal der anden produktion til, og i situationen omkring august og september 2022, var det tilmed så grelt, at der blev kørt elproduktion via oliekraftværket i Karlshamn og Tyskland øjensynligt pønsede på at leje et helt skib med et oliekraftværk på.

Vi er i samme båd som mange andre lande

Det er tydeligt, at Kristian Jensen, der er ny adm. direktør i GPD taler producenternes sag. Og allermest ejerne af vedvarende energi, idet indtjeningen her har været abnorm i 2022 med energikrisen i kølvandet på krigen i Ukraine. Dette ses også tydeligt ud fra deres “produktionen lige nu”, hvor der kun er sol og vind repræsenteret. Selvom der er mange andre interessenter som medlemmer.

Green Power Denmarks overblik over energiproduktionen lige nu, der kun indeholder sol og vind
Green Power Denmark har en side med “Produktion lige nu”
(Se den aktuelle produktion af sol- og vindenergi i Danmark)

Det er også ret tydeligt, at organisationen udelukkende varetager interesser på producenternes side, da de når spørgsmålene kommer til de stigende elpriser ikke rigtig nævner kablerne til udlandet, som de har været med til at lave hård lobby-arbejde i “Dansk Energi”-regi, før navnet blev lavet om, så hr og fru Danmark måske synes det lyder finere.

Men netop elkabler til Tyskland, Holland og England (fra december 2023) er en stor del af kagen hos producenterne, og grunden til danskerne sad i en historisk elkrise, hvor vi er helt i samme båd som Tyskland og andre kontinentaleuropæiske lande. Med elkablerne, har vi nemlig stort set elpriser identiske med de tyske elpriser. At Green Power Denmark gang på gang undviger at nævne elkablerne som fordyrende for det danske samfund, hænger sikkert sammen med, at de udøver lobbyarbejde nu for at få lov at opstille endnu mere vind- og solenergi, så landet kan fortsætte med at være afhængig af naturgas, hvilket så igen kan være prissættende for også den opstillede “vedvarende energi” i Green Power Denmark-regi.

Vi mangler simpelthen noget stabil elproduktion – og med Tysklands lukning af de sidste kernekraftværker, står det endnu værre til, hvis temperaturerne siger polar-frost om vinteren.

Bestyrelse af næsten kun energikæmper

Det er ikke nogen overraskelse, at energiselskaberne har de helt høje herrer siddende i bestyrelsen af Green Power Denmark – og der snakker vi øverste led overhovedet fra elselskaber fx.

30 mænd og 5 kvinder er det blevet til, så ikke megen ligestilling i bestyrelsen der, men det er måske også mere vigtigt, at det er de helt rigtige fra de forskellige selskaber, der sidder med ved højbordet (sep’22).

Green Power Denmark arbejder for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm og målet er at gå forrest og tage ansvar for, at den grønne omstilling lykkes. Kristian Jensen negligerede dog på P1 13. september ’22 muligheden for kernekraft som en del af løsningen fremad, trods den verserende energikrise, der truer mange virksomheders eksistens. GPD arbejder udelukkende for elektrificering og det de tænker er grøn energi – som jo når de ikke vil atomkraft alt andet lige må betyde vind og sol.

Derudover lyder organisationen som værende fortaler for PtX. PtX er opfundet for at tage hånd om vores overskuds vedvarende energi – men disse projekter er i februar 2023 fritaget fra centrale klimakrav. Danmark har af og til overskud af “grøn energi”, men i slut 2023 får vi endnu mere kabelkapacitet til Tyskland og Viking Link kommer op at køre mod England. Og PtX-producenterne kan højest sandsynligt betale mere end hr og fru Jensen.

Modstykke til Green Power Denmark

MPS-SOLUTIONS arbejder 100% på forbrugernes side, og står altså klar til at assistere jeres virksomhed i processerne omkring køb af el, naturgas og rigtig grøn omstilling.

Så hvad enten I er kunde hos Aura, Andel eller norlys, så er jeg 100% uvildig rådgiver.

Green Power Denmark medlemmer:

3M

A-LEAF

AB Inventech

ABB

Abildhave ErhvervsVML

Abildå Vindkraft

Accofluor

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Advokatfirmaet Thorninger

Aegir Wind Solutions

Agri Nord

Albæk Vind

Aluwind

ALVAC INDUSTRY

Andel

AREPA

Atlas Copco Industrial Technique

AURA Energi

Ausumgaard Vindmøllelaug

Avanti Wind System

Avernakø Vindmøllelaug

Baettr Sales & Services

Bech-Bruun

BeGreen

Best Energy

Better Energy

Bjergby-Tøndering Møllelaug

Bladena

Bladt Industries

BLAEST – Blade Test Centre

Blue Energy

Blue Water Shipping

Blåhøjmøllen

BMS

Bodum Erhvervsmøllelaug

Bodum I Møllelaug

Bodum III Møllelaug

Bork Møllelaug

Bornholms Energi & Forsyning

Bostik

Bramming Plast-Industri

Brd. Klee

Brinckmann

Bromark Ny Møllelaug

BSB Industry

Bureau Veritas

Business Esbjerg

Byparkens Møllelaug

Bækmark

Bølå Vindkraft

C.C. Jensen

Centrica Energy Trading

Certex Danmark

CNC Onsite

Codan

Connected Wind Services

Copenhagen Energy

Copenhagen Infrastructure Partners

Cotes

COWI

DAFA

Danfoss

Danhydra

Danish Blade Service

Danish Wind Power Acadamy

Dansk Gummi Industri

Dansk Vindenergi

Danske Commodities

Dansø Assurance Forsikringsmægler

Davinde Savværk Møllelaug

DCC Energi

Deck1

DEIF

Dejbjerg Kabellaug

DEME Offshore

DESITEK

Det Classenske Fideicommis

deugro

DHI

DHL Global Forwarding

Difko Administration

Din Forsyning Vand

DIS

DLR Kredit

DNV GL

Dokka Fasteners

DSV Air & Sea

DTU Vindenergi

Dynamica Ropes

E.ON Danmark

EagleBurgmann (Freudenberg Sealing Technology)

East Metal

ECM Industries

Egebjerg Vindkraft

Egense Vindmøllelaug

ELA Container

Elektron

Elkær Vind

Elpress

Elselskabet SEV

EMD International

EMS

ENABL

Energi Danmark

Energi Fyn

Energi Hurup

Energi Ikast

Energi Viborg

Energicenter Nord

Energive

ENERGRID

Energy Cluster Denmark

Envision Energy

EPConsult Energies

Equinor

Erik Møller

Eryk

Esbjerg Havn

Estrupgårde Vindmøllelaug

EUC Syd

European Energy

Eurowind Energy

Evapco Europe

EWII

EXPO-NET

Fiberline Composites

Fibox

Firkløvermøllen

FJORDLAND

Flemløse II Møllelaug

Flex Trim

Flex Wind

FOGA

FORCE Technology

Forsyning Helsingør

Frederiksberg Forsyning

Frederikshavn Forsyning

FT Technologies

Fåre Vindmøllelaug

Gate 21

Gejlå VI Vindmøllelaug

GEV

Gibo Plast

Gisselbæk 3

Gisselbæk II

GK Energi

GoEnergi

Goldwind Energy

Gorrissen Federspiel

Green Wind Denmark

GreenEnerTech

GreenGo

Grenaa Havn

Grænselandet 8 Møllelaug

Grænselandets Erhvervsml., 6

Grønlands Energiforsyning/Nukissiorfiit

Grønning Møllelaug

Gurit Wind Systems

Gyrup Møllelaug

Gårdbo Gård Møllelaug

Gårdbo ll Møllelaug

Gårestrup Vindmøllelaug

H2M Offshore Accommodations

Hagens Fjedre

Haldum Mark Møllelaug

Hammel Elforsyning

Hans Buch

Hans Følsgaard

Hanstholm Havn Vindkraft

Harre Vindmøllelaug

Harring Hedegård II

HARTING

HAWE Energy Solutions

Haxholm Møllelaug

Heimdal Vind

Heimdal Vind 2

Hempel

Hillerød Forsyning

Hindstedhøj Vindmøller

Hirtshals Havn

Hitachi Energy

HJHansen Recycling

Hjortnæs Møllelaug

HOFOR

Hokkerup III

Holmegaard Vindkraft

Holmen Vindkraft 1

Horten

HOYER Motors

HPD GROUP

HSM Industri

Hundested Havn

Hvide Sande Havn

Hybridgenerator

HYDAC

Hydra Specma

Hyndla

HYTOR Tools Solution

Højgaard Vindmøllelaug

Højmark Kabellaug

Idomlund 3 Vindmøllelaug

Idomlund 5 Vindmøllelaug

Implement Consulting Group

Inrotech

Insemito

Institut for Mekanik og Produktion

Intertek-DIC

ITW Performance Polymers

JUCCAS Wind Denmark

Juccas Wind Denmark II

Jupiter Bach

JVP Steel

Jysk Energi

Jyske Bank

K2 Management

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt

Kassø Vindmøllelaug

Kasus Advokater

Kertinge Nor Vindmøllelaug

Kildehøj

Kirk Larsen & Ascanius

Kjærulf Pedersen

KK Wind Solutions

KLINGSPOR

Kornum Møllelaug af 2002

Korsbjerg

Krogsgaard Vindkraft

Krogstrup Møllelaug

Kromann Reumert

Kronborg Møllelaug

KSK Vind 1

Kulby I & II

Kulby III Vindmøllelaug

Køge Vindmøllelaug

Lammehave

Landinspektørfirmaet LE34

Larko Magnet Wind

LEF

Lejbølle Vindenergi

LEMAN

Liftra

Lillebælt Vind

Limfjordens Møllelaug

Lind Jensens Maskinfabrik

Lindum Vindkraft

Lintrup Vindmøllelaug 2

Lisby Windpower

LM Wind Power

Local Energy

LORC

Lymose

Lynddahl

Lyngby Kraftvarmeværk

Lyngdrup Vindkraft

Lysmose Vindmøllelaug

Læsø Elnet

Løgtved Vindkraft

Løkkemarken Møllelaug I/S

M2

MacArtney

Maersk Training

MAN PrimeServ

MARTEC

Mejlby IV Vindmøllelaug

Mejlby V Vindmøllelaug

MES

Midtfyns Energi

Mink-Bürsten

Miracle Q-Inspect

Mita-Teknik

Momentum Gruppen

Moutrup Vindkraft ll

Mølbak Landinspektører

N. C. Nielsen

Nakskov Elnet

Nedergård Møllelaug

Nees Vindmøllelaug

nef Fonden

Nexans Industry Solutions

Nibe & Nyrup Vindmøllelaug

NIBE Element Wind Solutions

Niebuhr Gears

Nissens Cooling Solutions

Nissum Bredning Vind

NK Forsyning

NKT

Nollund Vindmøllelav

Nord Energi

Nord-Lock

Nordenbro Vindmøllelaug

Nordic Solar

Nordic Wind Consultans

Nordisk Folkecenter

Norlys

NorSea

NOVENCO Building & Industry

NRGi Renewables

Nyborg Møllelaug

Nyrup Vindmøllelaug Erhverv I

Næsborg Vindmøllelaug

Nørgaard Mølle I

Nørregaard

Nørrelandet Erhvervsml.

Obton

Odense Havn

OK

Omron Electronics

Orga Aviation

OSK-Offshore

Overdrevets Vindmøllelaug

Paris Vindmøllelaug 1997

Parker Hannifin

Per Aarsleff

PHOENIX CONTACT

PKA

PMN Holding

Polytech

Poul la Cour Museet

Power Curve

PP Techniq

ProCon

Prøvestenen Vindmøllelaug

RAH

Rambøll

Ravlundvej Vindkraft 1

Readunit

RelyOn Nutec

Rendermark I

Resolux Group

Revisionsfirmaet Ole Vestergaard

RewAir Holding

Rindum Enge Vindmøllelav

Ringkjøbing Landbobank

Rohde Nielsen

Romo Wind part of Nabla Wind Hub

Roxtec Danmark

RWE

Rybners

Rynkebygård Møllelaug

Rærup Vindmøllelaug

Rødby Fjord Vindkraft III

Rønne Havn

Safe Solution

SAGAWE & KLAGES

Sammenslutningen af Transformerforeninger

Samstrøm

Sandbæk Vindmøllelaug

SCADA MINDS

SCANCON Encoders

Scanenergi

Schneider Electric

Sdr. Vium Mølle 3

Sdr. Vium Mølle 8

Seasight Davits

SEF

Selde Møllelaug

Semco Maritime

Senmatic

Sennels Vindmøllelaug II

Sennels Vindmøllelaug III

Shanghai Electric

Shell

Shoreline

Siemens Energy

Siemens Gamesa

Silkeborg Forsyning

SK Forsyning

Skagen Sandblæseri & Skibsservice

Skeleton Technologies

Skellefteå Kraft Denmark

Skiftekær Vindmøllelaug

Skovengen Vindmøllelaug

Skovgaard Invest

Sky Level

SLF – Sønderjysk Landboforening

Solar

Spar Nord Bank

Sparekassen Vendsyssel

Spica Technology

Starwind

Stenderup-Krogager VML

Struer Energi

Suset

Svendborg Brakes

Svendborg Forsyningsservice

Swire Energy Services

Syddansk Universitet (SDU)

Sydvestsjællands Vindmøllelaug

Syvmandsmøllen Ulvemosen

Søllestedgaard Vind

Tarm Elværk

Tasso

Tebbestrup M.L.

Teknologisk Institut

Teknos

Terma

Thy-Mors Energi

Thyborøn Havn

Thyborøn-Harboøre VML 2002

Tirslund 3

Tirslund Vindmøllelaug

Tornbygård Vindkraft

Torshøj Vindmøllelaug

TotalEnergies Renewables

TOWII Renewables

Tranekær Møllelaug

Trelleborg Sealing Profiles

Trelleborg Sealing Solutions

Tricon Electric

Troldhede Vindkraft

Trusted

Trustrup Møllelaug

Trøllund Vindkraft

TS TECH

Tvis Øst Vindmøllelaug

Tårs Skovby Vindmøllelaug

Uhre Vindmøllelaug

Uhre Windpower 3

United Wind Force

Urland

Valdal Møllelaug

Validus Engineering

Valmont SM

Vattenfall

Vejle Kommune

Vento Maritime

Verdo Holding

Vestas

Vester Gasse Vindmøllelaug

Vestforsyning

Vestjyske Net

Videbæk Energiforsyning

VIKING Life-Saving Equipment

Vildbjerg Vindkraft

Vilslev-Gredstedbro Møllelaug

Vindenergi Danmark

Vinding Mark Møllelaug

Vindkraft Sjælland

Vindkraft Sjælland (4)

Vindras

Vink Plast

Visbjerg Vindmøllelaug

Vognkjær Ny Møllelaug

Vollesbak Vindmøllelaug

Volstrup Vindmøllelaug

Vonå Møllelaug

Vordingborg Erhverv

Værkstederne Saxenhøj

Weidmüller

Weissenborn

Welcon

Wind Estate

Windpal

Windtech

Wood Mackenzie

Ymer Technology

Ziehl-Abegg

ZITON

Ærø Vind 2

Ærø Vind 4

Ø. Hornum Ny Vindmøllelaug

Ø. Linderup Vindmøllelaug

Øglænd System

Ørsted

Aalborg Universitet

Åle Vindenergi

Aarhus Havn

Aarhus Maskinmesterskole

Tyskland genåbner kulkraftværker

Tyskland genåbner kulkraftværker

Tyskland genåbner kulkraftværker efter Rusland har lukket ned for endnu mere gas-flow via. Nord Stream 1 – et drastisk men måske nødvendigt middel. Kulværkerne skal afhjælpe en decideret energiknaphed. Især når temperaturerne begynder at dale igen, vil Europa blive presset, og allerede nu er de fleste lande i gang med nødberedskaber og handleplaner for, hvad der sker, såfremt der opstår mangel på energi.

Kina holder udsalg mens Tyskland genåbner kulkraftværker

Alt imens Europa bløder økonomisk og Ukraine bløder i bogstavelig forstand, så kan Kina holde udsalg på mange produkter. Det kan de fordi billig gas, olie, kul, stål mm strømmer ind fra Rusland. Så spørgsmålet er efterhånden, om ikke europæiske købere bør se sig for fornuftige til at deltage i det udsalg. For pengene strømmer retur til Rusland, og Europa bliver sejlet agterud i verdensøkonomien.

Skridtet væk fra fokus på grøn omstilling med Tysklands genåbning af gaskraftværkerne er blot seneste bevis på dette. Og virkeligheden er her altså nu – for mens Ukraine stadig kæmper en reel kamp, så må man snart erkende, at Europa måske ikke er i kampen fysisk, men vi er der i hvert fald økonomisk. Og vi bliver angrebet på en yderst sofistikeret måde, da vi så at sige, har købere i Europa, der langsomt dræber os selv ved at købe billigere i Asien.

Råd til energi - beregn elprisen
mps-solutions kender markedet og de forskellige priselementer

Nok har vi favnet globaliseringen længe, og det er jo en virkelig ærgerlig ting, at verden er et sted, hvor man må overveje, om det at købe lokalt giver større mening. Men det tror jeg ærlig talt det gør i øjeblikket. For europæiske producenter har brug for ordrerne, og med mere liv til produktionsvirksomhederne her, får flere lov at beholde jobbet. Jo flere vi kan beholde i job, jo mindre grelt vil denne krises resultater blive. Men det bliver hårdt, det er jeg ret sikker på.

Pas på den private køretur

Private bør også nøje overveje, om turen sydpå virkelig skal falde i år. Det er et mindre issue for den enkelte, hvis rejsen er betalt for længe siden – så er det kun inflationen på mad osv., der hvor I rejser hen – men består turen sydpå af en bilkøretur, bør man finde den store lommeregner frem og regne lidt på omkostningerne.

Omkostningerne er ikke blot, hvad det koster på tanken at fylde den. Det er også afskrivning på bilen mm – her ganger jeg antal kørte kilometer med 4-5 kroner for at få den samlede omkostning for en køretur. Og med 1.500 km den ene vej, 1.500 km den anden vej og måske 500 til svinkeærinder, så er omkostningerne til Gardasøens varme altså ved at runde 14-18.000 kroner. Også virksomheder med fri bil til medarbejderne må erkende dette, og altså overveje, hvordan det skal håndteres. For ja, medarbejderen har måske fri bil – men omkostningerne dertil er hamret i vejret sammen med jeres øvrige omkostninger.

Måske I kan få medarbejderne til at deltage i en konkurrence om at køre længst pr liter gennem sommerferien. Måske I kan overtale nogle til at tage en tur til Fur i stedet for Frankrig. Måske kan vi faktisk alle lette speederen lidt i sommerferien og polstre os til efterårets mareridt i forhold til energipriser, inflation og usikkerheder.

Læs historien på Deutsche Welle

Tyskland genåbner kulkraftværker
Kul er “back in the game”

Hop retur til forsiden og udforsk min side.

Lovpligtigt og light energisyn

Lovpligtigt og light energisyn

Her og nu udfører de fleste virksomheder kun energisynet, fordi det er lovpligtigt. Det reelle formål er naturligvis at finde frem til mulige energibesparelser og CO2 reduktioner. Et projekt starter med, at vi sammen danner os et overblik over det samlede energiforbrug ud fra en betragtning om, at alt tilført energi spiller sammen. På den måde er I som virksomhed sikret reelle besparelsesforslag, som ikke blot er omlægninger fra f.eks. el til varme.

Et klassisk eksempel:

Mange virksomheder får anbefalet at udskifte alle lyskilder til LED, som bruger mindre strøm. Men med i betragtningen skal tages, at ældre lyskilder udvikler mere varme, og derfor koster dette skift på varmeregningen. Hvis man som procesvirksomhed har en ældre fastprisaftale og måske kun betaler 60 øre/kWh el, vil varme fra gas og olie (og i enkelte tilfælde også fjernvarme) være dyrere, og dermed bliver udskiftningen til LED en direkte dårlig forretning i hele opvarmningssæsonen.

Tjek om vi har betalt for meget for energi

SEND MAIL

Ikke kun ift. et benchmark

Mange energianalyser foretages som en benchmark af virksomhedens nuværende energiforbrug sammenholdt med andre, lignende virksomheder. Det er en godkendt tilgang, som giver et hurtigt overblik over situationen, men ret beset er det ikke særlig værdifuldt at sammenligne sig med gennemsnittet af, hvad andre har gjort – vi går efter at gøre det bedste for miljø og økonomien i det.

Når vi foretager energianalyser, er det med udgangspunkt i, hvad det reelle besparelsespotentiale er ud fra de faktiske forhold i jeres virksomhed. Konkret betyder det, at vi opstiller en model for det teoretisk set minimale energiforbrug i jeres processer og bygninger – og sammenholder det med jeres faktiske forbrug. Forskellen mellem de to tal er de reelle besparelsesmuligheder.

Billede af Flemming Daugaard, Gert Vester og Mogens Pilgaard Sørensen i solskin ved Vesters Grusgrav 2022

ENERGISYN LISTE – LOVPLIGTIGT

Lovpligtigt energisyn med skarpe partnere – obligatorisk energisyn i store virksomheder, indsendt til energistyrelsen. Ved den første gennemgang anbefales det udført med nedenstående omfang, grundighed og formål.

Omfang; bredt hele lokationen
Grundighed, let for en overordnet potential vurdering
Formål, generel screening af besparelsespotentialet

Måling af CO2-aftryk med et energisyn

Som en del af energisynet kortlægges virksomhedens CO2 aftryk. Ved energisyn er det også muligt at få undersøgt jeres indeklima. Det er nemlig som et led i EU’s plan at mindske virksomhedernes CO2-udledning, hvilket et energisyn er første skridt på vejen til at opfylde. Denne del kan også være starten på en livscyklusanalyse (LCA) i jeres virksomhed i forbindelse med ESG-rapportering.

Er I i tvivl om hvilket er det rigtige for jeres virksomhed, er I velkomne til at kontakte mig og mine samarbejdspartnere, der hurtigt kan give jer indblik i processen samt potentialerne bag. Hvad enten det er det lovpligtige eller I vil finde besparelsesmuligheder.

Læs også om IC-Meter, ÅBN Skyen og Canairi i forbindelse med måling af indeklima.

Udføres efter internationale standarder

Energisynet bør udføres efter godkendte standarder og anvendes af både virksomheder, der skal have udført det lovpligtige energisyn, men også af virksomheder og privatpersoner der ønsker at finde og energioptimere bygninger og processer. Det giver værdi for jer og for fremtiden.

Timeprofil på elforbrug
Få tjekket timeforbruget på strøm

ENERGISYN ENERGISTYRELSEN – LIGHT

Energisyn / CO2 kortlægning for kunder, der ikke skal gennemføre det lovpligtige syn, men som gerne vil have et overblik over optimeringsmulighederne. Se mere på Energistyrelsens hjemmeside. Det er altså et forenklet energisyn til virksomheder, der måske ønsker at forbedre jeres energiforbrug og optimere løbende.

Omfang: bredt hele lokationen
Grundighed: let for en overordnet potential vurdering
Formål: generel screening af besparelsespotentialet

Som en del af projektet kortlægges virksomhedens CO2 aftryk, og kan anvendes af både virksomheder, der skal have udført det lovpligtige energisyn, men også af virksomheder og privatpersoner der ønsker at finde og energioptimere bygninger og processer. Det giver værdi for jer og for fremtiden.

Hvad får din virksomhed ud af et energisyn

Jeg har kontakt til eksperter i hele landet, så I ikke behøver lede. Synet udføres af erfaren ingeniør/energirådgiver.

Kontakt mig gerne for at få et telefonnummer på en i nærheden af jer.

Din virksomhed kan potentielt finde masse besparelser på energiforbruget, få afklaring med, om elektrificering af maskinparken kan være en ide samt overblik over, hvilke muligheder i har fremad for at optimere jeres løsninger. Ikke blot med pengepungen som rettesnor men især også med vægt på det miljømæssige.

Et energisyn giver jer altså klarhed over, hvor mange mwh i samlet energiforbrug, jeres virksomhed har – og derfra er det lettere at sætte ind og arbejde for at forbedre dette fx i forbindelse med et klimaregnskab og målsætninger omkring disse.

Hvad er fordelene ved et energisyn

Kan være lovpligtigt, så dermed er der måske ikke andet at gøre, end at komme i gang

Let adgang til eksperter rundt i landet, der er skarpe til at kigge jer i kortene angående energiforbrug

Kortlægning af energiforbrug kan give besparelser

Kompetent rådgivning og sparring tilfører ofte ny viden og opmærksomhed

Jeg kan finde kontakterne til jer – 100% uvildigt og uden at have aktier i nogle af selskaberne

Præcis kortlægning af aktuelt og potentielt energiforbrug

Besparelseskatalog med reelle besparelser

Hvilke muligheder har I i forbindelse med energisyn?

Energigennemgang – giver overblik over potentialer og risici

Besparelseskatalog med reelle besparelser

CO2 kortlægning (SCOPE 1) – så er I allerede godt i gang med at opfylde fremtidige lovkrav om dokumentation af CO2-udledning mm

Mulighed for måling af indeklima, der dermed kan højne luftkvaliteten for jeres medarbejdere og sikkert løfte deres effektivitet og glæde ved at gå på arbejde

Rådgivning i forhold til indkøb af energi – jeg kan være med jer 100% uvildigt, så jeres besparelser ikke ædes op af stigninger på elregningerne ift. priser osv.